Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

ĐẤU TRANH XUYÊN TẠC BÌA SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7-Viết Xuân,-
Thời gian qua, dư luận băn khoăn về việc bìa sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 in hình Vạn Lý Trường Thành. Băn khoăn đó đã được nhiều nhà khoa học lý giải, và mọi người cũng đã nhận thấy: Bìa sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 in hình Vạn Lý Trường Thành là rất đỗi bình thường. Vậy nhưng gần đây, Hồ Chí Phèo đã lợi dụng vấn đề này, viết bài tung lên trang mạng Danlambao với tựa đề: “Học lịch sử để làm gì?”, nhằm tuyên truyền, xuyên tạc nền giáo dục nước ta; kích động gây chia rẽ mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI Ở VIỆT NAM


Đức Anh
Thực tiễn đấu tranh cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hơn 88 năm qua khẳng định rằng, cách mạng có thể giành được thắng lợi khi và chỉ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đảng ta có cương lĩnh đúng đắn, đường lối lãnh đạo và chủ trương, biện pháp tiến hành nhiệm vụ cách mạng phù hợp, sáng tạo. Từ đó, công cuộc xây dựng chế độ xã hội mới đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ổn định, phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, từng bước được nâng cao. Ngược lại, nếu sai lầm về đường lối lãnh đạo thì sớm hay muộn đều đưa sự nghiệp cách mạng rơi vào tình trạng khủng hoảng; sự nghiệp đấu tranh, giải phóng giai cấp và xã hội cũng như sự nghiệp cải tạo xã hội cũ, xây dựng chế độ xã hội mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí thất bại cay đắng, thành quả cách mạng bị đổ vỡ, nhân dân lao động vẫn trong tình trạng cực khổ, lầm than.

NHẬN DIỆN THÔNG TIN PHẢN ĐỘNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI-Tiến Vụ-

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, Internet được xem là công cụ truyền tải thông tin thông dụng, phổ biến nhất. Mức độ lây lan của thông tin là cực kỳ nhanh chóng và rộng rãi vì vậy người dùng có thể tiếp nhận được nhiều thông tin. Nhưng những thông tin đưa ra có thể từ nhiều nguồn khác nhau, những thông tin chưa được kiểm chứng dẫn đến việc tiếp nhận, đánh giá thông tin của người xem không thật chính xác. Lợi dụng vấn đề này mà các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị thường xuyên đăng tải các thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận và đánh vào tâm lý tò mò, hiếu kỳ của người xem. Để có cái nhìn rõ hơn một phần của hoạt động này, hãy cùng nhìn nhận một vài thủ đoạn mà các bài viết có thể dễ dàng đánh lừa người xem để che đậy mục đích phản động của nó.

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Cảnh giác âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống Đảng và Nhà nước ta của của các thế lực thù địch


LÊ TƯỞNG
Để thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn nhằm tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước; hậu thuẫn về vật chất, tinh thần cho các đối tượng chống đối, đưa tôn giáo ở Việt Nam trở thành lực lượng chính trị “đối trọng” với Đảng. Chúng xác định lấy “tự do tôn giáo” làm “ngòi nổ” để chống phá Việt Nam. Đồng thời cho rằng: “Việt Nam coi tôn giáo như là một công cụ tuyên truyền cho Đảng, Nhà nước, phục vụ các chính sách của Nhà nước trong phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng”.

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm khắc với chính mình “liều thuốc” hiệu quả phòng ngừa, giảm thiểu suy thoái-Văn Tuyển-

Ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì, ai cũng phải có trách nhiệm. Nếu không thì chúng ta sẽ không thể trưởng thành, tiến bộ theo đúng tư cách là một con người. Đối với cán bộ, đảng viên, trách nhiệm không dung lại ở bổn phận “việc phải làm” mà nó còn là một giá trị thuộc về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, phẩm giá văn hóa... Sinh thời Bác Hồ đã khẳng định: “là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi, đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công” và Người cũng thẳng thắn chỉ rõ: “Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy… là không có tinh thần trách nhiệm”.

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

BẢN CHẤT TAY SAI CỦA TỔNG THỐNG NGỤY QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA NGUYỄN VĂ THIỆU THỂ HIỆN QUA PHÁT NGÔN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA ÔNG TA.-Mạnh Tuân -
“Mỹ còn viện trợ, thì chúng tôi còn chống cộng !” 
(Trích thư Nguyễn Văn Thiệu gửi Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ năm 1974)
“Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập”(Trích cuốn: Vietnam, The Ten Thousand Day War. London: Thames Methuen, 1982, trang 895)
Trong thư gửi Tổng Thống Mỹ Ford, tháng 4 /1975, Thiệu viết:

TẠI SAO CHÚNG TA GỌI VIỆT NAM CỘNG HÒA LÀ “NGỤY QUYỀN”?-Mạnh Tuân-

Trong thơ chúc Tết Mậu Thân 1968 Bác Hồ Viết:
“Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”
ĐỂ HIỂU RÕ TA SẼ CÙNG TÌM HIỂU XEM NGỤY LÀ GÌ? NGỤY QUYỀN LÀ GÌ? ĐỂ HIỂU TẠI SAO TA GỌI VNCH LÀ NGỤY QUYỀN. SAU ĐÓ TA SẼ XEM PHÁP, MỸ NÓI GÌ?
Ngụy nghĩa là gì?

ĐẤU TRANH PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI PHỦ NHẬN TƯ TƯỞNG VÀ SỰ NGHIỆP CỦA HỒ CHÍ MINH TRÊN MẠNG INTERNET-Văn Trình-

Thời gian gần đây, các phần tử cơ hội chính trị ráo riết đẩy mạnh việc truyền bá các quan điểm sai trái, phủ nhận tư tưởng và sự nghiệp của Hồ Chí Minh trên mạng Internet. Đặc biệt là từ sau khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử chống đối cách mạng ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt hơn.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Tỉnh táo nhận diện những lời lẽ xuyên tạc “lá phiếu tín nhiệm”


ĐẶNG SÁNG

          Theo kế hoạch 25-12, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII sẽ khai mạc tại Hà Nội. Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị lần này là BCH Trung ương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII. Đây là việc làm cần thiết nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đồng thời góp phần đánh giá thực chất chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng.

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA TRONG QUÂN ĐỘI


NGUYỄN QUANG
Diễn biến hòa bình (DBHB) là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và tay sai nhằm lật đổ chế độ chính trị hoặc chuyển hóa các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) vào quỹ đạo những nước tư bản chủ nghĩa bằng biện pháp phi quân sự. Ngày nay, chiến lược DBHB được các thế lực thù địch sử dụng với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, không còn theo nguyên nghĩa chỉ là những tác động về tư tưởng, lý luận đơn thuần, thay vào đó là sự kết hợp tác động về tư tưởng, lý luận, văn hóa với tiến công về chính trị, kích động tâm lý dân tộc hẹp hòi, tư tưởng cực đoan. Tuy vậy, sự thay hình đổi dạng vẫn không thể che lấp được bản chất của DBHB là chiến lược phản động, chống cộng, chống CNXH đến cùng. Do vậy, việc nhận diện những âm mưu, thủ đoạn thâm độc chống phá của kẻ thù là việc cần thiết để có phương sách đấu tranh phù hợp, hiệu quả.

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XII: TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG


TRUNG QUÂN
Tư tưởng nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể gói gọn trong câu nói sau đây của Người: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. “Tấm gương sống” theo Người là sự hội tụ trong mỗi cán bộ, đảng viên những phẩm chất đạo đức tư cách và việc làm vì nước vì dân. Người nhấn mạnh, muốn nêu gương thì phải “thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Người cho rằng “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức”.

Một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch mạng internet và biện pháp phòng, chống- Văn Tiệp-

Ngày nay trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ mang lại cho đất nước ta nhiều điều kiện thuận lợi, cùng với đó là những khó khăn, thử thách. Cùng với sự chống phá trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, mấy năm gần đây, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội để tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, chế độ ta, với những thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc. Vì thế, nhận diện và đấu tranh làm thất bại mưu đồ đó của chúng là giải pháp cấp thiết hiện nay.

DÂN CHỦ ĐÂU PHẢI SỰ “CẦM NHẦM”


-Vũ Tiến-

 

Sau thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, vẫn giọng điệu cũ, các thế lực thù địch lại ra sức xuyên tạc một trong những vấn đề thuộc về tôn chỉ, mụcđích củaĐảng, đó là vấn đề dân chủ.Họ cho rằng “Trên thế giới, không nước nào thực hiện kiểu “đảng chọn, dân bầu’’ mà có thể được coi là dân chủ”.

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Phòng, chống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" cần có lực lượng rộng rãi


TRUNG DŨNG
Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy, hiện nay có một số bạn đọc chưa hiểu rõ về lực lượng sẽ tham gia vào việc phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" nói chung; phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nói riêng. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin tới bạn đọc.

Nhận diện những phương thức mới trong thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" quân độiHÙNG NGUYỄN
“Phi chính trị hoá” quân đội là âm mưu cơ bản, xuyên suốt của các thế lực thù địch trong quá trình chống phá QĐND Việt Nam. Tuy nhiên, trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, các thế lực thù địch thực hiện những phương thức khác nhau, phù hợp với những đặc điểm của mỗi thời kỳ lịch sử cụ thể. Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay là cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, nhất là Cách mạng công nghiệp 4.0, quá trình toàn cầu hóa như một xu hướng tất yếu mà còn có xu hướng phát triển ngày càng nhanh cả về quy mô, tốc độ, tính chất và phạm vi ảnh hưởng. Những khái niệm như “biên giới mềm”, “thế giới phẳng” đang được người ta sử dụng để biện hộ cho một quan niệm phi lý rằng, thế giới ngày nay không còn có các chế độ chính trị-xã hội khác nhau, đối lập nhau, để đi tới một thế giới “phi chính trị”, mà thực chất là đem hệ tư tưởng chính trị tư­ sản áp đặt lên tất cả các quốc gia dân tộc.

Một số vấn đề về đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở Học viện Chính trị Quân sự hiện nay                                                                                                                                      Văn Việt

          Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển internet và lượng người truy cập, sử dụng các trang mạng xã hội cao nhất thế giới. Đây chính là mảnh đất màu mỡ, là cơ hội để chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tăng cường chống phá cách mạng nước ta với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, khó lường. 

Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng internet và mạng xã hội để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.- Ngọc Thức-

Mặc dù tiếp cận muộn hơn so với thế giới, nhưng internet ở Việt Nam đã có bước phát triển đột phá, mạnh mẽinternet đã trở thành phương tiện ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Bên cạnh những tiện ích của Mạng xã hội thì nó cũng có những mặt trái nhất định, Thực tế cho thấy, thời gian qua để thu hút sự quan tâm của xã hội, các phần tử phản động trong nước và nước ngoài cùng những người cơ hội chính trị, thoái hóa, biến chất đã và đang triệt để lợi dụng internet và mạng xã hội đăng tải những thông tin sai trái, bịa đặt. Họ lập ra các website, blog, sử dụng nhiều tài khoản facebook, zalo để thu thập, nhào nặn, trộn lẫn thông tin thật-giả, cắt ghép hình ảnh, tán phát, nhằm thu hút sự hiếu kỳ của người đọc, nhất là giới trẻ. Mục đích của họ là nhằm bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ thanh danh của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo cấp cao có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng; chúng chọn thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và LLVT để tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ; đồng thời tổ chức lực lượng chia sẻ bình luận với mục đích hạ uy tín, làm hoen ố hình ảnh cao đẹp của Đảng, Nhà nước ta và các đồng chí lãnh đạo cấp cao trong hệ thống chính trị.

LUẬT AN NINH MẠNG “NHỮNG QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CƠ BẢN CẦN BIẾT”-Đình Thế-

Gần đây Quốc hội đã ban hành luật an ninh mạng phù hợp với điều kiện cụ thể ở Việt Nam và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, những phần tử phản động luôn tìm mọi cách chống phá, kích động nhân dân phản đối luật này, tạo dư luận xấu trong nhân dân, nhằm gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để thống nhất nhận thức đúng đắn về, bản chất, giá trị của luật An ninh mạng đối với công tác quản lý xã hội, định hướng thông tin và lợi ích của nó đối với cuộc sống nhân dân, tôi xin cung cấp một số vấn đề liên quan đến luật An ninh mạng mà Quốc hội vừa ban hành.

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Một số âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội hiện nay-Thế Nhân-
Hiện nay cùng với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ thì sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội đã đem lại những thay đổi to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nó ngày càng khẳng định sức ảnh hưởng và vai trò to lớn của mình, trực tiếp tác động mạnh mẽ và làm thay đổi cuộc sống của con người, vì thế việc tận dụng khai thác, triệt để lợi ích của mạng xã hội nhằm phục vụ cho lợi ích, nâng cao nhu cầu cuộc sống của con người là một hệ quả tất yếu. Những lợi ích và giá trị to lớn mà mạng xã hội mang lại cho con người là không thể chối cãi, tuy nhiên đi cũng với đó là những mặt trái hay những tiêu cực mà mạng xã hội mang lại ngày càng biểu hiện rõ nét và đây là vũ khí lợi hại mà các thế lực thù địch tận dụng để khai thác sửu dụng nó như là một công cụ chống phá hữu hiệu nhất để chống phá Đảng và Nhà nước ta.  

Chống lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên mạng internet trong Quân đội hiện nay                                                                                                                     Võ Tiến 
          Trong những năm qua, sự phát triển của internet góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích của internet mang lại thì mặt trái của nó là không hề nhỏ, đặc biệt là các thế lực thù địch đã triệt để tận dụng mạng internet, coi đây là “mảnh đất mầu mỡ” để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”

Quân đội đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay


                                                                          -Văn Thành-

Như chúng ta đã biết ngày nay Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng người truy cập, sử dụng các trang mạng xã hội cao nhất thế giới. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng tăng cường chống phá cách mạng nước ta. Sự chống phá đó không chỉ gây ra tác hại nhất định đối với an ninh chính trị đất nước mà còn ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm của CB, CS ở các đơn vị quân đội.

TÌNH QUÂN DÂN TRONG MƯA BÃO-Đức Thắng-

Trong ngày 25-11, cơn bão số 9 (bão Usagi) đã quét qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tràn vào TP Hồ Chí Minh cũng như các địa phương lân cận. Bão kèm theo mưa to, gió lớn làm gãy đổ nhiều cây xanh, nhà cửa, uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng người dân.
Trước tình hình đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã chung tay cùng chính quyền và LLVT đưa người dân đến công sở của mình tránh bão. Một số nơi còn chu cấp đồ ăn, nước uống, chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho bà con khá chu đáo.

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo


NGUYÊN NGỌC
          Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam ngày nay do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Bản chất của chế độ đó là quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với bảo vệ độc lập dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo theo con đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin.

Cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta của các thế lực thù địch                                                                                                              Văn Dũng
          Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng gây chia rẽ, gây mất đoàn kết từ bên trong, bên trên nội bộ ta. Vì vậy, cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thực chất là một cuộc đấu tranh chính trị rất quyết liệt và nóng bỏng.

Đấu tranh với những luận điệu sai trái lợi dụng, mạo danh dân chủ, nhân quyền để phản dân chủ, nhân quyền                                                                                                            Trần Tâm
Như chúng ta đã biết tự do, dân chủ, nhân quyền luôn là khát vọng, nhu cầu và là thành quả đấu tranh của loài người trong lịch sử trải qua các thời đại. Dân chủ là một thước đo, một tiêu chí đánh giá trình độ văn minh của xã hội, trình độ giải phóng xã hội, giải phóng con người, phản ánh năng lực làm chủ xã hội của con người.

ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM COI “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH KHÔNG PHẢI LÀ KẾT QUẢ CỦA SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VÀO VIỆT NAM”-Ngọc Sơn-

Hiện nay, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận diễn ra hết sức phức tạp, quyết liệt. Các thế lực thù địch đang sử dụng mọi âm mưu, thủ đoạn để chống phá ta làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, làm tha hóa về chính trị, tư tưởng đối với một số cán bộ, đảng viên. Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”. Một trong những mục tiêu chúng tập trung chống phá là: phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Do đó, việc nghiên cứu, chứng minh bằng những luận cứ khoa học để phản bác lại luận điểm trên của bọn chúng có giá trị, ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và sự thành công của Việt Nam                                                                                                                 Trần Hà
          Những ngày gần đây, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền (10/12/1948 - 10/12/2018), các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang tích cực rêu rao, vu cáo một cách trắng trợn rằng ở nước ta Nhân quyền đang bị chà đạp một cách khủng khiếp, con người không được tôn trọng.

“Ý Đảng lòng dân”                                                                                                                                Viết Đạt
Chiều ngày 03/10/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 14, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường về công tác nhân sự. Theo đó, Trung ương đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

NHẬN DIỆN RÕ ĐỐI TƯỢNG, ĐỐI TÁC, KHÔNG ĐỂ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG.-Trung Tân-

Lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, tín ngưỡng, tôn giáo và các vấn đề xã hội khác, những phần tử cơ hội chính trị ở trong nước cấu kết cùng với các thế lực thù địch ở nước ngoài tiếp tục đưa ra những luận điệu tuyên truyền, kiến nghị, đòi hỏi sai trái, cực đoan. Trong đó, chúng kiến nghị đòi hỏi đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang ta cần phải “xác định rõ ràng và chính xác đối thủ, không biến thù thành bạn hoặc coi bạn là thù”, từ đó “phải liên minh với các nước cho phù hợp với xu thế của thời cuộc”.
Về vấn đề này đảng ta khẳng định rõ:“vận dụng đúng đắn quan điểm về đối tác, đối tượng: những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta. Mặt khác, trong tình hình diễn biến nhanh chóng và phức tạp hiện nay, cần có cách nhìn biện chứng: trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu tranh”.
Căn cứ xác định đối tác được đảng ta đặt lên trước - điều này vừa bảo đảm sự phù hợp với các nguyên tắc trong quan hệ quốc tế vừa phù hợp với quan điểm của đảng ta lấy đối tác làm cơ sở thiết lập quan hệ quốc tế: “hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế”; “là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam cũng ngày càng lớn và được các đối tác tin cậy.
Về đối tượng đấu tranh của Việt Nam, đảng ta khẳng định:“... bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta”. Đây là một sự khẳng định khôn khéo, mềm dẻo của chúng ta trong quyết tâm bảo vệ các lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam và mục tiêu, con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
Như vậy, Đảng ta đã thể hiện rõ quan điểm về đối tác, đối tượng của Việt Nam, quan điểm cũng chỉ rõ sự đan xen, chuyển hoá phức tạp giữa đối tác và đối tượng, ngay trong từng đối tượng vẫn có mặt đối tác, cần tranh thủ hợp tác; sự chuyển hoá giữa đối tượng, đối tác phụ thuộc rất lớn phương thức ứng xử của chúng ta.
Nhận thức sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng nói chung và quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của Việt Nam nói riêng là cơ sở để củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, góp phần phòng chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” làm thất bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội


         -Quang Quân-

Để bủa vây thông tin, nhân lên gấp bội tốc độ, mở rộng không gian việc khuếch tán những nội dung ngụy tuyên truyền trên, các thế lực thù địch sử dụng nhiều cách thức, thủ đoạn trên không gian mạng, trong đó nổi bật là lợi dụng triệt để chính những đặc điểm, trong đó có nhiều đặc tính vốn là ưu thế nổi trội, của các phương tiện truyền thông xã hội, biến chúng thành công cụ đắc lực chống phá trên mặt trận tư tưởng, gây nhiều hệ lụy tiêu cực hơn so với cách thức chống phá trước đây trên các phương tiện truyền thông, báo chí truyền thống.

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

“LINH MỤC” NGUYỄN DUY TÂN – KẺ BÁN NƯỚC


Cách đây hơn 50 năm, dưới sự kêu gọi của Mỹ, cùng với hàng loạt các nước trong khối SEATO như Philippin, Thái Lan, NewZealand,…quân đội Úc đã tham gia chiến tranh Việt Nam, phối hợp cùng quân đội Mỹ và quân đội ngụy Sài Gòn chống lại cuộc cách mạng của nhân dân 2 Miền. Cũng giống như bản chất khát máu của quân đội Mỹ, quận đội Nam Triều Tiền,… đám quân Úc tự khoác cho mình sứ mệnh “bảo vệ tự do” để thẳng tay đàn áp nhân dân miền Nam, giết hại rất nhiều người dân thường vô tội, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em trong suốt 10 năm (1962 – 1972) và gây ra nhiều cuộc thảm sát man rợ. Tội ác của quân đội Úc nói riêng và quân đội các nước liên quân do Mỹ cầm đầu trong chiến tranh Việt Nam.

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


Trong thời gian gần đây Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng và các cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến vấn đề tham nhũng ở nước ta với những vụ mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng được coi là “đại án” với nhiều đối tượng phạm tội khác nhau tập trung vào những cán bộ có chức, quyền thậm chí nhiều cán bộ cấp cao trong Đảng, Công an và Quân đội.

NHÌN NHẬN ĐÚNG VAI TRÒ CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN


Trong thời gian gần đây, khi một số tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước gặp khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến thua lỗ thì  một số tờ báo, trang mạng càng có dịp “hô hào” về việc xét lại vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước, kêu gọi phải “tư nhân hóa” nền kinh tế hay kinh tế tư nhân phải thay thế kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân… Những quan điểm này càng được cổ xúy thông một số cuộc hội thảo khoa học và phương tiện truyền thông đại chúng. Tiếp sức cho các quan đểm trên còn có “cố vấn” đẳng cấp nước ngoài. Vấn đề trung tâm mà họ kêu gọi là tư nhân hóa nền kinh tế... Vậy nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Liệu kinh tế tư nhân có trở thành nền tảng trong nền kinh tế quốc dân được hay không?

KHÔNG THỂ MƯỢN DANH TRÍ THỨC ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG


Gần đây, trên không gian mạng xuất hiện bài viết GS Lê Hữu Khóa với tự đề “Nhân trí dân chủ (phần 2)”. Trong bài viết, Lê Hữu Khóa đã nhân danh GS để nói lên những điều mang tính chất tưởng chừng như rất “lý luận”, khoa học. Tuy nhiên, ẩn chứa đằng sau vỏ bọc đó là nội dung đầy tính chất phản động. Bằng những lập luận vòng vo, lươn lẹo, GS Lê Hữu Khóa đã trắng trợn xuyên tạc quan điểm của Đảng về trí thức khi cho rằng: “Từ khi thành lập 1930 cho tới nay: không dám đối thoại với trí thức đại diện cho dân trí dân chủ, không dám đối luận với các chuyên gia về nhân tri dân chủ…”. Nguy hiểm hơn, trong bài viết Ông ta còn tự đưa ra kết luận hết sức hồ đồ: “Từ lỗi tới tội, ĐCSVN với ý đồ toàn quyền để toàn trị, nhưng lại hèn với giặc, ác với dân”.

HÃY THẬN TRỌNG VÀ CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG CHIÊU TRÒ MỚI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG!


Sự phát triển nhanh chóng của internet, mạng xã hội đã đem lại những lợi ích không thể phủ nhận, trở thành phương tiện để kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Tuy nhiên, internet, mạng xã hội cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước ta. Nhận biết được điều đó, thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, triệt để lợi dụng internet và các trang mạng xã hội để tán phát các tin, bài, videoclip có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước ta, bằng những chiêu thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm hiểm nhằm thu hút sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng mạng. Qua đó, chúng thực hiện các biện pháp, thủ đoạn tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, chống phá cách mạng, tung các tin giả, lừa bịp, mị dân, thật giả lẫn lộn làm cho một bộ phận cư dân mạng mất phương hướng, lầm tưởng rằng đó là sự thật, dẫn đến hoài nghi, thiếu niềm tin với Đảng và chế độ.

CẦN CHỐNG QUAN ĐIỂM VIN CỚ XỬ LÝ SAI PHẠM ĐỂ QUY CHỤP, CHỐNG PHÁ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG


Thời gian qua, xung quanh các phiên tòa xét xử một số vụ án có liên quan hành vi phạm tội của những cá nhân từng công tác trong CAND, QĐND như vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại Phú Thọ (liên quan ông Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa); vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm); vụ án Đinh Ngọc Hệ (Út trọc), trên nhiều trang báo ngoài nước và mạng xã hội đã có những bài viết, bình luận mang tính suy diễn, quy chụp, vượt phạm vi khuôn khổ một vụ án, tại một phiên tòa cụ thể.

ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI TRÊN INTERNET


Theo thống kê của cơ quan chức năng, Việt Nam là quốc gia có số người sử dụng internet, mạng xã hội lớn so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tính đến năm 2017, Việt Nam đã có khoảng 64 triệu người dùng internet, chiếm 67% dân số cả nước, cao thứ 12 trên thế giới và thứ 6 châu Á. Đối với mạng xã hội, Việt Nam đã có hơn 70 triệu người dùng zalo, 48 triệu người dùng Facebook và là 1 trong 10 nước có số người dùng Youtube cao nhất thế giới, trong số đó, sinh viên, tri thức trẻ là lực lượng đông đảo, thường xuyên nhất với khoảng trên 80% vào mạng mỗi ngày.

CẦN HIỂU CHO ĐÚNG LUẬN ĐIỂM “TÔN GIÁO LÀ THUỐC PHIỆN CỦA NHÂN DÂN” CỦA KARL MARX

Đa số chúng ta hiện nay chưa hiểu cặn kẽ về câu nói này của Marx. Từ cách hiểu chưa đúng của mỗi người dẫn đến còn có những cấn cá, thậm chí hoài nghi cách sử lý của Đảng, chính quyền các cấp trong xử lý những vấn đề cụ thể liên quan đến tôn giáo trong xã hội, điển hình như vụ việc đòi đất của giáo sứ Thái Hà, Hà Nội; giám mục Nguyễn Đình Thuận, Đặng Hữu Nam giáo phận Quỳnh Lưu, Nghệ An… kẻ thù của nhân dân cũng lời dụng sự kém hiểu biết của một bộ phận không nhỏ nhân dân để tuyên truyền, xuyên tác chính sách đại đoàn kết toàn dân của Đảng. Gần đây, ngày 07/12/2018, trang Thông luận đã đăng bài “Mê muội” cho rằng: “…Ý của Marx cho rằng niềm tin tôn giáo làm cho nhân dân mê muội. Thật sự đây là góc nhìn đầy ác cảm của Marx”…Từ dẫn luận này họ khẳng định “Có một điều ai cũng nhìn thấy, đó là những ai đặt niềm tin tuyệt đối vào Chủ nghĩa Marx - Lenin đều là những con người mê muội, độc ác và vong ân bội nghĩa”…

BẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NHƯ “HÒN THAN BỌC GIẤY”


Các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội “sùng bái” mù quáng về bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa Tư bản vẫn thương xuyên gieo vào lòng vào tâm trí nhân dân chính quốc và nhân dân các quốc gia khác như Việt Nam những cái gọi là “tốt đẹp” của Chủ nghĩa Tư bản đương đại. Sự hòa nhoáng, sa hoa, giàu có và cái quyền con người được các nước Tư bản, các lực lượng “truyền giáo” tung hô hàng ngày nhằm lăng xê, PR cho Chủ nghĩa tư bản để che đậy đi bản chất thực sự của nó là: “Hiếu chiến, phản động và bóc lột”. Bản chất của Chủ nghĩa Tư bản như “hòn than đỏ bọc giấy”, càng cố bộc nhiều lóp giấy thì hòn than càng cháy âm ỉ và tới ngày sẽ bùng cháy thành đám cháy lớn không thể che đậy được.

CẢNH GIÁC VỚI TIN BẨN CỦA CÁC THẾ LỰC TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG HIỆN NAY


Hàng ngày, qua các phương tiện truyền thông chúng ta được tiếp cận với lượng thông tin khổng lồ, đặc biệt là sự phát triển của Cách mạng công nghệ lần thứ 4 (hay là Cách mạng nghệ 4.0). Sự phát triển của công nghệ thông tin đã giúp các phương tiện truyền thông vô cùng lớn mạnh và len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống. Trong thế giới thông tin mênh mông có rất nhiều thông tin có ích, thậm chí giúp con người định vị được cuộc sống và sống đẹp hơn. Nhưng, bên cạnh đó có không ít thông tin “bẩn” do các tổ chức hoặc cá nhân phản động chống Đảng Cộng sản Việt Nam, những kẻ cơ hội chính trị và những kẻ theo chủ nghĩa “dân túy” tung ra nhằm mục đích xuyên tạc, bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và cá nhân các nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

BIỂU TÌNH Ở PARI VÀ NHỮNG CÁI TỐT CỦA CHẾ ĐỘ TA


Nhân “Vụ Pa ri” đang “nóng” và cũng là nghiêm trọng nhất ở Pháp trong 50 năm qua, một minh chứng CNTB ngày càng bất ổn. Một số người “kêu” rằng: Việt Nam theo “định hướng XHCN” - “cái thứ mà hầu hết các nước đã bỏ”, do vậy Việt Nam lạc hậu là đương nhiên, bao giờ CNXH mới hoàn thiện?, v.v… Những người “kêu” như vậy vì họ không hiểu “CNXH là gì”?, “Vì sao Liên xô, Đông Âu sụp đổ”?, “Vì sao chế độ ta hơn 30 năm đổi mới mà CNXH vẫn chưa… hoàn thiện?. Xin thưa: CNTB phát triển trước ta vài thế kỷ mà còn “chưa hoàn thiện”, còn bao rối mù, thì sao? Hơn nữa, hiện nay ta chẳng hề “vui” khi các nước TBCN đối tác bất ổn! Nhân đây xin so sánh vài sự thật giữa Việt Nam với các nước TBCN để thấy rằng thời đại này mà “bôi đen”, “tô hồng” việc gì đó là lỗi thời, lạc hậu:

“DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” VỚI “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

 “Diễn biến hòa bình” do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 của thế kỷ 20, sau đó tiếp tục được bổ sung và hoàn chỉnh thành chiến lược vào cuối thập niên 80 của thế kỷ 20.

KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH CHỐNG ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa” quân đội, kẻ thù đã sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi và thâm hiểm, tập trung vào xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện âm mưu này, chúng xuyên tạc, phủ nhận hệ tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta. Lợi dụng tình trạng quan liêu, tham nhũng, thoái hóa biến chất ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và những yếu kém, khó khăn trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nước ta, kẻ thù kích động, gây chia rẽ, làm mất lòng tin của nhân dân, quân đội vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp hiện hành của nước ta- điều khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng".

“Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình” hay chiêu trò chống phá của Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong


                                                                                                                                              Binh nhì
          Nói về Nguyễn Ngọc Nam Phong và những hành vi, phát ngôn mang tính tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam thì có lẽ chúng ta ai cũng biết. Trong những ngày qua, dư luận xã hội rất bất bình, phẫn nộ về bài rao giảng “Thánh Lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình” của Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong tại giáo sứ Thái Hà, Hà Nội với chủ đề: “Chủ nghĩa cộng sản – Thiên đường hay địa ngục”

ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÔNG TIN XẤU ĐỘCTRÊN KHÔNG GIAN MẠNG-Hữu Phước-

Hiện nay, an ninh không gian mạng là vấn đề nóng bỏng, thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Ở nước ta các thế lực phản động, cơ hội chính trị, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" (DBHB) thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ chúng ta; trong đó Quân đội được xác định là mục tiêu trọng điểm.

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ SỰ ĐỐI LẬP GIỮA TÔN GIÁO VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


                                                         
Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề tôn giáo được chúng coi là “mảnh đất màu mỡ”, là ngòi nổ trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, Bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam. Một trong những nguyên nhân để chúng lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta đó chính là sự đối lập về thế giới quan của tôn giáo và thế giới quan duy vật biện chứng trong nền tảng tư tưởng của Đảng. Thế giới quan của tôn giáo là thế giới quan “lộn ngược”, “tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo - vào trong đầu óc của con người - của những lực lượng ở bên ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ. Tính chất duy tâm, thần bí của tôn giáo đối lập với khoa học, thế giới quan duy vật biện chứng của hệ tư tưởng Mác – Lê-nin.

Kiên quyết đấu tranh luận điệu xuyên tạc của Phạm VănTại kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với số phiếu tín nhiệm của 476 trong tổng số 477 đại biểu có mặt ở hội trường, chiếm 99,79%. Vào hồi 15 giờ 14 phút cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước.

Hãy cảnh giác với những cách thức chiêu bài phù phiếm, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch-Thanh Nhặn-


Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Nhà Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong những năm qua, các thế lực thù địch luôn tìm cách tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng, tinh thần trong đời sống xã hội của nhân dân ta. Qua đó chúng vô vàng luận điệu, chiêu bài trò lừa bịt thế hệ trẻ Việt nam nhằm xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, mục đích của bọn chúng đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ động, cảnh giác, đấu tranh với các luận điệu xâm hại quốc phòng, an ninh trên không gian mạng                                                                                                         Văn Thịnh

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, không gian mạng trở nên không thể thiếu và có vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế tri thức của mỗi quốc gia cũng như nước ta. Tuy nhiên, không gian mạng cũng tạo ra môi trường mà các thế lực xấu triệt để lợi dụng để chống phá, trong đó có chống phá về quốc phòng, an ninh. Bởi vậy, nâng cao cảnh giác, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc trên lĩnh vực này là nội dung quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay đặc biệt là trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

TIẾP CẬN LÝ DO CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG TÔN GIÁO ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA


                                                                              
Với mục tiêu đưa Việt Nam phát triển đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa là một trong những âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc của kẻ thù. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, cùng với vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, các thế lực thù địch đã và đang ra sức lợi dụng triệt để “tôn giáo”, chúng coi đây như “mảnh đất màu mỡ” để khai thác nhằm xuyên tạc, vu khống, kích động, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới chuyển hóa thành công chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Ở VIỆT NAM KHÔNG CẦN ĐA NGUYÊN HÓA CHÍNH TRỊ Đa nguyên hoá chính trị hoàn toàn đối lập với nhất nguyên chính trị. Đó là sự tồn tại của hai hoặc nhiều thế lực chính trị trong phạm vi một quốc gia, đại diện cho những lợi ích khác nhau. Đối với các nước xã hội chủ nghĩa thì đa nguyên hoá chính trị là hiện tượng gây sự chia rẽ trong nội bộ chính đảng của giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, thậm chí sẽ tạo ra chỗ dựa cho các phần tử cực đoan và các thế lực thù địch trong và ngoài nước tiến hành hoạt động chống chủ nghĩa xã hội.

MỐI QUAN HỆ “MÁU THỊT QUÂN DÂN” LÀ KHÔNG THỂ CHIA RẼ


CÔNG THÀNH
Một trong những mưu đồ để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch tập trung công kích thời gian gần đây chính là chia rẽ Quân đội với nhân dân, làm phai nhạt tình cảm quân - dân.
Mối quan hệ gắn bó “máu thịt”, mật thiết với nhân dân, “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, “quân với dân một ý chí” là truyền thống cực kỳ quý báu, nền tảng, cội nguồn sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam, kết tinh thành biểu tượng sáng ngời “Bộ đội Cụ Hồ”. Thế nên, trong âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các thế lực thù địch luôn tập trung tìm mọi cách để phá hoại cội nguồn sức mạnh của Quân đội, dân tộc, cố tình xuyên tạc, phủ nhận bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kích động, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết gắn bó “máu thịt”, “cá nước” giữa Quân và Dân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiêu thức thâm độc.

Không có chuyện tổn hại đến quan hệ “Bang giao”


                                                                                 -Ngọc Tuân-
Tính đến nay, đã hơn 01 năm ngày ông Trịnh Xuân Thanh về nước, ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra về những sai phạm của mình trong thời điểm còn đương chức, các thế lực thù địch vẫn tập trung chĩa mũi nhọn chống phá với nhiều luận điệu khác nhau trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó ,chúng đặc biệt lớn tiếng và vịn cớ cho rằng: Chính quyền Việt Nam đã chỉ đạo việc bắt và dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh ngay trên nước Đức để dẫn độ về nước và việc làm này là vi phạm luật pháp hiện hành của Đức, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Đức…
Trong khi đó, Bộ Công an Việt Nam đã công bố những bằng chứng không thể chối cãi về việc ông Trịnh Xuân Thanh tự giác ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam với những vi phạm khuyết điểm của mình khi còn đương chức. Các thế lực thù địch đâu có hiểu rằng, pháp luật Việt Nam vốn rất nghiêm minh nhưng cũng sẵn sàng khoan hồng với những ai khi đã có khuyết điểm, khi đã phạm tội nhưng biết ăn năn, hối cải, biết quay đầu là bờ... Điều này thì chắc là ông Trịnh Xuân Thanh hiểu hơn chúng nên mới hành động như vậy.
Còn đối với mối quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Đức mà chúng cho là ảnh hưởng ấy chẳng qua là cái cớ để chúng bôi nhọ Việt Nam, công kích vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hiện nay mà thôi. Không có thể chỉ vì chuyện của cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh mà ảnh hưởng đến mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt 

NÊU CAO CẢNH GIÁC, CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH VÔ HIỆU HÓA “VŨ KHÍ NHÂN QUYỀN” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


 Ngọc Hương
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, các thế lực thù địch vẫn không ngừng thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Chúng tung ra các quan điểm sai trái, thù địch nhằm đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng, gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM NGÀY CÀNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO TRONG THỰC TẾ


                                                                        

Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức xuyên tạc đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; phủ nhận những thành tựu của cách mạng, lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, những tiêu cực xã hội để chống phá cách mạng, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Các thế lực thù địch coi vấn đề nhân quyền là một “ngòi nổ” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta.  

Đấu tranh trên mặt trận lý luận chống âm mưu phá hoại kẻ thù nhằm bảo vệ Đảng , nhà nước, nhân dân                                         
Có thể khẳng định, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội là một chiêu bài, một âm mưu hết sức nguy hiểm, thâm độc trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Xét về nội dung tuy không mới, nhưng về thủ đoạn, cách thức tiến hành thì có sự thay đổi, điều chỉnh so với trước. Chúng triệt để lợi dụng việc nước ta hội nhập, mở cửa để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội bằng mọi hình thức hết sức tinh vi. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải đề cao cảnh giác, tích cực và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của chúng; tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC NHẰM BÔI XẤU HÌNH ẢNH CÁC LÃNH TỤ CÁCH MẠNG                                                                                  
           Liên tục trong các ngày từ 03/12/2018 - 05/12/2018 trên trang cá nhân Facebook có tên “Thai Mai” liên tục đăng tải các bài viết đề cập đến cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều đáng nói, trong các bài viết không nhắc đến sự phối kết hợp giữa một người trên cương vị là Tổng Bí Thư và một người với vai trò là Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, mà toàn những lời lẽ công kích, xét lại lịch sử, vậy bản chất hiện tượng này là gì?

NHẬN DIỆN MỘT SỐ ÂM MƯU, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC LUẬT AN NINH MẠNG


Thanh-Hà
          Trong thời gian gần đây, trước, trong và sau khi Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng và việc công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật này, dư luận trong nước và ngoài nước đều hết sức quan tâm. Thế nhưng, núp dưới chiêu trò “tự do ngôn luận”, những kẻ cơ hội và các thế lực thù địch ở trong nước, ở nước ngoài có những thủ đoạn xuyên tạc Luật An ninh mạng nhằm mục đích gây hỗn loạn thông tin, tạo ra sự ngờ vực và dư luận xấu trong xã hội; từ đó, xuyên tạc chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta về ban hành các luật. Vì vậy, nhận diện và đấu tranh với luận điệu xuyên tạc Luật An ninh mạng hiện nay là rất cấp bách.

TẠI SAO NÓI “BỘ ĐỘI KHOANH TAY"-Ngọc Tuân-

Trong thời gian qua, với việc tung ra luận điệu “Hãy nhìn vào thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay”, các thế lực thù địch cho rằng ở Việt Nam hiện nay đang xuất hiện một thực trạng đó là: Đảng thì chỉ tay, Quốc hội thì giơ tay, Mặt trận thì vỗ tay, Chính phủ thì phủi tay, Tri thức thì phẩy tay, Quốc doanh thì ngửa tay, Công an thì còng tay, Bộ đội thì khoanh tay, côn đồ thì ra tay, tội phạm thì ngoặc tay, quan chức thì đầy tay, Nhân dân thì trắng tay.

Đấu tranh phòng, chống hành vi lợi dụng không gian mạng chống phá cách mạng Việt Nam


                                                                                                                      Minh Tuấn
          Với những lợi ích từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) mang lại như: trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano, thực tế ảo, tương tác thực tại ảo, mạng xã hội, điện toán đám mây, công nghệ sinh học phân tử, in 3D... đã và đang làm biến đổi toàn diện các mặt của quan hệ sản xuất xã hội truyền thống, được biểu hiện từ quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức quản lý đến phân phối sản phẩm và từ quản lý, quản trị truyền thống sang quản lý số. Con người tương tác, kết nối, chia sẻ thông tin với nhau và gắn kết, tích hợp với vạn vật qua mạng internet (IoT), các hệ thống kết nối internet (IoS).

Cảnh giác, chủ động và tích cực đấu tranh với các thế lực thù đich đang lợi dụng vấn đề Tôn giáo để chống phá Đảng và chế độ ta


Đình Thắng
Cùng với vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề “tôn giáo” để tạo sự chống phá đa diện nhằm vào Đảng và chế độ ta. Mục đích của việc lợi dụng vấn đề này là để kích động, gây rối, phá hoại, gây mất ổn định chính trị-xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Nâng cao cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc“phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch                                                                       
Trong thời gian gần đây các đối tượng phản động lại tiếp tục sử dụng những chiêu bài kích động, gây rối tuy không mới nhưng rất nguy hiểm và thâm độc. Bằng cách, chúng lợi dụng mạng xã hội, internet, facebook và tiktok để tung ra những bài viết, hay những đoạn video clip mang màu sắc phản động, bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử không chỉ nhằm đả kích chế độ, trong đó yêu cầu cần “xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với quân đội ta”. Từ đó, chúng kêu gọi kích động bạo loạn, biểu tình trái pháp luật hòng gây rối an ninh trật tự tại một số khu vực, đặc biệt các khu vực có doanh trại quân đội đóng quân trên địa bàn.

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


NGUYỄN TRANG
Với âm mưu đẩy mạnh hoạt động “Diễn biến hòa bình” hòng chống phá sự nghiệp cách mạng ở nước ta, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang ráo riết tổ chức các hoạt động phá hoại trên nhiều lĩnh vực. Trên mặt trận chính trị, tư tưởng, chúng tập trung vào những hoạt động chủ yếu đó là:

Giải pháp đấu tranh làm thất bại thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Quân đội hiện nay


TÂN NGUYỄN
          Hiện nay, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và “phi chính trị hóa” quân đội, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ta. Một trong những thủ đoạn chiến lược của chúng là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Quân đội ta nhằm  thay đổi bản chất của sự vật, mà chủ thể ở đây là Quân đội ta. Bằng những hành động gây “tự diễn biến” có chủ đích của các thế lực thù địch, quá trình “tự chuyển hóa” diễn ra từng bước, làm cho cán bộ, chiến sĩ suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, xa rời bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, giảm sút sức mạnh chiến đấu và làm phai mờ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hướng tới đi theo quỹ đạo chính trị của quân đội tư sản - đội quân phản cách mạng, tiến tới vô hiệu hóa lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.