Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng các vụ án hình sự để nói xấu chế độ
Quốc Tuấn
Khởi tố và xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội các vụ án hình sự là trách nhiệm của các cơ quan pháp luật, có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, thế nhưng xung quanh sự việc này, một số đối tượng lại cố tình xuyên tạc, bóp méo Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật, cho rằng đảng viên quấy rối tình dục chỉ bị khiển trách

Vạch trần âm mưu xuyên tạc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp                                                                 Duy Khánh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là 1 trong 10 vị tướng lỗi lạc, kiệt xuất của nhân loại. Là một biểu tượng sáng ngời về sách lược, nghệ thuật Quân sự của Đảng và nhân dân ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) là minh chứng hùng hồn về Nghệ thuật chiến tranh nhân dân gắn với vai trò lãnh tụ dân tộc, trong đó có công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

10 "BỆNH" CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CẦN PHẢI SỬA                                                                      Duy Khánh
Trong cuộc chỉnh đốn Đảng lần này, toàn dân đang mong Đảng sẽ quét sạch được các bệnh của chủ nghĩa cá nhân mà Bác Hồ đã dạy.

Vạch trần âm mưu chống phá trong lĩnh vực công tác cán bộ                                      Mạnh Tuấn

Ngày 12-5, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp. Kết quả này là cơ sở, luận cứ thuyết phục, vạch trần âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam.

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của kẻ thù trong giai đoạn hiện nay.                              Hải Phong
Để nhằm chống phá và đi đến xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ giữa thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch đã dùng chiến lược “diễn biến hoà bình”. Chiến lược “diễn biến hoà bình” được tiến hành trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, chính trị tư tưởng, văn hoá; tấn công vào nhiều lực lượng, tổ chức chính trị-xã hội, trong đó quân đội được xác định là đối tượng trọng điểm. Thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với quân đội các nước XHCN, chúng thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”.

ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TRỊ CHO QUÂN NHÂN TRƯỚC TRÀO LƯU PHẢN CẢM “CÂU LIKE” CỦA “YOUTUBER VIỆT”Văn Hải

Hẳn khi truy cập Youtube, bạn sẽ thấy rất nhiều người đang kiếm tiền tại nền tảng video lớn nhất thế giới này và hình thức ưa chuộng nhất vẫn là Youtube Partner (đối tác của kênh truyền thông Youtube) bởi một nền tảng khổng lồ được phát triển bởi Google, cho phép bạn đăng tải các video để lưu trữ và chia sẻ cho người khác, cộng đồng xem.

CẢNH GIÁC LUẬN ĐIỆU LỢI DỤNG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG ĐỂ XUYÊN TẠC, KÍCH ĐỘNG CHỐNG PHÁ


                                             Quốc Cường
          Thời gian gần đây, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những sự kiện “nóng” xảy ra để quy chụp, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, kích động tâm lý chống đối, kêu gọi quần chúng tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự. Một trong những sự kiện “nóng” được chúng “khuấy” lên trong thời gian qua là việc nhóm tàu khảo sát Hải dương Địa chất 08 Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trên vùng biển Nam Biển Đông, gần bãi Tư Chính, từ ngày 3/7 đến ngày 7/8/2019.

LUẬN ĐIỆU BỈ ỔI CỦA NG.DÂN                     Đức nhân

Trong những ngày qua, trên trang mạng “Danlambao” đã đăng tải bài viết của bút danh Ng.Dân. Xuyên suốt bài viết này là sự vay mượn, lắp ghép khập khiễng, lố bịch không đúng với thực tiễn lịch sử Việt Nam nhằm xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

CẢNH GIÁC VỚI CÁC THÔNG TIN XẤU ĐỘC NHẰM VÀO QUÂN ĐỘI TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI                               Đình Khôi
Thông tin xấu độc là những thông tin bịa đặt, sai sự thật, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, làm lẫn lộn đúng sai, thật giả; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu sai trái, thù địch… Các thông tin xấu độc nhằm vào quân đội ta được các thế lực thù địch tán phát trên internet và mạng xã hội, bao gồm: các thông tin xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội; chia rẽ Đảng, Nhà nước đối với Quân đội và nhân dân…

Tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tình hình mới


Đất Thép
Văn kiện Đại hội của Đảng đã xác định “Kiên định mục tiêu là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, vì đây vừa là mục tiêu, lý tưởng, vừa thể hiện bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Nắm vững mối quan hệ biện chứng giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng phù hợp trong từng giai đoạn lịch sử là một trong những nguyên nhân của thành tựu cách mạng nước ta. Đặc biệt, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới cũng như những thuận lợi và khó khăn ở trong nước hiện nay, việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

TỈNH TÁO TRƯỚC NHỮNG ÂM MƯU ĐEN TỐI CỦA CÁC PHẦN TỬ XẤU


                                                                       Đức Thăng

Trong mỗi người con dân đất Việt, hầu như ai cũng mang trong mình một tình yêu sâu sắc đối với quê hương, đất nước. Điều quan trọng là mỗi người cần thể hiện tình yêu nước sao cho đúng cách, đúng lương tâm trách nhiệm của một công dân chân chính.

AI CŨNG CÓ QUYỀN THỂ HIỆN LÒNG YÊU NƯỚC, NHƯNG HÃY TỈNH TÁO!                  Trịnh Việt
Một trong những sự kiện “nóng” được các thế lực thù địch bọn cơ hội chính trị lợi dụng “khuấy” lên trong thời gian qua là việc nhóm tàu khảo sát Hải dương Địa chất 08 Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trên vùng biển Nam Biển Đông, gần bãi Tư Chín từ đầu tháng 7 đến nửa đầu tháng 9-2019.

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG CHO CÁCH MẠNG VIỆT NAM         Bùi Trung
Quá trình lãnh đạo cách mang, Đảng ta luôn khẳng định: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng và của cách mạng Việt Nam, là một quyết định có tầm lịch sử quan trọng thể hiện bước tiến trong tư duy lý luận của Đảng ta.

“TAM QUYỀN PHÂN LẬP”- LÁ BÀI CỔ SÚY BẤT ỔN CHÍNH TRỊ, XUNG ĐỘT QUYỀN LỰCDương Thiên                 
Ngày 19/9/ 2019, trên trang blog Tiếng Dân, đối tượng Trung Nguyễn tán phát bài “ Đảng Cộng sản phải chấm dứt vi phạm Hiến pháp và pháp luật để tránh nguy cơ khó lường”. Nội dung xuyên tạc Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; vu cáo Đảng và nhà nước ta vi phạm Hiến pháp, kêu gọi Việt Nam “Tam quyền phân lập” thực chất của thủ đoạn này là cổ súy cho bất ổn chính trị, xung đột quyền lực, làm cho tình hình chính trị bất ổn, tạo điều kiện cho các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ, các thế lực phản động nổi dậy câu kết với thế lực ngoại bang làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chính quyền nhân dân, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

PHÁT HUY VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG CƠ QUAN ĐƠN VỊTrịnh Bình
Nêu gương là phương thức giáo dục có sức thuyết phục tốt nhất, hiệu quả nhất, đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta, Quân đội ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “… các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; “Nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được”. Vì vậy, Người đặc biệt coi trọng nêu gương, làm gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ở những thời điểm khó khăn, thử thách của cách mạng.

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
       Xuân Phú

Hiện nay, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam. Đặc biệt, chúng triệt để xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi lem thân thế, sự nghiệp của Người, hòng đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

SỰ XUYÊN TẠC KHÔNG THỂ THA THỨ                                       Hoàng Thắng

Ngày 27/8/2019, “Tương Lai” đăng đàn trên mạng xã hội Báo Tiếng Dân với tiêu đề “Có thật là đảng “nghiêm chỉnh thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” không?”.

NHẬN DIỆN MỘT SỐ THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII


                          Lưu Ninh
         Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong năm 2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt là yếu tố, tiền đề hết sức quan trọng để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Lợi dụng thời điểm diễn ra sự kiện quan trọng này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá dưới nhiều hình thức, như “tâm thư”, “gửi thư”, “trao đổi”, “

NHỮNG LẬP LUẬN ‘THIỂU NĂNG’ VỀ MẠNG XÃ HỘI VIỆT NAM                                                                             Lưu Ly
Với xu thế của thế giới trong cuộc cách mạng KHCN 4.0 thì MXH của VN đang được đầu tư và phát triển. Gần đây nhất ngày (16/9), Lotus – MXH do người Việt phát triển, lấy nội dung và trải nghiệm người dùng làm trọng tâm, vừa chính thức ra mắt với nhiều tính năng hấp dẫn, với quy mô cho phép hàng triệu người sử dụng cùng một lúc. MXH Lotus là một sản phẩm 100% được thiết kế và xây dựng bởi đội ngũ kỹ sư công nghệ người Việt.

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN KHI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘILưu Ninh
          Ngày nay, mạng xã hội đã và đang có tầm ảnh hưởng ngày càng lan rộng. Thông qua mạng xã hội, mọi người có thể dễ dàng nắm bắt, chia sẻ một lượng thông tin khổng lồ, với tốc độ lan truyền nhanh chóng; đồng thời cũng giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phản ánh, kiến nghị ý kiến của mình t

GIÁO DÂN NGHÈO VÀ NHỮNG NHÀ THỜ HOÀNH TRÁNGTiến Ninh
Nhân chuyện linh mục Lê Công Lượng ở giáo xứ Xuân Kiều (huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An) đang chỉ đạo giáo dân chiếm đất với ý định dựng tượng Chúa trái phép. Khoan bàn đến chuyện xử lý như thế nào, vấn đề đó đã có pháp luật. Tôi chỉ thắc mắc: tại sao đời sống giáo dân còn nghèo như thế, cá biệt còn có nhiều hộ giáo dân còn thiếu ăn, gia cảnh không có gì đáng giá ngoài chiếc giường ọp ẹp và chiếc sập đựng thóc mà năm nào, giáo xứ cũng đều đập cũ xây mới những cơ sở tôn giáo to đẹp, hào nhoáng.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
                                                   Văn Tú

Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị ở các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự do Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, thù địch tiến hành.

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI NHỮNG LUẬN ĐIỂM PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAMLưu Bùi

          Quân đội ta do Đảng và Bác Hồ tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, đã trở thành đội quân công nông cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, mang bản chất giai cấp công nhân sâu sắc. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội đã khẳng định luôn là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân

NHẬN DIỆN VỚI CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG                Duy Chính

 Các thế lực thù địch chưa bao giờ và chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ âm mưu và thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta.Chúng ta thấy rất rõ ở đây là một thủ đoạn của cả một âm mưu chiến lược. Và với thủ đoạn này, chúng sử dụng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau nhưng hiện nay mạng xã hội đang được chúng sử dụng như một công cụ phổ biến. Điều này cho thấy tính nguy hiểm trong thủ đoạn mà kẻ xấu điên cuồng tiến hành.

BẠO ĐỘNG Ở INDONESIA VÀ BÀI HỌC VỀ QUẢN LÝ AN NINH MẠNhững  ngày gần đây, truyền thông Châu Á đã đồng loạt đăng tải tin tức về bạo loạn ở Inđônêsia, làm ít nhất 20 người chết và hơn 65 người bị thương, con số thương vong này vẫn chưa dừng lại. Theo báo Vnexpress sự việc được được cho là nguồn cơn khi cảnh sát của nước này đột kích vào một ký túc xá, bắt 43 sinh viên gốc Papua với cáo buộc “không tôn trọng quốc kỳ In đô nê sia”

VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG MƯỜI NƯỚC ĐÁNG SỐNG VÀ LÀM VIÊC NHẤT THẾ GIỚI – SỰ KHẲNG ĐỊNH "THƯƠNG HIỆU" CỦA MỘT DÂN TỘC

                    Tiến Ninh

 

Đây là kết quả khảo sát chuyên gia nước ngoài về nơi sống và làm việc tốt nhất năm 2019 do HSBC Expat vừa công bố và nó được thể hiện trên các chỉ số tích cực về mọi mặt đời sống xã hội của nước ta. Điều đó cũng góp phần nâng vị thế của Việt Nam lên một tầm cao mới.

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI


TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,
ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
   Dũng Khuất

      1. Nhận diện các thế lực thù địch thực hiện tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay
3 nhóm chính:
Thứ nhất: Các lực lượng thù địch, bao gồm cả những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.
Thứ hai: Các lực lượng cực đoan người Việt nước ngoài luôn lôi kéo, kết hợp với số chống đối, bất mãn ở trong nước lập ra các tổ chức như Việt Tân, Việt Nam phục quốc, Triều đại Việt...
Thứ ba: Một số cán bộ, đảng viên (có những đảng viên đã từng giữ chức vụ trung, cao cấp trong bộ máy, hệ thống chính trị của nước ta) suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
2. Một số nội dung, phương thức, thủ đoạn chống phá chủ yếu
- Về nội dung:
Một là, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin: Sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, nhiều nhà lý luận tư sản rêu rao rằng, chủ nghĩa Mác lỗi thời. Ở tầm cao, họ thông qua xây dựng lý thuyết để tấn công vào những nguyên lý của chủ nghĩa Mác; ở tầm thấp, là những câu chuyện tiếu lâm chính trị, bôi xấu chủ nghĩa Mác - Lênin.
Hai là, đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch tấn công trên hai khía cạnh: Thứ nhất, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, nói rằng Hồ Chí Minh không có tư tưởng; thứ hai, tuyệt đối hóa và đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, tách tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi chủ nghĩa Mác - Lênin.
Ba là, chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: Đòi “tam quyền phân lập”, đòi phi chính trị hóa quân đội, phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tấn công vào nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đòi thực hành dân chủ theo kiểu “dân chủ tư sản”...
Bốn là, chúng phủ nhận những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là từ khi Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới đến nay. Chúng nói xấu, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ của Đảng, các anh hùng cách mạng - những người đã trở thành tấm gương thôi thúc nhiều thế hệ người Việt Nam trong sống, chiến đấu, lao động và học tập.
- Về phương thức và cách thức chống phá của các thế lực thù địch nổi lên một số điểm sau:
Thứ nhất, sử dụng truyền thông đại chúng, đặc biệt là xuất bản báo chí ở nước ngoài, sản xuất băng, đĩa hình chuyển về trong nước; tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chuyên chống phá Việt Nam (như VOA tiếng Việt, RFA, RFI, BBC Việt ngữ...) để nói xấu Việt Nam;
Thứ hai, sử dụng Internet và truyền thông xã hội để chống phá; lợi dụng các sai sót trong quản lý và tình hình Biển Đông để kích động biểu tình trái phép và xuyên tạc;
Thứ ba, tổ chức các hội thảo để xem xét lại các vấn đề liên quan đến lịch sử. Hoạt động này tuy âm thầm nhưng tác hại thực sự rất ghê gớm;
Thứ tư, chúng tấn công vào nội bộ, phủ nhận các thành tựu đã đạt được của địa phương, đơn vị, kích động để tấn công vào quá khứ...
3. Một số nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới

ĐẢNG CÓ ĐỨNG NGOÀI HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT ?


ĐẢNG CÓ ĐỨNG NGOÀI HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT ?
Trên trang blog Tiếng Dân, ngày 19/9/2019 đối tượng Trung Nguyễn tán phát bài “Đảng Cộng sản phải chấm dứt vi phạm Hiến pháp và pháp luật để tránh nguy cơ khó lường”. Luận điệu trên liệu có đúng?

Phản bác luận điệu xuyên tạc, nói xâu Đảng, Nhà nước, chế độ kích động chia rẽ nội bộ, gây thù hận dân tộc của đối tượng Đặng Chí HùngVạch trần sự xuyên tạc bài viết “Bao giờ đất nước đứng lên”
của đối tượng Tân Phong
Trong bối cảnh nền kinh tế-xã hội (KT-XH) phát triển và hội nhập, có nhiều tác động của mặt trái kinh tế thị trường, việc xử lý các vụ án hình sự là điều bình thường. Thế nhưng vừa qua, các thế lực thù địch, phản động lại tìm cách lợi dụng, bóp méo, thổi phồng hòng hướng lái "chính trị hóa" các vụ án hình sự. Đây là một trong những thủ đoạn nham hiểm nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta… Khởi tố và xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội các vụ án hình sự là trách nhiệm của các cơ quan pháp luật, có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

CHIÊU BÀI MỚI CỦA "DIỄN BẾN HÒA BÌNH"


                                 Nhất Thủy
          Trước kia, từ chỗ phủ nhận sự hiện diện của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, coi đó là “con ngáo ộp” mà Đảng Cộng sản Việt Nam “hù dọa” nhân dân; gần đây, những người thiếu thiện chí với sự lãnh đạo của Đảng lại khẳng định: “Việt Nam không cần chống diễn biến hòa bình nữa”. Thế là từ phủ nhận, nay lại thừa nhận, nhưng để dễ bề lừa gạt dư luận và làm cho mọi người mất cảnh giác, họ nói rằng: “Chiến lược này đã kết thúc sứ mệnh, do các “cựu thù” đã thành đối tác toàn diện hay đối tác chiến lược của Việt Nam”.

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THỦ ĐOẠN MỚI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

                                                                                                Duy Khánh

          Hiện nay các thế lực phản động ở cả trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều hình thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đặc biệt chúng lợi dụng ưu thế, sức mạnh của truyền thông để tuyên truyền, kích động nhân dân ở những thời điểm nhạy cảm, những sự kiện, vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh để chống phá một cách quyết liệt, gây hoang mang trong dư luận. Đây là âm mưu, thủ đoạn cực kỳ thâm độc và nguy hiểm của các thế lực thù địch mà chúng đang tiến hành; nó gây tâm lý hoài nghi, dao động, làm lung lạc niềm tin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; tác động xấu đến nền kinh tế quốc dân. Bởi vậy, chúng ta cần phải tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, không để mắc mưu các lực lượng thù địch, phản động.

“THỌC GẬY BÁNH XE – BÌNH MỚI RƯỢU CŨ”

“THỌC GẬY BÁNH XE – BÌNH MỚI RƯỢU CŨ” Gần đây, lợi dụng các trang mạng xã hội, bằng những giọng điệu hằn học chúng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã bóp ngẹt dân chủ, chà đạp nhân quyền. Rằng để có dân chủ phải xóa bỏ “Đảng Cộng sản độc”. Những người đó còn xem như mình hiểu biết, là những người đi tiên phong, nhỏ to khuyên răn, mách bảo, giao giảng về những ưu việt của chế độ đa đảng. Song sự thật vẫn là sự thật. Những luận điệu cũ rích đó không thể lòe bịp được nhân dân ta và những người có hiểu biết. Nếu cứ đa đảng mà có nhiều dân chủ hơn thì có lẽ những nước có nhiều đảng nhất phải là những nước dân chủ nhất. Họ cố tình không hiểu hay không chịu hiểu rằng dân chủ hay không đều phụ thuộc vào bản chất của đảng cầm quyền chứ không phải số lượng nhiều hay ít đảng. Vì vậy những luận điệu đó chẳng qua chỉ là “cố đấm ăn xôi”, “ lập lờ đánh lận con đen” chắc chắn không thể lừa bịp được ai Đảng Cộng sản Việt Nam trong chính sách của mình luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, luôn coi trọng việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, kể cả những người Việt Nam ở nước ngoài và những người nước ngoài thực tâm muốn hiến kế cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy, luận điệu của những kẻ “thọc gậy bánh xe” với những âm mưu đen tối chắc chắn bị phơi bày.

PHẢN BIỆN VỀ QUAN ĐIỂM CỦA NHÀ SỬ HỌC - DƯƠNG TRUNG QUỐC KHI ÔNG CHO RẰNG “PHÁP ĐÁNH NƯỚC TA VỚI MỤC TIÊU LÀ MƯỢN ĐƯỜNG VÀO TRUNG QUỐC

                                                                     Nhất can, chi
Vừa qua nhân kỷ niệm 160 năm kháng Pháp, ngày 31/8/2018, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha: Quá khứ và hiện tại, với sự tham dự của khoảng 100 học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Tại buổi hội thảo này, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: "Liên quân Pháp - Tây Ban Nha mượn cớ triều đình nhà Nguyễn cấm đạo để nổ súng đánh Việt Nam với mục tiêu tìm đường vào Trung Quốc. Bằng chứng là khi không chiếm được Đà Nẵng ngay, Pháp đã đưa quân vào chiếm Gia Định và sau đó đánh ra Bắc để tiếp cận tỉnh Vân Nam, chứ không nhằm vào Huế".

Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc nhằm chống phá Quân đội ta                                                                                MINH QUÂN
        Việc các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá Quân đội ta không có gì là lạ, lâu nay họ vẫn làm. Chỉ có điều, trong thời gian gần đây hành động đó của họ quyết liệt hơn, gay gắt hơn cả về thủ đoạn, nội dung, phương thức tiến hành. Vì vậy, cảnh giác và chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động thâm độc đó là rất cần thiết, quan trọng hiện nay.

KHÔNG ĐỂ NHỮNG KẺ CƠ HỘI, LƯƠN LẸO CHUI VÀO BỘ MÁY CÔNG QUYỀN


                                                                NHẤT CAN, NHẤT CHI sưu tầm

Không ngẫu nhiên mà người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đã ví những kẻ cơ hội chính trị như những “con lươn, con chạch”. Vì nói đến “con lươn, con chạch”, người ta hay liên tưởng đến những kẻ ra luồn vào cúi, sống lươn lẹo, uốn éo, thoắt ẩn thoắt hiện, khó nắm bắt như loài lươn, loài chạch. Một trong những biểu hiện tinh vi nhất của những kẻ cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch” là thái độ “sống giả” để tạo ra uy tín giả vì mục đích háo danh, vụ lợi.

Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” của các thế lực thù địch      Huy Huyến
          Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội và internet xuất hiện nhiều thông tin xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, chúng đã đăng và phát tán, đồng thời “chu mỏ” lu loa về cái gọi là “xã hội dân sự” mà chúng “TỰ CHO LÀ DÂN CHỦ” với mục đích đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang; trong đó đáng chú ý là thủ đoạn chiếm dụng tài khoản cá nhân, “làm mới thông tin cũ, bịa đặt thông tin mới” nhằm xuyên tạc sự thật về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với đất nước.

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng


                            Nhất Thủy
          Trong suốt qua trình đổi mới và phát triển đất nước, việc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và trong thời đại mới nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt trong những lĩnh vực mới mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại, sự kết nối và tương tác thông tin mạng đã mở ra một kỷ nguyên mới, không gian mạng đã trở thành một bộ phận cấu thành và đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng  xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức.

LÒNG YÊU NƯỚC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THẾ HỆ TRẺ


            
          
                                                                                           - Viết Lưỡng-
Trải qua hơn 4000 năm văn hiến, lịch sử, đất nước ta đã trải qua biết bao thăng trầm, hưng thịnh từ thời Văn Lang Âu Lạc, thuở sơ khai dựng nước, cho đến cả ngàn năm bị vó ngựa phương Bắc đô hộ, giày xéo. Nhưng con dân Việt Nam ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, có bao giờ khuất phục, công cuộc dựng nước và giữ nước chẳng bao giờ thiếu bóng dáng của những người thanh niên kiêu hùng, không phân biệt nam nữ. Vì thế mà nước ta mới giành lại được độc lập sau hơn ngàn năm bị giặc phương bắc đô hộ, lập lại một kỷ nguyên mới cho đất nước và dân tộc. Cho đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trải qua gần 120 năm tranh đấu quyết liệt, lại một lần nữa nhân dân ta giành lại độc lập, khiến kẻ thù phải khiếp sợ, mà một phần lớn là nhờ công của các thể hệ thanh niên tiếp bước ra sa trường.
Nếu hỏi dũng khí nào, động lực nào đã thúc đẩy thế hệ thanh niên ra sức vì đất nước đến vậy thì câu trả lời duy nhất và hợp lý nhất đó là lòng yêu nước sâu sắc, vốn đã ăn sâu vào máu thịt, trở thành một truyền thống quý báu của nhân dân Việt Nam ta. Có thể nói, chính lòng yêu nước là tiền đề cho những phẩm chất quý giá khác ra đời đó là lòng tự tôn dân tộc, tinh thần hy sinh, kiên cường bất khuất, lòng căm thù quân giặc đến tột cùng, và nhiều phẩm chất khác. Vì tấm lòng cao đẹp, một lòng vì Tổ quốc ấy mà biết bao người chồng, người cha, người anh, người con nối gót nhau bước ra tiền tuyến, xông pha trận mạc. Có ai biết đâu những năm đầu kháng chiến, quân đội ta gian khổ đến chừng nào, Chính Hữu viết trong Đồng Chí: "Áo anh rách vai quần tôi có vài mảnh vá miệng cười buốt giá chân không giày,...". Nghe những câu thơ đó, ta hình dung ra hình ảnh những người thanh niên trai tráng vốn đang yên vị nơi đồng quê, ngày ngày cày cuốc ruộng vườn, thế nhưng vì tấm lòng yêu nước, không muốn Tổ quốc chịu sự chà đạp, nhân dân chịu sự áp bức mà họ sẵn sàng để lại sau lưng gia đình, vườn tược làng xóm, để bước ra chiến trường, cầm súng giết giặc.
Lòng yêu nước luôn đi kèm với tấm lòng hy sinh cao cả, quên mình vì Tổ quốc, cũng trong Tây Tiến, Quang Dũng viết "Rải rác biên cương mồ viễn xứ/Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh". Phải vậy, những lớp thanh niên nối bước nhau lên đường chiến đấu, đều mang một tấm lòng tự nguyện, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Họ ra đi đầu không ngoảnh lại, vẫn biết mai sau có lẽ là da ngựa bọc thây hay nằm xuống nơi vắng vẻ, không người thân thích. Nhưng chính sự quyết tâm, sự hi sinh cao cả đó là bằng chứng đanh thép nhất để chứng minh cho tấm lòng yêu nước nồng nàn của thế hệ trẻ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Chúng ta, những thế hệ được sống tròn thời bình, chúng ta rất biết ơn và cảm phục tinh thần hy sinh của thế hệ cha anh đi trước, nhờ những nỗ lực, can trường, sự dũng cảm quên mình ấy mà chúng ta mới có được nền độc lập như ngày hôm nay. Được ăn học, được sống hạnh phúc trong vòng tay gia đình nhà trường và xã hội, được có tự do, bình đẳng, có quyền sống quyền được mưu cầu hạnh phúc. Tất cả đều là được đổi từ máu xương và nước mắt của những thế hệ thanh niên đi trước, nhờ vào tấm lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc sâu sắc của cha ông mà ta mới có ngày hôm nay đây.
Vậy, thế hệ trẻ ngày hôm nay phải có trách nhiệm như thế nào với Tổ quốc để thể hiện tinh thần yêu nước vốn là truyền thống quý báu của dân tộc từ bao đời nay? Hiện nay, đất nước ta tuy đã hưởng trọn nền độc lập, nhưng các bạn trẻ vẫn phải luôn có ý thức về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, sẵn lòng hi sinh cho Tổ quốc khi đất nước gọi tên, không được phép trốn tránh hay sợ hãi. Phải luôn luôn cảnh giác và đề phòng với các thế lực thù địch có ý đồ chống phá Đảng và nhà nước ta, phải giữ lập trường tư tưởng chính trị đúng đắn, tránh nghe những lời dụ dỗ kích động mà phản bội lại niềm tin của xã hội, nhà nước.
Chiến tranh đã qua đi nhiều năm, việc cấp bách hiện tại là xây dựng đất nước ngày một vững mạnh để sánh vai cùng với các cường quốc năm châu như lời Bác đã căn dặn. Lực lượng thanh niên chính là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng đất nước, đối với tuổi trẻ việc đầu tiên cần làm là phải chăm ngoan học hành, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức để tương lai trở thành những cá nhân ưu tú đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Thêm vào đó, cần hằng ngày nhắc nhở chúng ta phải ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh đi trước, luôn bồi dưỡng và củng cố tấm lòng yêu nước, lòng yêu hòa bình.
Thế hệ trẻ chính là thế hệ cốt lõi của một dân tộc, một đất nước quyết định sự tồn vong hưng thịnh, chính vì vậy, việc ý thức được tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mình với Tổ quốc là vô cùng cần thiết. Đó là giá trị cơ bản, là những tiền đề quan trọng nhất để đưa đất nước ngày càng phát triển vững mạnh, đi lên. Hy vọng rằng các bạn trẻ, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo đều đồng lòng tiếp thu những giá trị tốt đẹp ấy và hoàn thành nghĩa vụ cao cả của mình với nhân dân với đất nước./.Jackhammer Nguyễn - kẻ tiểu nhân, bỉ ổi chuyên gây rối, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc


 Thời gian gần đây, lợi dụng vấn đề nóng ở Biển Đông, trên trang blog Tiếng Dân đăng tải nhiều bài viết hình ảnh, video, clip mà chúng dàn dựng để xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, núp dưới danh nghĩa là một người yêu nước, đấu tranh cho độc lập chủ quyền biển đảo kích động tâm lý chống đối, tụ tập đông người xuống đường biểu tình, cổ súy sử dụng bạo lực, nhằm gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
Ngày 16/9, trên trang blog Tiếng Dân, đối tượng Jackhammer Nguyễn tán phát bài “Việt Nam xích lại gần Mỹ - Đồng sang dị mộng”. Nội dung bài viết của kẻ phản động tập trung xuyên tạc đường lối quân sự của Đảng ta, kích động tư tưởng “bài Trung” “thân Mỹ”, kêu gọi Việt Nam hợp tác quân sự với Mỹ để giải quyết vấn đề trên Biển Đông. Đây chính là âm mưu xảo quyệt, lợi dung các vấn đề phức tạp trên Biển Đông để đưa ra các luận điệu xuyên tạc trắng trợn, đổi trắng thay đen những nỗ lực và quan điểm kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng và Nhà nước ta.

Chiêu trò chống phá trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam


             
        Cứ “đến hẹn lại lên”, nhằm vào thời điểm đất nước chuẩn bị có những sự kiện trọng đại, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại triệt để lợi dụng để đẩy mạnh các hoạt động công kích, chống phá cách mạng Việt Nam...Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để công tác chuẩn bị chu đáo, việc tổ chức đại hội các cấp bảo đảm thành công tốt đẹp theo đúng tinh thần chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã quán triệt: Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng. Tuy nhiên các thế lực phản động, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng thời điểm này để công kích, chống phá, xuyên tạc mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên XHCN ở Việt Nam.

Chống lại nội dung xuyên tạc của đối tượng Nguyễn Đình Cống với bài “Mặt trận Tổ quốc - Lợi ít hại nhiều” phát tán vào 16/9/2009Vào ngày 16/9/2019 trên trang bog Bauxite đối tượng Nguyễn Đình Cống với bài “Mặt trận Tổ quốc - Lợi ít hại nhiều”, nội dung xuyên tạc phủ nhận vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kêu gọi mọi người ủng hộ, xóa bỏ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Với những quan điểm sai trái mà đối tượng Nguyễn Đình Cống đưa ra chúng ta phải nắm chắc các nội dung để chống lại các luận điệu xuyên tạc cụ thể như sau:

Chủ nghĩa Mác – Lênin giá trị trường tồnThế giới ngày nay biến động vô cùng phức tạp, khoa học - công nghệ với những bước phát triển nhảy vọt đã làm thay đổi nhận thức nhiều giá trị lịch sử, đòi hỏi bất luận ở trong nước hay quốc tế đều phải tìm câu trả lời xác đáng cả về lý luận và thực tiễn để tự chuẩn bị cho mình về chính trị. Trong bối cảnh như vậy, các chính đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng luôn phải đứng trước những thách thức lớn của thực tiễn và những vấn đề rất nan giải về lý luận. Không chỉ các thế lực thù địch, mà ngay chính trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) cũng nảy sinh những quan điểm mâu thuẫn và cách “ứng xử” không đúng với bản chất của chủ nghĩa Mác - Lênin: Rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, không còn vai trò chỉ đạo, soi đường đối với cách mạng và kiến thiết mà chỉ là một “học thuyết ảo tưởng” về một xã hội không có thực; rằng, chỉ có chủ nghĩa tư bản (CNTB) mới là “giá trị đích thực”, là “nấc thang tiến bộ nhất” của nhân loại. Từ những quan điểm và nhận thức đó, họ đổ mọi “tội lỗi” cho lý luận mácxít về những thiếu sót, khuyết điểm của chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực, đòi xét lại, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tiến tới xóa bỏ triệt để con đường đi lên CNXH ở các nước đang triển khai xây dựng.

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG “THƯ NGỎ, GÓP Ý” ĐẠI HỘI XIII ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA.


Trung Thành

Trong thời gian vừa qua, Bộ Chính trị - Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đang tích cực tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII. Lợi dụng thời điểm diễn ra sự kiện quan trọng này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá dưới nhiều hình thức, như “tâm thư”, “gửi thư”, “trao đổi”, “góp ý cho Đại hội XIII”…

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘCSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình"
Trải qua gần 90 năm hình thành và phát triển, do Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được củng cố và lớn mạnh. Mặt trận đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn đưa nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước; mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò ngày càng quan trọng với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; động viên nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mở rộng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA - ĐÃ TÀN RỒI CÒN PHẾ!                                                                        -Người đưa tin -
Cứ đến hẹn lại lên, Dòng chúa cứu thế (DCCT) lại tiến hành các hoạt động được gọi là “Tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng hòa” để thông qua đó xuyên tạc những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; và cổ súy cho các hoạt động chống chính quyền của các người lính của chế độ Việt Nam Cộng hòa cũ.
Và trong tuyên bố mới về chương trình tri ân Thương Phế binh Việt Nam Cộng hòa, có người trong nhóm Thương phế binh tự nhận mình là: "Chúng tôi là các tu sĩ, linh mục DCCT cộng đoàn Cần Thạnh, Nhà Cần Giờ".

NHIỄM ĐỘC THÔNG TIN CÒN LO NGẠI HƠN NHIỄM ĐỘC                                                                        - Người đưa tin -
Thời gian qua, dư luận xã hội quan tâm lớn đến những vấn đề xung quanh vụ cháy ở Công ty Rạng Đông và đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường do thủy ngân lan ra môi trường. Trong khi các cơ quan chức năng đang làm các biện pháp để đánh giá, xử lý tình trạng môi trường xung quanh Công ty Rạng Đông và tìm cách hỗ trợ người dân xung quanh thì xuất hiện hiện tượng nhiễu loạn thông tin.
Có thể thấy rằng, sau khi xảy ra vụ cháy thì những thông tin về khả năng ô nhiễm môi trường , mức độ ô nhiễm được đề cập ở nhiều khía cạnh, nhiều góc độ khác nhau, không thống nhất khiến người dân cảm thấy hoang mang, lo lắng.

NGUYỄN ĐÌNH CỐNG LẠI TỎ RA NGUY HIỂM                                                                   -Người đưa tin-
Trên trang mạng Bauxite Việt Nam ngày 27.08.2019 có đăng bài viết “Vài suy nghĩ trước thềm Đại hội XIII” của tác giả Nguyễn Đình Cống . Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức lệch lạc, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối, quan điểm, hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng.

“ DIỄN BIẾN HÒA BÌNH ” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY                                                            Lương Khánh
 “ Diễn biến hoà bình - chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, đứng đầu là Mỹ nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự, được tiến hành từ những năm cuối thập kỷ 40, đầu thập kỷ 50 và hoàn chỉnh ở thập kỷ 80 của thê kỷ XX ”. Chiến lược “ diễn biến hoà bình ” được diễn ra trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, quân sự..., trong đó kinh tế được coi là một khâu đột phá. Vì vậy, cần phải nhận diện và làm rõ những nội dung chống phá trên lĩnh vực kinh tế của các thế lực thù địch.

PHẢN BÁC CHIÊU TRÒ KÍCH ĐỘNG, XUYÊN TẠC MỐI QUAN HỆ NGOẠI GIAO GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚCNgày 16/9/2019 trên trang Blog Tiếng Dân, đối tượng Jackhammer Nguyễn tán phát bài: “Việt Nam xích lại gần Mỹ - Đồng sàn dị mộng”, nội dung xuyên tạc mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hoa Kỳ, kêu gọi Việt Nam hợp tác quân sự với Mỹ để giải quyết vấn đề trên Biển Đông, đây rõ ràng là một chiêu bài kích động, xuyên tạc lịch sử, để làm rõ vấn đề này, cần nhìn lại mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sau hơn 20 năm thiết lập.

CHÂN DUNG PHẢN ĐỘNG: NGUYỄN NGỌC NGẠN - MỘT TÊN PHẢN ĐỘNG LƯU VONG DƯỚI VỎ BỌC MCTuổi thanh niên, tuổi sinh viên nghịch ngợm không ai là chưa một lần được nghe chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn, lớn hơn thì thi thoảng xem mấy chương trình của Thúy Nga do ông Ngạn “ma” và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên dẫn chương trình. Vậy nên, nhắc đến cái tên Nguyễn Ngọc Ngạn hay còn gọi là Nguyễn Ngọc Ngợm, người biết ít thì sẽ nghĩ đến ngay những câu chuyện Ma kinh dị của ông. Người biết nhiều thì còn nghĩ đến chân dung 1 MC nhiều cuốn hút và cả những tác phẩm văn học lãng mạn đi sâu vào lòng người.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM - VAI TRÒ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN
 Trên trang Bauxite Việt Nam ngày 12 tháng 9 năm 2019 có bài viết “Mặt trận Tổ quốc – Lợi ít hại nhiều” của đối tượng Nguyễn Đình Cống. Bài viết được thể hiện dưới cái nhìn phiến diện, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc, phủ nhận vài trò, chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng “nên giải tán MTTQ vì tổ chức và hoạt động của nó mang lại cho dân tộc lợi ít, tốn kém nhiều, hiệu quả âm”; kêu gọi ủng hộ, xóa bỏ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mục đích chính là nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN CỦA TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬPAnh Tuấn
Trong cuộc đời vĩ đại của mình, Hồ Chí Minh đã để lại nhiều văn kiện có giá trị lý luận và thực tiễn đặc biệt quan trọng. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập là một trong những văn kiện đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc ngày 2/9/1945 không chỉ khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc, bởi tư tưởng về quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân gắn với quyền bình đẳng thiêng liêng giữa các dân tộc; tinh thần và ý chí đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam trong hành trình giành lại quyền tự do, độc lập.

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG “THƯ NGỎ GÓP Ý”
Nguyễn Thịnh

Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII. Lợi dụng thời điểm diễn ra sự kiện quan trọng này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá dưới nhiều hình thức, như “gửi thư”, “trao đổi”, “góp ý cho Đại hội XII”…
Họ cho rằng, Đại hội XIII là thời cơ để đổi mới chính trị theo hình thức đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xây dựng nhà nước dựa trên nền tảng “xã hội dân sự”. Thực chất, ẩn khuất đằng sau những góp ý này là ý đồ xóa bỏ, lật đổ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

VẠCH TRẦN NHỮNG CHIÊU TRÒ CỦA PHÁP LUÂN CÔNG “Pháp Luân Công” hay còn gọi “Pháp luân đại pháp” là một giáo phái do Lý Hồng Chí, sinh năm 1952 tại Cát Lâm, Trung Quốc thành lập năm 1992 dưới hình thức tập luyện khí công dưỡng sinh. Sau đó, Pháp luân công đã có nhiều hoạt động phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị Trung Quốc, bị Chính phủ Trung Quốc cấm hoạt động và bị coi là tà giáo. “Pháp Luân Công” xâm nhập trái phép vào Việt Nam từ năm 2000. Mấy năm trở lại đây, “Pháp Luân Công” truyền bá mạnh mẽ ở Việt Nam; với vỏ bọc là một môn luyện công rèn luyện sức khỏe; nhưng thực tế, mục đích của những người đứng đầu tổ chức “Pháp Luân Công” là muốn lôi kéo đông đệ tử nhằm thực hiện các hoạt động gây rối để công khai hóa tổ chức, (đúng như kịch bản đã thực hiện ở Trung Quốc) và “Pháp Luân Công” đã lôi kéo được một bộ phận người dân Việt Nam tham gia.

Không thể tuyệt đối hóa kinh tế tư nhânMột trong những mục tiêu chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch là tập trung vào chỉ trích kinh tế nhà nước và tuyệt đối hóa kinh tế tư nhân.
Xuất phát từ thực tiễn những thành tựu kinh tế mà Đảng đã lãnh đạo đất nước đạt được trong những năm vừa qua, không thể phủ nhận vai trò của kinh tế Nhà nước. Việt Nam đang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có nhiều thành phần kinh tế; trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế là đúng về lý luận và phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng, kinh tế nhà nước không thể giữ vai trò chủ đạo, vai trò đó thuộc về kinh tế tư nhân. Do đó, họ kêu gọi tư nhân hóa nền kinh tế của nước ta.
Nền kinh tế của Việt Nam hiện nay có nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu. Song, sở hữu nhà nước và thành phần kinh tế nhà nước là đặc trưng, giữ vai trò chủ đạo và là một trong các yếu tố quan trọng đảm bảo cho nền kinh tế thị trường Việt Nam phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó được khẳng định tại Khoản 1, Điều 51, Hiến pháp năm 2013, là hoàn toàn phù hợp với lý luận và thực tiễn nước ta.

ĐI THEO CON ĐƯỜNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN CỦA VIỆT NAMThời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện bài viết của tên phản động Nguyễn Mạnh Hùng với tiêu đề:“Việt Nam là nước có lẽ là duy nhất trên thế giới vẫn còn các chữ “Xã hội chủ nghĩa” trong tên nước. Đây có phải là điều sai trái không?”.

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA’’ TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN


Nghiên cứu sự xuất hiện thuật ngữ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho thấy những khía cạnh của nó như sự tự tan giã, tiêu vong của quốc gia, chế độ, tổ chức chính trị xã hội; sự tự thay đổi lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống của cá nhân,… đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử thế giới, cũng như ở Việt Nam.

TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ LÒNG TIN CỦA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG BẰNG UY TÍN CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAYIII CỦA ĐẢNG


Lòng tin của nhân dân đối với Đảng không chỉ do sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng mà còn được tạo nên bởi sự phấn đấu không tiếc xương máu của lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và uy tín của người cán bộ, đảng viên. Lòng tin của nhân dân đối với Đảng là sự phản ánh chân thực uy tín của Đảng, của cán bộ, đảng viên đối với nhân dân. Uy tín của từng cán bộ, đảng viên được đo bằng lòng tin của quần chúng nhân dân và phải được quần chúng nhân dân thừa nhận. Uy tín này được tạo nên bằng sự nỗ lực phán đấu luyện đức, rèn tài, những hành động hữu ích cụ thể, không phải chỉ được tạo nên bởi bằng cấp, chức vụ.

NHẬN DIỆN CÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH ĐỂ KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH BÁC BỎ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG


Mục tiêu nhất quán không thay đổi của các thế lực thù địch là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, "phi chính trị hóa", vô hiệu hóa quân đội, tiến tới xóa bỏ chế độ nhà nước XHCN ở Việt Nam.
Chính vì mục tiêu xuyên suốt đó mà các thế lực thù địch không ngừng có các hoạt động chống phá cách mạng nước ta trên mọi phương diện, bằng các âm mưu, thủ đoạn ngày một tinh vi, xảo quyệt hơn. Đặc biệt là vào dịp đất nước chuẩn bị bước vào các sự kiện trọng đại.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU “DÂN SỰ HÓA” QUÂN ĐỘI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


Hiện nay, trong cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” đang xuất hiện những tình tiết mới, rất nguy hiểm và thâm độc. Đó là âm mưu đòi “dân sự hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

BÀN VỀ NGHỊ QUYẾT 50/NQ-TW


Ngày 20/8/2019, Nghị quyết 50/NQ -TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 được ban hành. Đây là Nghị quyết quan trọng, nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài và dư luận xã hội vào các định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh dư luận tích cực, đã xuất hiện những luồng thông tin thể hiện nhận thức khác nhau, thậm chí trái chiều, sai lệch về vị trí, ý nghĩa cũng như nội dung Nghị quyết này. Những thông tin sai lệch, trái chiều này đã và đang tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, cản trở việc triển khai, thực hiện Nghị quyết trong cuộc sống.

Nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay


Ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. 

KHÔNG CÓ CHUYỆN VIỆT NAM HÈN NHÁT TRONG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG


Thời gian qua, việc nhóm tàu địa chất HD8 của Trung Quốc (Trung Quốc) có các hoạt động thăm dò địa chất trái phép gần khu vực Bãi Tư Chính - Vũng Mây nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đang trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế cũng như trong nước. Các trang mạng “Dân làm báo”, “Người Việt”; Fanpage “Việt Tân”; FB cá nhân “Nguyễn Văn Đài”, “Bùi Thanh Hiếu”, “Nguyễn Hữu Vinh” thi nhau đăng đàn “Việt Nam hèn nhát trước Trung Quốc”, “lãnh đạo không quan tâm đến chủ quyền biển đảo”, “truyền thông ĐCS từ bỏ vai trò thông tin”, “truyền thông của lãnh đạo bưng bít thông tin xấu để giữ hình ảnh tốt đẹp”, thậm chí chúng còn cho rằng ông lãnh đạo này, bà lãnh đạo kia “bắt tay” hợp tác, “cúi đầu” trước Trung Quốc…

HOÀNG CHI PHONG -THỦ LĨNH HAY CON BÀI DÂN CHỦ


Trên trang website VOA Tiếng Việt đã đăng tải bài viết với nội dung: “Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong muốn truyền cảm hứng cho người Việt”. Thật nực cười, Việt Nam là quốc gia có nền độc lập, lãnh thổ, lịch sự, vị trí địa lý và văn hóa dân tộc riêng rẽ, sao cần một thủ lĩnh Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) mới chỉ đầy 22 tuổi truyền cảm hứng cho cả dân tộc. Mà đó là cảm hứng gì? Hay là những thứ dân chủ, nhân quyền rẻ tiền, những cuộc biểu tình làm ảnh hưởng trực tiếp tới sự bình yêu của dân tộc?.

ĐẤU TRANH VỚI CHIÊU BÀI LỢI DỤNG TỰ DO NGÔN LUẬN


Tự do ngôn luận là quyền của mỗi công dân. Tuy nhiên, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc phát ngôn thiếu kiểm soát, vô trách nhiệm. Thời gian qua, chúng ta có thể thấy các “điều tra viên” mạng hoạt động rất sôi nổi. Từ vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại tại Điện Biên xảy ra hồi đầu năm cho đến vụ án cháu Lê Hoàng Long, học sinh Trường Gateway bị tử vong diễn ra gần đây, dư luận, mạng xã hội bàn tán với muôn vàn thông tin được đưa ra. Ấy vậy nhưng, thay vì tin tưởng vào các thông tin chính thống được cung cấp bởi các cơ quan chức trách, một bộ phận không nhỏ cộng đồng mạng lại hùa theo những thông tin thất thiệt được các “điều tra viên” mạng tung lên.

Lãnh tụ cách mạng Fidel Castro: ''Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình''


Báo chí Hoa Kỳ và Phương Tây trong hơn 50 năm về trước đã vẽ ra chân dung Fidel Castro là 1 tên bạo chúa khát máu và độc tài khi đã xét xử và tuyên án tử hình hàng trăm cựu quan chức thuộc Đảng Batista vì tội danh tham nhũng và đã buộc 135.000 người khác phải rời khỏi Cuba qua Hoa Kỳ định cư (đa số là thân quyến của những người thuộc chế độ Batista). Tuy nhiên, không một tờ báo nào của Phương Tây và Hoa Kỳ nhắc đến việc chế độ Batista đã ám sát và tử hình hơn 20.000 người Cuba do CIA giật dây chỉ vì họ đòi quyền Độc Lập cho đất nước và Tự Do cho dân Cuba.