Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

LÀM RÕ HƠN VỀ CHỨC NĂNG ĐỘI QUÂN CÔNG TÁC CỦA QUÂN ĐỘILê Lợi
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”[1], 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn dựa vào dân, sát cánh cùng nhân dân thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong các giai đoạn cách mạng của Đảng. Bởi vậy, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, Quân đội luôn nhận được sự giúp đỡ của nhân dân để tạo nên nguồn sức mạnh to lớn đánh thắng kẻ thù xâm lược; thực sự là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, xứng danh với tên gọi trìu mến, thân thương “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

NÂNG CAO CẢNH GIÁC TRONG CUỘC CHIẾN "KHÔNG KHÓI SÚNG"HIỆN NAY                                                                                     Tuynh Lê
Chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng biện pháp “phi vũ trang” là chủ yếu để chống phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở các nước XHCN.Chiến lược “Diễn biến hòa bình” thực hiện bằng chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp, bóp nghẹt về kinh tế... làm suy yếu, tan rã đối phương nhằm mục tiêu “không đánh mà thắng” đã được các nhà chính trị, quân sự nhiều nước thực hiện từ lâu.

BỘ MẶT CHÍ PHÈO CỦA TRƯƠNG VĂN TUYỂN                                                       Tuynh Lê
Tình hình ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức – Hà Nội) thời gian vừa qua nóng và phức tạp, bởi lẽ có những kẻ chuyên gây rối trật tự, kích động người dân tiếp tục kiện cáo chống đối chính quyền. Một trong những kẻ tích cực nhất trong số này là Trương Văn Tuyển – con rối bộ sậu ma quỷ mà ông Lê Đình Kình tạo ra để phá nát bình yên ở Đồng Tâm. Trong vụ bắt giữ 38 cán bộ công an, Trương Văn Tuyển là kẻ cầm đầu, dẫn nhóm người bắt giữ cán bộ, thậm chí, dùng xăng để đe dọa tính mạng của họ.

NHẬN DIỆN MỘT SỐ THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC LỊCH SỬ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY                                                                  Tuấn Thanh
Để chống phá chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới, chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ đã tiến hành nhiều chiến lược phản cách mạng, nhưng mọi sự nỗ lực của chúng đã không cưỡng nổi quy luật tất yếu của lịch sử. Hiện nay chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang đẩy mạnh “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Việt Nam. Để làm được điều đó, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trong đó chúng đặc biệt coi trọng thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo lịch sử. Những thủ đoạn trên của các thế lực thù địch là cực kỳ nguy hiểm vì nó tạo ra sự nghi ngờ, gây hoang mang trong quần chúng, làm cho quần chúng mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH SỨC KHỎE LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC


Khuê Minh
Trong thời gian qua, một số trang mạng ở trong nước và nước ngoài, đặc biệt là mạng xã hội đã đăng những tin không đúng sự thật về tình hình sức khỏe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Kiên Giang thì các thông tin như trên lan truyền một cách rầm rộ trên internet.

Một số biện pháp phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng trong giai đoạn hiện nay          NÊN BIẾT
Phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đối với quân đội, để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó thì một trong những vấn đề cơ bản là “phải làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, vô hiệu hoá mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch tạo cớ để can thiệp vũ trang”, xây dựng  quân độivững mạnh mọi mặt, trong đó lấy chất lượng chính trị làm cơ sở.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN MẠNG INTERNET HIỆN NAY                                                             Lương Phạm
Trong những năm gần đây, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, mạng internet ở Việt Nam được phổ cập và phát triển tương đối rộng rãi. Sự phát triển của internet góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích của internet mang lại thì mặt trái của nó là không hề nhỏ; đặc biệt là các thế lực thù địch đã triệt để tận dụng mạng internet để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” (DBHB) chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy, tác giả đề xuất một số biện pháp cơ bản chống DBHB trên mạng internet hiện nay:

NHẬN DIỆN VÀ ĐẬP TAN NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC LUẬT AN NINH MẠNG HIỆN NAY ​Quang Xuân
Thời gian qua, Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân trong nước và ngoài nước. Tuy nhiên, núp dưới chiêu trò “tự do ngôn luận”, những kẻ cơ hội và các thế lực thù địch ở trong nước và nước ngoài có những thủ đoạn xuyên tạc Luật An ninh mạng nhằm mục đích gây hỗn loạn thông tin, tạo ra sự ngờ vực và dư luận xấu trong xã hội; từ đó, xuyên tạc chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta về ban hành các luật. Vì vậy, nhận diện và đấu tranh với luận điệu xuyên tạc Luật An ninh mạng hiện nay là rất cấp bách.

NHẬN THỨC VẤN ĐỀ “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY                                                Thọ Đức
Thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nội bộ cơ quan Đảng, Nhà nước ta. Điều đáng quan ngại là nó diễn ra ngấm ngầm rất khó nhân diện. Vì thế, cần phải cảnh giác, có biện pháp phòng, chống hiệu quả.

NHẬN DIỆN HÀNH VI XUYÊN TẠC CỦA TỔ CHỨC "ÂN XÁ QUỐC TẾ"
                                                                                     Hiếu Văn
Với xu thế của thế giới ngày nay là hòa bình, hợp tác và phát triển, thì vẫn có những tổ chức lợi dụng chiêu bài “dân chủ:, “nhân quyền như tổ chức “Ân xá quốc tế” can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nhiều quốc gia có độc lập, chủ quyền trên thế giới. Tổ chức “Ân xá quốc tế” nhận thấy có nhiều người không hoạt động chính trị mà tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác mà bị bắt, tù đày vì thế tổ chức “Ân xá quốc tế” nghĩ ra khái niệm mới là “Tù nhân lương tâm”.

LỆCH CHUẨN VĂN HÓA ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ                                       Lê Tuấn
Thời gian gần đây, một số nhân vật trên mạng xã hội có những hành vi lệch chuẩn văn hóa nhưng lại thu hút được sự chú ý của rất nhiều bạn trẻ, thậm chí là sự hưởng ứng, bắt chước, coi như “thần tượng”, đã đặt ra bài toán cần suy nghĩ về định hướng văn hóa cho giới trẻ hiện nay.

NHẬN THỨC NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN LĨNH VỰC TÔN GIÁO CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY                                                        Huy Văn 
Nhận thức đúng vai trò của các tôn giáo và các tín đồ tôn giáo trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn có quan điểm, chính sách đúng đắn về vấn đề này và khẳng định: “Tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”; trên cơ sở đó, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hệ thống giáo lý, giáo luật và quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật.

GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG HIỆN NAY                                                       Tư Hồng
 “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình diễn biến từ bên trong của cán bộ, đảng viên, của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, theo hướng tiêu cực, nếu không ngăn chặn, khắc phục kịp thời và hiệu quả thì có thể dẫn đến làm biến chất cán bộ, đảng viên, biến chất Đảng và chế độ xã hội, trượt sang quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Thực chất của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị chính là sự tự thay đổi ở họ theo chiều hướng tiêu cực trong nhận thức tư tưởng, đạo đức, lối sống và trong hành động ở cán bộ, đảng viên của Đảng. Có nghĩa là cứ bị mòn dần, tự mòn dần, xa dần những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội, rồi biến chất,cứ bào mòn dần, mòn dần từng bước như thế rồi sẽ dẫn tới đâu? Nói “thoái hóa” là như thế, “tự chuyển hóa” là như thế”[1]. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rõ ràng không phải là quá trình đột biến tức thì, mà đó là một quá trình dần dần, “tích lượng thành chất”, “tích tiểu thành đại”, từ nhỏ đến lớn rất phức tạp, khó nhận biết và rất khó đấu tranh, khắc phục.

Đổi mới nội dung, phương thức, đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng internet trong tình hình hiện nay                                                                       Hải Chí
Trong kỷ nguyên công nghệ số, internet đang được các thế lực phản động trong và ngoài nước sử dụng như là một công cụ, phương thức truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch nhằm chống phá công cuộc đổi mới, hội nhập, sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mặc dù tiếp cận muộn hơn so với thế giới, nhưng internet ở Việt Nam đã có bước phát triển đột phá, mạnh mẽ. Theo số liệu báo cáo từ tổ chức We Are Social, tính đến tháng 4 năm 2019, dân số Việt Nam có 97.260.256 người với tỉ lệ đô thị hóa là 35%. Báo cáo này cũng cho biết, tổng số người dùng Internet ở Việt Nam vào tháng 4/2019 là 65 triệu người, tăng đến 13.05 triệu người và khoảng 27.5% so với cùng thời điểm năm 2018. Điều đó cho thấy, internet là phương tiện ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, bởi khả năng chứa với dung lượng lớn, tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, v.v.

XI-RY- “NHÂN QUYỀN” ĐANG Ở ĐÂU?                                    Thanh Xuân

Không ai có thể phủ nhận rằng, Mỹ và phương Tây - nòng cốt là Anh, Pháp, Đức - có tiềm lực, sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự hàng đầu trên thế giới. Phải chăng vì thế mà họ đã tạo dựng nên một liên minh cường quyền, sử dụng biện pháp bao vây, cấm vận về kinh tế, các thủ đoạn chính trị, vô hiệu hóa, phớt lờ luật pháp quốc tế, tiến tới tiến công quân sự,… để buộc các quốc gia trên thế giới phải xây dựng đất nước theo mô hình, tiêu chuẩn dân chủ kiểu Mỹ và phương Tây! Đúng là như vậy.

KHÔNG ĐỂ MỘT SỐ BÁO TRONG NƯỚC TRỞ THÀNH “CƠ QUAN NGÔN LUẬN” CỦA TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG TÂY                                                                                Huy Văn
Cuộc “đảo chính” đang có nguy cơ thất bại ở Venezuela đang trở thành "tâm điểm" được báo chí trong nước tích cực đưa tin, bình luận, mổ xẻ. Bên cạnh việc đưa tin "khách quan" về vụ việc, một số cơ qua báo chí trong nước đang bị dân mạng mổ xẻ, phân tích, hoài nghi rằng liệu họ có tự biến mình thành "cơ quan ngôn luận cho truyền thông phương Tây" khi giật tít, bình luận, đưa tin thiếu khách quan, thậm chí quá tả.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên: Nhận diện và phòng, chống                                           Mừng Trịnh
 “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” về tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là một vấn đề hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để nhận diện và phòng, chống thì việc tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những giải pháp cơ bản giúp khắc phục vấn đề trên trong thực tiễn là cần thiết.

Cảnh giác trước âm mưu lợi dụng thông tin mạng để kích động phá hoại của các thế lực thù địch


 Đông Quang
Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một số cá nhân đã có những phát ngôn có tính kích động hoặc những việc làm lệch chuẩn như Phan Anh, “Khá Bảnh”hay “Cu Thóc”,… rất dễ để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá ta trên mặt trận tư tưởng.       

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC CỘI NGUỒN SỨC MẠNH LÀM NÊN MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM                              Tuấn Hữu
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vận dụng để thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

XÂY DỰNG VÀ RÈN LUYỆN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NHẰM NÂNG CAO SỨC ĐỀ KHÁNG ĐỂ MIỄN DỊCH VỚI CĂN BỆNH “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY                                                              Trịnh Văn
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra do tác động của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện, cơ hội cho các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN INTERNET, MẠNG XÃ HỘI CỦA THANH NIÊN QUÂN ĐỘI                                               Lê Nguyễn
Sự chống phá của các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội đối với thanh niên quân đội thể hiện ở những nội dung sau: Một là, tập trung chống phá trận địa tư tưởng của Đảng. Phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt. Cổ xúy “phi chính trị hóa” quân đội, quân đội phi giai cấp... Bản chất và mưu đồ của chúng là từng bước làm cho thanh niên quân đội biến chất về chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn tới mất sức chiến đấu. Hai là, tập trung phá hoại bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chức năng và nhiệm vụ của quân đội ta. Chúng tăng cường tuyên truyền, đăng tải các thông tin bịa đặt, bôi nhọ, xuyên tạc truyền thống, bản chất của quân đội. Phát tán những quan điểm, tư tưởng đối lập với quan điểm của Đảng như: Đòi xét lại vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam; yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang toàn dân, trả quân đội về cho Nhà nước, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng... Ba là, tuyên truyền chống phá các nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng quân đội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Tập trung tiến hành những chiến dịch tuyên truyền chống phá với trọng tâm là bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội. 

LUẬT AN NINH MẠNG – KHÔNG TƯỚC BỎ QUYỀN CON NGƯỜI                                                                          Quang Vinh
Thực tiễn minh chứng, từ khi Nhà nước Việt Nam ra đời, quyền con người, quyền và lợi ích của công dân đã được bảo đảm cả về mặt pháp lý và trên thực tế. 
Các quyền đó đã được ghi nhận, bảo đảm nhất quán, xuyên suốt trong các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013. Hiến pháp năm 2013 đã dành một chương (Chương II) để quy định về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”; các quyền về dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa đã được quy định đầy đủ, tương thích với các công ước quốc tế về quyền con người của Liên hợp quốc mà Việt Nam tham gia.

Đập tan thuyết âm mưu trong việc gán tội cho Đại tướng Lê Đức Anh                                                                            Nguyễn Kim Hùng
Sau khi Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, nhiều kẻ chống phá chế độ đã đăng tải lên mạng xã hội những bài viết xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm nặng nề đến vong linh ông. Những dữ liệu giả tạo, đơm đặt liên quan đến trận chiến Gạc Ma - sản phẩm của những kẻ chống phá lại một lần nữa dựng lên cho dù có các chứng nhân đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn những lời bịa đặt. Điều đó chứng tỏ việc "chống Cộng sản không từ thủ đoạn" đang hằng ngày hằng giờ được các thế lực tiến hành

PHỦ NHẬN QUYỀN CON NGƯỜI – THỦ ĐOẠN THÂM ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM                                                                            Lưu Quang
Các thế lực thùđịch hiện nay đang ra sức chống phá ta về mọi mặt vànhân quyền là một nội dung trọng tâm. Trong thời gian gần đây, lực lượng tham gia vào chiến dịch chống phá ta hiện nay có sự thay đổi theo hướng mở rộng về số lượng, thành phần, đối tượng. Với động cơ đen tối và tư duy chính trị bảo thủ, một số cơ quan, tổ chức phản động nước ngoài vẫn kỳ thị với chế độ chính trị và Nhà nước ta. Họ lấy vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” làm cái cớ để vu cáo Việt Nam vi phạm quyền con người. Như tổ chức “điều trần” về “tình hình nhân quyền Việt Nam” và soạn thảo “Dự luật nhân quyền Việt Nam”… Trong đó, họ xuyên tạc, bôi đen tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng                                                                      Hưởng Khúc
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, Đảng ta chỉ rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng là nguy hiểm khôn lường.
Trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến hành quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) thì các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị tự xưng là “nhà hoạt động xã hội”, là đảng viên “trung thành”, “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”, tự cho mình cái quyền tung lên các trang mạng xã hội, các web, blog... những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; họ phát tán những tài liệu, bài viết có nội dung tuyên truyền, nói xấu chế độ, với những luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phản đối chủ trương, đường lối của Đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.
Họ cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là trở ngại duy nhất cho dân tộc và nền dân chủ chân chính của nhân dân”... Đáng chú ý là những “ý kiến”, “bình luận” về Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của những gương mặt quen thuộc trong Hội thảo “Bàn tròn của BBC”.
Có kẻ cho rằng: “Tất cả những chuyện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống,.., về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hay điều gì đó, thì chỉ nhằm “lợi ích nhóm”,...; và rằng Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) là biểu hiện của sự “bế tắc” giải pháp cho các vấn đề xã hội,... Có kẻ thì qua “Thư ngỏ” khẳng định rằng, một đảng cầm quyền thì không thể có dân chủ, chỉ dẫn đến “độc tài, toàn trị”.
Như vậy, có thể khẳng định, tất cả những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội đều xuyên tạc, bóp méo sự thật về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước, mối quan hệ giữa Đảng ta với nhân dân.
Và mục tiêu cuối cùng của họ là thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, họ đòi “đa nguyên, đa đảng đối lập”; họ muốn Đảng Cộng sản Việt Nam thôi giữ vai trò lãnh đạo đối với giai cấp, dân tộc và xã hội Việt Nam, họ đòi “đổi mới thể chế chính trị” ở Việt Nam, đòi nhường quyền lãnh đạo dân tộc và xã hội cho một “lực lượng chính trị mới”...
Lịch sử đã minh chứng, ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nhân dân ta, dân tộc ta hết lòng ủng hộ, một lòng tin theo Đảng. Trong suốt tiến trình cách mạng đầy khó khăn, gian khổ, hàng vạn đảng viên cộng sản đã hy sinh trong ngục tù của thực dân, đế quốc, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam; kiên quyết một lòng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, trong khi các đảng phái của các giai cấp khác, các lực lượng chính trị khác đều tự tan rã, hoặc không được nhân dân ủng hộ, không thực hiện được mục tiêu chính trị mà họ đề ra.
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ nạn quan liêu, tham những, lãng phí”, 
Trong những căn bệnh suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là căn bệnh nguy hiểm hàng đầu, là căn nguyên gây ra nhiều căn bệnh khác. Thực tiễn cũng cho thấy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng gặp không ít khó khăn, trở ngại, có lúc do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, hành động chưa đúng quy luật khách quan, dẫn đến sai lầm, khuyết điểm.
Điều quan trọng là ở chỗ, mỗi khi phạm phải sai lầm, khuyết điểm, Đảng không bảo thủ, bàng quan; trái lại, đều kiên quyết sửa chữa, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm chính trị trước nhân dân, dân tộc. Nhưng, trớ trêu là một số kẻ thù địch, cơ hội chính trị lại không thấy hoặc cố tình làm ngơ điều đó; hơn thế, họ còn thổi phồng những khuyết điểm, sai lầm đó và quy kết Đảng ta không đủ năng lực lãnh đạo Nhà nước và xã hội trong điều kiện mới của đất nước.
Chúng ta cần cảnh giác vạch trần và đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng. Đảng ta không né tránh và phủ nhận hiện nay, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng đã tạo sự chuyển biến bước đầu, có tác dụng cảnh báo, răn đe và phòng ngừa những hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Vì vậy, không thể vin vào những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém hiện nay để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; cũng không thể đồng nhất toàn bộ Đảng Cộng sản với một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất, quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong xã hội về cho Đảng. Làm như vậy là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, là phủ nhận lịch sử, phủ nhận lòng tin của nhân dân, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc.
Cho dù các thế lực thù địch, các “nhà hoạt động xã hội”, những người cơ hội chính trị hoặc những kẻ nhân danh “người yêu nước” có dùng âm mưu thủ đoạn thâm độc đến đâu cũng không thể che đậy được dã tâm của họ nhằm bôi nhọ, xuyên tạc, bóp méo sự thật về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng./.

BỘ MẶT KẺ PHẢN ĐỘNG HUỲNH THỤC VY                                      

                                                                                                      Trần Nam


Phản động là thuật ngữ dành cho những kẻ có hành động chống đối đảng, Nhà nước, những kẻ bán nước, hại dân, phản bội dân tộc. Và Huỳnh Thục Vy là một trong những kẻ như vậy. Sinh ngày 20/11/1985 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, bố Huỳnh Thục Vy là Huỳnh Ngọc Tuấn từng bị bỏ tù 01 năm vì tội chống chính quyền. Vậy nên không quá bất ngờ khi cô ả kế tục sự nghiệp của người bố theo kiểu “cha nào con nấy”. Là bà chủ của cái gọi là “Hội Phụ nữ nhân quyền” (một tổ chức được một số nhân viên sứ quán Mỹ, phương Tây hậu thuẫn để quy tụ lực lượng đấu tranh dân chủ là nữ giới, thúc đẩy phát triển “lực lượng đối lập” vào phái nữ), cô ả là một trong những người được mệnh danh là dùng cả thanh xuân để chống đối (từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn, tham gia các khóa huấn luyện xuống đường đấu tranh lật đổ chính quyền Việt Nam kiểu bất bạo động. Huỳnh Thục Vy và gia đình đã bị chính quyền Tam Kỳ, Quảng Nam phạt hành chính trên 260 triệu đồng với hành vi làm ra, tán phát, tàng trữ tài liệu có nội dung chống chính quyền. Cô ta cũng từng bị bắt, xử lý 2 năm tù đối với tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điều 88 – BLHS Bên cạnh đó, cô ả cũng từng thổ lộ rằng“Báo Trẻ bên Texas và báo Việt Luận bên Úc trả cho mình 50 đô cho một bài viết”, tất nhiên đó là những bài viết có nội dung tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước.
Và đỉnh điểm trong chuỗi hành động chống đối của Huỳnh Thục Vy là sự việc mới đây, khi cô ả xịt sơn lê quốc kỳ, kèm theo những lời chửi bới. Đây là hành động xúc phạm quốc kỳ và hơn cả là hành động xúc phạm danh dự của một dân tộc, chỉ có những kẻ phản động mới có thể làm được điều đó, bởi đây không phải là hành động đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, vì lợi ích quốc gia, dân tộc mà là hành động muốn xóa bỏ Việt Nam – cờ đỏ sao vàng trên bản đồ thế giới, xóa bỏ Đảng (Đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động). Điều 276 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 về Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Theo quy định trên, tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy là hành vi nhạo báng, xé, đập phá, bôi bẩn, vẽ bậy, làm ô uế, đốt quốc kỳ, quốc huy hoặc các hành vi khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự quốc gia. Như vậy hành vi bẻ, xé, quấn cờ vào người đi quậy phá của anh bạn đã cấu thành tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Đối với hình phạt của hành vi này, người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Trước những hành động vô học trên của Huỳnh Thục Vy, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ra giấy triệu tập. Tuy nhiên thay vì chấp hành cô ả lại sổ ra những chất giọng xỉa xói, vu khống “Chỉ có một chính thể chuyên bóc lột và ăn cướp của người dân mới dùng tài lực để nuôi những tên du côn ăn không ngồi rỗi chuyên nhục mạ những người bất đồng chính kiến và phá rối những hoạt động online của họ. Cái post về giấy triệu tập lần 2 của mình đã bị report và remove bởi những tên du côn mạng này.”
Đối với những kẻ vô học, có tinh thần chống đối đã ngấm vào máu như Huỳnh Thục Vy thì giả sử có xử cô ta về tội xúc phạm quốc kỳ (với thời hạn giam giữ 3 năm) sẽ không giải quyết gốc rễ được vấn đề. Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần đưa thêm những tình tiết tăng nặng như không chịu ăn năn hối cải, tiếp tục có những hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, từ đó mà có những hình phạt nặng hơn, nghiêm khắc hơn, đủ để răn đe những kẻ đang có dã tâm bán nước hại dân.

Nâng cao khả năng đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch cho học viên ở nhà trường quân đội                                                                                        Nguyễn Long

Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, phức tạp và hết sức khó khăn; hiệu quả của cuộc đấu tranh này liên quan đến sinh mệnh chính trị của Đảng, sự tồn vong của chế độ; đây là một nhiệm vụ cơ bản quan trọng cấp thiết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong đó có học viên trong các nhà trường quân đội.

LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM – SỰ XUYÊN TẠC CỦA NHỮNG KẺ KHÔNG HIỂU BIẾT                              Công Minh
Từ bao đời nay, Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo cùng tồn tại lâu đời cùng với dòng lịch sử của dân tộc. Mặc dù đức tin, giáo lý và sự thờ phụng của đồng bào theo các tôn giáo khác nhau nhưng đều có điểm tương đồng ở tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa và luôn đồng hành cùng dân tộc cả trong cách mạng giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

“ĐÀO XỚI CÁC VẤN ĐỀ LỊCH SỬ” - MỘT THỦ ĐOẠN THÂM ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAMNCS Bùi Anh Thi -
Đại thắng mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến thắng ngày 30/4 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; mở ra kỷ nguyên mới đối với dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cả nước bước vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và những người bạn của Việt Nam trên khắp thế giới hân hoan kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì có một số người Việt lưu vong trong cái gọi là ''Câu lạc bộ Dân chủ Việt Nam'' ở bên Mỹ lại muốn lội ngược dòng. Họ xuyên tạc sự thật, phủ định thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, phủ định những trang sử hào hùng dân tộc Việt Nam. Một trong những thủ đoạn nham hiểm mà chúng thực hiện đó là đào xới các vấn đề lịch sử.

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân


         
                                                                                        Chung Phan
          Là một danh nhân văn hóa thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu những điểm mạnh, điểm yếu của một xã hội Á Đông duy tình, vốn vẫn còn nhiều truyền thống cổ hủ, thói quen lạc hậu. Khác với tư tưởng duy lý của các cuộc cách mạng dân chủ tư sản phương Tây, Người nhận ra rằng, sự nghiệp cách mạng Việt Nam phải bắt đầu từ việc: làm cho dân giác ngộ; phải giáo dục đạo đức cách mạng và xây dựng được những con người cách mạng chân chính. Đây là nguồn cội để khơi dậy chủ nghĩa yêu nước, sức mạnh của toàn dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đạo đức cách mạng là nền tảng để kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, làm nên giá trị cao quý của một chính đảng kiểu mới, là trí tuệ, “là đạo đức, là văn minh”.

MỘT SỐ VẤN VỀ PHÒNG CHỐNG "DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH" CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG TRONG QUÂN ĐỘI TA HIỆN NAY


MỘT SỐ VẤN VỀ PHÒNG CHỐNG "DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH" CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ  TƯ TƯỞNG TRONG QUÂN ĐỘI TA HIỆN NAY
                                                                                                                         TRẦN DŨNG
Chiến lược "diễn biến hoà bình" là một bộ phận quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) và phong trào độc lập dân tộc được tiến hành trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, quân sự, ngoại giao...theo phương thức thẩm thấu dần từng bước tạo sự chuyển hoá từ bên trong, diễn biến hoà bình sử dụng biện pháp phi quân sự là chủ yếu, kết hợp với bạo loạn lật đổ can thiệp vũ trang khi có điều kiện thời cơ nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng

VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN MẠNG XÃ HỘI


VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG ĐẤU TRANH 
CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN MẠNG XÃ HỘI
                                                                                                             VIẾT ĐẠT
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác”. Trong thời điểm hiện nay các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, thâm độc, xảo quyệt. Một trong những thủ đoạn chúng ráo riết thực hiện là lợi dụng internet, mạng xã hội và các blog cá nhân để tung tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

Âm mưu kích động biểu tình, gây rối an ninh của các thế lực thù địch trước thềm kỉ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.


Âm mưu kích động biểu tình, gây rối an ninh của các thế lực thù địch trước thềm kỉ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
                                                                                                     VĂN TIẾN
          Tại Việt Nam vài năm gần đây, việc kích động tụ tập đông người để gây rối trật tự công cộng, tiến công lực lượng chức năng, phá hoại tài sản nhà nước... đã trở thành "chiêu bài" của một số phần tử tự nhận là "nhà dân chủ, người yêu nước". Tiếp tay cho âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đỗ" của các thế lực thù địch, những nhóm người này bán rẻ lương tâm, "nối giáo cho giặc" chống phá sự bình yên của chính tổ quốc mình đang sống để đổi lấy cái gọi là đồng lương bẩn thiểu và họ xem đó là" nghề".

ĐỊCH KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG TA


ĐỊCH KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG TA
                                                 VĂN THỊNH
Trong những năm qua các thế lực thù địch, phản động không ngừng các hoạt động chống phá cách mạng nước ta, địch đẩy mạnh chống phá trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chúng sử dụng những chiêu trò tinh vi, xảo quyệt tuy không mới nhưng là một trong những chiêu trò nhằm tiếp tục khoét sâu bôi nhọ, nói xấu, phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

"DĨ BẤT BIẾN, ỨNG VẠN BIẾN" LÀ KẾ SÁCH BẢO VỆ CHỦQUYỀN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY


"DĨ BẤT BIẾN, ỨNG VẠN BIẾN" LÀ KẾ SÁCH BẢO VỆ
CHỦQUYỀN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
                                                                          TRẦN TÂM
Chủ trương nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông là bằng biện pháp hòa bình, trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

TỰ HÀO DÂN TỘC - NGUỒN ĐỘNG LỰC TINH THẦN TO LỚN GIÚP ĐẤT NƯỚC VƯƠN LÊN!


TỰ HÀO DÂN TỘC - NGUỒN ĐỘNG LỰC TINH THẦN TO LỚN GIÚP ĐẤT NƯỚC VƯƠN LÊN!
                                                                                                  TRẦN HÀ
Nếu bạn thường xuyên theo dõi tin tức thời sự thì bạn sẽ thấy rằng, đa số những chuyến thăm của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đến các quốc gia trên thế giới điều được tiếp đón bằng nghi thức cao nhất. Việc đó khẳng định vị thế, vai trò và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế.

TÁC ĐỘNG MẶT TRÁI CỦA MẠNG INTERNET ĐẾN CÔNG TÁC ĐẤU TRANH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY


TÁC ĐỘNG MẶT TRÁI CỦA MẠNG INTERNET ĐẾN CÔNG TÁC ĐẤU TRANH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY
Thịnh xanh
Ở Việt Nam, dịch vụ internet được cung cấp chính thức từ năm 1997. Hiện nay, theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, trên thế giới có 7,5 tỷ người thì 52% dùng internet và 42% số đó dùng mạng xã hội, con số này ở Việt Nam lần lượt là gần 70% và 60%. Việt Nam đang đứng thứ 6 ở khu vực châu Á và xếp thứ 17 trên thế giới về số lượng người dùng internet.

PHÊ PHÁN MỘT SỐ QUAN ĐIỂM SAI TRÁI VỀ HỒ CHÍ MINH


PHÊ PHÁN MỘT SỐ QUAN ĐIỂM SAI TRÁI VỀ HỒ CHÍ MINH
                                                                                            ĐT
Thời gian gần đây, ở trong nước và nước ngoài, một số người nêu danh “nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh”, đã truyền bá luận điểm tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là chủ nghĩa dân tộc. Họ giải thích tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc, không có tư tưởng đấu tranh giai cấp, không có tư tưởng về cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đây chỉ là một sự bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử của những kẻ có mưu đồ chính trị đen tối.

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁP LUÂN CÔNG


NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁP LUÂN CÔNG
                                                                                                        NGOC HUONG                                                                                                
Thời gian qua, một số “tà đạo” như Pháp luân công (PLC), Thanh hải Vô thượng sư, Pháp môn diệu âm… lợi dụng yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo đã lôi kéo, tập hợp quần chúng nhẹ dạ, cả tin hoạt động mê tín dị đoan nhằm trục lợi kinh tế, tạo dựng ảnh hưởng, uy tín cá nhân của số cầm đầu, cốt cán. Đáng chú ý, các thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng “tà đạo” để chống phá cách mạng Việt Nam.

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN - BIỂU HIỆN TẬP TRUNG CỦA SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC


HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG CHỦ NGHĨA
CÁ NHÂN - BIỂU HIỆN TẬP TRUNG CỦA SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC
                                                                                                    MT
                                                                                               
Giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải thường xuyên kết hợp được xây dựng đạo đức mới đi đôi với đấu tranh chống lại những hiện tượng phi đạo đức. Người ý thức sâu sắc rằng, cách mạng là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, luôn luôn có những thế lực thù địch chống phá quyết liệt.

“Không học vẫn làm được” - một quan điểm cần phê phán


“Không học vẫn làm được” - một quan điểm cần phê phán
                                                                                    PHI HUNG

Học là quá trình tiếp thu tri thức, rèn luyện trí lực, hình thành năng lực tư duy. Mục đích của việc học là học để biết, học để hiểu, học để làm việc có ích cho xã hội. Vai trò của học tập, nâng cao trình độ đối với công tác cán bộ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Học để làm gì? Học để sửa chữa tư tưởng... Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng... Học để tin tưởng... Học để hành...”.

ĐẤU TRANH VÔ HIỆU HÓA “VŨ KHÍ NHÂN QUYỀN” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


“VŨ KHÍ NHÂN QUYỀN” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
BÚT CHIẾN
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, các thế lực thù địch vẫn không ngừng thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Chúng tung ra các quan điểm sai trái, thù địch nhằm đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng, gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

CẢNH GIÁC LUẬN ĐIỆU LỢI DỤNG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG ĐỂ XUYÊN TẠC, KÍCH ĐỘNG CHỐNG PHÁNguyễn
Thời gian gần đây, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những sự kiện “nóng” xảy ra để quy chụp, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, kích động tâm lý chống đối, kêu gọi quần chúng tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự.
Một trong những sự kiện “nóng” được chúng “khuấy” lên trong thời gian qua là việc nhóm tàu khảo sát Hải dương Địa chất 08 Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trên vùng biển Nam Biển Đông, gần bãi Tư Chính, từ ngày 3-7 đến ngày 7-8-2019.

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM THÙ ĐỊCH, SAI TRÁI CHỐNG PHÁ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMNguyễn Duy
Suốt nhiều thập kỷ qua, các thế lực thù địch tìm mọi cách, dùng đủ mọi thủ đoạn “công phá” vào Đảng Cộng sản Việt Nam cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm từng bước hạ thấp vị thế, uy tín tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

BỊA ĐẶT GIẢ MẠO, TUNG TIN ĐỒN NHẢM - MỘT THỦ ĐOẠN THÂM ĐỘC, TẠI HẠIVăn Cao
Tiến bộ của khoa học công nghệ đã tạo ra một cuộc cách mạng thông tin làm thay đổi cả thế giới. Internet có nhiều mặt tiến bộ khiến không một quốc gia nào muốn hội nhập với thế giới lại có thể từ chối nó. Nhưng bên cạnh mặt tích cực, internet cũng mang trong nó, về bản chất, rất nhiều mặt tiêu cực. Tham gia mạng internet, những kẻ xấu có thể ăn cắp, lừa đảo qua hệ thống ngân hàng, thương mại điện tử hàng tỷ USD ở những nơi cách thủ phạm hàng nghìn km. Có thể xâm nhập vào các kho dữ liệu điện tử, ăn cắp những bí mật quốc gia, điều mà trước đây những tình báo sành sỏi nhất cũng bó tay, việc công bố hàng chục vạn trang tài liệu mật đánh cắp được trên mạng Wikileaks, tấn công website của các ngân hàng, các hãng hàng không, thậm chí của chính phủ các nước, ... là những ví dụ điển hình. Internet còn như một cái chợ thông tin tự phát, nhiều kẻ xấu, kẻ bệnh hoạn, gây rối có thể bày bán ở đây rất nhiều thông tin dâm ô, bạo lực, băng hoại đạo đức… mà không bị kiểm soát về danh tính, xuất xứ. Độ phát tán những thông tin xấu này cũng gần như không phụ thuộc vào không gian, thời gian, biên giới hành chính, v.v…

HAM HỌC ĐỂ TRƯỞNG THÀNH VÀ CỐNG HIẾNQuốc Hoàng
Trong lịch sử quân sự thế giới, ít có quân đội nào có sự tiến bộ, trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc như Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ra đời trong hoàn cảnh nước nhà còn chìm trong bóng đêm nô lệ, nhưng được sự lãnh đạo, dìu dắt, giáo dục sâu sát của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ một đội quân chỉ có 34 chiến sĩ với vũ khí thô sơ, trải qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Quân đội ta càng đánh càng mạnh, càng đánh càng trưởng thành và trở thành một quân đội “bách chiến bách thắng”.

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG THAM NHŨNG VÀO ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAYNguyễn Đắc
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ, là chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc ở thế kỷ XX, đồng thời cũng là lãnh tụ, là chiến sĩ tiên phong chống tham nhũng – Một vấn đề mang tính toàn cầu. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng có giá trị to lớn đối với cách mạng Việt Nam trong cả cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay.

MỐI QUAN HỆ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” VỚI “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ


Vũ Mạnh
Thuật ngữ “diễn biến hòa bình” xuất hiện lần đầu trong đời sống chính trị thế giới vào năm 1949. Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là Dean Akison, trong một bức thư gửi Tổng thống Truman đã sử dụng khái niệm “diễn biến hòa bình” để chỉ sự chuyển hóa các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) thành tư bản chủ nghĩa. “Diễn biến hòa bình” do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 của thế kỷ 20, sau đó tiếp tục được bổ sung và hoàn chỉnh thành chiến lược vào cuối thập niên 80 của thế kỷ 20.
“Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) và các thế lực phản động quốc tế thực hiện dưới một phương thức mới, thủ đoạn mới, phi quân sự để chống phá, đẩy lùi và đi tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.

PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN MỚI CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”Dịu Nguyễn

Mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là không thay đổi, song chúng luôn có phương thức và thủ đoạn mới hết sức tinh vi, nham hiểm để chống phá cách mạng nước ta. Bởi vậy, thường xuyên nêu cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần những chiêu trò mới của chúng để có giải pháp đấu tranh, phòng, chống hiệu quả là một nội dung hết sức quan trọng.  

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI NHỮNG LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG


          
         
Vũ Mạnh
          Thông tin tình hình trên Biển Đông, đặc biệt tại khu vực bãi Tư Chính (Việt Nam) những ngày gần đây liên tiếp được báo chí, truyền thông, mạng xã hội đăng tin cập nhật. Trung Quốc đã xâm phạm trái phép vùng biển không có tranh chấp thuộc chủ quyền hoàn toàn của Việt Nam, đồng thời lại có những phát ngôn hoang đường về vụ việc khi cho rằng đây là vùng biển của Trung Quốc. Một số ý kiến đưa ra cho rằng Việt Nam cần phải nổ súng để khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia…Cụ thể, các một số cá nhân, tổ chức sử dụng mạng xã hội Facebook liên tiếp đăng tải thông tin về vụ việc bãi Tư Chính với lời lẽ kích động cho chiến tranh. Những người này cho rằng Đảng, Nhà nước chỉ kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng con đường ngoại giao là thể hiện sự “hèn nhát”. Cùng đó, với thông tin về việc Mỹ lên tiếng ủng hộ Việt Nam, họ cũng cho rằng Việt Nam cần trở thành đồng minh của Mỹ để tranh thủ sức mạnh tấn công, “đánh bại” Trung Quốc. Phải chăng, đã đến lúc Việt Nam “vùng lên”, “nổ súng” để bảo vệ chủ quyền?

CUỘC CHIẾN CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM BÂY GIỜ MỚI CÓNguyễn Quang
Quốc nạn tham nhũng không là chuyện riêng của một quốc gia nào, thời nào. Vì thế, cuộc chiến chống tham nhũng đã và đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên toàn thế giới.

CẢNH GIÁC VỚI LỜI KÊU GỌI, KÍCH ĐỘNG "TỔNG BIỂU TÌNH" DỊP 19/8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9
Chu Tuấn
Hàng năm, vào những ngày tháng Tám này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên khắp mọi miền Tổ quốc đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9. Đây là dịp để quân và dân ta cùng sống lại những ngày tháng hào hùng của dân tộc, tự hào hơn về thành quả của cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ kính yêu; thấy rõ hơn giá trị của tự do và độc lập từ đó xác định đúng hơn trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ đất nước và cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

ĐẤU TRANH PHÊ PHÁN NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI - MỘT NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

                                                                        Lê Văn
Ở nước ta, trong tiến trình cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hệ tư tưởng Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước chi phối toàn bộ đời sống xã hội. Tuy nhiên, do thực tế diễn biến phức tạp, mà những năm gần đây tình trạng chống phá của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng đang được ráo riết thực hiện…

BẤT TUÂN DÂN SỰ - MỘT THỦ ĐOẠN NGUY HIỂMĐS

"Bất tuân dân sự" - lịch sử và sự biến tướng.Thực chất đây là quan điểm cực đoan, "vô chính phủ" của một kẻ vốn là phạm nhân (H.D. Thoreau viết tập tiểu luận này nhằm biện minh cho việc ông ta phải ngồi tù ở bang Massachusetts vì tội không đóng thuế). Mặc dù ở thời điểm ra đời, tác phẩm của H.D. Thoreau không gây được sự ảnh hưởng nào, nhưng sang thế kỷ 20, tư tưởng về một cuộc "cách mạng hòa bình" của ông được một số nhà hoạt động chính trị lợi dụng phát triển thành phương pháp đấu tranh bất bạo động như phong trào "Satyagraha" của Mahatma Gandhi đấu tranh giành quyền lợi cho người Ấn Độ ở Nam Phi (năm 1914) và giành độc lập cho Ấn Độ từ thực dân Anh (năm 1947); phong trào đấu tranh dân quyền ở Mỹ của Martin Luther King (thập niên 60 thế kỷ 20); phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc (chủ nghĩa Apartheid) ở Nam Phi của Nelson Mandela...