Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG


                                                                                                        Xuân Việt
           
Đã thành một thông lệ, mỗi lần có đợt sinh hoạt chính trị lớn của Đảng, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thì các thế lực lại tập trung cao độ để chống phá. Lần này cũng vậy, trong khi các tổ chức đảng đang hết sức khẩn trương làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp thì cũng là lúc các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền xuyên tạc, chống phá.
Hiện nay, trên internet, mạng xã hội và một số “diễn đàn”, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là tuyên truyền xuyên tạc về công tác chuẩn bị đại hội. Chúng bịa đặt rằng  “có sự áp đặt trong đề cử nhân sự”; rằng công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu”… chúng thường xuyên đưa những nguồn tin thất thiệt trên internet, mạng xã hội về những cái được gọi là “nội dung văn kiện”, “danh sách cấp ủy viên các cấp”…? Đặc biệt, họ trắng trợn dựng chuyện, xuyên tạc: “Đại hội đảng là hình thức; là một dịp tái cơ cấu cán bộ theo lối phe cánh lợi ích nhóm”. Trước việc Đảng, Nhà nước Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm” mọi sai phạm của cán bộ, đảng viên thì họ lợi dụng xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đội ngũ cán bộ chủ chốt, kích động, gây chia rẽ đoàn kết trong Đảng. Nguy hiểm hơn, họ vu cáo, xuyên tạc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã “đổi màu”, không còn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường đi lên CNXH.
Trước Đại hội Đảng các cấp, bọn chúng đã tăng hoạt động chống phá với tần suất dày đặc hơn nhiều lần, đưa ra các thông tin trái chiều khiến dư luận hoang mang. Chúng tận dụng triệt để tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân, tập trung vào giới trẻ. Sử dụng không gian mạng, đặc biệt mạng xã hội như Facebook, Zalo, Blog cá nhânYoutube, Instagram, Twitter… để nâng cao độ “phủ sóng” và dần thâm nhập vào nên rất hiểm độc. Vì vậy, mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội…, góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
Thứ nhất, cần khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Tất nhiên, cũng như các đại hội đảng trước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng việc xem xét, vận dụng lý luận phù hợp với tình hình thực tiễn của từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; gắn kết giữa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại.
Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam là một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở. Công tác chuẩn bị đại hội các cấp được triển khai theo hệ thống tổ chức của mình, là sinh hoạt chính trị bình thường trong Đảng. Cho đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội các cấp của Đảng đã và đang được thực hiện tích cực, trách nhiệm, bảo đảm tiến độ ở đảng bộ các cấp, cả về nội dung các báo cáo và công tác nhân sự. Nhân sự bầu vào cấp ủy các cấp chuẩn bị chu đáo, công phu. Quy hoạch cán bộ và công tác đào tạo cán bộ theo quy hoạch đã và đang được triển khai đồng thời với công tác chuẩn bị về nội dung. Việc triển khai công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt theo quy hoạch được thực hiện bài bản, công khai, dân chủ, có chất lượng.
Thứ ba, Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc rằng, đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong hệ thống chính trị các cấp. Công tác chuẩn bị đại hội được phổ biến sâu rộng đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp. Dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ được công bố công khai và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy các cấp cũng là một trong những nội dung được lấy ý kiến.
          Chúng ta cần cảnh giác cao độ với chiêu trò lợi dụng tâm lý tò mò của quần chúng nhân dân, các thế lực thù địch thường xuyên viết những bài có hơi hướng, màu sắc “thâm cung bí sử” về giới chính trị và lồng ghép trong đó những quan điểm, tư tưởng, nội dung sai trái, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của người đọc. Mỗi cán bộ, đảng viên cần hết sức nâng cao cảnh giác với các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó trực tiếp góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân tỉnh táo với các quan điểm sai trái, đặc biệt là trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới. Tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hiểm độc, tinh vi của các thế lực phản động, thù địch./.

ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI NHỮNG TƯ TƯỞNG CHỐNG PHÁ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG


                                                                                                  Vũ Văn

Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020. Trước đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân này thì các đối tượng thù địch, phản động và các phần tử chống đối, cơ hội chính trị lại thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta ráo riết, quyết liệt hơn.

ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA NƯỚC TA


                                                                Văn Tuyên

 Lợi dụng những diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực, nhất là vấn đề chủ quyền của nước ta ở Biển Đông, sau khi Trung Quốc gửi công hàm tới Liên Hợp Quốc cho rằng cộng đồng quốc tế và cả chính phủ Việt Nam đã “công nhận chủ quyền” của Bắc Kinh với cái gọi là Tây Sa và Nam Sa, các thế lực thù địch và một số phần tử chống đối, cơ hội đã tung nhiều thông tin sai lệch bóp méo, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước ta.

NHẬN DIỆN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY


                                                                        Quang Trinh

Trong điều kiện bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay cho phép mọi cá nhân, tổ chức truy cập mạng, bày tỏ, chia sẽ những thông tin về quan điểm, tư tưởng, suy nghĩ của riêng mình trên các phương diện, lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, đặc biệt là trên mạng xã hội.

ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN” TRONG TẬP THỂ QUÂN NHÂN HIỆN NAY


                                                                                     Tiệp Tô

Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc từ lâu đã chứng tỏ sự nguy hiểm, thâm độc và lan rộng trên mọi lĩnh vực, mọi đối tượng. Song, nham hiểm hơn và cũng gây tác hại lớn hơn chính là quá trình “tự diễn biến” trong mỗi con người, mỗi cơ quan, đơn vị. Lợi dụng đặc điểm này, các thế lực thù địch ra sức thúc đẩy “tự diễn biến”, coi đây là một trong những mục tiêu, biện pháp cơ bản, là cơ hội thuận lợi để đạt mưu đồ đen tối. Trên thực tế, “tự diễn biến” đang ngày càng lan rộng, không ngoại trừ một tổ chức, cá nhân nào, ngay cả trong tập thể quân nhân.

TÍCH CỰC ĐẤU TRANH PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI PHỦ NHẬN TƯ TƯỞNG VÀ SỰ NGHIỆP CỦA HỒ CHÍ MINH TRÊN MẠNG INTERNET


                                              Tiến Hưng

Những năm gần đây, các phần tử cơ hội chính trị ráo riết đẩy mạnh việc truyền bá các quan điểm sai trái, phủ nhận tư tưởng và sự nghiệp của Hồ Chí Minh trên mạng Internet. Đặc biệt là từ sau khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử chống đối cách mạng ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt hơn.

CẢNH GIÁC KHÔNG BỊ KÍCH ĐỘNG TỪ VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG


                                                                                       Hữu Thực

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những sự kiện “nóng” xảy ra để quy chụp, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, kích động tâm lý chống đối, kêu gọi quần chúng tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự.

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM là NHÀ NƯỚC CỦA DÂN - DO DÂN - VÌ DÂN!


                                                                                            Bùi Đình
Từ nhiều năm nay, kể cả người một số người hiểu biết nhiều đến những người biết ít vẫn nghĩ rằng chủ nghĩa tư bản (CNTB)là người đã tạo ra của cải vật chất, đã tạo nên nền văn minh, dân chủ và tiến bộ xã hội … nhưng thực chất nó được tạo nên bởi công sức và trí tuệ của của cả nhân loại trong suốt chiều dài lịch sử, CNTB chỉ là sự biểu hiện của quyền lực thống trị xã hội ở giai đoạn lịch sử nhất định mà thôi. CNTB dù có muốn hay không muốn thì cũng không thể ngăn cản được sự phát triển của cả nhân loại.

NHẬN DIỆN VÀ KIÊN QUẾT ĐẤU TRANH VỚI CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA KẺ THÙ TRƯỚC ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

                                                                         Thanh Trình

Như thường lệ cứ trước các sự kiện quan trọng của đất thì các thế lực thù địch lại điên cuồng chống phá cách mạng nước ta bằng các thủ đoạn nham hiểm, thâm độc.Đặc biệt trong thời gian gần đây, khi mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chúng càng chống phá quyết liệt hơn

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI                                                                                                                      Thanh Nhàn

Trong những ngày gần đây, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục mở rộng hoạt động phi pháp tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam và Malaysia, Phi-lip-pin vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác lập phù hợp với các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước ta đã có những chủ trương, biện pháp mềm dẻo, linh hoạt nhưng rất kiên quyết để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

"CHỊ BÁN RAU" VÀ PHONG TRÀO MÙA XUÂN Ả RẬP


                                                                               Đức Thăng

Mấy ngày qua cộng đồng mạng xôn xao vụ cưỡng chế chị bán rau ở Quảng Ninh, có nhiều ý kiến trái chiều đã được nêu ra. Bản thân tôi luôn mong rằng mỗi người dân phải luôn thượng tôn pháp luật dù bất cứ hoàn cảnh nào.

CẢNH GIÁC THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM                                                                                              Trung Tâm

Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức. Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tôn giáo ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những chức sắc, tín đồ chân chính tu hành đúng giáo lý, giáo luật; còn có một số người lợi dụng tôn giáo để thực hiện những hành vi đi ngược với giáo lý của tôn giáo và đạo lý của dân tộc Việt Nam, trái với quy định của pháp luật. Hành vi của số người này đã làm mất thanh danh của tôn giáo, gây bức xúc trong xã hội.

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI” CỦA KẺ THÙ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


                                               Nguyễn Ngọc

Để nhằm chống phá và đi đến xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ giữa thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch đã dùng chiến lược “diễn biến hoà bình”. Chiến lược “diễn biến hoà bình” được tiến hành trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, chính trị tư tưởng, văn hoá; tấn công vào nhiều lực lượng, tổ chức chính trị-xã hội, trong đó quân đội được xác định là đối tượng trọng điểm. Thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với quân đội các nước XHCN, chúng thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”.

LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU "DBHB", "BLLĐ" CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
                                      Quang Trần

Có thể khẳng định rằng, bản chất, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Việt Nam không hề thay đổi. Một số thủ đoạn mới nảy sinh là sự bổ sung nội dung, hình thức mới để dung dưỡng, duy trì âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam.

BẢO VỆ THÀNH QUẢ VĨ ĐẠI 30-4


                                                              Phước Hữu

Chiến thắng 30-4-1975 là thành tựu vĩ đại nhất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Suốt 45 năm qua, ngày 30-4 hằng năm là Ngày hội non sông, hội tụ hào khí giang sơn, kết tinh bản sắc văn hóa dân tộc. Bảo vệ thành quả cách mạng 30-4 là cuộc đấu tranh chính nghĩa, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.
Đường lối hòa hợp dân tộc, phát huy sức mạnh toàn dân chung tay kiến thiết, xây dựng đất nước đã được Đảng ta thực hiện ngay sau ngày Nam Bắc liền một dải. Từ đó đến nay, Đảng và nhân dân ta luôn luôn coi kiều bào là bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Càng ngày, những chủ trương, chính sách của Đảng và các hình thức hợp tác, kết nối của các cấp, các ngành, các địa phương càng tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để kiều bào gắn kết với quê hương. Hàng triệu kiều bào yêu nước luôn sát cánh bên Đảng và đồng bào, chiến sĩ trong nước, đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu trở thành một “phép thử” của thời đại. Càng hoạn nạn, khó khăn, thực tiễn càng chứng minh, Đảng và nhân dân Việt Nam là một khối đoàn kết không thể tách rời. Tính ưu việt của một chế độ xã hội không phụ thuộc vào tiềm lực kinh tế, sức mạnh quân sự, tốc độ phát triển của văn minh công nghiệp…, mà phụ thuộc vào chủ trương, vị thế, uy tín của Đảng cầm quyền. Trở thành quốc gia được chọn là hình mẫu của thế giới về hiệu quả phòng, chống đại dịch Covid-19, chúng ta đã chứng minh cho thế giới thấy rõ tính ưu việt, bản chất nhân văn của chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Mọi đường lối, chủ trương, sách lược, giải pháp lãnh đạo đều hướng đến chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, kiều bào. Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác.
Hướng về kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2020), dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, song qua truyền thông và mạng xã hội, nhiều tổ chức, cá nhân kiều bào ở các quốc gia, vùng lãnh thổ đã hướng về quê hương bằng những chương trình hành động thiết thực. Bạn bè quốc tế cũng dành sự ngưỡng mộ, tình cảm tốt đẹp nhất cho Đảng, Chính phủ, quân và dân Việt Nam. Đó là những thanh âm, sắc màu thể hiện cảnh giới của giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, góp phần nâng cao niềm tin, vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, một số tổ chức dạng hội, nhóm người Việt Nam ở nước ngoài lại tiếp tục “bổn cũ soạn lại”. Họ tận dụng truyền thông hải ngoại và mạng xã hội, thực hiện các hoạt động kích động hận thù với những cái gọi là “Ngày quốc hận”, “Tháng tư đen”, “Hội luận về 30-4”, “Chuyển lửa đấu tranh về quốc nội” v.v.. Nội dung của những hoạt động này vẫn chỉ xoay quanh các luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc về Chiến thắng 30-4 của cách mạng Việt Nam. Bằng các hình thức trao đổi, phỏng vấn, hội đàm, hội luận… họ lợi dụng danh nghĩa “nhà nghiên cứu”, “giáo sư”, “tiến sĩ”, “học giả”… ở hải ngoại, kết nối với một số phần tử cơ hội, bất mãn trong nước để tiếp tục rêu rao phủ nhận, xuyên tạc sự thật lịch sử, cho rằng chiến thắng 30-4-1975 thực chất là cuộc “nội chiến”, là “huynh đệ tương tàn”, rằng đất nước hiện thời đang “lâm nguy” ...
Dư luận kiều bào yêu nước rất bất bình trước việc một bộ phận người Việt Nam tại bắc California (Hoa Kỳ) tổ chức cái gọi là “Ủy ban hành động chống cộng sản” công khai thực hiện các hoạt động xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam. Họ nêu khẩu hiệu “Quyền và lực của chúng ta: Lá phiếu, kiến nghị, biểu dương, biểu tình”, kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện phương châm “Đơn giản, khả tín, khắp nơi, đồng bộ”, thực hiện “4 không” (không hòa hợp, hòa giải với Cộng sản Việt Nam; không du lịch Việt Nam; không gửi tiền, quà về Việt Nam; không mua thực phẩm, hàng hóa từ Việt Nam). Dù họ cố tình lên gân kiểu "đao to búa lớn", nhưng cái gọi là “Ủy ban hành động chống cộng sản” thực chất chỉ lèo tèo vài nhóm người. Ngay cả thành phần chủ chốt của tổ chức này, khi đăng đàn tuyên truyền xuyên tạc cũng phải thừa nhận rằng, các hội, đoàn ở đây không tìm được “mẫu số chung” trong hoạt động chống cộng sản. Không tìm được “mẫu số chung” là bởi, đại đa số cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ và các quốc gia, vùng lãnh thổ đã có nhận thức đúng đắn về tính tất yếu của hòa hợp dân tộc theo đường lối của Đảng và nhân dân ta. Câu chuyện của ông Tạ Hoa Kiên, 73 tuổi, Việt kiều quốc tịch Mỹ mắc Covid-19 được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chức năng và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh quan tâm, điều trị miễn phí khỏi bệnh là một ví dụ thời sự. Trở về Mỹ, ông Tạ Hoa Kiên đã trả lời phỏng vấn truyền thông sở tại ngay tại sân bay. Những phát biểu cảm kích, chân thành của ông về những ngày được các thầy thuốc ở đất mẹ Việt Nam chăm sóc, điều trị, giúp ông “trở về từ cõi chết”, đã giúp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thấy rõ hơn một góc nhìn cận cảnh về sự quan tâm của Đảng và tình nghĩa của đồng bào dành cho những người con xa xứ.
Những dẫn chứng như vậy có rất nhiều trên truyền thông và mạng xã hội thời phòng, chống dịch Covid-19. Nó như những loài hoa thơm bung nụ khoe sắc lấn át cỏ dại trong vườn hoa xuân. Nhằm chống lại những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ đất nước, kích động hận thù của những phần tử, tổ chức phản động ở hải ngoại, rất nhiều tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài đã thành lập những kênh truyền thông, tận dụng mạng xã hội thực hiện nhiều sản phẩm truyền thông phản ánh trung thực, sinh động tình hình trong nước. Thông qua các chuyện mắt thấy tai nghe của những người trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, họ đã mang đến cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài những bức tranh toàn cảnh về đất nước, con người Việt Nam sau 45 năm thống nhất. Đó là hiện thực hiển nhiên, không ai có thể xuyên tạc, phủ nhận./.

NGHỆ AN, BẮT KHỞI TỐ ĐỐI TƯỢNG TRẦN ĐỨC THẠCH - CỐT CÁN TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG "HỘI ANH EM DÂN CHỦ"


                                                 Nhân Thế

Ngày 23/4/2020, lực lượng chức năng ở Nghệ An tiến hành lệnh bắt bị can tạm giam đối tượng Trần Đức Thạch (sinh 1952; trú tại xã Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19, thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết để xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm mục đích kích động phá rối ANTT. Đây là đối tượng từng có tiền án về tội phạm xâm phạm An ninh Quốc gia.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU XUYÊN TẠC LỊCH SỬ                                                                           Nguyễn Tuấn

Thực tế cho thấy, cứ mỗi lần đất nước vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4, các thế lực thù địch, phản động lại tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, hòng hạ thấp ý nghĩa của các sự kiện đó.

CHỌN ĐÚNG CÁN BỘ


                                                      Năm ngọc
                             
Cán bộ và công tác cán bộ luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu Đảng, trong bối cảnh hiện nay vấn đề này càng trở thành vấn đề quan tâm ở tất cả các cấp các, do đó, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đã có chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp và chặt chẽ hơn; ngăn chặn, khắc phục được nhiều sơ hở, yếu kém, tiêu cực trong công tác cán bộ. Việc bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển, xét thăng cấp bậc hàm, thực hiện chính sách đối với cán bộ... đã bám sát tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định; chất lượng cán bộ được nâng lên một bước, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; củng cố, tăng cường niềm tin, uy tín của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

THỰC CHẤT CON BÀI "NHÂN QUYỀN VÀ TỰ DO TÔN GIÁO"


                                                                                                                         Minh Văn

Thời gian qua, Mỹ liên tiếp đưa ra những "Đạo luật về tự do tôn giáo quốc tế", về  "Chống khủng bố tôn giáo", những "Bản điều trần về các vấn đề tôn giáo ở Việt Nam", "Đạo luật nhân quyền Viêt Nam", "Báo cáo của ủy ban tự do tôn giáo  Hoa Kỳ, "Bản phúc trần" của Bộ ngoại giao Mỹ quy kết một cách vô lý rằng, "Chính phủ Việt Nam đã tước đoạt một cách có hệ thống quyền cơ bản tự do tôn giáo của công dân", "ngược đãi các tín đồ", "Hạn chế các nhóm dân tộc thiểu số hành đạo Tin Lành"...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ BIỂN, ĐẢO TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY


                                                                             Mạnh Văn

                  

Từ nhiều năm nay, trên Biển Đông đang tồn tại những tranh chấp biển, đảo rất quyết liệt và phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, tác động đến quốc phòng và an ninh nước ta. Năm 2014, Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng biển của Việt Nam, đưa hàng ngàn lượt tàu cá xuống Biển Đông đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của nước ta, xây dựng các đảo nhân tạo ở Trường Sa, các căn cứ hậu cần ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa và đảo Gạc Ma, Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

CHỈ LÀ CHIÊU BÀI KÍCH ĐỘNG ĐỂ HACKER TRUNG QUỐC TẤN CÔNG LẠI MẠNG PHÁ HOẠI VIỆT NAM


                                                      Mạnh Tuấn
Ngày 22/4, Hãng tin Reuters dẫn tin từ công ty an ninh mạng Mỹ FireEye nói một nhóm tin tặc tên APT32 đã tấn công mạng tại Trung Quốc. FireEye quả quyết đây là nhóm tin tặc "do Chính phủ Việt Nam ủng hộ", tìm cách xâm nhập vào email của nhân viên thuộc Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cũng như chính quyền thành phố Vũ Hán. Theo FireEye, nhóm tin tặc APT32 này tấn công mạng để lấy thông tin về virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

TRƯƠNG HUY SAN - TÊN BỒI BÚT, KẺ "LƯU MANH, CƠ HỘI CHÍNH TRỊ"


                                                               Cương Lê

Người dân trong và ngoài nước từ lâu đã biết đến cái tên đang nổi danh trên mạng xã hội Trương Huy San, bút danh Osin Huy Đức. Nhưng ít ai biết đến Huy San là tên bồi bút, kẻ lưu manh, cơ hội chính trị

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU CHỐNG PHÁ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII


                                                                             Trần Cương

Thời gian gần đây, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội...

COVID-19 KHIẾN NHÂN LOẠI NHẬN RA NƠI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI TỐT NHẤT THẾ GIỚI


                                                            Nguyễn Hoan


Nhiều quốc gia khác trên thế giới, khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, rất nhiều bệnh nhân đã gọi điện thoại xin cứu chữa, nhưng không được đáp ứng. Chỉ khi nào bệnh gần chết, xe cấp cứu mới tới. Vài tiếng đồng hồ sau, người đó được đem vào nhà xác vì đã quá muộn. Lẽ ra họ phải được cứu chữa ngay từ đầu. Quyền con người ở những quốc gia đó đã không được thực thi một cách nghiêm túc trong việc bảo vệ quyền được sống và an toàn của người dân.

CẢNH GIÁC VỚI TÀ ĐẠO PHÁP LUÂN CÔNG


Nguyễn Hòa

Pháp Luân Công là một loại hình tà đạo, do Lý Hồng Chí sáng lập năm 1992, tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Nhìn bề ngoài thì hoạt động của Pháp Luân Công là tập các bài khí công dưỡng sinh, nhưng phần lớn các "môn tà" và những người theo Pháp Luân Công sẽ không ý thức được mình đã và đang bị lôi kéo vào một hoạt động tà ma, ảo giác dẫn đến bị lừa bịp vào hoạt động đấu tranh chính trị chống lại Đảng và Nhà nước ta. Nếu ai còn chưa hiểu sự nham hiểm của Pháp luân công thì xem mấy dẫn chứng nổi bật, dậy sóng sau đây:

PHÒNG, CHỐNG HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG XÃ HỘI DÂN SỰ ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC


                                                                      Pham Hao

Xã hội dân sự (XHDS) hiểu một cách phổ thông là xã hội trong đó các tổ chức khác nhau của người dân như: Công đoàn, hợp tác xã, nhóm v.v.. thực hiện mối liên hệ giữa công dân với Nhà nước. Đó là tổng thể các quan hệ và mạng lưới các tổ chức, hội, nhóm xã hội được hình thành và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý, cùng với Nhà nước kiểm soát và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ nhằm duy trì sự ổn định, cân bằng và phát triển bền vững của Nhà nước và xã hội.

ĐỪNG VÌ HIỆN TƯỢNG......


                                         Giáng Trần

 


Ngày 26/4/2020, trang facebook “Tiếng dân” bài Khi “kiếm” và “lá chắn” cứ mãi trao nhầm nhân sự. Qua vụ việc vi phạm của một số cán bộ công an Đồng Nai và vụ “Đường Nhuệ” ở Thái Bình mới đây, người viết cho rằng những vi phạm chậm được phát hiện, xử lý là vì lỗi công tác quy hoạch cán bộ và do chưa xử lý trách nhiệm của “người đứng đầu” nghiêm túc, còn có hiện tượng bao che... Đây rõ ràng là nhận định thiếu khác quan và chưa chính xác.

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH


                                                             Trần Duyên
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng Cộng Sản Việt Nam, chế độ XHCN ở nước ta là một phương thức đấu tranh trong điều kiện mới; là nhiệm vụ hệ trọng, cấp thiết của toàn Đảng, toàn dân nói chung, và đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong tình hình mới.

NHỮNG HÀNH ĐỘNG HUNG HĂNG CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIỂN ĐÔNG TRONG MÙA ĐẠI DỊCH


                                                        Tiếp Tô
                  
Lợi dụng thời cơ lúc các nước đang phải tập trung dồn mọi nguồn lực và sự chú ý để đối phó với đại dịch Covid-19, Trung Quốc lại thực hiện một chuỗi những “hành động hung hăng” trên Biển Đông nhằm giành thế áp đảo trong vấn đề tranh chấp biển đảo. Có thể điểm qua một vài hành động khiêu khích gần đây như:

PHÚC LỢI NÀO TỐT ĐẸP HƠN?                                                                                                       Đạt Lê
Từ cuối năm 2019 đến nay, thế giới chứng kiến một loạt các sự kiện: Phong trào Áo vàng ở Pháp biến đường phố Paris thành bãi chiến trường; Thủ tướng Đức quyền lực Angela Merkel từ chức chủ tịch đảng cầm quyền sau khi đảng thất bại trước phe cựu hữu mới nổi; Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có bạo loạn nếu ông bị luận tội; nước Anh và chính phủ đối mặt tương lai bấp bênh sau sự kiện Brexit.Theo nhận định của CNN, tất cả những sự kiện trên đều có nguyên nhân và hậu quả, chứ không chỉ đơn giản là tình cờ xảy ra cùng thời điểm.Dù tình hình ở từng quốc gia có

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU CHỐNG PHÁ LLVT CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG                                                                               Ánh Ngọc
        Trong những năm gần đây thành tựu và vai trò quan trọng của không gian trong sự phát triển toàn diện xã hội về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng-an ninh…là không thể phủ nhận, nhất là trước sự mạnh mẽ của KHCN.

CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG LÀ RẤT CẦN THIẾT                                                    Bế Trần
          Gần đây, lợi dụng việc Bộ chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc, cho ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội khóa mới, nhất là công tác nhân sự, các thế lực thù địch tiếp tục tung ra nhiều chiêu bài chống phá. Họ cho rằng cái đó nên để Đại hội mở đầu nhiệm kỳ đó, họ tự xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

CẦN LÊN ÁN THỨ DÂN CHỦ GIẢ TẠO LỢI DỤNG COVID 19 ĐỂ LÀM CÀN

                                                                                                                  Phan Nguyễn

Những ngày qua, hàng loạt các thông tin về dịch bệnh Corona được lan truyền trên các mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì đăng tải những thông tin chính thức, đáng tin cậy từ các cơ quan chức năng, thì một số người lại cố tình đưa những thông tin mập mờ, giả mạo, lợi dụng vấn đề này để nhằm phục vụ mục đích chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

Nhận diện âm mưu lợi dụng đấu tranh phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” để xuyên tạc chống phá Đảng


Để thực hiện những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị thường khoét sâu vào những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong nội bộ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Hiện nay, chúng triệt để lợi dụng những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên để tuyên truyền, xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước..
Một trong những vấn đề chúng tập trung tuyên truyền, xuyên tạc là căn bệnh giả dối của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thiếu trung thực “giả dối” là một trong những thói hư, tật xấu của con người, ai cũng có thể mắc phải nếu thiếu tu dưỡng rèn luyện, kể cả đối với cán bộ, đảng viên. Thói giả dối là do tàn dư lạc hậu của xã hội và lối sống thiếu trung thực đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Có thể nói bệnh giả dối nếu không được ngăn chặn triệt để, nó sẽ làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm giảm sút lòng tin của quần chúng với Đảng. Bởi vậy, “Giả dối – Thói xấu tệ hại, người cộng sản cần loại bỏ” là một bài báo được đăng tải trên Báo Quân đội nhân dân gần đây, góp phần đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Cần khẳng định căn bệnh giả dối chỉ tồn tại ở một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu trung thực, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống chứ không phải là bản chất của Đảng ta, của chế độ ta.
Thế nhưng, các thế lực thù địch đang ra sức rêu rao rằng: “Xảo trá, lật lọng là bản chất và thuộc tính mang thương hiệu cộng sản” và “Lừa bịp, xảo trá là những căn bệnh xấu xa đặc trưng thời cộng sản” … Thực chất của giọng điệu ấy không gì khác là lợi dụng, thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm của một số cán bộ, đảng viên để xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, phủ nhận bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Đảng và sự hy sinh, cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước. Chúng ta cần đề cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của công cuộc đổi mới./.
Tú Xuân

LÊN ÁN MƯU ĐỒ ĐEN TỐI CỦA ĐỖ NGÀ


Mới đây Đỗ Ngà – một kẻ cơ hội chính trị, phản trắc đã tán phát bài viết: Tính “ưu việt” của mô hình kinh tế – chính trị xã hội chủ nghĩa nguyên bản Mác Lê trên nhiều diễn đàn phản động. Nội dung bài viết thể hiện mưu đồ chính trị đen tối của Y, mục đích là phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID 19


Ngày 1/1, vừa bước sang năm 2020 vài giờ đồng hồ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận được thông báo về ca đầu tiên mắc COVID-19. Một tháng sau đó, thế giới đã ghi nhận 9.958 ca mắc COVID-19, trong đó có 213 ca tử vong tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

NHẬN THỨC VÀ ĐẤU TRANH TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỆU NGUY HẠI TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH BỆNH


Covid-19 đang làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt, lao động và đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của hàng vạn người dân nhiều nước trên thế giới. Trong khi Việt Nam đã, đang thể hiện sự nỗ lực vượt bậc để cùng cộng đồng thế giới kiên quyết ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi và giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra, thì vẫn có những tiếng nói lạc lõng, những luận điệu xảo trá nhằm xuyên tạc Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng của Việt Nam.

CHỦ ĐỘNG NHẬN DIỆN VÀ KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG


Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang đặt nước ta đứng trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Chúng triệt để khai thác, lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động vấn đề dân tộc, nhân quyền, tôn giáo ở nước ta; bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo, nói xấu Đảng, chế độ, Nhà nước ta; hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội làm cho Quân đội phai nhạt bản chất giai cấp công nhân, xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, mất phương hướng chính trị,

ĐẤU TRANH CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC VẤN ĐỀ KỶ LUẬT TRONG QUÂN ĐỘI TA


Kỷ luật quân đội ta là kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Kỷ luật được xây dựng trên cơ sở giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội. Quân nhân chấp hành kỷ luật vì những động cơ, mục đích chiến đấu cao cả, đó là bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân.

Nhận diện chủ nghĩa cơ hội ở nước ta hiện nay


Chủ nghĩa cơ hội thể hiện ở quan điểm tư tưởng chính trị mơ hồ, không nhất quán, lu mờ tính giai cấp, tính đảng và tính nguyên tắc về phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, về cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc...

TỎA SÁNG BẢN CHẤT TỐT ĐẸP CỦA CHẾ ĐỘ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19


Quân đội nhân dân, Công an nhân dân – thành phần chủ yếu của lực lượng vũ trang Việt Nam được Đảng lãnh đạo và tổ chức, Nhà nước quản lý, với bản chất và truyền thống “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, đã không chỉ thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác trong thời chiến, mà còn thể hiện rõ tinh thần và trách nhiệm đi đầu khi Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong thời bình.

ĐỪNG VƠ ĐŨA CẢ NẮM


Thời gian qua có nhiều bài báo, bài viết, ấn phẩm xuyên tạc, bóp méo, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ ta hòng làm cho cán bộ và nhân dân ta mất phương hướng về chính trị, tư tưởng, giảm sút niềm tin với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, để chúng dễ bề thực hiện âm mưu “tự diễn biến” trong nội bộ ta.

Cảnh giác với những thủ đoạn mới của “diễn biến hòa bình”


Gần đây, các thế lực thù địch tiếp tục bổ sung vào chiến lược “diễn biến hòa bình” nhiều chiêu thức mới rất tinh vi, xảo quyệt. Những gì mà trước đây chúng đã làm, bị chúng ta phát hiện, lật tẩy, vạch mặt và giáng trả thì chúng tìm cách “thay hình đổi dạng”, mặc dù vẫn chỉ là “bình cũ rượu mới” nhưng thâm độc hơn, nham hiểm hơn.

DIỆT TRỪ "VIRUT THÔNG TIN GIẢ"


Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua cả hệ thống chính trị đã có nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn trong phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19.

NHỮNG THÀNH CÔNG KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN CỦA VIỆT NAM TRONG CHIẾN DỊCH CHỐNG COVID – 19

Với những gì diễn ra trong gần 4 tháng qua và đặc biệt là những ngày gần đây cho thấy những giải pháp và chiến thuật hiệu quả của Việt Nam khi chống COVID-19. Thế giới một lần nữa phải ngả mũ kính phục trước khả năng và tinh thần đoàn kết Việt Nam – cái mà các thế lực phản động đã và đang tìm mọi cách xuyên tạc, chống phá song luôn chịu thất bại.

Phê phán quan điểm cho rằng: “Nhà nước nào, chế độ nào cũng được, miễn là dân giàu, nước mạnh”


Thoạt nghe thì quan điểm này có vẻ “dễ dàng chấp nhận”, nhưng đằng sau đó là sự mập mờ, dối trá, ẩn chứa mưu đồ rất tinh vi, thâm độc, hòng phủ nhận bản chất của Nhà nước ta, hướng đất nước phát triển sang chế độ khác. Do vậy, phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

Ngăn chặn, đẩy lùi nạn tin giả - vấn đề cấp thiết hiện nay

Hiện nay, tin giả đã trở thành vấn nạn, gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, lợi ích từng cá nhân, tổ chức và cả xã hội, sự phát triển của đất nước. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tin giả đã trở thành vấn đề cấp thiết của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TRỊ CHO QUÂN NHÂN TRƯỚC TRÀO LƯU PHẢN CẢM “CÂU LIKE” CỦA “YOUTUBER VIỆT”

Hiện nay không thể phủ nhận được rằng Youtube Partner vẫn luôn là hình thức kiếm tiền online “béo bở” đông người tham gia nhất ở Việt Nam bởi vì tính chất dễ dàng để bắt đầu, tính chất lâu bền, thu nhập tiềm năng và độ uy tín cao.

Kiên quyết đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ trước đại hội Đảng các cấp


                                                     Quang Phú
Trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, những phần tử phản động, cơ hội ngày càng tăng cường các hoạt động chống phá. Nắm bắt được nhu cầu thông tin của nhân dân về công tác chuẩn bị nhân sự, chúng đã tung lên mạng Internet đủ các loại thông tin bịa đặt, bôi nhọ, suy diễn, đồn đoán nhận định vô căn cứ về công tác cán bộ nhằm mục đích gây rối, làm nhiễu loạn thông tin, chia rẽ nội bộ và phá hoại sự thành công của Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, chúng triệt để sử dụng Internet phát tán tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và cá nhân các đồng chí lãnh đạo.

NỰC CƯỜI NHỮNG CHIÊU BÀI BÔI NHỌ LÃNH ĐẠO CỦA TRANG “THANH NIÊN CÔNG GIÁO”                                                                                             LT
Trong thời gian qua, với âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình”, một số đối tượng đã ra sức kích động, xuyên tạc những luận điệu sai lệch sự thật, với âm mưu bôi nhọ lãnh đạo, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một thí dụ điển hình của thủ đoạn “cắt xén, đánh tráo khái niệm” có thể kể ra là bài viết của fan page “Thanh Niên Công Giáo” đăng tải  gần đây.

Nhạt phai lý tưởng cách mạng - “đường gần” dẫn đến suy thoái


                                                                                            Công Hanh

Trong thời khắc thiêng liêng của buổi lễ kết nạp Đảng, lời nói đầu tiên của mỗi đảng viên vang lên tha thiết, xúc động từ trái tim mình là: “Trước Quốc kỳ, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôi xin thề “Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng…”. Lời thề đó được nhiều thế hệ đảng viên cộng sản khắc cốt ghi tâm trong suốt cuộc đời, nhưng cũng có người để cho lý tưởng cách mạng của Đảng “buông trôi”, nhạt nhòa theo năm tháng, thậm chí đi ngược lại lý tưởng mình hằng theo đuổi, tôn thờ.

Nhận diện các luận điệu của các thế lực thù địch nhằm “chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân”                                                                                                              Bông Hồng Đen

Như đã thành thông lệ, sắp đến kỳ Đại hội Đảng, các thế lực thù địch lại ra sức chống phá cách mạng nước ta trên mọi lĩnh vực; trong đó, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là một trong những chiêu trò nguy hiểm nhất. Vì vậy, đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc của chúng, nhằm bảo vệ uy tín của Đảng, cũng như mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân là việc làm cấp thiết.

Một số giải pháp phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận ở Học viện Chính trị hiện nay


                                                    Nguyễn Quân

Tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi quân nhân trong tình hình mới. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị đã thường xuyên quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận và đã đạt được những kết quả quan trọng với những nội dung, hình thức được đổi mới, phong phú, trực tiếp nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện. Những kết quả đó do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó, sự nỗ lực tích cực của lực lượng chuyên trách, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện và đặc biệt là vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ là nguyên nhân chủ yếu.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH                                                                                                Thanh Hà
          Nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, trong những năm qua, các thế lực thù địch triệt để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc hại, bịa đặt, vu cáo hòng chống phá Việt Nam. Thông qua đó, hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Chúng coi đó là một mũi tấn công quan trọng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong những năm tới, nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình” với Việt Nam, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch với nước ta bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động này, cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng một số giải pháp trọng tâm như sau:

HRW - CON BÀI CỦA CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY


                                                                                                                   ĐT
Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch - HRW) là tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập năm 1988, có trụ sở tại New York (Mỹ) với tôn chỉ, mục đích nghiên cứu, cổ vũ cho cái gọi là phát triển nhân quyền; liên tục “núp bóng”, lợi dụng nhân quyền tuyên truyền xuyên tạc, tán phát những nội dung sai trái, kích động, can thiệp, điều lái vào công việc nội bộ, gây bất ổn chính trị ở các quốc gia. Đúng hẹn lại lên, trong bản “Báo cáo Thế giới” năm 2019 dày 652 trang, HMR đề cập đến Việt Nam với những thông tin thiếu căn cứ như: vi phạm dân chủ, hành hung, kết án người vô tội... xâm phạm quyền cơ bản của số “dân chủ” trong nước.

HÀNH TRÌNH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA 90 NĂM


                                                                                     
                                                                                                          (ST)
Ngày 3/2/2020 Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 mùa xuân. 90 năm chưa phải là dài với lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhưng 90 năm cũng là quãng thời gian đủ để khẳng định sức sống mãnh liệt của một Đảng cầm quyền. Đã lâu lắm rồi, chúng ta mới cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng thực sự của người dân trước những vấn đề hệ trọng của đất nước.Từ những công việc mang tính nội trị cho đến quan hệ đối ngoại. Từ việc phát triển kinh tế - xã hội đến an ninh quốc phòng, sự an nguy của chủ quyền quốc gia, bằng nhiều diễn đàn, nhiều phương cách khác nhau, người dân luôn quan tâm bày tỏ chính kiến của mình.

MẤY SUY NGHĨ VỀ BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC


St: Đức Anh   

Thành tích là là những kết quả tốt mà từng cá nhân hay tập thể đã đạt được sau những nỗ lực phấn đấu hết mình. Thành tích như là một thước đo cho trình độ của con người trên mọi lĩnh vực, tuy nhiên, vì nó là cái thước đo nên đã gây ra một mặt trái vô cùng nguy hiểm. Đó là bệnh thành tích - một "thành tích giả" được ngụy thành "thành tích thật". Thật đáng buồn thay, bệnh thành tích gần như đang diễn ra ở hầu hết các trường học. Nhiều học sinh có năng lực học không tốt nhưng vẫn đủ điều kiện để qua môn do nhà trường, giáo viên đã suy xét nhẹ tay cho qua. Hay có nhiều học sinh để đạt được thành tích mà mình mong muốn đã không ngại mà quay cóp, chép phao... trong các kì thi. Một khi những biểu hiện trên chưa được triệt để xóa bỏ thì nó còn lây lan ra nhiều những tiêu cực khác không chỉ trong mỗi ngành giáo dục.

ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ


Thông Phong
Hiện nay, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tiến hành trên tất cả các lĩnh vực nhằm chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta mà không cần chiến tranh. Chiến lược “diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc nhận diện rõ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực chính trị có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vạch trần những quan điểm sai trái phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội


                                                                                             ST: XĐ
Lợi dụng những thiếu sót trong lãnh đạo, điều hành của Đảng, nhà nước, các địa phương, thế lực thù địch, cơ hội chính trị, thậm chí một số cán bộ, đảng viên non kém về bản lĩnh chính trị và sự nhạy cảm về chính trị muốn phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Không thể phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh


                                                                                                 LQ
Trên thực tế, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã trải qua bao thử thách và được chứng minh là hoàn toàn đúng. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn cho việc tập hợp sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Nhắm tới mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam nhất thiết phải có lực lượng. Đó là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là điều kiện tiên quyết, quyết định đảm bảo cho cách mạng Việt Nam luôn giành thắng lợi.

Tăng cường đấu tranh trên không gian mạng


Trường Sơn - st -
        Hiện nay, trên không gian  mạng, các thế lực thù địch, các phần tử xấu đang kêu gọi người dân chống đối chính quyền bằng nhiều hình thức. Chúng thiết lập hàng nghìn trang mạng, máy chủ đặt ở nước ngoài. Triệt để lợi dụng facbock, các vụ việc nhận được sự quan tâm để lồng ghép những tư tưởng sai trái; kêu gọi thành lập các tổ chức hội nhóm trên mạng xã hội. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến ANTT. 

XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – THỦ ĐOẠN NHAM HIỂM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH                                                                                                                                                        NTT
Tập trung xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng cho rằng, Hồ Chí Minh là người dân tộc chủ nghĩa. Chúng cố chứng minh tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; không có gì quý hơn độc lập tự do của Hồ Chí Minh đến nay là không còn phù hợp nữa. Chúng suy luận: Nhân dân Việt Nam đi theo con đường cách mạng Hồ Chí Minh là sai lầm, là đi vào ngõ cụt. Chúng còn dựng những câu chuyện hoang đường về thân thế, đời tư của Người. Chúng công khai mục tiêu đạp đổ thần tượng Hồ Chí Minh, phá bỏ huyền thoại Hồ Chí Minh.

KHÔNG CÁN BỘ CÓ TÀI, ĐỨC BỊ LOẠI BỞI ĐƠN THƯ XẤU


                                                                          Đ S
Thực tế công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, ý kiến phản ảnh của cán bộ, đảng viên và người dân nhiều năm qua cho thấy: Cứ mỗi lần chuẩn bị đại hội hoặc bầu cử các cấp thì lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) có nội dung liên quan đến công tác lựa chọn nhân sự lại tăng mạnh; có cả chính danh và nặc danh. Gần đây, khi các đơn vị, địa phương chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng cũng đã xuất hiện tình trạng này. Cần phải khẳng định rằng: Nội dung tố cáo, ý kiến phản ảnh về những vi phạm, sai phạm là đúng và mang tinh thần xây dựng sẽ giúp tổ chức đảng và cơ quan chức năng nhìn nhận, đánh giá đúng người, đúng việc, góp phần lựa chọn được những cán bộ có đức, có tài tham gia bộ máy lãnh đạo.

Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 của quân và dân ta


                                                                                                           Cao nguyên
"Chiến tranh biên giới phía Bắc là một câu chuyện buồn trong lịch sử, một câu chuyện buồn trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.Dẫu vậy, nó vẫn là lịch sử.Và đã là lịch sử thì phải nhìn nhận nó với sự thật đầy đủ. Sẽ không thể không nhắc đến ngày 17.2.1979, ngày mà cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã nổ ra; ngày mà hàng ngàn con em chúng ta đã hy sinh để bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

HÃY NGHE THẾ GIỚI NÓI VỀ VIỆT NAMHai Duong xanh
Việt Nam đưa 30 công dân Việt Nam trở về nước từ tâm dịch Vũ Hán, ông đính kèm theo dòng chữ: “Việt Cộng, họ vẫn như vậy trong bao nhiêu năm qua, tôi thực sự tôn trọng họ, một Chính phủ tốt, người Việt Nam thật may mắn”. “Tôi vừa mới trở về Việt Nam, tôi biết dịch Corona cũng đã ảnh hưởng đến nơi này và khá lo lắng, tôi ra cửa hàng và tìm mua khẩu trang nhưng ở đâu cũng hết. Đang rất lo lắng thì tôi được các bạn sinh viên ở gần Hồ Hoàn Kiếm phát cho 6 chiếc khẩu trang cho 3 người trong gia đình tôi.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020


ĐẢNG LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI…!
                                                          “Tam Dần”
Trong những năm gần đây, đặc biệt là thời gian chuẩn bị thực hiện Đại hội XIII, công tác PCTN được Đảng, Nhà nước ta chỉ đạo rất quyết liệt, tạo được một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Các cơ quan chức năng đã chủ động, công khai cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong hoạt động PCTN, phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong PCTN. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và người dân trong PCTN ngày càng được phát huy tốt hơn.