Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

NHẬN DIỆN ÂM MƯU CỦA CÁC THỂ LỰC THÙ ĐỊCH TUYÊN TRUYỀN XUYÊN TẠC VỀ QUỐC PHÒNG – AN NINH HIỆN NAY


Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng - an ninh và lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung phá hoại, làm suy yếu. Tham vọng ngông cuồng và ảo tưởng của họ là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh và lực lượng vũ trang. “Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, làm cho lực lượng vũ trang xa rời mục tiêu, lý tưởng, mất phương hướng chính trị, không thực hiện đúng chức năng,... luôn là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch. Vì thế, chúng tập trung phá hoại bằng nhiều thủ đoạn hết sức đa dạng, tinh vi và thâm độc, trong đó, thông tin xuyên tạc về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, mà trọng điểm là quân đội và công an đang được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để thực hiện mưu đồ trên.
Những thông tin và luận điệu xuyên tạc liên quan đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh mà các thế lục thù địch tung ra hoàn toàn là những thông tin vu khống, bịa đặt, không đúng sự thật về tình hình quốc phòng - an ninh của đất nước. Đó là những thông tin không có căn cứ khoa học, thực tiễn, hoặc là những thông tin, luận điệu dựa trên những sự kiện quốc phòng - an ninh có thật, đã và đang diễn ra nhưng được lập luận theo lối xảo trá, “đánh lận con đen”, thêu dệt, thổi phồng một cách vụng về, nhằm xuyên tạc bản chất, hướng người nghe, người đọc đến những suy diễn tiêu cực, kích động người tiếp nhận thông tin tiến hành các hoạt động biểu tình, chống phá gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội.
Nội dung thông tin và luận điệu xuyên tạc trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh hiện nay hết sức đa dạng, với nhiều biểu hiện khác nhau, nhưng không khó nhận diện. Chủ yếu vẫn là: đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an, phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang và sự nghiệp quốc phòng, an ninh; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng về công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân”; xuyên tạc mục đích của các hợp đồng mua bán vũ khí, trang bị cho Quân đội và Công an, quy kết rằng: Việt Nam tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh để chống lại một nước thứ ba, khơi mào cho một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực; xuyên tạc mục đích các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta tới các nước và nguyên thủ các nước tới thăm Việt Nam, nhất là chuyến thăm tới các nước lớn; xuyên tạc, bóp méo tình hình khiếu kiện, mất ổn định và cách giải quyết của lãnh đạo, chính quyền ở một số địa phương; xuyên tạc lịch sử và thực trạng tình hình biên giới, hiện trạng trên biển. Thậm chí, chúng còn dàn dựng những tình huống va chạm với cảnh sát giao thông để quay phim, chụp ảnh rồi tuyên truyền xuyên tạc bản chất sự việc. Chúng đặc biệt chú ý đến trạng thái tâm lý của quân và dân ta, của dư luận xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội và Công an; đặt lợi ích kinh tế đối lập với lợi ích quốc phòng - an ninh; đối lập giữa hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm phủ định vai trò của quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, v.v.
Không khó để nhận thấy lực lượng tiến hành các hoạt động thông tin và đưa ra những luận điệu xuyên tạc trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh gồm cả những đối tượng phản động trong nước và ngoài nước, những kẻ cơ hội chính trị, thành phần bất mãn với chế độ, những kẻ ham lợi ích vật chất, bị thế lực thù địch móc nối, mua chuộc, dụ dỗ. Bên cạnh đó, cũng có một số người do kém hiểu biết, bị thiếu thông tin chính thống hoặc người có hiểu biết nhưng bàng quan và thiếu ý thức chính trị đã có những hành động, phát ngôn không đúng, vô tình tiếp tay tuyên truyền cho các thế lực thù địch, phản động.
Để thực hiện các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, ngoài việc sử dụng các phương tiện truyền thống, hiện nay chúng triệt để lợi dụng internet với các trang mạng của một số đài nước ngoài phát tiếng Việt, đặc biệt là Facebook và Blog (với khả năng siêu kết nối, Facebook đang là lựa chọn số một cho hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của chúng). Đối tượng chúng hướng đến để tuyên truyền những thông tin, luận điệu xuyên tạc là các tầng lớp nhân dân, nhưng trọng tâm, trọng điểm là giới trẻ (thanh niên, học sinh, sinh viên) nhằm tạo lập lực lượng đối lập với Đảng, Nhà nước ta.
Các hoạt động thông tin và luận điệu xuyên tạc trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh được tiến hành ở mọi thời điểm, nhưng cường độ cao và quyết liệt nhất vẫn là vào các ngày lễ lớn của dân tộc, khi diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại quốc phòng - an ninh, hoặc khi tình hình an ninh, chính trị - xã hội, tình hình biên giới, biển, đảo có những diễn biến phức tạp, nhạy cảm.
Mục đích của những thông tin và luận điệu xuyên tạc đó là làm xấu hình ảnh của Quân đội và Công an trước nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm tạo ra sự nghi ngờ, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo, cách thức giải quyết sự việc liên quan đến quốc phòng - an ninh của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, truyền bá tư tưởng, đạo đức, lối sống phương Tây vào Quân đội, Công an, làm cho cán bộ, chiến sĩ mơ hồ, lơi lỏng nhiệm vụ, rơi vào lối sống thực dụng, từng bước tác động nhằm làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc và truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Cùng với các hoạt động khác, mục tiêu cuối cùng của chúng là phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với Quân đội và Công an, vô hiệu hóa Quân đội, Công an khi đất nước có biến động.

Tóm lại, Nhận diện, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh là cuộc chiến lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng. Trong đó, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có vai trò rất quan trọng. Sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của lực lượng này làm nòng cốt cho toàn dân là nhân tố trực tiếp trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

CHỦ ĐỘNG NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI ÂM MƯU, HOẠT ĐỘNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỚI CÁCH MẠNG NƯỚC TA TRONG TÌNH HÌNH MỚI


Với dã tâm và ảo vọng giành thắng lợi trong một cuộc chiến tranh không khói súng, làm sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đưa Việt Nam vào vòng quay quỹ đạo tư bản chủ nghĩa như đã tiến hành ở Liên Xô và các nước Đông Âu trong những năm 90 của thế kỷ XX. Các thế lực thù địch với cách mạng nước ta hiện nay đã và đang ra sức thúc đẩy thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” với nhiều chiêu trò trên cả bình diện lý luận và thực tiễn. Do vậy, việc chủ động nhận diện để đấu tranh có hiệu quả trước những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là yêu cầu có tính cấp thiết sâu sắc trong tình hình hiện nay.
Diễn biến hòa bình” là chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng biện pháp “phi vũ trang” là chủ yếu, đã gây ra không ít tổn thất cho phong trào cách mạng và tiến bộ xã hội trên thế giới. Thực hiện mưu đồ này với cách mạng nước ta, các thế lực thù địch tiến hành tấn công đồng loạt trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như: kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng, lý luận, nghệ thuật… . Bằng các thủ đoạn tinh vi, thâm độc và không loại trừ cả những hành động đê tiện, bỉ ổi. Chúng hy vọng rằng sẽ khoét sâu được những mâu thuẫn trong nội bộ, phá vỡ sự thống nhất về tư tưởng và ý chí trong Đảng, làm cho nội bộ ta suy yếu, dẫn đến tự diễn biến và tự sụp đổ từ bên trong. Trong những năm gần đây, hoạt động phá hoại cách mạng nước ta của chúng tập trung trên những phương diện chủ yếu sau:
Về mặt lý luận: Chúng tiếp tục đẩy mạnh các thủ đoạn phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, ra sức xuyên tạc những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin (như học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, thời đại ngày nay và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại, giai cấp và đấu tranh giai cấp, học thuyết giá trị thặng dư,…), kết hợp với tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin. Bên cạnh đó, chúng ra sức cổ súy cho cái gọi là “tính ưu việt” của chủ nghĩa tư bản hay “chủ nghĩa tư bản đã thay đổi về bản chất”, đưa ra các luận điệu đánh tráo khái niệm kiểu lẫn lộn giữa “anh hùng dân tộc”, “lòng yêu nước” chân chính với những hành động phản bội, phá hoại đất nước, quay lưng với quốc gia, dân tộc hay kêu gào về một “quyền dân tộc tự quyết” của một bộ phận nhân dân dân tộc thiểu số với quyền tự quyết của cả quốc gia dân tộc… Những thủ đoạn thâm độc, nham hiểm này của chúng không gì khác là hướng đến mục đích tác động trực tiếp vào hệ tư tưởng, tạo sự hoài nghi, ngờ vực, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm lung lạc ý chí của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân ta; làm cho sự nghiệp cách mạng nước ta mất phương hướng và đi chệc dần sang lối rẽ khác mà chúng vẫn đang hí hửng trông đợi.
Về mặt thực tiễn: để hiện thực hóa những mưu mô, toan tính đã dày công tạo dựng, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, các phương tiện thông tin, truyền thông như: các đài phát thanh, truyền hình đặt trụ sở tại nước ngoài; triệt để lợi dụng mạng xã hội như Zalo, facebook, twitter,… để phát tán tài liệu, tuyên truyền quan điểm xuyên tạc, vu cáo, gieo rắc thông tin xấu, độc hại hòng làm nhiễu loạn đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội, làm cho nhân dân suy giảm niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, các thế lực thù địch đã chỉ đạo những “kẻ bồi bút” của chúng đăng tải khá nhiều tin, bài, tranh ảnh chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tung tin bịa đặt, vu khống, vu cáo lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội và Công an; đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an; phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt đối với lực lượng vũ trang hay kêu gọi Đảng và Nhà nước ta cần “minh bạch hóa lĩnh vực quân sự, quốc phòng” và tuyên truyền kích động, phủ nhận chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò kinh tế nhà nước, đòi tư nhân hóa đất đai…
Một trong những thủ đoạn được chúng ưu tiên thực hiện trong những năm qua đó là: xuyên tạc tình hình dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Coi đây là “cửa ngõ”, là “ngòi nổ” để tạo sức lan truyền và hiệu ứng cho các hoạt động phá hoại khác. Trên lĩnh vực này, chúng rêu rao rằng: “ở Việt Nam không có tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, không có dân chủ, vi phạm nghiêm trọng quyền con người,… hay kiếm cớ, dựng chuyện bịa đặt kích động rằng “Đảng và Nhà nước Việt Nam đàn áp tín đồ tôn giáo” nhằm kích động sự bất bình trong tín đồ tôn giáo nói riêng và quần chúng nhân dân nói chung đối với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, các thế lực thù địch còn đẩy mạnh việc truyền đạo trái phép trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa và thực hiện nhiều thủ đoạn hòng lôi kéo, mua chuộc các chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo hợp pháp, tiến tới “lũng đoạn” các tổ chức này để hình thành thế “liên tôn”, tạo dựng cơ sở và lực lượng chống phá cách mạng nước ta.
Trong thời gian gần đây, lợi dụng quá trình giao lưu, hội nhập, hợp tác trong phát triển kinh tế giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế, các thế lực thù địch bằng nhiều con đường khác nhau đã đưa vào nước ta nhiều ấn phẩm như: sách, báo, tạp chí, bản tin, phim ảnh,… có nội dung xấu. Đặc biệt, chúng trắng trợn phát tán các loại sách và video, phim ảnh có nội dung phản động nhằm xuyên tạc thân thế, sự nghiệp và tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, lợi dụng các vấn đề “nhạy cảm” như: Việc phân định biên giới lãnh thổ trên bộ và tình hình căng thẳng trên biển Đông hay những việc làm sai sót của một số cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như tình trạng tham nhũng, suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên… để lu loa quy chụp, cho rằng đó là “sản phẩm” và “căn bệnh tất yếu” của chế độ độc đảng lãnh đạo, từ đó chúng lớn tiếng đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng lãnh đạo nhằm phủ định những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước, phủ định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Trước những âm mưu, thủ đoạn và hành động thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch, bằng tư duy khoa học, sắc bén và nhãn quan chính trị sâu rộng, Đại hội XII của Đảng trên cơ sở phân tích, nhận định, đánh giá và dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã chỉ rõ những âm mưu, thủ đoạn mới rất tinh vi, xảo quyệt trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là khi không gian mạng và các phương tiện thông tin, truyền thông đang bị lợi dụng triệt để. Từ đó, xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ tới là: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”. Đây được xác định là vấn đề hệ trọng và cấp thiết nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững định hướng tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng vào công cuộc đổi mới, đoàn kết toàn dân nhằm tiếp tục thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

CHIÊU BÀI “TỰ DO TÔN GIÁO” - ÂM MƯU CHỐNG PHÁ VIỆT NAM


 Nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chống phá bằng chiến lược "Diễn biến hòa bình"; trong đó có việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị.
Ở Việt Nam, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm và có chính sách bảo đảm phát triển tự do, công bằng, bình đẳng đối với các tôn giáo. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đều khẳng định: Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong suốt quá trình xây dựng CNXH ở nước ta.
Trong từng thời kỳ của cách mạng, nhất là trong thời kỳ đổi mới, các chính sách về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước đã cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo nhân dân; các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng, bảo vệ và phát triển.
Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động lại "không thấy", chúng ra sức phủ nhận các thành tựu về tôn giáo, thậm chí còn xuyên tạc, vu cáo Nhà nước ta "bóp nghẹt" tôn giáo, hòng bôi nhọ bức tranh tôn giáo ở Việt Nam. Liên tục nhiều năm nay, công bố báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ đều nhận xét sai lệch, phiến diện về tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam nói riêng, của nhiều nước trên thế giới nói chung.
Với mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước không từ một thủ đoạn nào để chống phá cách mạng nước ta; trong đó, vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo là một trọng điểm của chúng. Hiện nay, dưới chiêu bài tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chúng thực hiện các bước chống phá rất quyết liệt, từ thấp đến cao, lúc âm thầm lặng lẽ, nhưng khi cần cũng hành động rất trắng trợn công khai, trên nhiều khía cạnh:
Trước hết, chúng lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại an ninh quốc gia; kích động tư tưởng ly khai trên các địa bàn chiến lược. Về danh nghĩa, chúng đòi thành lập các tổ chức tôn giáo để lừa bịp dư luận, song thực chất đây chỉ là các tổ chức phản động trá hình, đối nghịch với Nhà nước ta. Hiện nay, trên địa bàn Tây Bắc và Tây Nghệ An, các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện mưu đồ lập ra đạo Vàng Chứ để thành lập cái gọi là "Vương quốc Mông tự trị". Vùng Tây Nguyên, chúng đòi thành lập đạo Tin lành Đề-ga để mưu đồ lập ra cái gọi là "Nhà nước Đề-ga độc lập".
Ở Tây Nam bộ, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, chúng chủ trương dựng lên "Nhà nước Khmer Krôm" với luận điệu vu khống Nhà nước ta đàn áp hệ Phật giáo Nam tông Khmer Nam bộ. Đây là thủ đoạn rất nham hiểm, trắng trợn của các thế lực thù địch hòng phá hoại an ninh quốc gia, đe dọa độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Mặt khác, chúng lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá chế độ XHCN, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong lĩnh vực tôn giáo. Chúng cho rằng, chế độ XHCN là vô thần, không thể dung hòa và là kẻ thù của tôn giáo; rằng pháp luật về tôn giáo của nước ta không tương thích với pháp luật quốc tế và không phù hợp với tự do tôn giáo. Một cách cực đoan, chúng vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam coi tôn giáo như "kẻ thù" của dân tộc nên tìm mọi thủ đoạn để diệt trừ tôn giáo... Từ định kiến, quy chụp, chúng kêu gọi cộng đồng tôn giáo "đồng tâm" chống phá Nhà nước; đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta.
Chúng còn lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động chính trị, biến các tổ chức tôn giáo thành các tổ chức chính trị, đảng chính trị để hoạt động bất hợp pháp. Chúng triệt để lợi dụng vỏ bọc tôn giáo để phê phán, xuyên tạc, bôi nhọ hòng hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước ta. Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chúng đòi tôn giáo phải độc lập, không chịu sự quản lý của Nhà nước; tâng bốc, ca ngợi "tự do tôn giáo" ở các nước tư bản; đòi Nhà nước ta "công nhận" các tổ chức tôn giáo giả hiệu (Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Tin lành Đề-ga, Vàng Chứ…); đòi thả các "tù nhân tôn giáo" - những kẻ đội lốt tôn giáo để vi phạm pháp luật; kêu gọi Chính phủ Mỹ đưa Việt Nam vào "danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo"...
Lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chúng hoạt động mê tín dị đoan, được che đậy bằng các yếu tố "thần bí", "các phép lạ siêu nhiên" của các tà đạo (Thanh hải vô thượng sư, Vô vi pháp, Chân không, Phạ tốc…) gây tác hại không nhỏ đến tính mạng, tài sản, sức khỏe và tinh thần của nhân dân. Gần đây, các tà đạo Dương Văn Mình, Hà Mòn đã và đang hoạt động trái pháp luật trên nhiều tỉnh ở Tây Bắc, Tây Nguyên, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, các thế lực thù địch, phản động đã chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện chia rẽ giữa người có đạo và người không theo đạo, giữa các tầng lớp nhân dân và giữa các tôn giáo với nhau, thậm chí chúng còn dùng thủ đoạn lăng mạ, kích động tôn giáo, ngăn cản tín đồ thực hiện nghĩa vụ công dân, gây hằn thù giữa tôn giáo với chính quyền… Từ đó, khoét sâu mâu thuẫn giữa các dân tộc, thúc đẩy xung đột sắc tộc, tôn giáo trên các địa bàn, tạo cớ cho các thế lực thù địch từ bên ngoài can thiệp vào nước ta.
Trước các luận điệu sai trái, thù địch và âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta, chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là chức sắc, tín đồ các tôn giáo hiểu rõ quan điểm, chính sách tốt đẹp về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; thấy rõ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân không chỉ được quy định trong Hiến pháp, mà còn được pháp luật bảo vệ và thực thi trên thực tế.
Các tôn giáo ở Việt Nam (dù nội sinh hay ngoại nhập), muốn phát triển đều phải hòa đồng với văn hóa dân tộc và trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Mọi chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước đều nhằm thực hiện mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", trong đó có lợi ích của các tôn giáo. Đồng thời, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tự do, tín ngưỡng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; làm cho nhân dân có nhận thức đúng và chủ động đấu tranh với các hành động sai trái, vi phạm pháp luật.


SỰ THẬT VỀ ĐÀI Á CHÂU TỰ DO - RFA


RFA – tổ chức “có nghề” trong lĩnh vực “chém gió”, xuyên tạc tình hình nội địa Việt Nam. Lấy danh nghĩa là một tổ chức phục vụ cho quyền lợi của Mỹ do một nhóm người Việt lưu vong điều hành nhằm làm suy yếu sự đoàn kết dân tộc của Việt Nam và gây bất ổn chính trị xã hội để các thế lực thù địch “thừa nước đục thả câu”. Những người ở trong nước đã và đang cộng tác với họ hoặc do bị lừa gạt, hoặc tự nguyện cần ý thức được rằng RFA - vì sứ mệnh chính trị của họ chưa bao giờ làm việc khách quan, chưa bao giờ có thiện chí với Việt Nam và dân tộc Việt Nam.
Mục đích thực sự của RFA là chống lại chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hàng ngày, mỗi người dân Việt Nam có thể phải chứng kiến sự tra tấn bằng những bản tin chống Việt Nam qua ngôn ngữ của chính dân tộc mình. Âm mưu của chúng là phá hoại tư tưởng dẫn đến sự sụp đổ và tan rã chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam một cách nhanh chóng.
Các “khách mời” thường xuyên của RFA là những tổ chức khủng bố của người Việt lưu vong, những tổ chức cực đoan chống phá Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, những tổ chức phản động tại Việt Nam (Việt Tân), những thành phần lưu manh và cơ hội chính trị mang danh hiệu “nhà dân chủ” như Trần Khuê, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân… Những thành phần này được RFA mớm cung để nhào nặn ra những bình luận dự báo bi đát về tình hình ở Việt Nam. Những bài phát thanh của RFA là một minh chứng cho sự ấu trĩ, đểu cáng, xuyên tạc sự thật vô căn cứ của những bán nước công khai.
Các buổi biểu tình hò hét ầm ỹ quanh hồ Hoàn Kiếm, những bức ảnh “hy sinh vì cá”, câu chuyện “đẫm nước mắt” được dàn dựng công phu của “đàn anh, đàn chị” trong nghề phản động đều được các “vị biên tập đại tài” đăng tải trên trang web chính của RFA. Thế nhưng, mấy ai tin đó là sự thật, câu chuyện đã qua bàn tay nhào nặn thì chẳng bao giờ được coi là nguyên vẹn, vậy nên những bài viết của chúng chỉ khiến chúng ta càng thêm khinh bỉ, coi thường.
Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng cho dù các hoạt động xuyên tạc của RFA có đa dạng đến đâu thì cũng không thể phủ nhận rằng Đảng cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc Việt Nam vững bước đi lên bất chấp những khó khăn ngáng đường của các thế lực thù địch. Vậy nên, sinh mệnh của Đài Á châu tự do - RFA có đủ sức tồn tại song hành cùng chúng ta hay không là một câu hỏi đã có sẵn câu trả lời. Có lẽ, chúng nên khôn ngoan dừng lại, sống sao cho tốt đời đẹp đạo, hưởng cuộc sống an lành mà chúng ta cũng như thế giới đã ban tặng.
Nói về RFA, bà Catharin Dalpino thuộc Viện Brookings, từng phục vụ trong Bộ Ngoại giao của Clinton với tư cách phụ tá Phó Bộ trưởng đặc trách về nhân quyền, đã gọi Đài Á châu Tự do là "một sự lãng phí tiền bạc". Bà cũng nói "Bất cứ nơi đâu chúng ta cảm thấy có một kẻ thù tư tưởng, chúng ta sẽ có ngay một Đài Gì đó Tự do". Điều đó càng khẳng định rõ hơn bản chất mưu mô, xảo quyệt của chúng. Chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác để không bị luận điệu, dư luận của chúng dắt mũi.


BỘ MẶT THẬT CỦA "BÙI THỊ MINH HẰNG"


Sau khi được trả tự do, ngày 12/02/2017, đối tượng Bùi Thị Minh Hằng trả lời phóng viên Đài BBC có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc Việt Nam "là cường quốc dân oan", vu khống công an "hành hạ dã man" trong thời gian đối tượng này thi hành án tại trại giam; đồng thời tuyên bố "đã tốt nghiệp loại ưu trường đào tạo những người đấu tranh do nhà cầm quyền tổ chức" và tuyên bố “sẽ tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi cho dân oan”.
Bùi Thị Minh Hằng là ai?
Bùi Thị Minh Hằng về bản chất là một ả mèo mả, gà đồng, một kẻ đã từng lập đàn cầu cúng cho Trung Quốc mang quân sang đánh Việt Nam, và “kiếm ăn” bằng cách gây rối trật tự công cộng. chính vì thế ả đã được đám đồng đẳng tung hô đón rước khi được mãn hạn tù ngày 11/2/2017.
Bùi Thị Minh Hằng (Bùi Hằng) sinh năm 1964, ở thôn Liên Châu, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Thường trú tại 106 Lê Hồng Phong, Phường 4, TP Vũng Tàu. Bùi Thị Minh Hằng đã từng có nhiều tiền án, tiền sự bởi hành vi vi phạm pháp luật, dưới đây là đôi nét về “thành tích” của ả:
Vào năm 1993, Bùi Thị Minh Hằng có quan hệ bất chính với một người đàn ông đang có vợ con, vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng, và bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 9 tháng tù treo, 12 tháng thử thách.
Ngày 29/11/1996, Bùi Hằng bị CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố vụ án Hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản. Quá trình điều tra, thị tỏ ra thành khẩn, do đó ngày 19/3/1997 Bùi Hằng chỉ bị tòa xử phạt hành chính 400.000 đồng về hành vi cưỡng đoạt tài sản và được đình chỉ điều tra vụ án hình sự.
Năm 2011, thị đã 3 lần bị tạm giam vì hành vi gây rối trật tự công cộng núp bóng các hoạt động lợi dụng tự do dân chủ chống phá nhà nước.
Ngày 2/8/2011, Bùi Hằng có mặt để phá đám phiên tòa phúc thẩm xét xử Cù Huy Hà Vũ. Tại tòa, thị đã gào thét hỗn loạn, kích động một số người gây mất trật tự công cộng làm ảnh hưởng đến việc xét xử. Mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm với thái độ hung hăng, mạt xát cán bộ cơ quan công quyền. Các lực lượng làm nhiệm vụ đã buộc phải đưa Hằng về trụ sở CA quận Hoàn Kiếm, lập biên bản, ghi lời khai, ra quyết định xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo về hành vi gây rối trật tự ở nơi công cộng.
Ngày 18/8/2011, UBND TP Hà Nội đã có Thông báo về công tác đảm bảo an ninh trật tự, yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, tập trung đông người trái pháp luật trên địa bàn thành phố, nhưng ngày 21/8/2011, Bùi Thị Minh Hằng vẫn tiếp tục cùng một số người tụ tập gây mất trật tự công cộng tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Mặc dù, được lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT kiên trì tuyên truyền, giải thích, thuyết phục và vận động, nhưng Bùi Thị Minh Hằng cố tình vi phạm, buộc lực lượng công an phải cưỡng chế đưa về Đồn công an số 1 Mỹ Đình, sau đó chuyển tới công an quận Hoàn Kiếm lập hồ sơ, ra quyết định xử lý hành chính theo điều 7, Nghị định 73/CP.
Ngày 16/10/2011, Bùi Thị Minh Hằng cùng 17 người khác tụ tập trước cổng Đền Ngọc Sơn – Hoàn Kiếm, có hành vi phát tán khẩu hiệu gây mất trật tự công cộng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã vận động họ dừng ngay các hành vi trên nhưng Hằng không chấp hành. Khi bị xử lý, Hằng đã la hét, lăn ra vỉa hè ăn vạ, chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ…
Vào cuối năm 2011, Bùi Hằng liên tục có những hành vi gây rối trật tự công cộng quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sau mỗi lần vi phạm, Hằng đều được tuyên truyền, vận động, giáo dục nhiều lần. Tuy nhiên, thị vẫn ngoan cố thách thức chính quyền, bất chấp pháp luật, liên tục có hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 8/11/2011, UBND thành phố có Quyết định số 5225/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 tháng đối với Bùi Thị Minh Hằng. Ngay sau đó không lâu, chính thị đã lập đàn cầu cho Trung Quốc sang đánh Việt Nam vào năm 2013.
Cuối năm 2013, vẫn chứng nào tật ấy, Bùi Hằng lại cùng đám "zân chủ 258" và đám “não Luyện” lại có hoạt động gây rối trật tự công cộng dưới danh nghĩa "Ngày hội nhân quyền” tại công viên 23/9 ở TP HCM. Chưa đến lượt chính quyền ra tay, chị bán bún riêu cua đã rất bất bình với hành động khắm khú của Bùi Hằng nên đã hất cả bát mắm tôm vào thị. Sau vụ này, ngay lập tức thị cạo trọc đầu thể hiện quyết tâm trả thù.
Gần đây nhất, vào sáng ngày 11/2014, Bùi Thị Minh Hằng cùng 20 người khác đi trên 10 chiếc xe mô tô về huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để “đấu tranh” với Công an huyện về trường hợp của “nhà zân chủ" Nguyễn Bắc Truyền đã bị áp giải về trụ sở công an trước đó. Khi đi trên đường, đoàn mô tô xe máy này đi hàng đôi, hàng ba nên đã bị Tổ công tác CSGT đang tuần tra kiểm soát ra hiệu dừng lại để kiểm tra. Không những không chấp hành hiệu lệnh của người thi hành công vụ, Bùi Thị Minh Hằng cùng đoàn người này còn thóa mạ, tấn công tổ công tác làm ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Công an huyện Lấp Vò đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can cầm đầu gồm Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh. Nhóm bị can này bị khởi tố về 2 tội danh “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 và “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 257 Bộ luật Hình sự.
Quá trình chấp hành hình phạt tù, đám dân chủ đã từng tung tin Bùi Hằng tuyệt thực để kêu gọi các thế lực chống Việt Nam gây sức ép đòi thả...

Những lời nói "lộng ngôn" và những hành động phi pháp của Bùi Thị Minh Hằng chắc chắn sẽ mang đến cho y một kết cục cay đắng!