Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG VIỆC GÓP Ý XÂY DỰNG CÁC VĂN KIỆN DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐẢNG ĐỂ CHỐNG PHÁKhi nào cũng vậy, cứ trước thềm các kỳ đại hội Đảng là các thế lực thù địch lại tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Chuẩn bị Đại hội XIII lần này cũng vậy, bọn chúng lại tiếp tục sử dụng nhiều chiêu bài cũ, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp của Đảng để chống phá.

CẢNH GIÁC VỚI BỆNH CÔNG THẦN, KIÊU NGẠO CỘNG SẢN          Bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản là những thói hư tật xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã từng được V.I Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo từ lâu. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu, tránh những căn bệnh ấy, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt cuộc đời, khi đương chức cũng như khi nghỉ hưu.Thế nhưng, vẫn có những người xao nhãng, để những căn bệnh ấy không chỉ làm méo mó hình ảnh, nhân cách, vinh quang của chính họ mà còn tạo ra dư luận xấu, ảnh hưởng đến niềm tin, tình cảm của nhân dân, đồng đội...

VIỆT TÂN CÁI NHÌN ĐÊ HÈN          Trong thời gian vừa qua, cái gọi là ước vọng và canh tân Việt Nam đã có không ít những nội dung có tính chất lôi kéo đưa ra vấn đề, hiện tượng xã hội dư luận, những thông tin vô căn cứ với mục đích tò mò gây mâu thuẫn cho bạn đọc và những người hậu thuẫn cho hành vi của chúng, Lợi dung nhiều vấn đề kinh tế xã hội, họ thêu dệt thành những video clip nhào lặn, lồng tiếng đánh lạc hướng, hạ thấp vai trò các cá nhân tổ chức, nhất là tổ chức, cơ quan làm nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, duy trì quản lý trật tự và an toàn xã hội. Trơ chẽn thay, chúng lợi dụng các sự kiện rất nhỏ như đội quản lý trật tự đô thị để bôi nhọ nói xấu một cách thậm tệ văn hóa ứng xử, đi từ sự hiếu kỳ đến sự hiểu lầm, tạo dựng mâu thuẫn trong xã hội.

“… ĐÃ TỰ KIÊU, TỰ ÁI THÌ KHÔNG THỂ ĐOÀN KẾT. KHÔNG ĐOÀN KẾT TỨC LÀ CÔ ĐỘC. ĐÃ CÔ ĐỘC THÌ CHẲNG VIỆC GÌ THÀNH CÔNG”Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Bệnh tự kiêu, tự ái”, dưới bút danh X.Y.Z, đăng trên báo Sự Thật, số 102, ra ngày 15 tháng 11 năm 1948.

QUYỀN ĐƯỢC TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬNHằng năm, Bộ ngoại giao của Hoa Kỳ và một số tổ chức, nhất là Ủy Ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) luôn đưa ra những đánh giá thiếu thận trọng, phản ánh sai lệch về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam như: “ở Việt Nam không có tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, “Chính phủ Việt Nam siết chặt quyền kiểm soát các quyền tự do tôn giáo” và  xếp Việt Nam vào “Danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm (CPC)”.…Những phản ánh sai lệch, thiếu khách quan đó đã làm cho nhiều người có nhận thức không đúng sự thật về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. 

“BỘ ĐỘI CỤ HỒ” - CÁI TÊN TRÌU MẾN MÀ NHÂN DÂN ĐÃ DÀNH TẶNG CHO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAMLàm gì có dân tộc nào tên thế giới mà cả nước gọi nhau là “đồng bào”, gọi lãnh tụ của mình là Bác, gọi Đại tướng Tổng Tư lệnh của mình là “người anh Cả” và gọi người lính trong Quân đội của mình là “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là niềm tự hào, là giá trị độc đáo và biểu tượng thiêng liêng của dân tộc.

Cảnh giác với thủ đoạn “xào xáo thông tin”

Hiện nay, mạng xã hội đang là một trong những kênh thông tin phổ biến, rộng rãi nhất. Bất kể ai, lúc nào và ở đâu đều có thể truy cập vào mạng xã hội. Mạng xã hội vừa là kênh thông tin trao đổi, phương tiện giải trí, phương tiện quảng cáo, bán hàng… nhưng bên cạnh những tác dụng tích cực đó là điều kiện cho các phần tử phản động tuyên truyền những thông tin sai lệch, lôi kéo, kích động gây chia rẽ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Các phần tử phản động giấu mặt, giấu tên với vô vàn nickname thường bóp méo thông tin về những sự kiện, vụ việc, nhất là những vụ việc chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta để kích động nhân dân, nói xấu cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là các đối tượng rất hay sử dụng những thông tin có thật rồi “xào xáo thông tin” thành những luận điệu kích động, chia rẽ rất nguy hiểm.

"TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN " BẢN CHẤT CỦA NÓ


     
Thời gian qua, Mỹ liên tiếp đưa ra những "Đạo luật về tự do tôn giáo quốc tế", về  "Chống khủng bố tôn giáo", những "Bản điều trần về các vấn đề tôn giáo ở Việt Nam", "Đạo luật nhân quyền Viêt Nam", "Báo cáo năm hang " của ủy ban tự do tôn giáo Hoa Kỳ, "Bản phúc trần" của Bộ ngoại giao Mỹ quy kết một cách vô lý rằng, "Chính phủ Việt Nam đã tước đoạt một cách có hệ thống quyền cơ bản tự do tôn giáo của công dân", "ngược đãi các tín đồ", "Hạn chế các nhóm dân tộc thiểu số hành đạo Tin Lành"...

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG
          Trong thời gian gần đây, trên các mạng xã hội, các blog, trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin vu cáo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng, đưa tin kích động gây chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng lớn đến công tác cán bộ và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng


Phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm tăng cường hơn nữa sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, nâng cao ý chí đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HIỆN NAYChiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ở giai đoạn nào cũng nhằm thực hiện mục tiêu làm suy giảm niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, bộ máy Chính quyền của Nhà nước, dẫn đến thay đổi đường lối chính trị, chúng không từ một thủ đoạn, một lĩnh vực cụ thể nào. Trong đó, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực các thế lực thường xuyên tìm cách tác động theo mục đích của “Diễn biến hòa bình” nhằm làm suy yếu thế hệ kế cận tương lai của đất nước, tác động tiêu cực đến mọi con người trong xã hội.

CẢNH GIÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC


Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đã đi vào cuộc sống, đặc biệt Đảng ta đã và đang đấu tranh sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ đảng viên, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, cửa quyền, mất dân chủ còn diễn biến phức tạp. Thời gian qua thông qua một số trang mạng xã hội, nhằm phủ nhận, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam, các thế lực thù địch tuyên truyền nhiều luận điệu sai trái thù địch.

VÀI ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MỘT SỐ TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG BBC, RFA, RFI

- Những cái tên như BBCRFARFI… dường như đã quá quen thuộc với nhiều người. Song không phải ai cũng tường tận về sự ra đời của những đài này và sứ mệnh của họ…Có thể sẽ khiến nhiều người giật mình và vỡ lẽ về sự thật.

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU "PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI" CỦA KẺ THÙ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


Để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”, kẻ thù đã và đang dùng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, tinh vi và rất nguy hiểm như: phủ nhận hệ tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi xoá Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành của nước ta xác định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”.

Nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đã đem công nghệ thông tin tới tất cả mọi tầng lớp trong xã hội với các thiết bị nghe nhìn thông minh, với giá cả “hợp lý”, công nghệ tân tiến và liên tục phát triển…thiết bị công nghệ trở thành một trong những nhu cầu cần thiết đối với giới trẻ, cùng với nó là sự bùng nổ như nấm mọc sau mưa của các trang mạng xã hội.

MẠNG XÃ HỘI KHÔNG CÒN ẢO NỮAMạng xã hội không còn là ảo nữa, mà nó đã tác động sâu sắc đến cuộc sống của con người theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet, cùng với các ứng dụng mạng xã hội, chúng ta có thể kết nối, chia sẻ thông tin, xây dựng thương hiệu, học hỏi kỹ năng, mở rộng quan hệ, và còn rất nhiều cơ hội mới khác.

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU “ĐA ĐẢNG LÀ TỐT”  Nhân danh đổi mới, dân chủ, nhiều người hiện vẫn ra sức tuyên truyền rằng: “Đa đảng tốt hơn một đảng vì các đảng sẽ phải cạnh tranh nhau trong việc giành phiếu bầu của người dân. Đảng nào lạm quyền sẽ bị các đảng khác tố cáo, người dân sẽ không bỏ phiếu ủng hộ nữa. Như vậy, người dân sẽ giám sát được quyền lực nhà nước, đó mới thực sự là dân chủ”.

MỘT SỐ LUẬN ĐIỆU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII


Khi nào cũng vậy, cứ trước thềm các kỳ đại hội Đảng là các thế lực thù địch lại tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Chuẩn bị Đại hội XIII lần này cũng vậy, bọn chúng lại tiếp tục sử dụng nhiều chiêu bài cũ, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

ĐỪNG SO SÁNH QUÁ NHIỀU KHI CHÍNH CHÚNG TA CHƯA LÀM ĐƯỢC GÌ NHIỀU CHO TỔ QUỐC


              Có những người chê bai chế độ, đòi đa đảng ... họ tin vào cái gì, họ có cái gì để chấn hưng đất nước ... hãy nhìn vào các nước trung đông, nước nào có phương tây nhúng tay vào là nội chiến là tàn phá.

HIỂU ĐÚNG ĐỂ THỐNG NHẤT NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG VỀ CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG


Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng.

Đảng ta luôn nhận thức đúng đắn về vai trò của thanh niên


Từ năm 1930 cho đến nay, Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thanh niên; phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên, để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI


      
        Hiện nay, môi trường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tập trung sử dụng internet, không gian mạng, chủ yếu là mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta, do vậy, việc phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới cần nhận diện và lưu ý một số vấn đề.

NHỮNG CON THIÊU THÂN ĐANG LAO VÀO LỬA


           Kể từ ngày 30/4/1975, khi lá cờ vàng 3 sọc của ngụy quyền Sài Gòn từ nóc Dinh Độc Lập bị ném xuống đất đến nay thì nền “Đệ nhị cộng hòa” của bè lũ bán nước cũng đã “mồ yên mả đẹp” được gần 45 năm, ngót nửa thế kỷ đã trôi qua, vậy mà những cái đầu chống cộng điên cuồng đến ngu muội vẫn tiếp tục lao vào con đường phản dân hại nước không khác gì những con thiêu thân đang lao vào lửa. Một trong số đó là tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân một tên trung úy ngụy lưu vong tại Mỹ cầm đầu.

Cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong dịp lễ hội


             Sau Tết Nguyên đán của dân tộc là dịp lễ hội diễn ra rộng khắp các địa phương của đất nước. Theo ước tính hàng năm nước ta có khoảng 9000 lễ hội lớn nhỏ được tổ chức đầu xuân. Đây là loại hình sinh hoạt văn hóa, sản phẩm tinh thần của dân tộc ta có từ ngàn đời được hình thành và phát triển theo từng giai đoạn lịch sử.

BÙI TÍN-LÃO GIÀ GÀN DỞ, MẮC BỆNH ĐÃNG TRÍ


         Hình ảnh lão già Bùi Tín đang xuất hiện lan tràn trên trang voatiengviet càng làm cho mọi  người dân Việt Nam chúng ta thấy rõ bộ mặt của y. Y đúng là một lão già ngang ngược, gàn dở và mất trí nhớ. Y đã quên rằng y sống được là nhờ cơm dân áo Đảng, để khi hạ cánh rồi y qua cầu rút ván đi sang thế giới cái gọi là “thiên đường tự do”. Ơi hỡi Bùi Tín ơi, tuổi ông xứng là tuổi cụ, kỵ của thế hệ trẻ Việt Nam. Nhưng ông sống gàn dở, cố chấp, ăn cháo đá bát như thế chúng tôi chỉ coi ông là lão già đãng trí mà thôi.

“CÁN BỘ VÀ CHIẾN SĨ ĐOÀN KẾT CHẶT CHẼ, THÌ CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH VƯỢT ĐƯỢC KHÓ KHĂN, SỬA ĐƯỢC SAI LẦM, GIÀNH ĐƯỢC THẮNG LỢI”


Đây là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói chuyện tại “Hội nghị cán bộ trung, cao cấp quân đội”, tháng 11 năm 1956.

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA TỔ CHỨC "ÂN XÁ QUỐC TẾ"

Với xu thế của thế giới ngày nay là hòa bình, hợp tác và phát triển, thì vẫn có những tổ chức lợi dụng chiêu bài “dân chủ:, “nhân quyền như tổ chức “Ân xá quốc tế” can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nhiều quốc gia có độc lập, chủ quyền trên thế giới. Tổ chức “Ân xá quốc tế” nhận thấy có nhiều người không hoạt động chính trị mà tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác mà bị bắt, tù đày vì thế tổ chức “Ân xá quốc tế” nghĩ ra khái niệm mới là “Tù nhân lương tâm”.

TỈNH TÁO VỚI KHÔNG GIAN MẠNG, ĐỪNG BIẾN THÀNH CON RỐI LÀM HẠI ĐẤT NƯỚC!


Trong điều kiện xã hội bùng nổ thông tin hiện nay, việc sử dụng mạng xã hội đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của số đông người dùng mạng.
Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích thấy rõ thì những năm gần đây, lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và mạng  Internet, các thế lực thù địch đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phát tán nhiều loại thông tin sai trái, thù địch, độc hại trên mạng xã hội với mức độ, tần suất ngày càng tăng nhằm chống phá cách mạng nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống xã hội, đòi hỏi người dùng mạng nói chung, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nói riêng cần phải tỉnh táo, nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong ứng xử trên không gian mạng.

NỰC CƯỜI CHUYỆN CÔNG BỐ "GIẢI NHÂN QUYỀN 2019"


                                                    
Dẫn lời RFA cho hay: “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam hôm 21/11 công bố danh sách 3 người đoạt giải nhân quyền 2019 là mục sư Nguyễn Trung Tôn, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Luật sư Lê Công Định. Đây là ba người được tuyển chọn từ một danh sách đề cử gồm 12 cá nhân và 3 tổ chức”.
Lại một vở hài kịch đang được diễn ra.
Nguyễn Trung Tôn cùng với Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Lê Công Định là những người khá “nổi tiếng” trong “làng dân chủ”, bởi những đóng góp của mình trong hành trình chống phá đất nước. Cụ thể như:

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU DƯƠNG TRUNG QUỐC VỀ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨCKhắc Duy
Theo chương trình, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sẽ làm việc khoảng 23 ngày, khai mạc vào ngày 21.10.2019. Trong đó, Quốc hội dành 12 ngày cho công tác lập pháp; xem xét, thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến 8 dự án luật.
Vào sáng ngày 24/10, tại phiên thảo luận của Quốc hội về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, giữa đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Dương Trung Quốc và ĐB Nguyễn Quang Tuấn có tranh luận rất đáng chú ý.

VẠCH TRẦN SỰ XẢO BIỆN CỦA TRANG THÔNG LUẬNChuyền Quang

Trên Trang Thông luận có bài viết “Vì sao nói Cộng sản chỉ có thể bị thay thế, không thể sửa đổi” đã xuyên tạc trắng trợn có chủ định để tuyên truyền phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với xã hội Việt Nam hiện nay.

PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN MỚI CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”Cao Văn Khoa
Âm mưu xuyên suốt của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là không thay đổi, đó là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ chủ nghĩa xã hội, chúng luôn có phương thức và thủ đoạn mới hết sức tinh vi, phức tạp, nham hiểm để chống phá cách mạng nước ta. Bởi vậy, thường xuyên nêu cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần những chiêu trò mới của chúng để có giải pháp đấu tranh, phòng, chống hiệu quả là một nội dung hết sức quan trọng.  

NHẬN RÕ CÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH ĐỂ KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH BÁC BỎAnh Chu
Trong quá trình cách mạng, cuộc đấu tranh tư tưởng luôn diễn ra thường xuyên và hết sức phức tạp. Cường độ và tính chất quyết liệt của cuộc đấu tranh này thường tăng cao ở những thời điểm quan trọng và nhạy cảm.
Thời điểm hiện nay, toàn Đảng đang triển khai những nhiệm vụ trọng đại chuẩn bị cho Đại hội XIII và đó cũng là dịp các thế lực thù địch đẩy mạnh những hoạt động chống phá cách mạng nước ta mà một trong những trọng điểm của chúng là chống phá về tư tưởng. Tình hình đó đặt ra những trách nhiệm nặng nề đối với cuộc đấu tranh tư tưởng, trong đó đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch càng trở thành một trong những nhiệm vụ bức thiết. Để thực hiện tốt trọng trách này, vấn đề nhận diện các loại luận điểm sai trái, thù địch là hết sức cần thiết. Sau đây, xin nêu những dạng luận điệu sai trái, thù địch để có những giải pháp xử lý cụ thể và thích hợp.

CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG MƯU ĐỒ KHÔNG THAY ĐỔI CỦA CÁC THÉ LỰC THÙ ĐỊCH                                       Trường Lê
Mặc dù thế giới đương đại trong nửa cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI có những biến đổi sâu sắc, song chủ nghĩa Mác – Lê-nin với bản chất cách mạng và khoa học vẫn là một cơ sở lý luận quan trọng hàng đầu hướng dẫn nhận thức và cải tạo thế giới. Lý tưởng về một chủ nghĩa cộng sản đem lại công bằng, hạnh phúc, không còn áp bức, bóc lột vẫn là ước mơ, hoài bão của hàng triệu con người trên toàn cầu.

NGĂN CHẶN CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG GÓP Ý XÂY DỰNG DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG ĐỂ CHỐNG PHÁHùng Quốc
Trong lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội XIII của Đảng, một trong những nội dung quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh đó là, phải chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội… Đặc biệt trong việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mư

CẢNH GIÁC TRƯỚC ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH MUỐN LỢI DỤNG KHÔNG GIAN MẠNG ĐỂ XUYÊN TẠC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Dũng Đắc
Hiện nay, trên các trang mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều các “bloger”, “nhà hoạt động dân chủ”, “nhà nhân quyền”, các tổ chức “xã hội dân sự”…Những tổ chức, cá nhân này đều lợi dụng vào vi phạm của một số cán bộ, đảng viên, các vấn đề tiêu cực, tệ nạn xã hội, vấn đề tự do tôn giáo, nhân quyền, các kỳ Đại hội, hội nghị của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhà nước…núp dưới cái bóng của “tự do, dân chủ, nhân quyền” để tiến hành các hoạt động chống phá. Chúng xuyên tạc bản chất, đưa tin không đúng sự thật, hoặc bịa đặt thông tin một cách trắng trợn rồi đăng tải trên các trang mạng xã hội, phương tiện truyền thông, lôi kéo, kích động các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn dưới danh nghĩa các “nhà dân chủ”, “nhà hoạt độ

Đa nguyên, đa đảng có phải là "mệnh lệnh" đổi mới của đất nước?CẬP NHẬT

 

Phải là người Việt Nam yêu nước thực sự mới thấm thía hết được giá trị của những thành quả mà nhân dân ta đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gần chín thập kỷ qua, mới có thể nhận thức được đâu là “mệnh lệnh” đích thực của đất nước và quyết tâm phấn đấu theo “mệnh lệnh” đó.

Nhận diện, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội ĐảngĐỒNG MẠNH

Cứ trước thềm các kỳ đại hội Đảng là các thế lực thù địch lại tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy, nhận diện và đấu tranh với những thủ đoạn của chúng trước thềm Đại hội XIII của Đảng là việc làm hết sức quan trọng hiện nay.

Phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng
DỊU DÀNG

 Hiện nay, trước những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của đất nước, các thế lực thù địch, phản động đều tính toán rất tinh vi, phối hợp trong - ngoài nhịp nhàng, tổ chức bài bản thông qua Internet và có mục tiêu cụ thể, đặc biệt là lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin, xuyên tạc, chống phá, kích động biểu tình, gây bạo loạn.

VẠCH TRẦN ÂM MƯU CHỐNG PHÁ ĐẢNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH                                                                                
          Nhiều thập kỷ qua, các thế lực thù địch tìm mọi cách, mọi thủ đoạn “công phá” vào Đảng Cộng sản Việt Nam cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm từng bước hạ thấp vị thế, uy tín tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam. Để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, các thế lực phản động, thù địch dùng nhiều “ngón đòn” chống phá Đảng ta cả trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chúng rêu rao rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn con đường sai, không thể có chủ nghĩa xã hội”. Chúng ra sức xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đường lối mở cửa, hội nhập của nước ta, đồng thời ra sức tô son cho chủ nghĩa tư bản, rằng: “Chủ nghĩa tư bản đã thay đổi về bản chất, chủ nghĩa tư bản hội tụ với chủ nghĩa xã hội trong thời đại văn minh hậu công nghiệp…chủ nghĩa tư bản là vĩnh hằng. Không ít người còn lớn tiếng cho rằng: “Chủ nghĩa xã hội chính là bước quá độ tiến tới chủ nghĩa tư bản”.Chúng còn viện cớ rằng, hòn đá tảng, thành trì chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã sụp đổ để công kích các nước xã hội, đặc biệt là chĩa mũi nhọn, tập trung công kích Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Một số giải pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên                                                                                                        
                                                                                                          NT
Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do tác động của “diễn biến hòa bình” đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhấn mạnh: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước… Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

Cảnh giác trước những âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam                                                                                                    TT
Hiện nay, các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam.
Thứ nhất, kết hợp chặt chẽ vấn đề “tôn giáo” với vấn đề “dân tộc” để kích động tâm lý mặc cảm, tư tưởng ly khai, tư tưởng chống đối trong cộng đồng đồng bào có đạo và đồng bào dân tộc thiểu số.
Thứ hai, tích cực ủng hộ những phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích trong một số cộng đồng tôn giáo, tổ chức lôi kéo, kích động quần chúng tín đồ biểu tình, gây rối dẫn tới bạo loạn để lấy cớ can thiệp từ “bên ngoài”. Ngoài ra, chúng còn lợi dụng tình hình khiếu kiện để xuyên tạc, vu cáo Đảng và Nhà nước ta vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo.
Thứ ba, tích cực thúc đẩy liên kết hoạt động giữa các tôn giáo; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phản động, cơ hội chính trị trong nước để tạo dựng ngọn cờ, hình thành lực lượng đối lập, đối trọng với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; đẩy mạnh phát triển các hội đoàn tôn giáo, khuyếch trương thanh thế, kết hợp với tăng cường truyền đạo trái phép, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên để tập hợp quần chúng, gây áp lực với chính quyền địa phương nếu bị xử lý.
Thứ tư, tiến hành những hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, tuyên truyền kích động mâu thuẫn, xung đột, nhất là đối lập về hệ tư tưởng giữa “hữu thần” với “vô thần”, giữa thế giới quan tôn giáo với thế giới quan cộng sản; vu cáo cộng sản diệt đạo, Nhà nước đàn áp tôn giáo làm cho bộ phận quần chúng lạc hậu ngộ nhận tin theo, từ đó, tạo lực lượng chống đối ngầm chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cảnh tỉnh ma trận tin giả, tin xuyên tạc về biển Đông của thế lực thù địch                                                                                                          ST
Hiện nay, để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, các thế lực thù địch, chống đối đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”. Trong đó, thông tin – truyền thông được các đối tượng xác định là một mũi nhọn mang tính đột phá, khiến cho nước ta suy yếu, sụp đổ từ bên trong. Trong cuộc chiến thông tin, các thế lực chống phá cố tình đưa ra các dòng thông tin lệch chuẩn.
Các thế lực thù địch, những kẻ theo “thuyết âm mưu” vẫn không ngừng tìm cách bóp méo sự thật, “vu” cho Đảng và Nhà nước đứng ngoài cuộc, thờ ơ với vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam, thậm chí là “bán biển Đông”. Bọn chúng dùng chiêu bài lòng yêu nước, kích động những người không hiểu biết hùa theo thể hiện sự bất mãn, phê phán với Đảng và Nhà nước trong vấn đề bảo vệ chủ quyền.

ÂM MƯU CÀI CẮM "ĐƯỜNG LƯỠI BÒ" BIẾN CÁI KHÔNG THÀNH CÓ CỦA TRUNG QUỐC.Đặng Sáng
Gần đây, “đường lưỡi bò” đã được phía Trung Quốc “cài cắm” vào nhiều ấn phẩm, khi thì hộ chiếu, lúc trong phim, lúc nằm trong tờ rơi hướng dẫn du lịch hay trong các bản đồ (kể cả bản đồ trong ô tô được xuất khẩu sang Việt Nam)… Việc làm này được phía Trung Quốc thực hiện nhắm đến nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á chứ không riêng gì Việt Nam. Riêng ở nước ta, sự việc gần nhất là “đường lưỡi bò” xuất hiện trong phim hoạt hình Everest - Người tuyết bé nhỏ và trong cuốn sách ảnh về các điểm du lịch của Trung Quốc tại quầy giới thiệu tour của Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Saigontourist.

Phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội                                                                                   PL
          Trong thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đã và đang lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ cao. Xuất phát từ thực tế đó, thời gian qua, các cans  bộ Đoàn đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình, thẳng thắn đấu tranh, bày trừ các vấn đề, ý kiến sai sự thật. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới.
          Với tư cách là "đội dự bị tin cậy của Đảng", là "cánh tay đắc lực của Đảng", Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh trên cả nước luôn xem việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những luận điệu sai trái là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ hàng đầu, đồng thời là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

VẠCH TRẦN VÀ KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI NHỮNG KẺ "ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ"                                                                                              ĐT
            Trong thời gian vừa qua, dư luận trong và ngoài nước đang quan tâm nhiều đến phát ngôn của một số kẻ cơ hội khi có lời lẽ xúc phạm đến danh dự, uy tín lãnh đạo cấp cao của Quân đội, phản ánh sai lệch về tình hình bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, gây ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của nhân dân đối với Quân đội và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Trước sự việc này, nhiều người và báo giới đã chỉ rõ sự sai lầm, bản chất của những lời phát ngôn đó. Tuy nhiên, cũng có không ít kẻ cố tình lợi dụng để tô vẽ thêm những tư tưởng, quan điểm sai trái, hòng làm phân rã nhân tâm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay… Vậy bản chất của những con người này là gì?

Nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội và giải pháp phòng, chống                                                                                                 Thông Reo
In-tơ-nét, mạng xã hội bên cạnh những tích cực, cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước nói chung, Quân đội ta nói riêng.
Nhận biết được điều đó, thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, lực lượng chống cộng cực đoan ở nước ngoài,… triệt để lợi dụng in-tơ-nét và các trang mạng xã hội để tán phát các tin, bài, videoclip có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta với sự gia tăng cả về cấp độ, mật độ, tần suất và lưu lượng tin, bài,… bằng những chiêu thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm hiểm nhằm thu hút sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng mạng. Qua đó, chúng thực hiện các biện pháp, thủ đoạn tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, chống phá ta một cách quyết liệt, tung tin thất thiệt, lừa bịp, mị dân, thật giả lẫn lộn, làm cho một bộ phận cư dân mạng mất phương hướng, lầm tưởng rằng đó là sự thật, dẫn đến hoài nghi, thiếu niềm tin với Đảng, chế độ.

Một số vấn đề về đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở các đơn vị quân đội hiện nay                                                                                              Đức Anh

Bên cạnh kết quả đã đạt được, trong thời gian qua, lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng của một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chủ động, nhạy bén, sắc sảo. Một số sự việc đã bị kẻ xấu lợi dụng, lan truyền trên các trang mạng xã hội nhưng chưa được đấu tranh, ngăn chặn kịp thời. Nhiều đồng chí chưa hiểu sâu sắc đặc điểm, âm mưu, thủ đoạn của các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nên chưa tạo được sự chú ý rộng rãi đối với cộng đồng mạng.
Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra những vấn đề cấp thiết nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, lí luận của Đảng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên không gian mạng của các cơ quan, đơn vị quân đội có vai trò ngày càng quan trọng. Do đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này cần làm tốt một số nội dung sau:
Một là, lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng phải nắm chắc quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước.
Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là cuộc đấu tranh ý thức hệ nhằm bảo vệ các giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp cách mạng. Trong đó, cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia; đặc biệt là Chỉ thị số 47/CT-CT ngày 08/01/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội.
Hai là, cơ quan chức năng liên quan thường xuyên định hướng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về các sự kiện xảy ra được dư luận quan tâm.
Một trong những yêu cầu rất quan trọng của lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là phải nhạy bén, nắm chắc bản chất, diễn biến của sự kiện. Thời gian vừa qua, nhiều sự việc đã bị kẻ xấu xuyên tạc, bóp méo sự thật, nhưng chưa đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, gây bức xúc trong dư luận. Chính vì vậy, cơ quan chức năng cần thường xuyên cung cấp các thông tin chính thống, đồng thời đặt ra nội dung, yêu cầu cụ thể để lực lượng đấu tranh có các bài viết, mở các diễn đàn trao đổi nhằm kịp thời định hướng dư luận.
Ba là, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tiến hành cho lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên không gian mạng.
Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là lực lượng đấu tranh trên không gian mạng kinh nghiệm còn ít, đặc biệt là còn thiếu về kỹ năng, phương pháp viết tin, bài đấu tranh. Do đó, các cơ quan chức năng cần tập trung bồi dưỡng về: Thứ nhất, cách nhận diện các quan điểm sai trái và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng. Thứ hai, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về lĩnh vực báo chí và truyền thông, đặc biệt là báo mạng; phương pháp khai thác, xử lí thông tin, viết bài đấu tranh trên không gian mạng. Thứ ba, bồi dưỡng về các qui định, nguyên tắc giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia; những hiểu biết nhất định về internet và cách thiết lập, sử dụng mạng xã hội, blog.… Các yếu tố trên là điều kiện cần thiết, song, yếu tố quyết định đòi hỏi mỗi CB, CS phải có bản lĩnh vững vàng, sự nhạy cảm về chính trị, luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và Quân đội lên trên hết; trong đấu tranh phải kiên quyết, triệt để, trong tuyên truyền phải mềm dẻo, linh hoạt.
Bốn là, phải nắm chắc đặc điểm, âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, chống phá của địch trên không gian mạng để tổ chức đấu tranh hiệu quả.
Muốn chiến thắng địch thì phải hiểu và nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của địch. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên không gian mạng diễn ra rất phức tạp, khó lường, dưới nhiều màu sắc khác nhau. Theo đó, lực lượng đấu tranh phải tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp có biện pháp tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Lực lượng đấu tranh của các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, kịp thời có những bài viết, bình luận, chia sẻ có nội dung, tính đấu tranh, tuyên truyền tốt để phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của địch; chủ động phối hợp các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp ngăn chặn, bóc gỡ những thông tin nhạy cảm, phức tạp liên quan đến hoạt động quân sự, quốc phòng…
Mặt khác, cần quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng của các cơ quan, đơn vị là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết trong giai đoạn hiện nay.


Nhận diện sâu sắc và kịp thời âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và thường xuyên đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc.Thanh Hà
Các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc, tôn giáo” hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.
Các thế lực thù địch sử dụng các thủ đoạn tinh vi, thâm độc, thông qua hàng trăm cơ quan báo chí, xuất bản ở nước ngoài, móc nối với các phần tử cơ hội chính trị ở trong nước; thông qua con đường ngoại giao, hợp tác kinh tế, đầu tư... hòng chuyển hóa nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, hòng làm mất ổn định chính trị - xã hội, tạo điều kiện can thiệp sâu hơn chống phá cách mạng Việt Nam.

Tự hào những “sứ giả hòa bình” từ Việt Nam.Vũ Quang
Sáng 13-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC 2.2) tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại CH Nam Sudan. Với niềm tự hào to lớn, những “sứ giả hòa bình”, các cán bộ, chiến sĩ quân y đội mũ nồi xanh từ Việt Nam tràn đầy quyết tâm và tự tin lên đường làm nhiệm vụ quốc tế.
Thông điệp “chung tay vì một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn”. Tại lễ xuất quân, BVDC 2.2 vinh dự được Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ, trao Quyết định của Chủ tịch nước cử BVDC 2.2 sang thay thế BVDC 2.1 đã hoàn thành nhiệm vụ ở Phái bộ GGHB LHQ. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã hạ lệnh xuất quân BVDC 2.2 đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ.

Sức sống vĩnh hằng của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản                                                                                                          
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã trở thành cương lĩnh chính trị, kim chỉ nam cho hành động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; là ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới vùng lên đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người thoát khỏi áp bức, bóc lột, xây dựng một xã hội mới - xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Dưới ánh sáng Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có bước phát triển mạnh mẽ, nhiều Đảng Cộng sản trên thế giới lần lượt ra đời. Học thuyết Mác nói chung và những nguyên lý khoa học của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã soi rọi để V.I. Lênin và Đảng Bônsevich Nga lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và tiếp đó hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa ra đời.

ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI TUYÊN TRUYỀN CHỐNG VIỆT NAM                                                              Công Hanh
                                                                    
Sự phát triển của công nghệ thông tin và các ứng dụng trên không gian mạng đã thay đổi bộ mặt của xã hội, biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể. Tầm ảnh hưởng của không gian mạng đã vượt xa ý nghĩa ban đầu là phục vụ quân sự, trở thành nguyên nhân, động lực, môi trường, chất xúc tác cho hàng loạt các thay đổi căn bản trên các mặt của đời sống xã hội loài người. Tuy nhiên, với khả năng kết nối vô hạn, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, không gian mạng đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia. Thời gian qua, các thế lực thù địch, nhất là các tổ chức phản động lưu vong người Việt tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt và một trong những thủ đoạn mà chúng ưu tiên là lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội vào hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, tập trung vào những vấn đề như: Phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; truyền bá các giá trị của xã hội tư bản, lối sống thực dụng phương Tây; đưa tin sai lệch về tình hình nội bộ của Việt Nam, bịa đặt việc có sự chia rẽ, mâu thuẫn trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước... Chúng sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố gây hoang mang trong dư luận xã hội.

CHĂM LO, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRONG QUÂN ĐỘI                                                                             TK
Với đặc thù hoạt động quân sự, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục (GV, CBQLGD) trong các học viện, nhà trường quân đội vừa là người thầy truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm chiến đấu, bồi dưỡng lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh chính trị cho người học; vừa là người đồng chí đối với học viên.
Cũng từ đó, đội ngũ những người thầy trong quân đội có vị trí, vai trò rất quan trọng. Họ chính là nhân tố cơ bản quyết định chất lượng, hiệu quả huấn luyện đào tạo; bồi dưỡng cán bộ và trực tiếp đào tạo ra các thế hệ cán bộ chính trị, quân sự góp phần tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta.

Cảnh giác trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII


                                                    Bông Hồng Đen

Với mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Thời gian gần đây, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội...

Kiên quyết đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ trước đại hội Đảng các cấp


Hùng Anh
Trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, những phần tử phản động, cơ hội ngày càng tăng cường các hoạt động chống phá. Nắm bắt được nhu cầu thông tin của nhân dân về công tác chuẩn bị nhân sự, chúng đã tung lên mạng Internet đủ các loại thông tin bịa đặt, bôi nhọ, suy diễn, đồn đoán nhận định vô căn cứ về công tác cán bộ nhằm mục đích gây rối, làm nhiễu loạn thông tin, chia rẽ nội bộ và phá hoại sự thành công của Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, chúng triệt để sử dụng Internet phát tán tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và cá nhân các đồng chí lãnh đạo.

Nhận diện và chống thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội                                                                                                   -Trường Sơn-

        Theo thống kê của cơ quan chức năng, Việt Nam là quốc gia có số người sử dụng internet, mạng xã hội lớn so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tính đến năm 2017, Việt Nam đã có khoảng 64 triệu người dùng internet, chiếm 67% dân số cả nước, cao thứ 12 trên thế giới và thứ 6 châu Á. Đối với mạng xã hội, Việt Nam đã có hơn 70 triệu người dùng zalo, 48 triệu người dùng Facebook và là 1 trong 10 nước có số người dùng Youtube cao nhất thế giới, trong số đó, sinh viên, tri thức trẻ là lực lượng đông đảo, thường xuyên nhất với khoảng trên 80% vào mạng mỗi ngày. Với đặc điểm nổi bật là tốc độ kết nối nhanh, phạm vi chia sẻ rộng, hiệu quả tác động lớn, internet, mạng xã hội trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống con người, tác động trực tiếp và có thể làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá nhân cũng như sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, đây cũng chính là môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, chống đối chính trị, tạo kênh thông tin để tiến hành các thủ đoạn nhằm thực hiện các mục tiêu “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam. Các thế lực phản động đã thiết lập hàng nghìn trang Website, blog, tài khoản Facebook, trang Fanpage với hầu hết máy chủ đặt ở nước ngoài, tổ chức hàng trăm chiến dịch tuyên truyền, phát tán với tần suất và số lượng lớn các tin, bài bình luận, videoclip... có nội dung xấu, độc, thật, giả, trắng đen lẫn lộn, tạo tâm lý tò mò và hiệu ứng đám đông, qua đó, khuyến khích mọi người, nhất là lớp trẻ trao đổi, thu nhận thông tin, bày tỏ quan điểm cực đoan, làm “nóng” các vấn đề xã hội, từ đó, gieo rắc sự hoài nghi, bi quan, chán nản, dẫn đến mất phương hướng chính trị, giảm sút lòng tin vào Đảng, vào chế độ, tạo nguy cơ “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước, Quân đội cũng như các cơ quan, đơn vị.

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

“BẤT TUÂN DÂN SỰ” – THỦ ĐOẠN TINH VI


Thuật ngữ "bất tuân dân sự" lần đầu tiên xuất hiện trong tập tiểu luận của Henry David Thoreau-nhà văn, nhà tư tưởng người Mỹ-với nhan đề "Dân sự bất hợp tác", vào tháng 5-1849. Nội dung cơ bản của tập tiểu luận bàn về mối quan hệ giữa cá nhân (hoặc thiểu số công dân) với nhà nước. Theo đó, cá nhân (hoặc thiểu số công dân) có thể không tuân thủ, không phục tùng nhà nước; thậm chí, có thể thực hành chống lại luật pháp của nhà nước nếu cảm thấy những điều luật đó không phù hợp với người dân, kể cả là với thiểu số, bằng phương pháp "cách mạng hòa bình". 

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

NGĂN CHẶN CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG GÓP Ý XÂY DỰNG DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG ĐỂ CHỐNG PHÁ

QĐND - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị gia tăng các hoạt động tuyên truyền kích động, xuyên tạc, chống phá một cách quyết liệt. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để chống phá.

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC BẢN CHẤT TRUNG THÀNH CỦA QUÂN ĐỘI


 (ĐCSVN) - Chống phá, làm cho quân đội ta suy yếu, biến chất là một mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.
Hiện nay, chúng vẫn tiếp tục rêu rao, quân đội trung thành với Đảng “là quan niệm lạc hậu, phản tiến bộ, phản nhân dân”! Từ đó, chúng đặt ra yêu cầu phải "Bỏ hẳn cách hiểu lực lượng vũ trang chỉ cần trung thành với Đảng Cộng sản"! Chúng cố tình cắt xén nội hàm trung thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; đối lập sự trung thành với Đảng và trung thành với nhân dân, đối lập phẩm chất trung với Đảng và hiếu với dân của quân đội ta.

QUAN ĐIỂM CỦA VIỆT NAM VỀ TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG RÕ RÀNG, NHẤT QUÁN

Cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định cần đẩy mạnh các nỗ lực ở cả cấp độ song phương và đa phương đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, không để lặp lại các hành động đi ngược lại luật pháp quốc tế trên Biển Đông.

NGUYÊN THẠCH – KẺ BỊA ĐẶT TRÁO TRỞ


Hùa theo làn sóng xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử dân tộc của những kẻ phản động, bất mãn, Nguyên Thạch đã tráo trở bịa đặt, dựng chuyện, vu khống một cách trơ trẽn đối với những sự thật lịch sử và các lãnh tụ của cách mạng Việt Nam thông qua bài viết “Những nghịch lý không thể nào chấp nhận”.

VACH TRẦN KẺ “ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ”, CHỐNG PHÁ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CỦA VIỆT NAM


Những ngày qua, dư luận trong và ngoài nước đang quan tâm nhiều đến phát ngôn của một vị tướng là Anh hùng LLVT khi có lời lẽ xúc phạm đến danh dự, uy tín lãnh đạo cấp cao của Quân đội, phản ánh sai lệch về tình hình bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, gây ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của nhân dân đối với Quân đội và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trước sự việc này, nhiều người và báo giới đã chỉ rõ sự sai lầm, bản chất của những lời phát ngôn đó. Tuy nhiên, cũng có không ít kẻ cố tình lợi dụng để tô vẽ thêm những tư tưởng, quan điểm sai trái, hòng làm phân rã nhân tâm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay… Vậy bản chất của những con người này là gì? Chúng ta cần vạch trần rõ trên những vấn đề sau:

CẦN CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG PHẦN TƯ LỢI DỤNG TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG ĐỂ KÍCH ĐỘNG, XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC


Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 21 tháng 10 năm 2019, với chương trình nghị sự là xem xét thông qua 12 luật, 3 nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án luật như: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Chứng khoán (sửa đổi); Thư viện; Lực lượng dự bị động viên; Dân quân tự vệ (sửa đổi); Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Thanh niên (sửa đổi); Đầu tư theo hình thức công tư; Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Đề án không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội. Đồng thời quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của quốc gia, trong đó có vấn đề xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và chất vấn các thành viên Chính phủ.

BIỂU TÌNH “ÔN HÒA” TẠI HỒNG KÔNG VÀ BÀI HỌC NÀO CHO VIỆT NAM?


Từ ngày 9/6/2019 đến nay, hàng trăm ngàn người dân Hồng Kông (Trung Quốc) đã đổ xuống đường biểu tình lên án Dự luật dẫn độ của chính quyền thành phố, với nội dung chính cho phép Hồng Kông đưa nghi phạm tới những khu vực mà thành phố chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục và Đài Loan, khiến tình hình chính trị tại Hồng Kông liên tục xảy ra các vụ việc phức tạp, căng thẳng, ngày càng leo thang và chưa thấy hồi kết. Tình hình Hồng Kông lúc này đang trong tình trạng bất ổn nhất từ khi Trung Quốc nhận lại thuộc địa cũ của Anh từ năm 1997.

CẦN ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO QUỐC GIA


Thời gian vừa qua, trước tình trạng nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc hoạt động trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam, nhân dân Việt Nam, dư luận các nước trên thế giới và khu vực đã phản đối mạnh mẽ hành động trái phép đó của nhóm tàu Trung Quốc. Bằng nhiều hình thức, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với luật pháp quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, buộc nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc phải rút khỏi vùng biển của Việt Nam. Hành động đó của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã được đại đa số người dân trong nước đồng tình, ủng hộ, dư luận quốc tế và khu vực đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn có những phần tử cơ hội, phản động lại tỏ ra hậm hực, tức tối trước kết quả đó. Thông qua các phương tiện thông tin, các trang mạng xã hội chúng đã đưa nhiều thông tin bịa đặt, sai sự thật, công kích Đảng, Nhà nước ta “sợ Trung Quốc, không có phản ứng mạnh trong vụ Bãi Tư Chính”, “không dám nói thẳng Trung Quốc là nước đang gây bất ổn ở Biển Đông”… Rõ ràng đó là những luận điệu hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo chủ trương, đường lối đối ngoại, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta. Thực tế cho thấy:

CẢNH GIÁC TRƯỚC SỰ TUYÊN TRUYỀN "ĐƯỜNG LƯỠI BÒ" CỦA TRUNG QUỐC


Như vậy, sau hơn 3 tháng, dưới sự đấu tranh vừa kiên quyết, vừa mềm mỏng của lực lượng chức năng Việt Nam, nhóm tàu địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc đã phải rút khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Có lẽ, nhóm tàu Hải Dương đã được nghỉ ngơi sớm hơn vì mục đích chính là quấy rối hoạt động thăm dò của giàn khoan Hakuryu 5. Theo lịch thì giàn khoan này sẽ hoàn thành nhiệm vụ vào ngày 30/7 nhưng trước tình hình căng thẳng, giàn khoan Hakuryu 5 được quyết định kéo dài thời gian tới 15/9, tuy nhiên ngày 22/10 vừa qua, giàn khoan mới trở lại bờ. Do dó, có thể thấy rằng trong cuộc đấu tranh này, chúng ta đã hoàn toàn chủ động trong đối phó với hành động khiêu khích, thủ đoạn ăn vạ “dùng sườn tàu Trung Quốc đâm vào mũi tàu của Việt Nam”. Và điều đáng ghi nhận nữa, là trong 3 tháng quần thảo với nhau trên biển Đông, tình hình chính trị xã hội trong nước ổn định, nhân dân ta đã cảnh giác và không mắc vào luận điệu kích động của các thế lực phản động. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, chúng ta có thể thấy sự nguy hiểm của việc tuyên truyền “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ngay trên đất nước chúng ta còn nguy hiểm hơn hoạt động của tàu Hải Dương 8 kia rất nhiều.

XIN ĐỪNG BỊ DẮT MŨIDân mạng hay có cái câu: "Bảo dân trí thấp thì lại tự ái!" Câu này công nhận nghe cay thật. Nhưng nói đi thì phải nói lại, dắt mũi dân mình chưa bao giờ là điều dễ dàng đến thế. Bây giờ cái gì cũng thành phốt. Mà cứ phốt thì chẳng cần biết đúng sai, chẳng cần kiểm chứng, cứ share ầm ầm. Như vụ Dịch tả lợn Châu Phi. Báo đài, kênh thông tin chính thống nói ra rả ra chẳng biết có ai thèm quan tâm ko. Chẳng biết có mấy ai lên mạng tìm hiểu về dịch đó ko. Cứ rần rần chia sẻ những thông tin ko ai kiểm chứng. Lôi hình từ các năm nào ra câu like, câu view.

VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN VỚI MẠNG XÃ HỘIThời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy vậy, bên cạnh những thành tích đạt được, công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại, trong đó có nguyên nhân từ việc tăng cường các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên nhiều phương diện. Đặc biệt, những năm gần đây, tận dụng tối đa những chức năng và lợi thế từ mạng xã hội, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã quyết liệt chống phá Đảng và Nhà nước ta với nhiều hình thức, mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp hơn.

HÀNH ĐỘNG NGÔNG CUỒNG, CỦA NGUYỄN LÂN THẮNG KHI NGANG NHIÊN XÔNG VÀO CƠ QUAN CHỨC NĂNG, CHỤP HÌNH VU KHỐNG CÔNG AN


Nguyễn Lân Thắng – người đã bị tạm giữ vì được cho là hành động của y phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa được thả ra, có một thân thế mà rất nhiều người mong muốn.

MỘT SỐ TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG NGƯỜI VIỆT Ở HẢI NGOẠIHiện nay, có gần 5 triệu người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đại bộ phận trong số họ là những người sinh sống lương thiện, tham gia xây dựng cuộc sống mới ở nước sở tại và tích cực đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận ôm hận thù cá nhân, nuối tiếc chế độ Việt Nam cộng hòa, ra sức chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam. Điều đáng nói, đã có những người nhẹ dạ cả tin ở trong nước bị bọn chúng mua chuộc, dụ dỗ và xúi giục tiến hành các hoạt động chống phá...

ĐẤU TRANH PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH - MỘT NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG VÀ CẤP BÁCH HIỆN NAYNgay từ khi mới ra đời, chủ nghĩa Mác và sau này là chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã trở thành đối tượng phê phán, xuyên tạc, bác bỏ của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản. Sau sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, hoạt động chống chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa xã hội vẫn tiếp tục tăng cường. Vì vậy, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với hệ tư tưởng tư sản là một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới chống chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc. Chính giai cấp tư sản đã ý thức sâu sắc về cuộc đấu tranh này.

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII“Kẻ thù” kiên quyết với mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Thời gian gần đây, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội...

CHỦ ĐỘNG NGĂN CHẶN THỦ ĐOẠN “XÃ HỘI DÂN SỰ”Xã hội dân sự(XHDS) hiểu một cách phổ thông là xã hội trong đó các tổ chức khác nhau của người dân như: Công đoàn, hợp tác xã, nhóm v.v.. thực hiện mối liên hệ giữa công dân với Nhà nước. Đó là tổng thể các quan hệ và mạng lưới các tổ chức, hội, nhóm xã hội được hình thành và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý, cùng với Nhà nước kiểm soát và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ nhằm duy trì sự ổn định, cân bằng và phát triển bền vững của Nhà nước và xã hội. Đối với Việt Nam, trong những năm qua, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng XHDS để thực hiện Chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá nước ta; chúng tập trung vào một số hoạt động cơ bản sau:

CHỐNG QUAN LIÊU, THAM Ô, LÃNG PHÍ“Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để thực hiện cần kiệm liêm chính, để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, toàn quốc”.

BẢN CHẤT TÀ ĐẠO, PHẢN ĐỘNG CỦA PHÁP LUÂN CÔNG          Với sự tuyên truyền của Lý Hồng Chí và tổ chức Pháp Luân Công thông qua hệ thống trang web dày đặc, các hoạt động học Pháp tập thể, tập công tập thể. Những người tập Pháp Luân Công sẽ được dẫn dắt lần lượt qua nhiều mức độ khác nhau. 
          Mức 1: Chỉ tập 5 bài công pháp một mình.
          Mức 2: Tham gia luyện công tập thể tại công viên.
          Mức 3: Luyện 5 bài công pháp một mình và học kinh văn một mình.
          Mức 4: Luyện 5 bài công pháp và học pháp tập thể.
          Mức 5: Luyện 5 bài công pháp, học pháp tập thể tham gia lớp, học pháp 9 ngày.
          Mức 6: Loại 5 thực hiện 3 việc đệ tử Pháp Luân Công phải làm (đọc kinh văn, giảng chân tướng, phát chánh niệm tiêu diệt tà linh của Đảng Cộng Sản theo yêu cầu của Lý Hồng Chí).
          Mức 7: Được cắt cử làm nhân viên tại trạm phụ đạo (trưởng trạm, nhân viên công tác, điều phối viên, liên lạc viên) và tham gia đầy đủ các pháp hội lớn nhỏ được tổ chức.
          Mức 8: Tham gia vào các hạng mục lớn của Pháp luân công (báo Đại kỷ nguyên, minhhui, tinhhoa, trithucvn, Đoàn nghệ thuật Thần Vận, đài truyền hình Tân Đường Nhân, Tam Thoái, Đoàn nghệ thuật Hồng Ân, Thiên Quốc Nhạc Đoàn....)
          Với các hoạt động gọi là “học kinh văn tập thể”, “tập công tập thể” học viên Pháp Luân Công gần như đã không biết được bản thân họ đang được dẫn dắt từng bước để tin theo một tà đạo, bỏ đạo thờ cúng tổ tiên, bỏ các tôn giáo cũ để dần dần họ sẽ tin thờ Lý Hồng Chí một kẻ tự xưng là “Phật Chủ”, là “Sáng thế chủ”. Hơn nữa tín đồ Pháp Luân Công dần dần sẽ thực hiện các hành vi chống phá chế độ, xuyên tạc lịch sử dưới danh nghĩa đó là các yêu cầu của Lý Hồng Chí nhưng bản thân họ cũng không biết được điều này thực chất là lừa đảo.
          Học viên Pháp Luân Công dường như không phân biệt được điều này vì tổ chức Pháp Luân Công và Lý Hồng Chí có các thủ đoạn tẩy não rất tinh vi. Thông qua các bài giảng, thông qua các trang web quảng cáo, thông qua các khóa đào tạo, thông qua việc học pháp tập thể, luyện công tập thể.
          Người tập Pháp Luân Công dần dần sẽ mất khả năng tư duy phản biện vì họ sẽ được Lý Hồng Chí và đào tạo để tư duy như sau:
          Bước 1: Bản thân người tập Pháp Luân Công là “người tu luyện” người không tập Pháp Luân Công là “người thường”. Người tập Pháp Luân Công tin điều này.
          Bước 2: Pháp lý tại Cao Tầng hơn thì đúng hơn là pháp lý tại tầng thấp. Người tập Pháp Luân Công tin điều này.
          Bước 3: Người tu theo Pháp Luân Công thì càng ngày càng lên CAO TẦNG (thậm chí còn cao hơn cả tầng của Đức Phật), người thường chỉ ở tầng thấp (các vị thần nhìn nhận người thường đáng bị tiêu hủy)
          Bước 4: Tín đồ Pháp Luân Công sẽ được dẫn dắt để suốt ngày niệm Pháp Luân Công là tốt, chân thiện nhẫn là tốt, sư phụ Lý là tốt. Hành vi này sẽ khiến cho tín đồ Pháp Luân Công bị tẩy não mặc nhiên Pháp Luân Công và Lý Hồng Chí là tốt.
          Bước 5: Tất cả những gì không tốt về Pháp Luân Công đều do tà Đảng Cộng Sản Trung Quốc bịa đặt tuyên truyền.v.v...
          Với những thủ đoạn tẩy não từng bước như vậy người tập Pháp Luân Công dần sẽ trở thành tín đồ Pháp Luân Công rồi họ sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi ý kiến góp ý của người thân bạn bè, họ thà từ bỏ gia đình chứ không từ bỏ Pháp Luân Công.
          Vậy cái gọi là “Cao Tầng” là gì? Đó chính là các giáo lý, yêu cầu của Lý Hồng Chí, trong các tác phẩm của mình hoặc dưới danh nghĩa Lý Hồng Chí, các nội dung tuyên truyền trên các trang web của Pháp Luân Công. Do vậy tín đồ Pháp Luân Công chỉ tin vào các nội dung trên các trang web của Pháp Luân Công, các bài giảng của Lý Hồng Chí.
          Trong khi tổ chức Pháp Luân Công luôn khẳng định Pháp Luân Công phi tôn giáo, phi kinh tế, phi chính trị thì Lý Hồng Chí dẫn dắt tín đồ Pháp Luân Công vào hoạt động chống phá chế độ Cộng Sản, tiêu diệt tà linh của Đảng Cộng sản, tuyên truyền thoái Đảng. Một số dẫn chứng sau khẳng định điều này:
Pháp Luân Công đã xuất hiện tại rất nhiều trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Xuất hiện tại các khu dân cư, trung cư để phát tờ rơi, xuất hiện tại các công viên để tập công, xuất hiện tại các lễ hội để truyền bá thông qua các đoàn nghệ thuật, xuất hiện tại các trang web để quảng cáo…
          Pháp Luân Công có xu hướng phát triển mạnh vì các lý do sau:
          - Trá hình dưới khí công dưỡng sinh nâng cao sức khỏe nên đa phần người dân không hề biết đằng sau Pháp Luân Công là các nội dung mê tín dị đoan lừa đảo.
          - Trá hình dưới các hình thức đấu tranh đòi nhân quyền với việc chỉ ra các chứng cứ không có căn cứ như mổ cướp nội tạng, kích động tâm lý ghét Trung Quốc.
          Lợi dụng sự hậu thuẫn của một số thế lực quốc tế muốn chống phá chế độ Cộng Sản, Lý Hồng Chí cho rằng Trung Cộng sụp đổ thì các Đảng cộng sản khác cũng sụp đổ. Lưu ý rằng Trung Quốc dù có xấu thì cũng không có nghĩa Pháp Luân Công là tốt.
          - Trá hình giả danh là Phật pháp, Phật Gia vì vậy lừa đảo được cộng đồng Phật giáo.
          Nếu hỏi pháp môn Phật Gia là Pháp môn nào? Lịch sử của các Pháp môn Phật Gia đề cập tại đâu? Cơ sở nào để nói rằng Pháp Luân Công cao cấp của Phật Gia, vượt qua cả Đạo Gia với Phật Gia dựa vào cái gì để so sánh thì chắc chắn họ không trả lời được, hoặc nếu không chỉ là lý luận xuông chứ không có bằng chứng.
          - Trá hình dưới các đoàn nghệ thuật Thần Vận, đoàn nghệ thuật Hồng Ân, đoàn nghệ thuật Hồng Dương...
          Hậu quả của việc tập luyện Pháp Luân Công là gì? Có rất nhiều hậu quả nghiêm trọng.
          Ví dụ “Bởi cái lý thuyết về các vị Thần, về các Đại Giác Giả của Lý Hồng Chí, tín đồ Pháp Luân Công đó đã bị mê muội, ngu si đến mức mà có một số đối tượng tự cho mình là Điện Thờ nơi mà Chư Thần vào ra cơ thể để được viên mãn, nơi mà các Đại Giá Giả vào cơ thể của đối tượng này. Các đối tượng này dẫn dắt rất nhiều cô gái đi theo và đặt tên cho mỗi cô gái là một Chư Thần. Tuyên truyền rằng có một Đại Giác Giả nào đó là nửa bạn mệnh đang trong cơ thể đối tượng này và các cô gái Pháp Luân Công kia tin như vậy. Thông qua một số thủ đoạn mánh khóe khác các đối tượng đã lần lượt quan hệ bất chính với hàng loạt tín đồ nữ Pháp Luân Công (Thông tin trên được đăng trên trang Minhhui.org đây là một trang chủ của tổ chức Pháp Luân Công). Xem bài “Nghiêm chính thanh minh của bốn học viên Hà Nội ” trên trang Minhui.org”.
          Nhiều tín đồ Pháp Luân Công nghĩ rằng bản thân họ là Vương, cùng với Lý Hồng Chí là bạn đọc có thể đọc thêm bài “Thể ngộ về Cùng Sáng thế chủ đồng làm Vương 1000 năm”. Hoặc sự kiện cách đây hơn ba năm, năm 2014 Nguyễn Doãn Kiên xưng vương đòi giật đổ tượng Lê Nin và đập lăng Bác Hồ”.
          Tín đồ Pháp Luân Công có thể làm bất cứ điều gì, tin theo bất cứ điều gì dưới danh nghĩa Lý Hồng Chí yêu cầu, Lý Hồng Chí giảng...
          Từ những nhận diện trên cho thấy bản chất tà đạo, phản động của Pháp luân Công. Là cơ sở, căn cứ để đấu tranh, tuyên truyền, tránh gây ảnh hưởng đến giá trị truyền thống văn hóa dân tộc./.
 
                                                                                       KHAI QUỐC