Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong không gian mạng và một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mớ          Sự phát triển của công nghệ thông tin và các ứng dụng trên không gian mạng đã thay đổi bộ mặt của xã hội, biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể. Tầm ảnh hưởng của không gian mạng đã vượt xa ý nghĩa ban đầu là phục vụ quân sự, trở thành nguyên nhân, động lực, môi trường, chất xúc tác cho hàng loạt các thay đổi căn bản trên các mặt của đời sống xã hội loài người. Tuy nhiên, với khả năng kết nối vô hạn, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, không gian mạng đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với quốc gia. 
Mạng xã hội đang phát triển như một xu thế tất yếu do nhu cầu tìm kiếm thông tin, thiết lập, duy trì các mối quan hệ cá nhân hay chia sẻ tâm tư, giải trí của người dân, đặc biệt là đối với giới trẻ. Thông tin trên mạng xã hội đều có những mặt tích cực, tiêu cực và đặc biệt là không có sự kiểm chứng gây nên tác động xấu trong xã hội
 Xuất phát từ những tính chất 2 mặt đó thời gian qua, các thế lực thù địch, nhất là các tổ chức phản động lưu vong người Việt tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt và một trong những thủ đoạn mà chúng ưu tiên là lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội vào hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, Quân đội, tập trung vào những vấn đề như: Phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; truyền bá các giá trị của xã hội tư bản, lối sống thực dụng phương Tây; đưa tin sai lệch về tình hình nội bộ của Việt Nam, bịa đặt việc có sự chia rẽ, mâu thuẫn trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước...
Thủ đoạn mà các thế lực thù địch và bọn tội phạm sử dụng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội là:  Thiết lập các trang web, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ” trên mạng nhằm tán phát tài liệu phản động và truyên truyền phá hoại tư tưởn đăng, tải các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trên mạng xã hội. Sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố gây hoang mang trong dư luận xã hội.
Thời gian qua các lực lượng chức năng tổ chức nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, góp phần kịp thời đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa nhiều chiến dịch tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này cũng còn những hạn chế, chúng ta chưa ngăn chặn được triệt để các trang mạng thường xuyên cung cấp, tuyên truyền thông tin xấu, độc, dẫn đến tác động tiêu cực tới nhận thức, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta...
Để khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội chống phá cách mạng Việt Nam, thời gian tới chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là,Để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, yêu cầu cần thiết đặt ra là phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia đối với mạng xã hội. Cần tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật làm cơ sở cho công tác phòng ngừa và đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm của các loại đối tượng trước pháp luật.
Hai là, chủ động phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá chống phá Đảng, Nhà nước để có biện pháp xử lý kịp thời.
Ba là, tăng cường hoạt động quản lý, kiểm soát đối với mạng xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả
Bốn là, Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên trận tuyến đấu tranh phản bác cần phải đa dạng hóa hoạt động đấu tranh phản bác trên mạng xã hội; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác; thường xuyên tổ chức các buổi “nói chuyện cảnh giác”, chủ động cung cấp thông tin với cơ quan đơn vị để viết bài đấu tranh phản bác...
Năm là, Tích cực nghiên cứu, học tập và vận dụng kiến thức được trang bị để từ đó vạch trần bản chất, hoạt động vi phạm pháp luật của đối tượng và biện pháp xử lý của lực lượng chức năng để hướng dư luận đồng tình, ủng hộ.
Đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội tiếp tục là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức cả trong hiện tại và tương lai.Việc thực hiện tốt những giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch trên mạng xã hội trong thời gian tới.

Nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn “Diễn biễn hòa bình” trên mạng internet của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay.          Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và truyền thông là một tất yếu, mà Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng đó. Hiện nay mạng internet ở Việt Nam được phổ cập và phát triển tương đối rộng rãi. Sự phát triển của internet góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích của internet mang lại thì mặt trái của nó là không hề nhỏ; đặc biệt là các thế lực thù địch đã triệt để tận dụng mạng internet để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” (DBHB) chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy, nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, từ đó tích cực đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHB trên mạng internet là rất cần thiết. Có thể thấy, chưa bao giờ các thế lực phản động lại ráo riết, điên cuồng chống phá ta như thời điểm này.    Thể hiện rõ nhất là chúng tung lên mạng với số lượng rất lớn thông tin sai trái, thù địch; nhất là việc lợi dụng vào những vấn đề về dự thảo luật An ninh mạng và dự thảo luật Đặc khu của Quốc Hội để tăng cường truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam trên các báo điện tử, trang tin điện tử, blog cá nhân. Chúng kết hợp đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” với việc khuyến khích, tạo điều kiện, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.
          Tính chất phản động, mục tiêu chống phá thể hiện rõ ở một số nội dung trọng điểm như: xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, thân thế sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng; bôi nhọ nhân sự cấp cao và kích động, chia rẽ đoàn kết nội bộ nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Do đặc thù của internet là tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” lại khá rộng… nên những quan điểm sai trái trên mạng internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, rộng đến nhiều đối tượng trong xã hội.
          Một số biện pháp đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng internet hiện nay
          Một là, Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đối với hệ thống thông tin nói chung, mạng internet nói riêng.
          Sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đối với hệ thống thông chúng nói chung, mạng internet nói riêng có ý nghĩa quan trọng và quyết định hàng đầu đến sự vững vàng trận địa chính trị – tư tưởng của mỗi cơ quan, khoa, đơn vị trong Nhà trường. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng là tăng cường sự chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng đối với hệ thống thông tin, phát huy sức mạnh của hệ thống đó nhằm xây dựng và bảo vệ trận địa tư tưởng chính trị và đấu tranh chống lại âm mưu thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch. Đề tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đối với hệ thống thông tin nói chung, mạng internet nói riêng cần phải quán triệt, định hướng chính trị, nâng cao nhận thức cho các đối tượng khi tiếp cận thông tin, mạng internet, nhất là các cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội có nội dung xấu, độc. Cùng với đó, đổi mới tổ chức quản lý thông tin là vấn đề rất quan trọng liên quan trực tiếp tới hiệu quả cuộc đấu tranh chống DBHB trên mạng internet.
          Hai là, Tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, nhân viên toàn Học viện trong cuộc đấu tranh chống DBHB nói chung, trên mạng internet nói riêng.
Đấu tranh chống DBHB trên mạng internet là cuộc đấu tranh khó khăn và phức tạp vừa là nhiệm vụ cấp bách tức thời vừa là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp lâu dài. Kẻ thù thường huy động nhiều lực lượng và đầu tư nhiều tiền để xây dựng và triển khai chiến lược DBHB. Do vậy, cần phải tập trung giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, nhân viên toàn Học viện thấy được chống DBHB là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc quyết liệt, toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại từ đó tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phá hoại tư tưởng của địch.
          Ba là, Phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong Học viện tham gia đấu tranh chống DBHB trên mạng internet.
          Nếu chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách thì không thể giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. Do đó, phải huy động sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng, của mọi cán bộ, đảng viên; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, ý thức tự giác, hành động tích cực trong phê phán, đấu tranh chống quan điểm sai trái. Đấu tranh, phê bình trực diện đối với những cá nhân cơ hội, lệch lạc về chính trị ngay từ đơn vị.
          Bốn là, Tăng cường khả năng “miễn dịch” của các tổ chức, mọi cá nhân trong đơn vị.
          Trong một thế giới “phẳng” do sự bùng nổ công nghệ thông tin, có thể thấy rằng, khó mà che dấu được những sự kiện lớn nhỏ xẩy ra trong nước, trên thế giới cũng như trong đơn vị. Vì vậy, chủ động thông tin đúng, đủ, kịp thời và có định hướng chính trị rõ ràng về các sự kiện, hiện tượng và vấn đề nảy sinh trong nước, trên thế giới cũng như trong đơn vị, đáp ứng một cách tích cực nhất nhu cầu nhận thức, thị hiếu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Thông qua đó để định hướng tư tưởng, hướng dẫn nhận thức, tạo thành dư luận xã hội tích cực nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị trung tâm, nâng cao khả năng chống “tự diễn biến”, khả năng “tự đề kháng” với những âm mưu DBHB của địch./.Đấu tranh làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" Quân đội trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.


          “Phi chính trị hóa” Quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.
Trong thời gian vừa qua, chúng đã và đang sử các phương tiện truyền thông ra sức tuyên truyền phủ nhận quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về giai cấp và đấu tranh giai cấp; xuyên tạc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối quân sự của Đảng ta, đặc biệt là quan điểm về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, QĐND; làm lu mờ bản chất, truyền thống của Quân đội; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ, làm mất phương hướng chính trị, mục tiêu chiến đấu của Quân đội.
Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, chúng kích động tư tưởng công thần, địa vị, cá nhân chủ nghĩa; tư tưởng hưởng lạc, đòi hỏi đãi ngộ, nhất là với những đồng chí có nhiều cống hiến trong các cuộc kháng chiến, hòng gây rối nội bộ, giảm sút niềm tin, phá hoại mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, chia rẽ đoàn kết quân - dân. Lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chúng xuyên tạc thực trạng xã hội, khoét sâu những yếu kém trong quản lý kinh tế - xã hội, khó khăn về đời sống của lực lượng vũ trang, làm cho CB,CS bi quan, dao động lập trường, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng.
Triệt để lợi dụng mặt trái của kinh tế thị trường, tệ nạn xã hội, những hiện tượng tiêu cực để xuyên tạc truyền thống, bản chất cách mạng của Quân đội; âm mưu đưa lối sống và các “giá trị văn hóa” tư sản, nhất là tư tưởng ham vật chất, lối sống hưởng thụ vào đời sống tinh thần của bộ đội; qua đó, làm mờ nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân,… Suy cho cùng, mọi luận điệu mà họ tung ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm cho Quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng, tha hóa, biến chất, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, mất sức chiến đấu, không còn là Quân đội của dân, do dân và vì dân.
Có thể khẳng định, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội là một chiêu bài, một âm mưu hết sức nguy hiểm, thâm độc trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Do vậy, để làm tốt công tác phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet, cán bộ chiến sĩ trong toàn quân cần thực hiện tốt các nội dung, biện pháp sau:
Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới.
Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet.
Ba là, luôn đề cao cảnh giác cách mạng cao, tích cực phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tư tưởng và hành động sai trái, xấu, độc trên internet ảnh hưởng tới tư tưởng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.
Bốn là, gắn chặt đấu tranh với xây dựng môi trường văn hóa, củng cố trận địa tư tưởng, chú trọng hình thành và phát triển những trang mạng mang tính truyền thống, tạo sức lôi cuốn ngày càng đông đảo quân nhân trong mỗi đơn vị truy cập, khai thác thông tin.TẠI SAO DÂN CHỦ ĐÒI TỔNG BIỂU TÌNH 2-9?          Đến hẹn lại lên, các ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam luôn bị các đối tượng xấu, các thế lực tư bản coi đó là ngày đen tối, bọn chúng tìm mọi cách để phá hoại việc Nhà nước ta tổ chức kỷ niệm các ngày lễ đó. Trong thời gian gần đây, biểu tình đã trở thành chiêu trò quen thuộc mà các nhà dân chủ sử dụng để chống phá đất nước ta. 
          Ngày Quốc khánh 2/9 là một trong những ngày đại lễ của dân tộc ta. Ngày 2/9/1945, trên lễ đài lớn tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của đông đảo nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời. Một nhà nước của dân, do dân và vì dân ra đời thay thế cho một chế độ tay sai bán nước cho giặc ngoại xâm.
          Khi mà toàn dân vui mừng trước ngày Quốc khánh thì có một bộ phận những kẻ mang danh dân chủ lại có tư tưởng trái ngược hẳn, bọn chúng kêu gọi người dân xuống đường biểu tình phản đối chủ trương, chính sách mà Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện. Mục đích không có gì khác nhằm tạo ra tình hình bất ổn trong xã hội Việt Nam, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước ta, tiến tới thực hiện các cuộc cách mạng màu nhằm lật đổ chính quyền. Điều này xảy ra sẽ biến Việt Nam trở thành chiến trường của những cuộc xung đột vũ trang, đời sống của người dân sẽ vô cùng khổ cực.
          Những nhà dân chủ rởm lợi dụng một số vấn đề mâu thuẫn trong xã hội để kích động biểu tình. Thời gian gần đây chính là việc nghiên cứu và ban hành Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, một bộ phận người dân chưa hiểu rõ được vai trò quan trọng của đặc khu hành chính đồng thời dự thảo vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện nên đã bị những đối tượng xấu lợi dụng phá hoại. Ngoài ra, luật an ninh mạng được thông qua được cho là một công cụ “khóa mồm” những đối tượng hay tung tin bịa đặt, tuyên truyền sai sự thật trên các trang mạng xã hội cũng khiến các đối tượng xấu đứng ngồi không yên.
Những thành phần dân chủ rởm đưa ra lời kêu gọi rất phi lý và mục đích lật đổ chính quyền được chúng đề ra khá rõ ràng: “Toàn quốc xuống đường, cả nước tổng nổi dậy, với số lượng hàng triệu, hàng chục triệu người thì không có bất cứ guồng máy cai trị nào có thể đứng vững. Vâng, muốn xóa bỏ cơ cái cơ chế độc tài thối nát này, chính người dân chúng ta sẽ làm được dù trong tay không một tấc sắt”.
          Hậu quả của các cuộc biểu tình trái pháp luật thì đã quá rõ ràng, người chịu thiệt hại nhất vẫn là những người nhẹ dạ cả tin nghe theo lời xúi giục của các đối tượng xấu xuống đường biểu tình. Chính vì vậy, với lời kêu gọi tổng biểu tình ngày 2/9, mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi lời dụ dỗ, kêu gọi biểu tình. Ngày Quốc khánh 2/9 là ngày lễ lớn của dân tộc, ngày mà mọi người dân được nghỉ ngơi vui chơi, ăn mừng sự kiện lịch sử này./.


Một số nguyên nhân và biện pháp khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị ở đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ hiện nay


          Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là người dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.
Nếu Đảng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì sẽ dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, vấn đề cốt lõi thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng luôn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong tình hình mới, là phải tăng cường các giải pháp hữu hiệu, để đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trước hết, đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, chính trị là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.
Con đường dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng, chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trẻ hiện nay thường có những biểu hiện: Không tích cực học tập, ngại nghiên cứu lý luận chính trị, thỏa mãn với những nhận thức giản đơn, chung chung về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; dao động về mục tiêu, lý tưởng và con đường phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc - con đường duy nhất đúng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; phủ nhận các thành quả cách mạng và giá trị truyền thống của dân tộc; thiếu thống nhất với các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó nói và làm không theo Nghị quyết của Đảng; nói không đi đôi với làm; có lối sống thực dụng, toan tính vụ lợi, ích kỷ, hẹp hòi; không chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; lơ là, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời, không kiên quyết phê phán, đấu tranh với những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc lịch sử, thực tế đất nước, bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước ta; tán phát tài liệu, truyền bá các quan điểm trái với Cương lĩnh, Quan điểm, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.
Để phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trẻ hiện nay, cần triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp cấp bách như sau:
Một là, không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, về công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước.
Hai là, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tư tưởng; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trẻ; nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng, chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống,...chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cơ quan và xã hội.
Ba là, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trẻ trong học tập nâng cao trình độ, xây dựng bản lĩnh chính trị và tự rèn luyện đạo đức, lối sống. Cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò gương mẫu trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng, gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
Bốn là, về công tác tổ chức, cán bộ, lấy đánh giá cán bộ làm tiền đề; mở rộng dân chủ trong từng khâu và thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác cán bộ. Tăng cường kỷ luật, pháp luật, công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ; càng mở rộng dân chủ một cách thật sự, càng có điều kiện lựa chọn đúng cán bộ có đức, có tài, có tâm đảm đương các vị trí trọng trách trong Đảng bộ và cơ quan. Đồng thời, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phong cách Hồ Chí Minh đối với mọi cán bộ, đảng viên, nhất là với những cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
Năm là, phát huy vai trò tích cực, chủ động, tự giác của bản thân cán bộ, đảng viên trẻ trong việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), gắn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị một cách thiết thực; chấp hành nghiêm Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương về “19 điều đảng viên không được làm”. Kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường giáo dục đạo đức trong Đảng, với tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên trẻ.
Sáu là: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, trước là để ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, phe cánh, cục bộ; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống để đấu tranh, phê phán. Kiên quyết khắc phục tình trạng buông lỏng nguyên tắc tổ chức của Đảng, tự phê bình và phê bình, nâng cao tính chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Duy trì nền nếp chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và cơ quan.