Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

CHỐNG CHỦ NGHĨA XÉT LẠI ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN


                                                                        Thê Thai

Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết về sự giải phóng và phát triển. Học thuyết ấy luận giải sự giải phóng triệt để và phát triển toàn diện con người, xây dựng một xã hội mới của con người, do con người và vì con người. Đó là học thuyết đó mang tính nhân văn, cao cả nhất.

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

Đừng ảo giác bởi sự hậu thuẫn, tung hô của những đối tượng rắp tâm chống phá đất nước


                                                                  Xuân Diêu

Trong dịp đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, một số đối tượng trong nước được sự hậu thuẫn, trợ giúp từ tổ chức phản động bên ngoài đã gia tăng các hoạt động chống phá bằng kịch bản không có gì mới...
Như thường lệ, sau khi cơ quan điều tra ra các quyết định tố tụng đối với những đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia thì những “người đồng hành” bên ngoài như Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW), Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF), tổ chức VOICE Trịnh Hội… lại ra rả điệp khúc vu cáo chính quyền Việt Nam “trấn áp nhân quyền”. Các trang mạng thù địch cũng nhân dịp này đẩy hàng loạt bài viết mặc sức tung hô, cổ suý đối tượng bị bắt giữ, kêu gọi trả tự do và xuyên tạc hoạt động theo pháp luật của cơ quan Công an…

Phơi bày âm mưu áp dụng Luật Magnitsky                                                                  Vinh Quang

Hoạt động dưới danh nghĩa “Nhà xuất bản Tự do”, thoát ly khỏi sự quản lý của Nhà nước, tuyên truyền các thông tin sai sự thật, công kích chế độ chính trị, chia rẽ đoàn kết dân tộc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tác động làm băng hoại giá trị đạo đức thuần phong, mỹ tục của người Việt...

Xuyên tạc về Cách mạng tháng Tám - Chiêu trò của những kẻ bất lương


                                                                                Văn Môn

Trong khi cả nước đang náo nức hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thì trên một số trang mạng của nước ngoài thiếu thiện chí, facebook cá nhân mang tính phản động vẫn cố gắng xuyên tạc, bóp méo tính chất và ý nghĩa của các sự kiện lịch sử hào hùng này.

TĂNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VÀ TỔNG KẾT THỰC TIỄN NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CUỘC ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY


Van Duy
          Có thể thấy rằng, trong cuộc tấn công, chống phá toàn diện của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với Việt Nam, bao giờ chúng cũng ưu tiên nhắm tới lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, lý luận nói chung, một lĩnh vực hết sức nhạy cảm và khi đã để lại hậu quả thì mức độ tác động của nó rất lâu dài và khó lường. Thực tế cho thấy, sau hơn 27 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, thế và lực của nước ta trên khu vực và trường quốc tế ngày một nâng cao và làm cho các thế lực phản động vô cùng tức tối. Với âm mưu xảo quyệt, chúng không dùng những đòn đánh của súng đạn, tức là tiến hành chiến tranh quân sự, mà liên tục tung ra những đòn đánh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, thực hiện "diễn biến hòa bình" với hy vọng, chế độ XHCN ở Việt Nam sẽ sụp đổ, trong lòng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra quá trình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và đi đến tan rã, như đã diễn ra trong thực tế lịch sử tại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu trước đây.

CÓ PHẢI NGÀY NAY GIAI CÂP CÔNG NHÂN ĐÃ MẤT VAI TRÒ SỨ MỆNH LỊCH SỬ, CHỈ CÓ TRÍ THỨC MỚI LÀ LỰC LƯỢNG TIÊN PHONG LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG


                                       Trung Tuyên
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất của Chủ nghĩa xã hội khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của chủ nghĩa Mác. Việc khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột trong cuộc đấu tranh từng bước xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội là lập trường chính trị của những người mácxít - lêninnít. Vì vậy, làm sáng tỏ và đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong bối cảnh hiện nay là vấn đề bức thiết cả về phương diện lý luận và thực tiễn.

TÍNH TẤT YẾU CỦA ĐẤU TRANH LÝ LUẬN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY


                                          Trinh Văn
 Công cuộc đổi mới của nước ta đến nay đã bước sang năm thứ 27. Dưới sự lãnh đạo của Đảng công sản Việt Nam, chúng ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, góp phần đưa nước ta lên vị thế mới trên chính trường quốc tế. Tuy nhiên, quá trình đổi mới của Việt Nam cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần phải giải quyết. Một trong những vấn đề cấp bách cần phải giải quyết trong tình hình hiện nay là ĐTLL. Điều này xuất phát từ cả vai trò của lý luận và thực tiễn cách mạng của nước ta và thể hiện cụ thể như sau:

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ, Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945


                                                                                                          Thuy Linh
                                                      
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến, là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đầu tiên trong thế kỷ XX, đã làm rung chuyển toàn bộ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, đế quốc ở các châu lục. Giá trị và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là vô cùng to lớn, ảnh hưởng của nó ngày càng sâu rộng và được tất cả những người có lương tri trong nước và trên thế giới thừa nhận.

Đấu tranh với thủ đoạn bôi nhọ, xuyên tạc hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh


                                                                    Quang Thăng
Bôi nhọ uy tín, hình ảnh lãnh tụ và phủ nhận vai trò của Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam là mục tiêu chống phá trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ thiên tài, Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam được UNESCO công nhận năm 1987 tại kỳ họp lần thứ 24. Ở Người có sự hội tụ và phát huy đến mức cao nhất, hoàn mỹ nhất tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại, kết hợp phương Ðông và phương Tây, cổ và kim, trí dũng và nhân văn, vĩ đại và giản dị, khiêm nhường.

Nhận diện các “chiến dịch” tuyên truyền chống phá Đại hội XIII của Đảng


                                                                    Quang Luu

Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch càng gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Hoạt động của chúng không còn được thực hiện đơn lẻ mà được tiến hành ồ ạt theo kiểu “chiến dịch”, với việc huy động cùng lúc nhiều lực lượng, phương tiện, tuyên truyền tập trung về một chủ đề thống nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, cần nhận diện để chủ động đề ra các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

Đừng tát nước theo mưa


                                                          Quang Huy

Nếu như chỉ các thế lực thù địch, các đối tượng bất mãn lợi dụng vụ án này để xuyên tạc, chống phá thì dễ bề nhận diện. Đáng tiếc, một số cá nhân trong nước, trong đó có người là cán bộ, đảng viên, nhất là người có danh vị xã hội lại thiếu tỉnh táo, đưa ra những ý kiến bình luận rất chủ quan...
Vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi (tỉnh Long An) xảy ra từ đầu năm 2008. Quá trình điều tra, truy tố, xác định Hồ Duy Hải là thủ phạm gây ra cái chết của 2 nữ nhân viên tại bưu điện này.

Khôi hài chuyện trao thưởng cho ấn phẩm phi pháp


                                                                             Quang Đông
Vừa qua, Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế (International Publishers Association, viết tắt IPA) đã trao giải thưởng Prix Voltaire 2020 cho Nhà xuất bản (NXB) Tự do – một tổ chức hoạt động lợi dụng “xã hội dân sự”, “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam. Vậy đâu là sự thật giá trị giải thưởng và bản chất của Nhà xuất bản này là gì?
Trong thời gian qua, những cuốn sách lậu, tài liệu xuất bản trái phép đã được NXB Tự do phát tán không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Sản phẩm “đen” này được các tổ chức, phần tử phản động, các đối tượng cơ hội chính trị tung hô như là những tài liệu “gối đầu giường”, “khai sáng” cho giới trẻ vì tự do, như: “Chính trị bình dân”, “Phản kháng phi bạo lực”, “Cẩm nang nuôi tù”, “Chính đề Việt Nam”,“Cánh đồng Sênh”… Thực chất là những tài liệu có nội dung xuyên tạc, vu cáo các vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền và phổ biến cách thức đấu tranh nhằm lật đổ thể chế chính trị ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước pháp quyền XHCN.

NHỮNG YÊU CẦU MỚI CỦA CUỘC ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY


   Mừng Khắc
Đảng ta do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện luôn coi công tác lý luận là bộ phận quan trọng, là nhân tố hàng đầu cấu thành hoạt động lãnh đạo của Đảng. Có thể nói sinh mạng của Đảng cũng như sự thành bại của sự nghiệp cách mạng có liên quan chặt chẽ với hoạt động lý luận của Đảng. Điều này được minh chứng hùng hồn qua những chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng nước ta. Nền tảng của công tác lý luận của chúng ta là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, công tác lý luận còn được tổng kết đúc rút từ thực tiễn. Chính thực tiễn cùng với sự đổi mới không ngừng trong tư duy lý luận là điều kiện và cơ sở để công tác lý luận phát triển và những vấn đề lý luận ngày càng được làm giàu thêm.

CẢNH GIÁC VỚI CÁC LUẬN ĐIỆU PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


                                                                Minh Tuân
Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vấn đề được ưu tiên hàng đầu của các thế lực thù địch. Đối với chúng, đây luôn được xem như là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt và có vị trí, vai trò rất quan trọng. Về bản chất, chúng luôn tìm mọi thủ đoạn và các phương thức khác nhau để hòng làm giảm uy tín lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc Việt Nam.

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM: “CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN BẮT NGUỒN TỪ PHƯƠNG TÂY NÊN KHÔNG PHÙ HỢP VỚI VIỆT NAM”


                                                                                                Minh Quôc

 

Chủ nghĩa Mác - Lênin là một hệ thống lý luận khoa học và cách mạng, được tổng kết, đúc rút từ sự phân tích toàn bộ lịch sử nhân loại và thực tiễn xã hội thời kỳ phát triển CNTB, kế thừa một cách có hệ thống những giá trị tư tưởng và thành tựu khoa học quan trọng nhất của loài người. Chủ nghĩa Mác - Lênin khái quát những quy luật phổ biến về sự vận động và phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy con người, nó cung cấp cho chúng ta một thế giới quan khoa học và cách mạng, một phương pháp luận đúng đắn, có tính phổ biến trong nhận thức và cải tạo thế giới. Đặc biệt, về mặt xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra quy luật vận động của lịch sử nhân loại và con đường tất yếu tới chủ nghĩa cộng sản - một hình thái phát triển cao của xã hội loài người, trong đó con người được tự do, hạnh phúc, có đủ các điều kiện để phát triển và hoàn thiện một cách toàn diện.

PHẢI CHĂNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VI PHẠM QUYỀN CON NGƯỜI


                                                    Mạnh Tường
Các quyền con người - nhân quyền hiện đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của các nhà nước, thiết chế, tổ chức và cộng đồng, được giới học giả đi sâu nghiên cứu và ngày càng có vị trí nổi bật tại các diễn đàn song phương và đa phương. Song, đây cũng là vấn đề phản ánh sự khác biệt trong cách tiếp cận của các nước, nhóm nước khác nhau.
Có một thực tế là, vì bị chà đạp, bị tước các quyền cơ bản, nên đấu tranh đòi nhân quyền (quyền con người) - vốn là một giá trị văn hóa của nhân loại. Ấy vậy mà, chính những kẻ đi tước quyền người khác lại lớn tiếng lên án những người bị tước quyền là vi phạm nhân quyền. Vậy, tại sao vẫn còn tồn tại nghịch lý đó?

ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI, XÉT LẠI TRONG LÝ LUẬN TRIẾT HỌC HIỆN NAY


                                                                                                     Linh Long
          Đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại nói chung và trong lý luận triết học nói riêng là một vấn đề có tính quy luật phát triển triết học mácxít. Ở nước ta hiện nay, những hậu thuẫn cả bên trong và bên ngoài cho nảy sinh, phát triển và sự chống phá của chủ nghĩa cơ hội, xét lại rất lớn. Do đó, vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại đang nổi lên có tính chất cấp bách hiện nay, nó liên quan trực tiếp đến sự sống còn của dân tộc, chế độ chính trị, sự lãnh đạo của Đảng và sự trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY


                                                        Linh Tre

1. Nguyên tắc tính đảng, tính giai cấp
Một trong những nguyên tắc cơ bản của ĐTLL là tính đảng, tính giai cấp. Tính đảng của ĐTLL hiện nay là tính đảng mácxít. Tính đảng của ĐTLL là sự vững vàng và kiên định một cách có ý thức trên lập trường của giai cấp công nhân, phản ánh và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động; lấy hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của cuộc đấu tranh, thể hiện sự trung thành, thể hiện bản lĩnh chính trị trong cuộc ĐTLL

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẤU TRANH LÝ LUẬN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY


                                                      Linh Long
 Hiện nay, cách mạng nước ta bên cạnh những thời cơ thuận lợi, cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: các thế lực thù địch đang ra sức thủ tiêu nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bôi nhọ hòng làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng với mục đích cuối cùng là lật đổ chế độ XHCN; các hoạt động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và xã hội có xu hướng ngày càng phức tạp. Vì vậy, đẩy mạnh cuộc ĐTLL làm thất bại các quan điểm, luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong tình hình mới, tăng cường tính thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội thực sự là cuộc đấu tranh nóng bỏng, quyết liệt và phức tạp.

“Nội công, ngoại kích”, thủ đoạn chống phá Đại hội XIII của Đảng


                                                                    Linh Huong

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Thời điểm đại hội cận kề, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá, tung ra luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm làm suy giảm niềm tin, phá hoại Đại hội XIII của Đảng.
Gia tăng “chiến dịch” tuyên truyền, xuyên tạc
Dịp này, các thế lực thù địch tung ra nhiều bài viết, video clip với lập luận, tuyên truyền, cổ vũ cho việc từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin hòng làm lung lay, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng. Để phủ định học thuyết Mác-Lênin, trên đài BBC, RFA, VOA, các trang phản động, mạng xã hội Facebook, YouTube…; không ít ý kiến cho rằng, chủ nghĩa Mác-Lênin là phản dân chủ, việc kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin là một sai lầm từ lý luận đến thực tiễn.

TỔ CHỨC, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY


                                                                Le Tuan

ĐTLL là bộ phận trọng yếu trong đấu tranh trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng nhằm bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và những tinh hoa văn hóa của nhân loại, phê phán các quan điểm lý luận sai trái, góp phần rất quan trọng nâng cao tầm trí tuệ của Đảng và của dân tộc, củng cố và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả ĐTLL, điều có ý nghĩa quyết định là xây dựng được lực lượng hùng hậu, có cơ cấu hợp lý và chất lượng cao, tổ chức phối hợp chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ĐTLL trong thời kỳ mới. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản và đang đặt ra cấp thiết sau đây:

Ở VIỆT NAM KHÔNG CẦN “ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ, ĐA ĐẢNG ĐỐI LẬP”


                     Le Phong

Suốt thời gian gần đây, nhất là lợi dụng việc khi mà Đảng, Nhà nước ta tổ chức xin ý kiến nhân dân về bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thì các thế lực thù địch lại càng đẩy mạnh việc chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn cực kỳ nham hiểm, một trong những thủ đoạn họ đã tiến hành là vừa “khuyên”, vừa yêu cầu Việt Nam nên và cần phải thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, bởi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” mới dân chủ, hơn nữa việc thực hiện kinh tế hàng hóa nhiều thành phần tất yếu dẫn tới “đa đảng đối lập”, và chỉ như vậy mới là dân chủ, mới có nhiều dân chủ.

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY


Khuc Huong
Thực hiện chủ trương chủ động hội nhập quốc tế, trong thời gian qua, hoạt động đối ngoại của Việt Nam đã có nhiều bước phát triển quan trọng, góp phần tiếp tục khẳng định vị thế của đất nước trên trường quốc tế, đem lại những điều kiện thuận lợi to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh một nước Việt Nam quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, giữ vững độc lập chủ quyền; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, yêu chuộng hoà bình, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế đang ngày càng được khẳng định.

THÓI ĂN NÓI HÀM HỒ, KÍCH ĐỘNG XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ VIỆT NAM


                                                                                          Huu Hung
                                             
Một trong những nội dung chính của Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đang diễn ra là bàn và quyết định về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sắp tới. Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch đã đăng tải nhiều bài viết tuyên truyền, xuyên tạc trên mạng xã hội. Chúng cho rằng: Đảng, Nhà nước ưu tiên công tác chuẩn bị Đại hội Đảng XIII hơn so với vấn đề chủ quyền Biển Đông và dịch bệnh trong nước. Đây là thói ăn nói hàm hồ, kích động, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch, cần phải vạch mặt, lên án, bác bỏ.
Có thể thấy rằng, công tác chuẩn bị nhân sự cho mỗi kỳ Đại hội Đảng là việc làm hệ trọng cần được chuẩn bị, tiến hành kỹ lưỡng, chu đáo từ trước, nhằm lựa chọn đúng những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đức, tài, có tâm, có tầm,… để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới - những người sẽ giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương. Đây là việc làm rất cần thiết, hoàn toàn bình thường và phải được chuẩn bị trước khi diễn ra mỗi kỳ đại hội hay cuộc bầu cử. Vấn đề này không những chỉ diễn ra ở Việt Nam mà với bất cứ đảng phái, quốc gia nào đều phải tiến hành như vậy.
Xuất phát từ thực trạng một bộ phận cán bộ, trong đó có cả cán bộ cao cấp thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Đảng phải xem xét xử lý, thì việc lựa chọn, giới thiệu khách quan, chính xác những cán bộ có đủ đức, tài, phẩm chất, năng lực, trình độ để đưa ra đại hội bầu là việc làm rất quan trọng. Việc làm này đòi hỏi phải rất cẩn thận, giống như việc “đãi cát tìm vàng”, nó liên quan đến sự tồn tại, phát triển của Đảng, đất nước, chế độ; đến việc hoạch định chủ trương, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, v.v.
Đối với vấn đề chủ quyền Biển Đông, chúng ta không thể nóng vội, giải quyết trong một sớm, một chiều, mà cần phải bình tĩnh, khôn khéo trong giải quyết dựa trên bằng chứng, cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, để vừa bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, vừa giữ vững được hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trên thực tế, những năm qua, Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang chưa bao giờ chủ quan, lơ là trong bảo vệ Tổ quốc, kể cả trên Biển Đông.
Còn với công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đã được khống chế. Theo số liệu mới nhất, đến nay, Việt Nam đã có 32 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, tỷ lệ chữa khỏi các ca nhiễm đạt trên 86%. Mặc dù, Đảng, Nhà nước đã nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội, từng bước đưa nền kinh tế, đời sống, xã hội dần trở lại bình thường, song vẫn không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Việt Nam đang trở thành điểm sáng, mô hình điển hình trong phòng, chống đại dịch Covi-19 được thế giới ghi nhận, đánh giá cao.
Vì thế, việc các thế lực thù địch cho rằng: Đảng, Nhà nước ta ưu tiên công tác chuẩn bị Đại hội Đảng XIII hơn so với vấn đề chủ quyền Biển Đông và dịch bệnh trong nước là hoàn toàn phi lý, không có căn cứ. Thói ăn nói hàm hồ của chúng phải bị vạch trần, phơi bày, lên án. Bởi, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn hành động đúng đắn, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc./.


PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM “Ở VIỆT NAM KHÔNG CÓ DÂN CHỦ”


                                            Hoang Tho

1. Khái niệm về “dân chủ”
Dân chủ hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là dân được làm chủ. Từ “dân chủ” có thể được sử dụng khi nói về chế độ chính trị: chế độ dân chủ, quyền dân chủ. Cũng có thể sử dụng để nói về nguyên tắc tổ chức: tập trung dân chủ. Quan điểm trên là nói đến chế độ chính trị. Vì vậy, chúng ta bàn về dân chủ dưới góc độ này.

PHẢI CHĂNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA C. MÁC LÀ SAI LẦM, LỖI THỜI


                                                          Đưc Hung

Ngay từ khi chủ nghĩa xã hội còn là bóng ma ở châu Âu nó đã phải hứng chịu sự công kích, xuyên tạc của các lý luận gia tư sản và các thế lực thù địch. Từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch càng ra sức tăng cường chống phá chủ nghĩa C. Mác, trong đó có việc cố tình phủ nhận giá trị cách mạng và khoa học của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội. Vậy phải chăng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C. Mác đã lỗi thời lạc hậu, hay chính những luận điệu phủ nhận nó lỗi thời lạc hậu. Để có kết luận đúng đắn vấn đề này cần làm rõ những nội dung sau.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

TÍNH TẤT YẾU CỦA ĐẤU TRANH LÝ LUẬN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY


                                          Trinh Văn
 Công cuộc đổi mới của nước ta đến nay đã bước sang năm thứ 27. Dưới sự lãnh đạo của Đảng công sản Việt Nam, chúng ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, góp phần đưa nước ta lên vị thế mới trên chính trường quốc tế. Tuy nhiên, quá trình đổi mới của Việt Nam cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần phải giải quyết. Một trong những vấn đề cấp bách cần phải giải quyết trong tình hình hiện nay là ĐTLL. Điều này xuất phát từ cả vai trò của lý luận và thực tiễn cách mạng của nước ta và thể hiện cụ thể như sau:

Hành động của các nước trước mưu đồ nhằm độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc


                                                                 Thanh Bach
Dư luận trong thời gian gần đây nhìn chung đều cho rằng Trung Quốc đã có nhiều hành động "bắt nạt" các nước láng giềng liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông.
"Dư luận trong thời gian gần đây nhìn chung đều cho rằng Trung Quốc đã có nhiều hành động "bắt nạt" các nước láng giềng liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông. Các hành động của Trung Quốc có thể làm gia tăng bất ổn, làm mất an ninh trong khu vực, thậm chí có thể khiến căng thẳng leo thang. Và các nước không thể đứng nhìn sự an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông - tuyến đường giao thương hàng hải huyết mạch của thế giới bị xâm phạm", TS James Rogers, Giám đốc Chương trình “Global Britain” thuộc Viện Henry & Jackson (London, Anh) nhận định.

Thực chất âm mưu xuyên tạc Sách trắng Quốc phòng của Việt Nam của các thế lực thù địch


                                                                                  Quang Viêt
          Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 đề cập đến chính sách quốc phòng vừa được công bố công khai, minh bạch với toàn thế giới. Các vấn đề được nêu trong sách trắng Quốc phòng nhằm góp phần tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin của các quốc gia khác với Việt Nam. Đây cũng là tài liệu quan trọng để nâng cao hiểu biết về quốc phòng của đất nước, giúp cho mọi công dân, cơ quan, đơn vị và các tổ chức xã hội hiểu rõ hơn quyền lợi, đề cao trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, sau khi Việt Nam công bố sách trắng Quốc phòng 2019, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã xuyên tạc, suy diễn vô căn cứ về bản chất chính sách quốc phòng nước ta. Dưới chiêu trò “phản biện” sách trắng Quốc phòng, hòng lừa bịp, dẫn dắt dư luận trong và ngoài nước, bọn chúng đưa ra luận điệu sai trái, suy diễn không có căn cứ và xuyên tạc nguyên tắc “bốn không”. Họ cho rằng: Việt Nam đưa ra cái “không” thứ 4 khi đang ở thế bị động và sẽ nghiêng vào một nước khác khi cần thiết. Rằng: “không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế” là “tự trói tay chân mình” và không phù hợp với tình hình thực tế,

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, NHẬN THỨC LỆCH LẠC VỀ GIÁ TRỊ, Ý NGHĨA CỦA TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP


                                                                      Linh Hăng
Có những người hoặc là do đối lập về lập trường chính trị, do thái độ thiếu thiện chí, hoặc là do nhận thức lệch lạc, đã cố tình làm suy giảm, phủ định, hoặc không thấy hết những giá trị của Tuyên ngôn. Họ cho rằng, Tuyên ngôn Độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên đọc tại Hà Nội ngày 2 tháng 9 năm 1945 là sự "sao chép", "khuôn theo" những tư tưởng của Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mỹ, Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1791 của Cách mạng Pháp! Có người còn làm ra vẻ khách quan, khi cho rằng nội dung của Tuyên ngôn Độc lập là rất có giá trị, nhưng đó chỉ là giá trị mang tính dân tộc, "mang tầm dân tộc", không có ý nghĩa thời đại?! Không thể cố tình, hoặc hồ đồ nói rằng: Tuyên ngôn Độc lập là sự "sao chép", "khuôn theo" những tư tưởng của Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mỹ, Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1791 của Cách mạng Pháp! Nếu xét theo một lôgíc hình thức thì có vẻ như sự hồ đồ của một số người nào đó là "có lý" chăng, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu lập luận của mình từ quyền con người, đó là quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc, quyền đã được “tạo hóa” sinh ra, là giá trị được thừa nhận và đề cao trong các bản Tuyên ngôn của Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp và khẳng định: Đó là những lẽ phải không ai có thể chối cãi được.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

NHỮNG KẺ BÁN NƯỚC, HẠI DÂN – HỌ LÀ AI?


                                                             Linh Long

Đã 45 năm sau ngày đất nước thống nhất, Nam Bắc sum họp một nhà, những kẻ tay sai cho ngoại bang với lòng tham lam quyền quý, phản bội Tổ quốc tự bỏ nước ra đi, sống đời lưu vong vất vưởng ở nơi đất khách quê người. Một số kẻ chống cộng cực đoan vốn là tàn dư của chế độ tay sai bán nước, hại dân không những không tỉnh ngộ, mà còn nuôi ảo vọng về ngày “phục quốc”. Từ đó, một số tổ chức chống cộng nối nhau ra đời chỉ nhằm mục đích duy nhất là phá hoại Tổ quốc và dọa dẫm, lừa gạt, kiếm chác tiền bạc…
Chiến tranh ở Việt Nam đã lùi xa hơn 43 năm, song hình ảnh các phương tiện chiến tranh, súng ống, quân phục, mũ sắt vứt đầy đường, đoàn quân bại trận áo quần tả tơi tháo chạy hỗn loạn và những chiếc máy bay lên thẳng bị hất từ tàu sân bay xuống biển... vẫn lưu giữ trong rất nhiều tài liệu, phim ảnh và trong tâm trí của nhiều người. Ðó không chỉ là hình ảnh về một cuộc chiến tranh, quan trọng hơn đó chính là sự thất bại thảm hại của một đội quân tay sai do ngoại bang dựng lên để phục vụ cho mưu đồ của chúng. Và sau ngày bỏ nước ra đi, phần lớn nhân viên, binh lính thuộc chế độ Ngụy quân, Ngụy quyền Sài Gòn trước đây đã chấp nhận sống đời tha hương cầu thực, trở thành công dân của quốc gia khác, chuyên chú mưu sinh.

Vạch trần “con bài” nhân quyền của địch và đồng minh của chúng


                                                                                             Linh Tre
Thời gian qua, trong khi dư luận quốc tế đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được về nhân quyền thì các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị đã và đang thông qua các trang mạng xã hội lại lu loa, vu cáo, xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền ở nước ta. Không những thế, chúng còn kêu gọi, kích động quần chúng nhân dân tụ tập đông người, tuần hành, biểu tình nhằm đòi chính quyền “đảm bảo quyền con người – thả tù nhân lương tâm”. Tuy nhiên, những thủ đoạn trên không những không thuyết phục được dư luận, mà tự thân nó đã vạch trần bản chất của những kẻ cơ hội chính trị, té nước theo mưa, không phản ánh đúng tình hình nhân quyền ở Việt Nam, không mang lại lợi ích quốc gia dân tộc.

Sự thật đằng sau luận điệu tuyền truyền xây dựng quân đội chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay


                                                                                      Cao Thang
“Phi chính trị hóa” Quân đội là một thủ đoạn nguy hiểm mà các thế lực thù địch thực hiện, nhằm vô hiệu hóa công cụ bạo lực để bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Tuy không mới, nhưng hết sức nguy hiểm, cần cảnh giác và chủ động nhận diện, kiên quyết đấu tranh bằng các giải pháp phòng, chống hiệu quả.
Thời gian qua, trên một số trang báo điện tử của các tổ chức phản động, thù địch xuất hiện nhiều bài viết hô hào về xây dựng quân đội chuyên nghiệp ở Việt Nam với những luận điểm như: Với trình độ lạc hậu của Quân đội Việt Nam hiện nay thì không thể bảo vệ được chủ quyền biển đảo, cần phải có quân đội chuyên nghiệp và hiện đại. Muốn vậy thì nên bỏ lực lượng dân quân tự vệ, giảm quân số chính quy, chỉ tập trung xây dựng quân đội chuyên nghiệp; quân đội chuyên nghiệp là của nhà nước, chỉ phục tùng nhà nước, do dó phải luật hóa để quân đội đứng ngoài chính trị… Đây là những luận điệu phi khoa học, phản thực tiễn, đi ngược lại đường lối của Đảng ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và quan điểm “Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân”

TÍCH CỰC ĐÂU TRANH PHÒNG, CHỐNG NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ VIỆT NAM HIỆN NAY


                                                                                     Xuân Thanh

          Tôn giáo là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, luôn được các thế lực thù địch“ưu tiên”sử dụng, với cái gọi là“tự do tôn giáo”, coi đó là ngòi nổ nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”chống phá cách mạng nước ta. Đấu tranh phòng, chống những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá Việt Nam hiện nay là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành, các lực lượng và của cả hệ thống chính trị.

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo với hơn 25 triệu tín đồ các tôn giáo, chiếm khoảng 27% tổng dân số; có 14 tôn giáo với 37 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, cấp đăng ký hoạt động. Ngoài các tôn giáo lớn du nhập từ nước ngoài, như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Bàlamôn, còn có các tôn giáo nội sinh, như Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tứ Ân hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương...Trong những năm gần đây, các tôn giáo đẩy mạnh hoạt động nhằm phát huy ảnh hưng trong đời sống tinh thần xã hội; mở rộng ảnh hưởng, thu hút tín đồ; tăng cường quan hệ với các tổ chức tôn giáo thế giới. Các cơ sở tôn giáo được tu bổ, xây dựng mới khang trang đẹp đẽ; các lễ hội tôn giáo diễn ra sôi động ở nhiều nơi;đại đa số các tín đồ, chức sắc tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, theo hướng “tốt đời, đẹp đạo”. Tuy nhiên, tình hình hoạt động tôn giáo thời gian qua vẫn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định chính trị - xã hội. Những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá nước ta thường tập trung vào một số vấn đề sau:

ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG KHÓA XIII


 Vinh Quang
Cứ trước thềm các kỳ đại hội Đảng là các thế lực thù địch lại tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Với mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội…Vì vậy, nhận diện và đấu tranh với những thủ đoạn của chúng trước thềm Đại hội XIII của Đảng là việc làm hết sức quan trọng hiện nay.

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


Linh Long
Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đặc biệt là từ khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ đến nay, các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chống phá trong Chiến lược “diễn biến hòa bình”. Có thể thấy, mục tiêu của chúng vẫn không hề thay đổi, có chăng chỉ là sự điều chỉnh một số thủ đoạn, lực lượng, phương tiện và cách thức chống phá cách mạng Việt Nam mà thôi.

LÀ NGHỆ SĨ ƯU TÚ – CHU HÙNG ĐANG DIỄN ĐỂ ĂN TIỀN PHẢN ĐỘNG?


                                                Linh Long
Chu Hùng được biết đến là một diễn viên mới nổi trong làng điện ảnh nước nhà. Với gương mặt tướng dữ, ông thường được các đạo diễn chọn vào đóng các vai xã hội đen, giang hồ, tội phạm trong suốt hầu hết sự nghiệp của mình như Bắc đại bàng trong phim Cảnh sát hình sự, vai Quang – người đứng sau Lão Phật Gia chỉ huy cả một đường dây tội phạm xuyên biên giới trong “Bí mật tam giác vàng” và mới nhất là Thế Chột trong phim “Người phán xử”. Chính vì tài năng, sự đóng góp của ông cho nền điện ảnh nước nhà mà ông đã được trao danh hiệu NSƯT.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG


                                                                                Mạnh Tường
                                                                                  
Trong những năm gần đây, trên thế giới xuất hiện nhiều vấn đề mới hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là sự chuyển giao quyền lực, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân túy, xu hướng bảo hộ đang nổi lên tác động tới tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ở trong nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có những diễn biến phức tạp, tinh vi… Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, dồn dập tung ra các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để chúng dễ dàng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta.

GÓP PHẦN PHÊ PHÁN, PHẢN BÁC NHỮNG THÔNG TIN, QUAN ĐIỂM VÀ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH PHẢN ĐỘNG


                                                              Thanh Tuan
               
Ngăn chặn, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, làm tốt nhiệm vụ đó sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là nhiệm vụ nặng nề, cần phải có sự tham gia của nhiều ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tập trung cơ sở vật chất, trí tuệ… kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác những tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, phản động có hiệu quả.
Để đấu tranh ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

TRẦN VĂN, MỘT TRONG NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG, NÓI XẤU ĐẢNG TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII


                                                          Hồng Tư
Cứ mỗi dịp chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng cộng sản Việt Nam, các thế lực phản động lại ráo riết bằng mọi thủ đoạn chống phá. Chúng đã lợi dụng mạng internet để tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu Đảng, nói xấu lãnh tụ.
Gần đây, trên trang mạng baotiengdan có đăng bài viết của Trần Văn với tựa đề: “Bộ phim “chỉnh đốn đảng” còn bao nhiêu tập”. Nội dung bài viết đã cố tình xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng để kích động, gây hoang mang dao động, mất đoàn kết nội bộ, đánh lạc hướng dư luận, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay.

ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY


Đỗ Trịnh

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là một trong những tư tưởng quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo Người: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải sửa chữa các khuyết điểm như chủ quan, kém lý luận hoặc lý luận suông, xa rời thực tế, cá nhân chủ nghĩa cục bộ, bản vị. Phải hiểu rõ: “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Cho nên Người luôn quan tâm giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Người chỉ rõ cùng với xây dựng đạo đức cách mạng phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Đây cũng là vấn đề gắn liền, xuyên suốt quá trình xây dựng, lãnh đạo và trưởng thành của một đảng cách mệnh, sự tồn vong của mỗi dân tộc, sự phát triển của mỗi con người: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

“ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ, ĐA ĐẢNG ĐỐI LẬP” KHÔNG PHẢI LÀ LỰA CHỌN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM


  Văn Tho
Lịch sử đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đã chứng minh: giai cấp nào tiến bộ hơn, lý tưởng nào cao đẹp hơn, hướng tới phục vụ lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân lao động và được dẫn dắt bởi một đảng chính trị có đường lối phù hợp với hoàn cảnh đương thời thì tất yếu sẽ giành thắng lợi. Ở Việt Nam, từ khi đất nước bị thực dân Pháp xâm lược (1858) và hoàn thành việc áp đặt ách đô hộ lên đất nước ta, nô dịch nhân dân ta (1885), các phong trào yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc đã xuất hiện và phát triển mạnh mẽ theo nhiều lập trường, quan điểm khác nhau như: phong trào Cần Vương của Vua Hàm Nghị; phong trào khởi nghĩa nông dân Yên Thế của Hoàng Hoa Thám; phong trào yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh; phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc theo đường lối tư sản của Nguyễn Thái Học,… Song tất cả các phong trào ấy đều thất bại hoặc bị dìm trong biển máu, bởi vì không có đường lối đúng, không phù hợp với bối cảnh lịch sử đương thời và xu thế thời đại.

XI-RY - “NHÂN QUYỀN” ĐANG Ở ĐÂU?


                                    Xuân Diệu
 Không ai có thể phủ nhận rằng, Mỹ và phương Tây - nòng cốt là Anh, Pháp, Đức - có tiềm lực, sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự hàng đầu trên thế giới. Phải chăng vì thế mà họ đã tạo dựng nên một liên minh cường quyền, sử dụng biện pháp bao vây, cấm vận về kinh tế, các thủ đoạn chính trị, vô hiệu hóa, phớt lờ luật pháp quốc tế, tiến tới tiến công quân sự,… để buộc các quốc gia trên thế giới phải xây dựng đất nước theo mô hình, tiêu chuẩn dân chủ kiểu Mỹ và phương Tây! Đúng là như vậy.

CẦN NHẬN THỨC RÕ VỀ DỰ LUẬT ĐẶC KHU KINH TẾ NHẰM CHỐNG LẠI SỰ XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


                                                                     Giang Thái
Thời gian gần đây, một số trang mạng phản động khác đã tán phát trên trang mạng xã hội facebook một số tài liệu xuyên tạc và kêu gọi người dân tiếp tục “phản đối quyết liệt” Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Vậy, có chuyện “bán đất” khi Việt Nam thực hiện dự luật này hay không?
Đặc khu kinh tế là gì?
Đặc khu kinh tế, còn gọi là khu kinh tế tự do, khu kinh tế đặc biệt, khu kinh tế mở, khu thương mại tự do, hay thậm chí đơn giản chỉ là khu kinh tế, khu tự do, là tên gọi chung cho các khu kinh tế được thành lập trong một quốc gia nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước bằng các biện pháp khuyến khích đặc biệt.Trong một khu kinh tế tự do có thể gồm nhiều khu chức năng như khu vực phi thuế quan (khu vực bảo thuế), khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các tiểu khu du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, dịch vụ, v.v…

PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


Thế Thái
 “Phi chính trị hóa” Quân đội là một âm mưu cực kỳ nham hiểm, là một mũi nhọn trong tổng thể chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. Thực chất đó là nhằm phá hủy chính trị vô sản của Quân đội, là lái chính trị của quân đội ta trượt sang chính trị khác - chính trị tư sản, làm cho Quân đội nhân dân Việt Nam không còn là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nữa. Các thế lực thù địch chống phá quân đội một cách toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từ những vấn đề cơ bản về chính trị, các vấn đề bản chất giai cấp, hệ tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, về cơ cấu, biên chế tổ chức, công tác cán bộ, về con người; từ những vấn đề về lịch sử đến những vấn đề trong hiện tại và cả tương lai phát triển; từ những vấn đề về chính trị - tinh thần đến những vấn đề về vũ khí trang bị, hiện đại hóa quân đội; từ các mối quan hệ cơ bản của quân đội như quan hệ với Đảng, với Tổ quốc, với dân tộc, với Nhà nước, với nhân dân, quan hệ quốc tế đến các vấn đề về bản chất, truyền thống của quân đội ta, trong đó chống phá về chính trị là một nội dung cơ bản, cốt lõi xuyên qua toàn bộ các vấn đề đó.

SỰ THẬT Ở VIỆT NAM CÓ TỰ DO BÁO CHÍ KHÔNG?


                                            Quốc Quyết
Vấn đề “tự do báo chí Việt Nam” là một nội dung quan trọng được Hạ Nghị viện Mỹ đề cập trong “Đạo luật Nhân quyền Việt Nam” ( HR 2833), và đã được họ thông qua cách đây hai năm. Tiếp theo, trong hàng loạt các văn bản khác, như “Dự luật Nhân quyền Việt Nam” vừa được đệ trình lên Hạ Nghị viện Mỹ; Báo cáo hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ, của Uỷ ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ; Nghị quyết của Liên minh châu Âu về tình hình nhân quyền trên thế giới, cũng như trong các tài liệu của các tổ chức núp dưới danh nghĩa phi chính phủ, như tổ chức “Quyền con người”, “Văn bút quốc tế”; “T chức nhà báo không biên giới”, họ đều lặp đi, lặp lại luận điệu đã quá cũ: “ Việt Nam không có tự do báo chí” (!).

HÃY TRÂN TRỌNG GIÁ TRỊ CỦA HOÀ BÌNH


                                                Quang Lưu
 Trong muôn vàn những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại cho mỗi người thì có lẽ hòa bình chính là món quà vô giá nhất, vì vậy hoà bình luôn là niềm khao khát cháy bỏng của con người khắp nơi trên trái đất này, đặc biệt là dân tộc Việt Nam ta .
Trong suốt chiều dài lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, ngày 30-4-1975 là một bước ngoặc vĩ đại, đã mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước ta - Kỷ nguyên của độc lập, tự do, cả dân tộc cùng chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển đất nước và chúng ta cần phải nhận thức rõ giá trị cuộc sống từ những hy sinh vô giá của lớp lớp cha anh đi trước.

NHỮNG NÉT MỚI TRONG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG


Vinh Quang
Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, các thế lực thù địch xác định phá hoại tư tưởng là mũi nhọn, là con đường gần nhất dẫn tới sự xói mòn về niềm tin, gây rối loạn về tư tưởng ở đủ mọi đối tượng, từ cán bộ cấp cao cho đến những người dân thường. Thủ đoạn mới chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch được biểu hiện ở những nét cơ bản sau:

TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI


                                                                                               Bùi Phong
Ở Việt Nam hiện nay, không ít người dùng nghĩ rằng tự do internet, tự do mạng xã hội là vô hạn, không thấy rõ sự gắn bó giữa quyền lợi với nghĩa vụ và trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội. Cũng như hầu hết các quốc gia trên thế giới, Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có tự do internet, mạng xã hội. Mặt khác, đối với những người vi phạm các quy định của pháp luật trên không gian mạng, đăng phát các thông tin thất thiệt, lừa đảo, xuyên tạc, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân... các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Việt Nam kiên quyết phản đối, đấu tranh với mọi hành vi lợi dụng quyền con người nói chung và quyền tự do internet, mạng xã hội nói riêng để chống phá, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN QUÂN ĐỘI GÓP PHẦN ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI LUẬN ĐIỂM XUYÊN TẠC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


                                                 Khắc Mừng
 Giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, đặc biệt là cho thanh niên là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn là những giá trị vĩnh hằng giáo dục lý tưởng, đạo đức cộng sản cho các thế hệ thanh niên. Trong đó, “Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên” của V.I.Lênin là một trong những cẩm nang rất cơ bản để thanh niên tiếp tục học tập, rèn luyện, cống hiến, phấn đấu, xung kích đi đầu trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN).

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY


                                                                           Văn Môn
Các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề “tôn giáo” cùng với các vấn đề về “dân tộc”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do báo chí”,… để chống phá cách mạng Việt Nam, trọng tâm là tuyên truyền, cổ súy tư tưởng ly khai, chống đối, ủng hộ, hỗ trợ cho các phần tử bất mãn, quá khích nhằm kích động biểu tình, gây bạo loạn cục bộ, tạo cớ để các tổ chức nước ngoài, các thế lực thù địch can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Do vậy, nghiên cứu kỹ và nhận thức đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của kẻ thù, nhất là lợi dụng vấn đề “tôn giáo” chống phá cách mạng Việt Nam là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp thiết từ đó để có chủ trương, biện pháp xử lý kịp thời.

TÌM HIỂU THỰC CHẤT CÁI GỌI LÀ “THƯ NGỎ”, “TRAO ĐỔI”, “GÓP Ý”, “HIẾN KẾ” CHO ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


-Lính Trẻ-
Đã nhiều năm qua, nhất là trước mỗi kỳ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, đâu đó ta lại thấy rộ lên những cái gọi là “thư ngỏ”, “trao đổi”, “góp ý cho Đại hội và toàn thể đảng viên của Đảng. Đặc biệt các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất, bất mãn… lại lợi dụng vấn đề này dưới cái gọi là trình bày ý kiến dân chủ, “góp ý”, hay “hiến kế” cho Đảng trên nhiều vấn đề. Nhưng thực chất có phải như vậy (!)

MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ TỔ CHỨC KHỦNG BỐ VIỆT TÂN


-Lính Trẻ-
Tổ chức khủng bộ “Việt Tân” có tên đầy đủ là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”.
Trụ sở chính đặt tại số 2530 Berryessa Rd #234 San Jose CA 95132 - 2903, Mỹ. “Văn phòng 2” đặt tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan.
Cơ quan tuyên truyền: Báo “Kháng chiến”; Đài “Việt Nam kháng chiến”, “Chân trời mới”.
Đối tượng cầm đầu, chỉ huy: (1) Đỗ Hoàng Điềm, sinh năm 1963, quốc tịch Mỹ - “Chủ tịch Việt Tân”; (2) Lý Thái Hùng, sinh 1953, quốc tịch Mỹ - “Tổng Bí thư Việt Tân”.

Nhận diện và phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch


                                                                             Tuấn Lê
Diễn biến hòa bình” là một chiến lược tấn công toàn diện, thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bằng việc sử dụng tổng hợp các thủ đoạn, biện pháp, hình thức để chống phá chúng ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, chúng coi việc phá hoại về chính trị, tư tưởng, văn hóa là quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá, mũi nhọn của cuộc tiến công. Các chuyên gia về truyền thông của Mỹ đã nhận định rằng: Làn sóng điện sẽ thay thế các thanh gươm, còn cây bút là phương tiện đi vào trái tim, khối óc của những người đang sống. Vì vậy, chúng đã triệt để sử dụng những thành tựu và sự bùng nổ của công nghệ thông tin để tăng cường chống phá ta. Thông qua các trang mạng xã hội, chúng dùng những lời lẽ xảo trá để xuyên tạc, bóp méo sự thật, gây sự hoài nghi trong nhân dân.

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCHLỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY


                                                                                    Tuấn Lê

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, tôn giáo, với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống; có 06 tôn giáo lớn (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo), với khoảng hơn 20 triệu tín đồ và nhiều tôn giáo nhỏ khác. Nhìn chung, các tôn giáo và các dân tộc sống đoàn kết, hòa thuận, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tồn tại và phát triển. Sự phân bố đan xen giữa các dân tộc, tôn giáo trên các địa bàn tạo nên sự giao lưu, trao đổi, hòa nhập về kinh tế, văn hóa, xã hội, làm phong phú thêm truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc thống nhất trong sự đa dạng của bản sắc văn hóa Việt Nam. Do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện địa lý nên cộng đồng các dân tộc Việt Nam có trình độ phát triển không đều về kinh tế, văn hóa, xã hội; đời sống dân trí và các hoạt động xã hội giữa nông thôn với thành thị, miền xuôi và miền núi còn có sự chênh lệch.

NHẬN DIỆN XU HƯỚNG “XÉT LẠI LỊCH SỬ, VIẾT LẠI LỊCH SỬ" HIỆN NAY


                                                  Thanh Bạch 
Nhận thức là quá trình tiệm cận chân lý. Về lịch sử, khi thế hệ sau có tư liệu toàn diện, chân xác hơn, thì nhận thức về lịch sử có bước phát triển mới. Ðó là yêu cầu của xã hội, của khoa học, là việc bình thường đáng trân trọng của các nhà sử học chân chính. Nhưng lại có người lợi dụng điều này, lớn tiếng đòi "xét lại lịch sử", "viết lại lịch sử" với động cơ không minh bạch.

TĂNG CƯỜNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA QUÂN ĐỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI


                                                                               Văn Hưởng
          Bản chất giai cấp công nhân là vấn đề cơ bản, bao trùm, thể hiện bản chất cách mạng của quân đội ta, nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng quân đội. Đây là khâu then chốt trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, là cơ sở của chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, quy định tính chất các mối quan hệ cơ bản của quân đội ta. Nhìn vào thực tiễn lịch sử, bản chất giai cấp công nhân là nguồn gốc mọi thắng lợi của quân đội ta. Hơn tám mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã phát huy bản chất giai cấp công nhân, không quản ngại hy sinh, gian khổ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng toàn dân chiến đấu, chiến thắng các thế lực xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và ngày nay đang tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phạm Văn, kẻ tung ra luận điệu “Cuộc chiến tranh của chúng ta” để xuyên tạc, bóp méo lịch sử về cuộc chiến tranh chính nghĩa


                                                                             Hoang Tho
Với bản chất phản động , bán nước của một kẻ tay sai, Phạm Văn đã núp dưới giọng điệu của “nhà nghiên cứu” để bình luận về Cuộc Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Y ra vẻ “khách quan” đưa ra các quan điểm khác nhau trong một cuộc “tọa đàm” kể cả trích dẫn các bài nói, bài viết của lãnh tụ Hồ Chí Minh để đưa ra luận điệu “cuộc chiến tranh của chúng ta” nhằm mục đích đen tối, xuyên tạc bản chất của cuộc chiến tranh chính nghĩa, đánh đồng kẻ đi xâm lược và bị xâm lược, xóa nhòa bản chất chiến tranh xâm lược phi nghĩa của đế quốc Mỹ xâm lược với cuộc chiến tranh chính nghĩa chống xâm lược của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.

TỈNH TÁO TRONG TIẾP NHẬN THÔNG TIN MẠNG XÃ HỘI


Đình Duyên 
 Hiện nay, nhận thức, quan điểm về internet, mạng xã hội và tham gia mạng xã hội của một số người chưa đúng, chưa đầy đủ. Do cách nhìn thiên về mặt trái của mạng xã hội nên vẫn có người nhìn nhận mạng xã hội với thái độ thành kiến. Đi kèm với tốc độ phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội, Việt Nam cũng là quốc gia có nguy cơ xảy ra các hành vi phạm pháp luật từ mạng xã hội.
Đặc biệt, tình trạng tin giả, lừa đảo, xuyên tạc, bịa đặt qua mạng xã hội là một trong những vấn đề nhức nhối nổi lên thời gian qua. Nguyên nhân của tình trạng này do đâu? Phân tích chúng ta thấy dư luận phản ứng rất mạnh mẽ trước những vấn đề thuộc giá trị đạo đức truyền thống hoặc các vấn đề nóng, vấn đề có tính thời sự cao trong đời sống xã hội. Lợi dụng yếu tố tâm lý này, nhiều người đã tạo ra các tin giả, tin lừa đảo, tin bóp méo, xuyên tạc sự thật với động cơ và mục đích cá nhân. Vì mục đích kinh tế mà một bộ phận bán hàng online cố tình tạo ra tin giả và lan truyền tin giả nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng vào trang mạng xã hội của mình.