Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

Đỗ Ngà - hãy “uốn 3 tấc lưỡi trước khi phát ngôn”

 

Xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có hành vi dung túng, bao che tham nhũng

 

KIÊN QUYẾT PHẢN BÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU TIÊU CỰC XUYÊN TẠC VỤ ÁN “ĐỒNG TÂM”

 

Trò bất lương của những kẻ mang danh dân chủ khi tạo “hiện trường giả”nơi 3 chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm

Sự thật về vụ án Đồng tâm

 

CẢNH GIÁC VỚI CÁC THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙI ĐỊCH LỢI DỤNG LŨ LỤT MIỀN TRIUNG


KHÔNG ĐỂ KẺ XẤU LỢI DỤNG TÌNH HÌNH BÃO LŨ TẠI MIỀN TRUNG ĐỂ XUYÊN TẠC CHỐNG ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

  

CHUYỆN “THẰNG BỜM NUÔI CHÓ”

 

DIEN BIEN HOA BINH

 

NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG XÃ HỘI TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII


         

NHẬN THỨC ĐÚNG BẢN CHẤT CỦA CÁI GỌI LÀ “CÁCH MẠNG SẮC MÀU”

Hãy cảnh giác với những chiêu trò nói xấu lãnh đạo và xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam của các thế lực thù địch

 

CẦN TỈNH TÁO TRƯỚC NHỮNG ÂM MƯU CHỐNG PHÁ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

 

KHÔNG ĐỂ NHỮNG KẺ "NHÌN QUA LỖ ĐỒNG XU" XÚC PHẠM SỰ HY SINH CỦA CÁN BỘ, CHIẾN SĨ QUÂN ĐỘI

 

Đấu tranh chống văn hóa phẩm sấu độc ảnh hưởng đến đoàn viên, thanh niên trong đơn vị quân đội hiện nay

 

         

Thủ đoạn lợi dụng tình hình bão lũ tại miền Trung để xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước

Những tuyên bố, lời kêu gọi vô căn cứ

Phạm Đoan Trang có phải “nhà bất đồng chính kiến” hay “nhà hoạt động nhân quyền”?

Kiên định gắn liền với đổi mới, sáng tạo

“Đề cử giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2020”

KỲ VỌNG QUYẾT TÂM ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA

ĐẤU TRANH CHỐNG NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, XUYÊN TẠC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

 

TRUNG THÀNH VỚI ĐẢNG - NGUỒN GỐC TRƯỞNG THÀNH, CHIẾN THẮNG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

 

CẢNH GIÁC TRƯỚC CHIÊU BÀI XUYÊN TẠC CÔNG TÁC NHÂN SỰ CỦA ĐẢNG

 


NGƯỜI TÀI

Cảnh giác với hoạt động lợi dụng xã hội dân sự để chống phá Đảng, Nhà nước

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI NƯỚC TA


ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Không thể làm suy giảm uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

Một số giải pháp góp phần tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn âm mưu chống phá, luận điệu xuyên tạc

 

Một số giải pháp góp phần tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn âm mưu chống phá, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trên không gian mạng  

 

Trước thềm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch ở trong nước và ngoài nước ngày càng gia tăng các hoạt động quyết liệt và thâm hiểm nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trọng tâm của sự chống phá là xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng và công tác nhân sự đại hội đảng các cấp... nhằm hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước ta.

CẢNH GIÁC VÀ BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ THÀNH TỰU GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM

 

CẢNH GIÁC VÀ BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ THÀNH TỰU GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM

Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực đặc biệt, có vai trò quyết định đến tiến trình phát triển lâu dài của đất nước. Đảng ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, “tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Tuy nhiên, gần đây, các thế lực thù địch lại ra sức chống phá cách mạng nước ta trên mọi lĩnh vực, trong đó có phủ nhận thành tựu giáo dục, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, chúng lợi dụng những sai sót, “hạt sạn” trong việc biên soạn, phát hành và sử dụng bộ sách giáo khoa mới. Từ đó, với mưu đồ xuyên tạc tình hình đất nước, chế độ, một số người có cái nhìn thiếu khách quan, toàn diện, các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận thành tựu to lớn của nền giáo dục nước ta. Chúng đưa ra những luận điệu: “nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục dối trá từ trên xuống dưới”, “công cuộc cải cách giáo dục đã hoàn toàn thất bại”, RFA: “Tiếp tục chuyện dài sách giáo khoa của Việt Nam”; “Độc quyền xuất bản sách giáo khoa: “Một sai lầm hết sức tệ hại”v.v. Đây là bài viết nhằm xuyên tạc, phủ nhận thành tựu của nền giáo dục nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc của chúng về vấn đề này là việc làm cấp thiết.

Xử lý hành vi đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội

 

Xử lý hành vi đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội

                      

Gần đây, trên mạng xã hội có rất nhiều người đưa thông tin sai lệch sự thật, giả mạo ảnh hưởng đến những người hoặc tổ chức do việc tung thông tin sai sự thật đó. Nhiều tin đồn còn gây hoang mang cho người dân về sức khỏe hay tính mạng. Vậy pháp luật xử lý hành vi này như thế nào?

XỬ LÝ TỘI VU KHỐNG

 

XỬ LÝ TỘI VU KHỐNG

Danh dự, nhân phẩm, uy tín hay còn gọi là phẩm giá là những giá trị cơ bản của một con người, phản ánh sự tồn tại tối thiểu của họ trong xã hội. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của mỗi người là vô giá và cần được tôn trọng và bảo vệ. Thế nhưng, trên thực tế, có những người rất coi trọng phẩm giá của bản thân nhưng vì sự ích kỷ, vì những tổn thương của bản thân, vì những mâu thuẫn va chạm mà chà đạp lên phẩm giá của người khác, lại còn sẵn sàng “gắp lửa bỏ tay người”, bịa đặt, vu khống cho người khác nhằm xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác.

CẢNH GIÁC, CHỦ ĐỘNG NGĂN CHẶN CHIÊU TRÒ "NẮN DÒNG DƯ LUẬN" CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG

 

CẢNH GIÁC, CHỦ ĐỘNG NGĂN CHẶN CHIÊU TRÒ "NẮN DÒNG DƯ LUẬN" CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG

 

Như đã thành “cái gọi là thông lệ”, càng gần đến ngày diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch càng gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi; không ngừng đưa những thông tin sai trái, bóp méo, xuyên tạc tình hình đất nước, nhằm “nắn dòng dư luận”, gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoang mang, hoài nghi trong nhân dân, gây mất niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, tiến tới mục tiêu làm chệch đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

ĐẬP TAN ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG XUYÊN TẠC CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

 

ĐẬP TAN ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG XUYÊN TẠC CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

 

Từ trước thềm Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) đến nay, trên các trang mạng nước ngoài và một số tài khoản blog, facebook cá nhân... đã chủ ý đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, LÀM THẤT BẠI THỦ ĐOẠN TUNG “TIN THẤT THIỆT” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH Ở CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 

TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH  NGĂN CHẶN, LÀM THẤT BẠI THỦ ĐOẠN TUNG “TIN THẤT THIỆT” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH Ở CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 

Hiện nay, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Một trong những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt mà chúng thường sử dụng là tung “tin thất thiệt” nhằm tạo ra sự ngộ nhận về bản chất giai cấp, mục tiêu, lý tưởng, tiến tới xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đòi chúng ta phải tăng cường đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại thủ đoạn của địch.

BÁC HỒ VÀ NHỮNG LỜI DẶN VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

 

BÁC HỒ VÀ NHỮNG LỜI DẶN VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Phòng chống thiên tai cần sự góp sức của toàn dân, sự quan tâm của toàn xã hội, vì vậy, một trong những nhân tố quan trọng, đó là tinh thần đoàn kết, hiệp đồng giữa các lực lượng. Và trong cuộc chiến đầy cam go giữa một bên là sức người, một bên là sự khắc nghiệt, tàn phá của thiên nhiên, không chỉ phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên ", không chỉ huy động lực lượng tại chỗ, mà còn phải phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết giữa nhân dân các tỉnh lân cận.

KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

 

KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn có chiến lược đúng đắn, sáng tạo về công tác nhân sự đặc biệt là công tác cán bộ để phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, đề bạt, sử dụng cán bộ, làm cho đội ngũ cán bộ trưởng thành, lớn mạnh đủ sức để đảm đương nhiệm vụ của Đảng, của cách mạng qua các thời kỳ. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh “cán bộ là gốc của công việc”, Đảng ta đã luôn nhận thức sâu sắc, đúng đắn về cán bộ và công tác cán bộ. Trước mỗi kỳ Đại hội, Đảng luôn chú trọng làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng và lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ các cấp. Vì vậy, trải qua các giai đoạn cách mạng, Đảng đã lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đủ tài, đức ngang tầm nhiệm vụ. Sự cống hiến sức lực, trí tuệ, hy sinh quên mình của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã lãnh đạo nhân dân làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước phồn vinh, thực hiện theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

 

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

                                                         

 

          Hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành, các đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải luôn tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, nhận diện đúng và chủ động phòng ngừa, kịp thời tổ chức đấu tranh ngăn chặn, vạch trần, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch.

VẠCH TRẦN BỘ MẶT THẬT CỦA “HỘI ANH EM DÂN CHỦ”

 

VẠCH TRẦN BỘ MẶT THẬT CỦA “HỘI ANH EM DÂN CHỦ”

        

Được thành lập từ năm 2013, tổ chức “Hội anh em dân chủ” ra tuyên ngôn: cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức trong quá trình đấu tranh bảo vệ các quyền con người và vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh. Tuy nhiên kỳ thực đây là tổ chức “treo đầu dê, bán thịt chó” núp bóng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” quy tụ các phần tử chống đối có nhiều hoạt động chống phá lật đổ chính quyền nhân dân. Trong thời gian qua, Nguyễn Văn Đài, một trong những đối tượng cầm đầu của tổ chức này, sau khi ra tù, xin tị nạn tại nước ngoài, có nhiều hoạt động chống phá đất nước, nhân dân.

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VÀ CỦA QUÂN ĐỘI TA

 

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VÀ CỦA QUÂN ĐỘI TA

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước và hoạch định những đường lối chiến lược trong tầm nhìn dài hạn, nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước).

KHÔNG DAO ĐỘNG TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

 

KHÔNG DAO ĐỘNG TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Chung Nguyễn

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, những kẻ lừa bịp đã ráo riết viết bài, phỏng vấn và các đối tượng bất mãn ở trong nước đã cắt xén phát biểu của một số lãnh đạo cấp cao; từ đó đăng, phát  những thông tin sai lệch, xuyên tạc tình hình trong nước, để làm giảm sút niềm tin, gây chia rẽ  nội bộ Đảng và Nhân dân ta trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng làn thứ XIII.

VỮNG TIN THEO ĐẢNG

 

Vững Tin Theo Đảng

Đứng Lên

Chân dung 3 trong số các đồng chí chiến đấu viên đặc công nước hải quân bơi trực tiếp ra biển để cứu thuyền viên mắc kẹt trên tàu hàng Vietship 01. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt cần phải có cố gắng đặc biệt...” Đặc công nước là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, được huấn luyện để tiến công các mục tiêu dưới nước của đối phương như bến cảng, tàu thủy và các mục tiêu chỉ có thể xâm nhập qua đường thủy như căn cứ biệt lập, căn cứ thủy quân…

TRÒ HỀ CỦA ĐÁM BẤT LƯƠNG - AI ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI VIỆT NAM TẠI NHẬT?

 

TRÒ HỀ CỦA ĐÁM BẤT LƯƠNG - AI ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI VIỆT NAM TẠI NHẬT?

 

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin một nhóm người tự xưng là đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản (gọi là nhóm nhưng thực chất chỉ mấy người) lên tiếng về việc cồng đồng người Việt đang sinh sống, lao động, học tập tại xứ Phù Tang sẽ tuyệt thực nhằm yêu cầu thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về tính trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam.

Về chiêu trò nói xấu lãnh đạo và xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

 

Về chiêu trò nói xấu lãnh đạo và xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

 NGọc Ngân

Theo thông lệ, cứ khi nước ta có các sự kiện chính trị quan trọng thì các đối tượng phản động lại ra sức kêu gào, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch lại đang tung ra nhiều luận điệu bôi nhọ các lãnh đạo Đảng, nhà nước Việt Nam cũng như quyết tâm chống tham nhũng của Đảng hiện nay.

Nguyễn Nguyên Bình với chuyện “Thằng Bờm nuôi chó săn”

 

Nguyễn Nguyên Bình với chuyện “Thằng Bờm nuôi chó săn”

                                                                                  KD

Nói đến thằng Bờm, người Việt ta ai cũng biết, từ những đứa trẻ chăn trâu đến các cụ già cao tuổi đều yêu quý Bờm, bởi Bờm đã đem lại cho mọi người tiếng cười thoải mái sau những ngày lao động vất vả. Người ta hay hiểu nhầm về Bờm, cho rằng Bờm kém thông minh, nào là Bờm vác cây tre trên vai đi ngoài đường thì vác ngang cây, vướng hết cái này đến cái khác; Bờm trình bày vấn đề gì cũng “vòng vo tam quốc” cho thật tường minh đến tận cội nguồn. Áo của bổ vợ Bờm bị cháy, sắp gây hỏa hoạn đến tính mạng, Bờm là người phát hiện đầu tiên nhưng “hiệu lệnh báo động” của Bờm lại đi từ cội nguồn cứ vòng vo mãi. Nhưng cái hay, cái thật thà ở con người Bờm là luôn nói đúng, nên ai cũng yêu quý Bờm, yêu quý đức tính đấy. Do vậy, Bờm trở thành một nhân vật trong văn học đi vào tình yêu thương của mọi người.

SỰ HỤT HƠI, BẤT LỰC CỦA BỌN PHẢN ĐỘNG, BẤT MÃN VỀ CHÍNH TRỊ

 

SỰ HỤT HƠI, BẤT LỰC CỦA BỌN PHẢN ĐỘNG, BẤT MÃN VỀ CHÍNH TRỊ

Đổi Mới

Đại hội lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra, đây sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, đem lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân.

ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU ĐÒI XÓA BỎ NỀN GIÁO DỤC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

 

 

ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU ĐÒI XÓA BỎ NỀN GIÁO DỤC

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Hữu Tuấn

 

Đảng ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, “tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Bên cạnh những đóng góp tâm huyết xây dựng nền giáo dục nước nhà, vẫn còn những kẻ xuyên tạc, lợi dụng yếu kém, khuyết điểm trong lĩnh vực giáo dục để vu khống, quy chụp cho chế độ xã hội chủ nghĩa. Một trong số đó là VietTuSaiGon, vừa qua, y đã đăng bài “Một thứ tư duy cần đục bỏ” trên trang mạng xã hội. Bài viết đã “nhìn” nền giáo dục theo 4 góc phiến diện: lịch sử, đạo đức, xã hội học và chính trị một cách hằn học, định kiến và kêu gọi “tư duy cần đục bỏ” là xóa bỏ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa - “khối u quá khủng khiếp” của giáo dục ở Việt Nam.

Một số vấn đề trong nhận thức về “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

 

Một số vấn đề trong nhận thức về “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Đấu Tranh

 

“Tự diễn biến” là quá trình thay đổi theo chiều hướng tiêu cực về tư tưởng chính trị của con người, cán bộ, đảng viên. “Tự chuyển hoá” là sự tiếp nối của quá trình “tự diễn biến”, nhưng ở cấp độ cao hơn. Đó là sự chuyển hoá được bản chất chính trị của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, trở thành thù địch, đối lập với Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa.

CẨN TRỌNG TRƯỚC LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

 

CẨN TRỌNG TRƯỚC LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Minh Hai

Trên internet, các thế lực thù địch, cơ hội, bất mãn, bồi bút hiện đang thực hiện hàng loạt bài viết, tạo sóng dư luận nhằm chống phá ý nghĩa chính trị Đại hội XIII của Đảng. Chúng tập trung xuyên tạc về những vẫn đề có thể thu hút sự quan tâm của dư luận, tiêu biểu là vấn đề nhân sự Đại hội. Thực tế, đâu đó trong quần chúng nhân dân đã tiếp nhận một cách đơn giản rồi bàn tán xôn xao ở chỗ này, chỗ khác rất phản cảm, gây ra dư luận không tốt trong xã hội.

GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA -BẢO VỆ NỀN TẢNG TINH THẦN XÃ HỘI

 

 

 

GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA -BẢO VỆ NỀN TẢNG TINH THẦN XÃ HỘI

TIến Lên

Lợi dụng chủ trương hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới của Đảng, Nhà nước Việt Nam, các thế lực thù địch càng có cơ hội đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, nhằm phủ nhận những thành quả của cách mạng Việt Nam, thay đổi theo chiều hướng tiêu cực nền tảng tinh thần của xã hội. Từ đó, hướng tới âm mưu tạo ra những cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng nhung” nhằm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Hơn lúc nào hết, việc giữ gìn bản sắc văn hóa-nền tảng tinh thần của xã hội-cần được đẩy mạnh, củng cố niềm tin cho nhân dân vào con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn.

KHÔNG MỘT LỰC LƯỢNG NÀO TRÊN THẾ GIỚI CÓ THỂ CHIA CẮT ĐƯỢC VIỆT NAM

 

KHÔNG MỘT LỰC LƯỢNG NÀO TRÊN THẾ GIỚI

CÓ THỂ CHIA CẮT ĐƯỢC VIỆT NAM

Việt Tiến

Báo Nhân dân số 1248, ngày 08 tháng 8 năm 1957, đã đăng lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam là một khối thống nhất về mặt dân tộc, lịch sử và kinh tế, và không một lực lượng nào trên thế giới có thể chia cắt được Việt Nam” trong “Diễn từ tiệc chiêu đãi ở Bêôgrát (Nam Tư)”.

Trong chuyến thăm và làm việc của Đoàn cao cấp Chính phủ Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu đến Nam Tư, phát biểu tại tiệc chiêu đãi của nước chủ nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thông báo cho bạn biết về việc Đế quốc Mỹ đã nhảy vào thế chân thực dân Pháp, cấu kết với bọn bù nhìn ở miền Nam Việt Nam bội ước, phá hủy các điều ước đã ký tại Hiệp nghị Giơnevơ, biến đường giới tuyến tạm thời ở vĩ tuyến 17 thành một đường biên giới, cố tình chia cắt đất nước Việt Nam.

Với tinh thần “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành lấy độc lập”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bày tỏ quyết tâm chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lời của Người là ý chí sắt đá của toàn Đảng, của cả dân tộc, động viên toàn quân và toàn dân cả nước giữ vững ý chí, quyết tâm, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, ra sức tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa anh em để chiến đấu, chiến thắng quân xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Quân đội nhân dân Việt nam do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đã cùng với toàn Đảng, toàn dân đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ toàn quân cũng kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa... hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điếm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thái độ phân biệt đúng, sai, không dao động trước các tác động tiêu cực, khó khăn, hiểm nguy, xứng đáng Danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

 

Tung tin thất thiệt, gây nhiễu dư luận, làm hoang mang cộng đồng

 

 

 

 

Tung tin thất thiệt, gây nhiễu dư luận,

làm hoang mang cộng đồng

Minh Khoa

Trong khi toàn xã hội đang dốc lòng, chung sức phòng, chống dịch nCoV gây ra, thì vẫn có một số người, trong đó có cả đảng viên, công chức, viên chức sử dụng mạng xã hội đưa những thông tin trái chiều, thật-giả lẫn lộn, gây nhiễu dư luận, thậm chí có những phản ứng không đúng mực, đúng lúc, đúng chỗ. Chẳng hạn, có ý kiến nóng vội phê phán việc chậm ra quyết định cho học sinh nghỉ học; nhưng sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, nhiều địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học ở trường, thì có người lại đưa ra ý kiến cực đoan là để học sinh nghỉ ở nhà làm xáo trộn cuộc sống gia đình, vì cha mẹ đi làm thì không ai trông nom con cái (!).

MẠNG XÃ HỘI - CON DAO HAI LƯỠI

 

MẠNG XÃ HỘI - CON DAO HAI LƯỠI

Vũ Công

 

Tác giả Thomas L.Friedman trong cuốn "Thế giới phẳng" đã ví mạng xã hội như một nhân tố làm phẳng thế giới chính bởi khả năng truyền tải, chia sẻ dữ liệu, lan truyền thông tin một cách mạnh mẽ. Nó mang trong mình sức mạnh hình thành đám đông rộng lớn và nhanh đến chóng mặt. Để có được 50 triệu người sử dụng, phát thanh phải mất 38 năm, truyền hình phải mất 13 năm, internet mất 4 năm, trong khi đó mạng facebook chỉ mất gần 9 tháng đã có 100 triệu người sử dụng, nhanh hơn gấp nhiều lần. Nếu mạng facebook là một quốc gia thì nó sẽ có số dân đứng thứ tư thế giới.

Khả năng lôi kéo, hình thành đám đông khiến khiến mạng xã hội trở thành con dao hai lưỡi. Mạng xã hội giờ đây là nơi phát lộ những điều tốt đẹp của cuộc sống trong thời gian ngắn, nó cũng không cho phép những cái xấu, cái ác có cơ hội được ẩn lấp mình mãi. Truyền thông và mạng xã hội giúp nhanh chóng phân biệt tốt - xấu, thật - giả, tài - hèn. Những chính mạng xã hội cũng có thể trở thành công cụ "giết người" nhanh ngọn nhất, là nơi mà phẩm giá con người có thể bị tước đoạt và sự băng hoại đạo đức diễn ra một cách nặng nề nhất.

 


Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 

 

 

 

Đảng Cộng sản Việt Nam  - Người tổ chức, lãnh đạo và đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 Văn Giang

Ngay từ khi mới ra đời năm 1930, với đường lối đúng đắn của Đảng đề ra trong Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt… nêu rõ mục tiêu, phương hướng của cách mạng Việt Nam “Làm tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để tiến tới xã hội cộng sản”, Đảng ta đã bắt tay vào tổ chức, lãnh đạo, cổ vũ quần chúng Nhân dân đấu tranh rộng rãi khắp cả nước. Tháng 8-1945, Đảng cùng Nhân dân chớp thời cơ ngàn năm có một, giành chính quyền về tay Nhân dân - mốc son chói lọi mở ra bước ngoặt lịch sử -  Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á ra đời.

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, Nhân dân ta được hưởng độc lập, tự do chưa được bao lâu, ngày 23 - 9 - 1945, được sự hà hơi tiếp sức của quân Anh, Pháp nổ súng gây hấn ở Nam Bộ, chính thức xâm lược nước ta lần thứ hai. Cả dân tộc đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, chung sức đồng lòng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Cuộc kháng chiến chống Pháp đang trên đà giành được nhiều thắng lợi, tháng 2 - 1951, tại Tuyên Quang, Đại hội lần thứ II của Đảng được triệu tập. Chủ trương, đường lối của Đại hội hợp lòng dân, được quân và dân cả nước hưởng ứng và cụ thể hóa bằng những thắng lợi to lớn, cùng nhau trải qua “56 ngày đêm khoét núi ngũ hầm… làm nên Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”, buộc Pháp phải ký vào Hiệp định Giơnevơ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào xây dưng CNXH, là căn cứ địa cách mạng, hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đại hội lần thứ III năm 1960 của Đảng với sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện hoàn thành cụ thể cách mạng Việt Nam, Đảng ta đề ra đường lối: Tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng hai miền: Cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Với đường lối đúng đắn, sáng tạo, nhân dân cả nước quyết tâm, quyết chiến “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Trang sử vàng của dân tộc Việt Nam được đánh dấu bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30 - 4 - 1975, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thu non sông về một mối, cả nước đi lên xây dựng CNXH.

Đảng Cộng sản Việt Nam là chỗ dựa, là niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam. Nhân dân ta tin và đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng đất nước ta theo con đường XHCN. Dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng, Nhân dân ta tin tưởng bước vào những năm đầu cả nước đi lên xây dựng CNXH. Đại hội lần thứ IV (1976), V (1982) của Đảng lần lượt được triệu tập, đề ra mục tiêu, mô hình, biện pháp xây dựng xã hội XHCN; xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam giai đoạn mới: Xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; xác định chặng đường đầu tiên cả nước bước vào xây dựng chế độ xã hội mới… Tuy vậy, kết quả đạt được chưa đáp ứng được sự mong mỏi của người dân, khó khăn trước mắt của đất nước vẫn còn, có phần ngày càng trầm trọng! Trước yêu cầu bức thiết của lịch sử, Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986 – Đại hội đổi mới toàn diện, đồng bộ, triệt để trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt đổi mới về tư duy kinh tế. Đường lối đổi mới đã chỉ ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội đang bế tắc, đồng thời đặt nền tảng cho việc tìm ra con đường thích hợp đi lên CNXH ở Việt Nam, tạo đà cho những bước phát triển tiếp theo.

Những thành quả quan trọng đầy ấn tượng của công cuộc đổi mới toàn diện đời sống đất nước là cơ sở, tiền đề quan trọng để cả dân tộc Việt Nam vượt qua bao khó khăn, thách thức trước sự bao vây cấm vận của chủ nghĩa đế quốc và sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa các nước Đông Âu và Liên Xô. Việt Nam không chỉ đứng vững mà còn phát triển, chính trị - xã hội ổn định, nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng và tiến bước vững chắc, các quan hệ đối ngoại, mở cửa và hội nhập quốc tế. Quan hệ quốc tế của Việt Nam ngày càng được mở rộng, nhất là quan hệ với các nước láng giềng và trong khu vực, các nước lớn và các trung tâm lớn của thế giới, các bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Thành quả của sự nghiệp đổi mới đã tạo ra thế và lực mới cho Việt Nam. Trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH”, Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng xác định mô hình XHCN gồm 6 đặc trưng, trong đó nêu bật đặc trưng của xã hội mà nhân dân ta xây dựng là xã hội “do nhân dân lao động làm chủ”. Đặc trưng này thể hiện lý tưởng cao đẹp của nhân loại, khát vọng cháy bỏng ngàn đời của con người. Bổ sung, phát triển và cụ thể hóa các đặc trưng, Đại hội lần thứ IX, X, XI, XII của Đảng khẳng định quyết tâm xây dựng đất nước ta theo con đường XHCN - một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ văn minh. Sự khẳng định này không chỉ thể hiện mục tiêu cách mạng và lý tưởng của Đảng mà còn là khát vọng cháy bỏng của Nhân dân Việt Nam muốn thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện để phát triển toàn diện.

Công tác xây dựng đảng được coi trọng. Tiếp theo Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Đảng ta ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức, cán bộ, đảng viên. Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Việc thực hành theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã chuyển biến rõ nét, từng bước ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, việc đưa các vụ án xử lý đúng người, đúng tội của một bộ phận cán bộ tham ô, tham nhũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Qua đó, làm cho tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm với công việc được giao của cán bộ được nâng lên, góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt trước tình hình dịch bệnh COVITD-19 Đảng lãnh đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đội ngũ thầy thuốc, lực lượng vũ trang nhân dânViệt Nam, cả dân tộc Việt Nam đã chiến thắng đại dịch được thế giới ca ngợi. Niềm tin của cán bộ và các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao.

Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII các thế lực thù địch ra sức chống phá  ngày càng quyết liệt hơn, trên tất cả các lĩnh vực về mục tiêu lý tưởng của đảng, về công tác xây dựng đảng, võ đoán về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của Đảng, về công tác nhân sự, về tương lai sau đại hội của các đồng chí trong Bộ Chính trị, nhất là những đồng chí giữ vị trí chủ chốt…Chúng hô hào tập hợp lực lượng tuyền truyền kích động nhằm phủ nhận thành quả của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; tìm kiếm, bới móc và hả hê trước những khuyết điểm, thiếu sót của cán bộ, chính quyền các cấp; tung ra những luận điểm phản động. Để nhận diện đúng bản chất và đấu tranh với những thông tin xấu, độc trước Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác trước những âm mưu thâm độc, sự chống phá quyết liệt của các thế lực phản động, cơ hội chính trị trước sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, trong niềm hân hoan lập thành tích cao nhất để chào mừng thắng lợi của Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội XIII của Đảng.  Tiếp tục thực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc,giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.

 

 

TIẾNG GỌI MIỀN TRUNG

 

TIẾNG GỌI MIỀN TRUNG

Miền Trung

"Khúc ruột” miền Trung lại thêm một lần phải gồng mình chống chọi với cơn lũ dữ. Tiếng gọi miền Trung lại thêm một lần vang lên tha thiết và đầy day dứt trong hàng triệu con tim người Việt Nam ở khắp mọi miền Tổ quốc. Hơn lúc nào hết, tinh thần tương thân tương ái lại trỗi dậy mạnh mẽ, hiện hữu như một phẩm chất vốn có của người dân đất Việt. Phẩm chất quý báu đó có sự tiếp nối như một dòng chảy vô tận từ truyền thống đến cuộc sống hiện đại hôm nay. Nó tiềm ẩn sâu sắc, bền bỉ trong mỗi người dân Việt Nam và mỗi khi đất nước gặp khó khăn, sức mạnh ấy được đánh thức, thổi bùng lên và lan tỏa mạnh mẽ.

Hễ nói về mảnh đất miền Trung, có lẽ điều đầu tiên mà mỗi người nghĩ đến là những cơn bão bất chợt ập tới và cảnh nước lũ dâng cao trên cả mái nhà. Người miền Trung đã quen phải “sống chung với lũ”, nhưng chắc rằng chưa bao giờ tồn tại ý niệm phải đơn độc chống lũ. Điều đó được chứng minh bằng thực tiễn những năm qua, khi các cấp, các ngành, nhiều địa phương và nhân dân cả nước luôn đồng hành, sẻ chia, cùng miền Trung vượt lên mất mát sau thiên tai, bão lũ, xây đắp lại cuộc sống bình yên. Và lần này cũng như bao lần như thế. Những cán bộ, chiến sĩ LLVT không quản ngại gian nan, vất vả, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì đồng bào miền Trung trong lúc nguy nan nhất. Hình ảnh các lực lượng trắng đêm cứu hộ, dầm mưa, gồng mình cùng bà con phòng, chống thiên tai, mãi là những khoảnh khắc ấm áp nhất trong lòng người dân vùng lũ. Hàng chục tấn thóc, hàng trăm phần quà được tiếp ứng kịp thời, hàng nghìn người được sơ tán đến nơi an toàn... với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã cho thấy cả tinh thần trách nhiệm cùng tình yêu thương, đùm bọc, sẻ chia với đồng bào miền Trung. Không chỉ dừng lại ở việc thực hiện nhiệm vụ, tất cả lực lượng đều vào cuộc từ mệnh lệnh của trái tim.

Mưa lũ đi qua, tình người ở lại và càng sáng rõ hơn bao giờ hết. Tinh thần "tương thân tương ái" đã nhân lên nguồn sức mạnh nội sinh để miền Trung vươn lên mạnh mẽ sau sự tàn phá của mưa lũ. Thế nhưng, ở mảnh đất vốn được xem như “rốn lũ”, lũ chồng lũ, cùng với sự sẻ chia, đùm bọc thì vấn đề mang tính căn cơ, gốc rễ vẫn là chiến lược “dài hơi” để miền Trung “sống chung với lũ” mà tài sản, tính mạng người dân được bảo đảm, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất. Đành rằng thiên nhiên vốn khó lường. Đành rằng từ bao đời nay, hình thái địa lý mảnh đất này đã đồng nghĩa với thời tiết và khí hậu khắc nghiệt. Và cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, để ngăn chặn, hạn chế những trận lũ lớn là việc làm rất khó. Thế nhưng, càng khó càng phải quyết tâm cao. Bởi không thể năm này qua năm khác để người dân miền Trung phải oằn mình hứng chịu những đau thương. Hẳn rằng, không chỉ miền Trung mà người dân cả nước vẫn đang chờ đợi những giải pháp và hành động quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn để bảo vệ và trồng mới rừng; rà soát quy hoạch và vận hành khoa học các nhà máy thủy điện; xây đắp nhiều hơn các tuyến phòng, chống lũ; đặc biệt là cần quy hoạch các vùng dân cư thường xuyên ngập trong "rốn lũ”, xây dựng hạ tầng bảo đảm để bà con bớt thiệt hại hơn khi lũ lớn tràn về...

Thương về miền trung, không chỉ là sự cứu trợ, những gói hàng, số tiền từ thện của xã hội sau mỗi tận lũ, mà cần quy hoạch tổng thể để vùng đất ấy phát triển đi lên trong điều kiện mỗi năm có thể phải hứng chịu bão lũ; là những giải pháp sâu bền để người dân không còn “sống trong sợ hãi” mỗi khi bão đến, lũ về.

 

ĐỪNG NGHĨ CÔNG AN, QUÂN ĐỘI CÓ VIỆC NHẸ LƯƠNG CAO

 

ĐỪNG NGHĨ CÔNG AN, QUÂN ĐỘI CÓ VIỆC NHẸ LƯƠNG CAO

 Tiến Quân

 

Trước sự ra đi của nhiều cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an ở vùng rốn lũ miền Trung mới cay đắng về nghề vất vả, chông gai này. Thậm chí có những người lại khiêu khích bằng việc cho rằng Nhà nước ưu ái trả lương cao cho lực lượng vũ trang là “không công bằng”.

Hiểu rõ hơn về Nghị quyết số 26- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

 

Hiểu rõ hơn về Nghị quyết số 26- NQ/TW

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) 

Văn Hào

Trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đón nhận 3 nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) đã thông qua tại Hội nghị lần thứ 7 bằng niềm tin, sự phấn khởi thì các thế lực thù địch, phản động lại ráo riết đưa ra những luận điệu trái chiều hòng làm xói mòn niềm tin của quân dân cả nước trước những quyết sách vừa có tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài trong sự phát triển, hội nhập của đất nước.

KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ TỐT ĐẸP THÌ ĐỪNG PHÁN XÉT

 

KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ TỐT ĐẸP THÌ ĐỪNG PHÁN XÉT

Tiên Tiến

Trong những ngày qua, nhiều đoàn cứu trợ của các cơ quan chức năng, tập thể hoặc cá nhân đã đến miền Trung, rất nhiều tấn hàng hóa đã được chuyển đến kịp thời với đồng bào. Mong muốn cao quý nhất lúc này là khắc phục những hậu quả của bão lũ, đưa cuộc sống của người dân miền Trung về với thường nhật và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của bão lũ.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thanh Hải

    Trong thời gian dần đây, các thế lực phản động chống đối trong và ngoài nước không ngừng gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, thông tin sai sự thật, suy diễn về mặt tư tưởng; bôi nhọ, xúc phạm, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự; sử dụng mạng xã hội để tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân gây tâm lý hoang mang, làm giảm sút lòng tin đối với Đảng, chế độ và các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Các quan điểm sai trái, thù địch tập trung vào các nội dung sau:

CÁI KẾT DÀNH CHO NHỮNG KẺ BÔI NHỌ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRÊN MẠNG XÃ HỘI

CÁI KẾT DÀNH CHO NHỮNG KẺ BÔI NHỌ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC 

TRÊN MẠNG XÃ HỘI

                                                                                                                                     - Quyết Tâm -


      Mạng xã hội là nơi mọi người dân có quyền tự do chia sẻ thông tin, tâm trạng cá nhân đối với những người khác. Song, những thông tin chia sẻ đó cần phải tuân thủ đúng quy định của Pháp luật nhà nước và phù hợp với phong tục tập quán, văn hóa của dân tộc Việt Nam và vì sự phát triển của xã hội. Vừa qua, đã có không ít những tài khoản trên một số trang mạng xã hội đã có những lời lẽ, hình ảnh, video vi phạm pháp luật và trái với thuần phong mỹ tục. Những tài khoản đó đều bị xử lý theo quy định pháp luật.

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

Sự suy diễn trắng trợn và đầy toan tính của một âm mưu thâm độc trước thềm Đại hội XIII

 

Từ trước thềm Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 12 (khóa XII), đến nay, trên các trang mạng nước ngoài và một số tài khoản blog, facebook cá nhân... đã chủ ý đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành (BCH) Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Các luận điệu hồ đồ quy chụp rằng, công tác chuẩn bị nhân sự Trung ương bị chi phối quyết định bởi “nhóm lợi ích” từ một bộ phận quan chức Trung ương, ép buộc vận hành theo một kịch bản đã được lên sẵn.

1. Mặc dù Đại hội XIII của Đảng đến đầu năm 2021 mới diễn ra, vậy mà, không biết từ nguồn tin nào, bằng cách gì, những kẻ hiềm khích, giả danh yêu nước đã sớm tung tin về kết quả của đại hội như thể họ là người trong cuộc, được có mặt tại nghị trường ở thì tương lai?

Từ đầu tháng 5-2020, không khó để tiếp cận các bài viết trên mạng xã hội nước ngoài tung tin đồn, suy đoán về “nhân sự tứ trụ” sẽ được Đại hội XIII của Đảng tín nhiệm tiến cử, lựa chọn. Có nghĩa, nhân sự cho các chức danh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đã được định sẵn một cách thiếu dân chủ, khách quan, vì lợi ích nhóm trong CTCB. Tác giả của các bài viết nêu trên “lo rằng”, sự “quy hoạch mặc định” ấy sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là gây mất đoàn kết trong Đảng, do các phe cánh bày mưu tính kế, hạ bệ lẫn nhau... Cùng với đó, các bài viết còn chủ ý bôi nhọ danh dự, đời tư và hạ thấp công trạng, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo đương chức của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp cách mạng; cố tình đưa ra các luận cứ cho thấy sự phân chia phe cánh, hình thành các đường dây đối lập trong nội bộ Đảng ở thời điểm trước và trong đại hội đảng.

Cần nhận diện đúng đắn rằng: Những thông tin nêu trên là hòng gây nhiễu loạn tình hình nhân sự trong Đảng, cố ý bôi nhọ tình cảm đồng chí, đồng đội trong tập thể lãnh đạo của Đảng; mưu đồ hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo đương chức, vừa gây nghi kỵ, mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến thiếu thống nhất, đoàn kết. Đây thực chất là một thủ đoạn hết sức nham hiểm, thâm độc. Bởi chính sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội là sức mạnh nội sinh để toàn đảng, toàn dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; cũng là bức tường thành vững chắc đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Do vậy, không lấy gì làm khó hiểu khi các thế lực thù địch luôn lăm le chống phá cho kỳ được thành trì đoàn kết của Đảng ta!

Và sự bịa đặt trắng trợn ấy, ngay lập tức bị bóc mẽ, nhận diện, khi mà HNTƯ 12, khóa XII diễn ra thành công tốt đẹp, một lần nữa công khai rộng rãi chủ trương về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, việc giới thiệu quy hoạch cán bộ (QHCB) chiến lược được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XII nhất quán xuyên suốt phương châm "làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó" với lộ trình cụ thể: Quy hoạch BCH Trung ương trước; sau đó làm quy hoạch tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cuối cùng là quy hoạch các chức danh chủ chốt: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, chứ không tiến hành cùng lúc như những nhiệm kỳ trước đây.

Như vậy, xét theo tiến trình, đến HNTƯ 12, khóa XII, Trung ương chỉ mới xem xét, quyết nghị những vấn đề có tính định hướng lớn trong công tác nhân sự BCH Trung ương; thậm chí chưa bàn, quyết nghị đến nhân sự cụ thể giới thiệu dự bầu BCH Trung ương khóa mới, nên chưa thể đưa ra phương án nhân sự cụ thể cho các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước như những kẻ hiềm khích đã và đang lớn tiếng rêu rao, suy diễn, bịa đặt.

Xin nhắc lại một cách làm mới mẻ và khoa học như vậy của BCH Trung ương khóa XII để nhận diện rõ hơn về âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của những kẻ hiểm ác; nhận biết quy luật hoạt động chống phá có tính chất chu kỳ của các thế lực thù địch với những chiêu trò đổi trắng, thay đen, không từ bất kể thủ đoạn nào. Và tất nhiên, dã tâm của những kẻ thiếu kiến thức, sự hiểu biết thực tiễn sẽ khiến những luận điệu mà chúng phơi ra dư luận trở thành những chiếc gậy tự đập vào lưng chính mình, đúng như bài học “gậy ông đập lưng ông” mà người xưa đã chỉ dạy, cảnh báo cho những kẻ cố tình đi ngược lại đạo lý, quy luật hiển nhiên.

2. Ngoài trò hề quen thuộc nêu trên, trước HNTƯ 12, khóa XII, những kẻ hiềm khích còn suy diễn, cho rằng: Công tác quy hoạch và lựa chọn, giới thiệu cán bộ Trung ương khóa XIII lần này là do Trung ương lên sẵn kịch bản theo lối “chỉ mặt, điểm tên”, bắt buộc các cấp thực thi bằng các giải pháp dân chủ hình thức để “mị dân” và chỉ nhằm phục vụ lợi ích nhóm của một bộ phận quan chức cầm quyền.

Thực tế CTCB trong Đảng nói chung, công tác giới thiệu, lựa chọn QHCB chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XIII nói riêng lại hiện hữu một bức tranh khác biệt và đối lập. Tất nhiên, những chủ trương lớn về CTCB do Trung ương ban hành, hoạch định và trực tiếp lãnh đạo, nhưng việc lựa chọn “hiền tài” được vận hành đồng bộ ở mọi cấp trên cơ sở phát hiện, giới thiệu của cấp ủy, tổ chức đảng từ cấp nhỏ nhất đến cấp đảng bộ trực thuộc Trung ương. Mới đây nhất, trong bài viết định hướng công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp và phát biểu khai mạc, bế mạc HNTƯ 12, khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đều thẳng thắn chỉ rõ yêu cầu phải lựa chọn bằng được cán bộ đủ tiêu chuẩn cho Trung ương và phần việc đó thuộc trách nhiệm của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đặc biệt, với tinh thần làm việc nghiêm túc, HNTƯ 12, khóa XII vừa qua tiếp tục khẳng định tinh thần xuyên suốt của cả nhiệm kỳ Đại hội XII về hai nội dung, giải pháp hết sức quan trọng đối với công tác lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nhân sự cho BCH Trung ương Đảng khóa XIII, đó là: Trao quyền lựa chọn, giới thiệu nhân sự Trung ương cho cơ sở và đảng bộ trực thuộc; đồng thời đề cao trách nhiệm, quy trách nhiệm đối với người tiến cử, đề cử cán bộ quy hoạch chiến lược.

Thực tiễn CTCB cũng minh chứng sống động cho tính đúng đắn của những giải pháp lớn ấy. Theo đó, dưới sự điều hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban Chỉ đạo xây dựng QHCB cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung cao điểm vào tháng 11-2018, 100% đảng bộ các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc Trung ương đã tổ chức tốt hội nghị cán bộ chủ chốt để phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII.

Với tinh thần ủy quyền và đặt niềm tin đối với các đảng bộ trực thuộc Trung ương của BCH Trung ương đã thật sự mở ra cơ chế và điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cấp ủy, tổ chức đảng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị theo 4 bước; quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương thực hiện theo 5 bước.

Cũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, hội nghị ban thường vụ, hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh, thành phố đều tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Trung ương khóa XIII. Kết quả lấy phiếu được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc với quan điểm đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn giới thiệu vào quy hoạch, coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp yêu cầu.

Đặc biệt, khi Trung ương trao quyền và gắn trách nhiệm đối với người tiến cử, đề cử giới thiệu cán bộ đã giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt ở nhiều cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, thực sự nêu gương, kiên quyết chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch; không để có sự can thiệp không đúng nguyên tắc, sai thẩm quyền, thiếu trách nhiệm, trái quy định vào CTCB, nhất là quy trình giới thiệu QHCB chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026.

Với quy trình chặt chẽ, kết quả giới thiệu nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XIII đến nay đã đáp ứng yêu cầu và tiến độ đặt ra. Những cán bộ được cơ sở “chọn mặt, gửi vàng”, góp tên vào danh sách đề nghị quy hoạch gửi về Trung ương, trở thành căn cứ quan trọng để BCH Trung ương xem xét, quyết nghị tại những hội nghị tiếp theo của BCH Trung ương khóa XII.

Như vậy, cách làm nêu trên cho thấy: BCH Trung ương là cơ quan tối cao thẩm định, xem xét, quyết nghị cuối cùng về nhân sự Trung ương khóa mới trên cơ sở lựa chọn, giới thiệu nhân sự cụ thể ở từng đảng bộ trực thuộc Trung ương. Hơn thế, việc chiêu mộ hiền tài cho Đảng, Nhà nước được Trung ương kêu gọi, khuyến khích toàn đảng, toàn dân phát hiện, giới thiệu để kịp thời bổ sung và sàng lọc, chứ không cứng nhắc về phương án, áp đặt về số lượng, chất lượng hay rơi vào nạn cửa quyền, mệnh lệnh theo lối áp đặt.

Điều đó càng khẳng định, những thông tin bịa đặt xoay quanh vấn đề nhân sự đại hội đảng thực chất là những thủ đoạn trá hình của các thế lực thù địch và đối tượng xấu sử dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, hòng chia rẽ nội bộ trong Đảng và chĩa mũi nhọn công kích vào sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, chống phá quyết liệt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thế nhưng, tất cả những chiêu trò đó chỉ như chút bóng tối lập lờ, sẽ nhanh chóng bị ánh sáng sự thật đẩy lùi, xua tan!

Nhận diện, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Đại hội XIII của Đảng

 

Mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động góp phần bảo đảm sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt, nhất là việc xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về sự lãnh đạo của Đảng, về công tác nhân sự Đại hội. Tất cả sự chống phá nêu trên đều nhằm mục đích hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những nội dung cơ bản đó thì công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng mà Trung ương rất quan tâm và đây cũng là vấn đề mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội.

Theo đó, thực hiện chương trình toàn khóa từ ngày 05 – 09/10 sau 5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn về: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Lợi dụng sự kiện đó, trên các trang mạng xã hội và một số diễn đàn các thế lực thù địch, phần tử cơ hội đã bịa đặt thông tin, suy luận xuyên tạc, cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, tạo dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân, bóp méo ý nghĩa của Đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng dựng chuyện và quy chụp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt vấn đề nhân sự bị một số thế lực bên ngoài can thiệp, chỉ đạo, xuyên tạc, nói sai sự thật về tình hình sức khỏe cán bộ; moi móc, thêu dệt bí mật đời tư; bình phẩm, phán xét về trình độ, năng lực; xuyên tạc nhân phẩm, đạo đức lối sống của cán bộ. Họ tự dựng lên danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, như thể họ là người trong cuộc. Họ tung hô, ngụy tạo rằng, đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng chỉ còn việc giơ tay biểu quyết đồng ý mà không thể có ý kiến gì khác. Đặc biệt, họ trắng trợn dựng chuyện, xuyên tạc: “Đại hội đảng là hình thức; là một dịp tái cơ cấu cán bộ theo lối phe cánh lợi ích nhóm”. Trước việc Đảng, Nhà nước Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm” mọi sai phạm của cán bộ, đảng viên thì họ lợi dụng xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đội ngũ cán bộ chủ chốt, kích động, gây chia rẽ đoàn kết trong Đảng.

Trước những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chúng ta phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận thức rõ âm mưu thâm độc này, chủ động tuyên truyền tới mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân; để tư tưởng, lý luận của Đảng thấm sâu trong mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, góp phần vào sự thành công của Đại hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ XHCN./.