Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, NHÂN DÂN, CHỐNG TỰ KIÊU, TỰ ĐẠI, TỰ TƯ TỰ LỢI TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊNTrong buổi nói chuyện tại Đại hội giáo dục phổ thông toàn quốc vào ngày 23 tháng 3 năm 1956, Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nếu không hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, tự kiêu, tự đại, tự tư tự lợi, như thế là trái với chủ nghĩa Mác - Lênin”. Lời dạy của Người được đưa ra trong thời điểm miền Bắc nước ta vừa bước vào hòa bình, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục đấu tranh nhằm thống nhất nước nhà. Công tác giáo dục của nước ta còn hết sức khó khăn.

Cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch


  
Tuyên truyền chống phá chế độ, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta và lãnh tụ là chiến lược lâu dài và thường xuyên của các thế lực thù địch. Mỗi lần đến Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 hay những sự kiện chính trị khác liên quan đến Bác Hồ như Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, Ngày Quốc khánh 2-9, Ngày thành lập Đảng 3-2… Các thế lực thù địch và phần tử xấu lại tuyên truyền xuyên tạc, đưa ra những thông tin xúc phạm lãnh tụ một cách nghiêm trọng và vô căn cứ.
Tìm mọi cách để xuyên tạc
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân cách lớn trong lòng người dân Việt Nam, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam, là danh nhân văn hóa thế giới. Có vô số bài nói, bài viết của các nhà khoa học, nhiều cuộc hội thảo quốc tế, nhiều công trình khoa học lớn đã nghiên cứu, ghi nhận, tôn vinh cuộc đời, đạo đức, hoạt động cách mạng, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân lao động Việt Nam và nhân loại trên thế giới.
Đối với cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã có những đóng góp rất lớn: tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam; sáng lập, giáo dục, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo toàn dân đánh bại thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nhân dân ta thoát khỏi cuộc đời nô lệ, làm chủ đất nước, mọi người được sống trong hòa bình, độc lập, tự do như hôm nay. Là người Việt Nam chúng ta phải hiểu rõ hơn ai hết về công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc và đất nước ta.
Trong thời gian qua, các tổ chức phản động lưu vong, nhất là tổ chức khủng bố “Việt Tân” và bọn chống đối trong nước, số bất mãn, cơ hội chính trị do bị kích động, lôi kéo của kẻ xấu đang ra sức lôi kéo, mua chuộc bằng tiền, tuyển mộ những thành phần bất hảo trong nước làm cộng tác viên, dùng mạng xã hội để tuyên truyền bôi nhọ, xuyên tạc Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Bến Tre, vừa qua cơ quan chức năng đã phát hiện một số đối tượng dùng chiêu trò này để tuyên truyền nói xấu Bác Hồ bằng những hình ảnh, bài viết qua sự nhào nặn, cắt ghép đưa lên mạng facebook để tán phát trong cộng đồng người xem. Cơ quan chức năng đã xác định danh tính; các đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi sai trái và bị xử lý nghiêm theo pháp luật.
Cần cảnh giác và lên án
Chúng ta luôn có niềm tin sâu sắc, sự thật mãi là sự thật, chân lý mãi là chân lý. Cho dù những kẻ chuyên vu cáo, xuyên tạc có dùng bao nhiêu thủ đoạn, dựng bao nhiêu bộ phim để xuyên tạc về Bác Hồ thì cũng không thể nào ảnh hưởng đến hình ảnh, đạo đức và nhân cách của Người. Một bằng chứng sự thật sống động khẳng định giá trị về cuộc đời, sự nghiệp Hồ Chí Minh đó là tư tưởng, đạo đức, cuộc đời hoạt động trong sáng “không gợn chút riêng tư” của Hồ Chí Minh đã và mãi mãi được nhân dân Việt Nam, nhân dân tiến bộ trên thế giới viết lại, kể lại, với tình cảm biết ơn, sự ngưỡng mộ, kính trọng. UNESCO thế giới tôn vinh Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”. Cho đến hôm nay, những giá trị cách mạng, khoa học, nhân văn trong tư tưởng, đạo đức, cuộc đời cách mạng trong sáng hết lòng vì nước, vì dân của Hồ Chí Minh đang tiếp tục tỏa sáng trong lòng người dân Việt Nam và thế giới.
Vì vậy, mỗi chúng ta phải nhận diện rõ nét, không mơ hồ, mất cảnh giác trước những chiêu trò bôi nhọ hình ảnh Bác Hồ của bọn xấu đang từng ngày, từng giờ rêu rao trên mạng. Qua đó, mỗi cán bộ và người dân Việt Nam phải là một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh chống lại những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch và phần tử xấu; phản bác một cách mạnh mẽ, lên án không khoan nhượng với hoạt động xấu xa của bọn chúng, góp phần bảo vệ sự trong sáng của Bác Hồ về đời tư và sự nghiệp, bảo vệ tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.

Đối với lớp trẻ hiện nay, khi xem thông tin trên mạng, cần phải có nhận thức đúng đắn, chọn lựa thông tin cần thiết để tiếp cận, không nghe theo luận điệu tuyên truyền, bịa đặt của bọn xấu xuyên tạc về Bác Hồ, về Đảng, tránh bị lôi kéo tham gia mạng xã hội để tuyên truyền, nói xấu Bác Hồ, nói xấu Đảng. Khi phát hiện người nào sử dụng mạng xã hội có hành vi như trên kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để có biện pháp truy tìm, đấu tranh, xử lý thích đáng, nhằm làm thất bại mọi mưu đồ phá hoại của bọn phản động trong việc dùng chiêu trò này để làm lung lạc ý chí, giảm niềm tin của cán bộ và nhân dân vào Bác Hồ vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là hành động thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam, sự kính trọng, biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với Bác Hồ kính yêu.                                                                                          
                                                                                     Hương

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân

Dân là chủ, dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh. Dân là chủ và dân làm chủ là vấn đề rộng lớn, xuất phát từ việc đánh giá đúng đắn vai trò của nhân dân và bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ trong đó nhân dân lao động là người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ cuộc sống bản thân.

CẢNH GIÁC VỚI NHỬNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC


- Ngọc Tuân-

Trong thời gian qua, với việc tung ra luận điệu “Hãy nhìn vào thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay”, các thế lực thù địch cho rằng ở Việt Nam hiện nay đang xuất hiện một thực trạng đó là: Đảng thì chỉ tay, Quốc hội thì giơ tay, Mặt trận thì vỗ tay, Chính phủ thì phủi tay, Tri thức thì phẩy tay, Quốc doanh thì ngửa tay, Công an thì còng tay, Bộ đội thì khoanh tay, côn đồ thì ra tay, tội phạm thì ngoặc tay, quan chức thì đầy tay, Nhân dân thì trắng tay.
Chúng ta phải khẳng định rằng đây là một luận điệu hết sức phản động của các thế lực thù địch nhằm hạ bệ vai trò lãnh đạo của Đảng và các thành viên trong Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay. Vấn đề ở đây là dưới sự bình luận hết sức tinh vi và có vẻ chặt chẽ, cùng với những dẫn chứng về những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, quản lý đất nước hiện nay của tổ chức Đảng và chính quyền các cấp (nhất là cấp cơ sở); rất nhiều quần chúng nhân dân đã ngộ nhận và tán dương luận điệu của chúng trên các trang mạng, trong đó có cả những cán bộ, đảng viên. Đây là điều hết sức nguy hại.
Ở đây tôi chỉ lấy ví dụ một lĩnh vực để thấy được sự nham hiểm của luận điệu này. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, là quân đội từ nhân dân mà ra, được nhân dân đùm bọc dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; lập nên những chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược trong chiến tranh. Hiện nay, Quân đội ta đang trong giai đoạn hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ở đâu khó khăn, ở đâu nhân dân cần, bộ đội ta đều có mặt giúp đỡ và sát cánh cùng nhân dân; từ những ngư dân đánh bắt cá ở các vùng biển xa xôi của Tổ quốc, khi gặp nạn, khi bị đe dọa đến tính mạng và tài sản bộ đội ta đều có mặt giúp đỡ để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển; từ những vùng đồng bào dân tộc, biên giới xa xôi hẻo lánh, hình ảnh anh bộ đội biên phòng quân hàm xanh mang cái chữ đến cho con em đồng bào, giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo; từ những cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân, dân quân tự vệ luôn có mặt kịp thời giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, cháy rừng… Những hình ảnh đó đã và đang ngày càng tô thắm thêm truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Là minh chứng để đập tan luận điệu cho rằng “Bộ đội thì khoanh tay” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ mối quan hệ máu thịt quân dân./.
NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN VÀ NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

       

                Hiện nay, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để chống phá sự nghiệp cách mạng của chúng ta, chống phá Đảng, chống phá chế độ ta. Dã tâm của họ là không thay đổi. Do đó, cần nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của chúng:

1. Về động cơ, mục đích
Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra những quan điểm sai trái, thù địch một cách công khai, nhằm đả kích vào Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đả kích vào chế độ XHCN, phủ nhận con đường XHCN, nhằm lái đất nước đi vào con đường TBCN. Còn có những ý kiến của cán bộ, đảng viên khác, thậm chí có khi trái với một số chủ trương của Đảng trong một thời điểm nào đó nói chung là vì mục đích xây dựng, muốn đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước để làm tốt hơn, lãnh đạo và quản lý đất nước hiệu quả hơn. Thậm chí trước những tiêu cực xã hội, những yếu kém trong lãnh đạo, quản lý, có thể có những ý kiến của cán bộ, đảng viên tâm huyết quá bức xúc, phê phán mạnh mẽ, gay gắt cũng là vì mục đích, động cơ xây dựng.

Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng
                                                                        Quang Minh
Không vì mục đích “ôn lại lịch sử” để “hướng tới tương lai” mà tác giả bài viết “Tiến trình vong nô vẫn đang tiến triển” đăng trên Bureau CTM Media - Á Châu lại “cố tình” “suy diễn” và đưa ra những “tư liệu”, “trích dẫn” của  một số cá nhân, thậm chí của cả những đồng chí nguyên là cán bộ cơ quan cấp cao của Đảng, Nhà nước về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 với mục đích không có gì khác hơn là kích động lòng thù hận dân tộc và phá hoại quan hệ đoàn kết quốc tế của Việt Nam. Trước khi “cho ra tác phẩm này”, tác giả bài viết đã không quên “giới thiệu thành tích” của mình rằng, trước đó đã có bài viết liên quan đến kỷ niệm 40 năm cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam của Việt Nam. Chưa nói đến nội dung, chỉ thông qua tựa đề bài viết “Rụt rè kỷ niệm chiến tranh biên giới Tây Nam, còn chiến tranh biên giới phía Bắc thì sao?”, có lẽ chúng ta cũng hiểu được điều gì mà tác giả bài viết muốn đề cập. Với động cơ thiếu “trong sáng”, tác giả bài viết đã đưa ra những nhận định đầy chủ quan, hàm ý xúc phạm rằng “sau cao điểm 17 tháng 2, toàn bộ mọi hoạt động kỷ niệm” “40 năm Trung Quốc xâm lược Việt Nam”, “chỉ là một phân cảnh hài trong bi kịch dài của tiến trình vong nô của đất nước”.
Nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ không ít người trong chúng ta sẽ lầm tưởng rằng, “tác giả bài viết” là người “tâm huyết”, “có trách nhiệm” với “lịch sử” và đất nước, trong đó có cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc cách đây 40 năm. Tuy nhiên, khi bài viết tiếp tục dẫn ra những hạn chế trong một số hoạt động thương mại, hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với Trung Quốc, tình hình tranh chấp chủ quyền trên biển Đông… Nhất là việc cho rằng “ở Việt Nam nói đến các cuộc chiến xâm lược của Trung Quốc từ Hoàng Sa, biên giới phía Bắc, Gạc Ma,… đã thành điều cấm kỵ” hay “Truyền thông bị bóp nghẹt không được nhắc đến tội ác của Trung Quốc”,… đã cho thấy rõ ràng hơn “ý định” của tác giả bài viết chính là nhằm kích động, gây chia rẽ mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, nhằm phục vụ cho mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam.
Bởi vậy, mỗi chúng ta, một mặt luôn trân trọng lịch sử, không bao giờ quên những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam cho hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, trong đó có cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Mặt khác, phải hết sức cảnh giác, không để mắc mưu các thế lực thù địch, nhất là việc lợi dụng lòng yêu nước của người dân để tuyên truyền kích động, gây chia rẽ đoàn kết giữa Đảng với nhân dân cũng như đoàn kết quốc tế của Việt Nam, trong đó có quan hệ đoàn kết với Trung Quốc. Điều này, làm tổn hại, thậm chí là phá hoại lợi ích quốc gia - dân tộc và thành quả cách mạng của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay./.Vẫn là luận điệu chống phá Đảng
Quang Minh
Trên trang mạng xã hội, Bureau CTM Media - Á Châu mới đây có đăng bài viết: “Đảng CSVN: Cái mụn nhọt cuối cùng!” Không rõ tác giả là ai, nhưng nội dung mang tính hằn học chống Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Một trong những chiêu trò mới là các thế lực thù địch vừa không công khai danh tính của kẻ viết, vừa lấy sự kiện lịch sử để xuyên tạc hiện tại, qua đó lừa phỉnh người đọc.
Nội dung bài viết chúng xuyên tạc vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam rồi đưa ra kết luận sự chấm dứt vai trò đó một cách “tất yếu” là hết sức phản động, đó là sự đê tiện đến cùng cực của những kẻ khoác áo người Việt Nam “yêu đồng bào, yêu đất nước quê hương”.
Những kẻ xuyên tạc vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam thực ra họ chẳng hiểu gì về lịch sử của dân tộc Việt Nam. Bởi vì:
Thứ nhất, mỗi người dân Việt Nam, ai cũng nhận thức rõ rằng sự ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định để dân tộc ta giành được thắng lợi trước những kẻ thù xâm lược.
Sau 15 năm kể từ ngày thành lập, năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã cứu nhân dân thoát khỏi nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử nước ta và phát động cao trào đấu tranh toàn dân nhất tề đứng dậy Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công. Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước công – nông được thành lập, toàn dân Việt Nam được đi bầu cử tự do năm 1946 chế độ dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân được hiện thực hóa trên thực tế. Năm 1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tiếp đó, Đại thắng Mùa xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa giang sơn về một mối, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước. Đến năm 1978, 1979 giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Đó là kết quả đấu tranh của quân và dân ta không tiếc máu xương, không sợ hy sinh, gian khổ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thứ hai, sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng tăng.
Từ năm 1986 tới nay, sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, Nhân dân Việt Nam đã khắc phục khó khăn, đưa nước ta phát triển vượt bậc với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đời sống nhân dân ta từng bước được nâng lên.
Việt Nam đến nay, đã chủ động và tích cực hội nhập quốc tế: Thiết lập quan hệ ngoại giao với 189/193 nước thành viên của Liên Hợp Quốc, có quan hệ kinh tế, thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; ký kết trên 90 Hiệp định thương mại song phương, gần 60 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 54 Hiệp định chống đánh thuế hai lần và nhiều Hiệp định hợp tác về văn hoá song phương với các nước và các tổ chức quốc tế.  Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 3 quốc gia (gồm: Trung QuốcNgaẤn Độ); Quan hệ đối tác chiến lược với 13 quốc giađối tác toàn diện với 11 quốc gia; Quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hoá trên 230 thị trường của các nước và vùng lãnh thổ, Quan hệ hợp tác với hầu hết các tổ chức đa phương như Ngân hàng phát triển Á Châu, Quỹ tiền tệ thế giới, Ngân hàng thế giới; Là thành viên của nhiều tổ chức và  diễn đàn quốc tế như: Cộng đồng Pháp ngữLiên Hiệp QuốcPhong trào Không liên kết, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM)Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực châu Á- Thái Bình Dương (APEC)Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)… Việt Nam đã nỗ lực thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cam kết và tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ các tổ chức mà chúng ta tham gia.
Mới đây, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un trong hai ngày 27-28/02/2019 tại Thủ đô Hà Nội. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên có ý nghĩa quan trọng về đối nội và đối ngoại, không chỉ với Việt Nam mà cả trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế cũng như với 2 đối tác Mỹ và Triều Tiên. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều với những kết quả đạt được góp phần vào hòa bình và sự ổn định trên thế giới.
Như vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam là không thể phủ nhận. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ và mãi mãi phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc và thời đại để đưa Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.
Việc hô hào “đấu tranh” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta chỉ là những chiêu trò lạc lõng trước xu thế phát triển hiện nay của đất nước. Do đó, mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác, đấu tranh vạch trần, loại bỏ những chiêu trò lừa phỉnh của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam./.


NHẬN DIỆN MỘT SỐ THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN INTERNET, MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG.


NHẬN DIỆN MỘT SỐ THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN INTERNET, MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG.
Văn Việt
Những năm qua, sự phát triển nhanh chóng của Internet, mạng xã hội đã đem lại những lợi ích không thể phủ nhận; từng bước khẳng định vai trò thiết yếu trong đời sống xã hội, trở thành môi trường cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác sử dụng thông tin cho mọi người và đang thâm nhập vào cuộc sống của con người trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Với đặc điểm nổi trội là tốc độ kết nối nhanh, phạm vi chia sẻ rộng, hiệu quả tác động lớn, Internet, mạng xã hội trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với đời sống, tác động một cách trực tiếp, làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá thể, qua đó tác động đến sự phát triển của toàn xã hội. Tuy nhiên, Internet, mạng xã hội cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước nói chung, Quân đội ta nói riêng.

Biến tướng trục lợi từ lễ hội hiện nayNgày nay với sự phát triển của đất nước, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, cùng với đó là các lễ hội, đình chùa được khôi phục phát triển theo. Đây là một phong tục truyền thống cần được duy trì và phát triển. Nhưng trong những ngày đầu xuân một số phần tử cơ hội lợi dụng lễ hội ở các địa phương để buôn thần bán thánh, trục lợi, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Vì lợi ích cá nhân mà nhiều nghi lễ trong lễ hội bây giờ không đúng với nghi lễ truyền thống, gây nên hình ảnh méo mó, phản cảm không cần thiết, đôi khi có cả những hành động xúc phạm thần linh.
Rõ ràng hành vi như thế làm cho yếu tố văn hóa tâm linh trong một số lễ hội không còn nhiều mà nó đã biến dạng, méo mó. Đây là vấn đề cần phải lên án và cần có sự vào cuộc của cơ quan ban ngành các cấp tránh để các phần tử xấu lợi dụng, xuyên tạc, gây bất ổn an ninh trật tự địa phương cũng như những nét đẹp trong các lễ hội truyền thống./.
                                                     THỜI ĐẠI


BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI TIÊU CỰC
TỪ MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI THANH NIÊN
QUÂN ĐỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

   Hiện nay còn vô số thông tin, hình ảnh có nội dung xấu độc, trái với truyền thống văn hóa dân tộc cũng được tán phát lên các trang thông tin điện tử (website), blog, mạng xã hội, trên phần phản hồi (comment) của các báo điện tử… Vì vậy, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng internet để truyền bá những thông tin xấu độc, đăng tải những status trên trang blog cá nhân với ngôn ngữ, luận điệu đầy tính kích động, phản động, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, tìm mọi cách thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta trên mọi lĩnh vực.
        Thanh niên trong Quân đội hiện nay đã và đang tiếp cận, sử dụng các trang mạng xã hội với nhiều mục đích khác nhau: tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập, trao đổi thông tin hữu ích, chia sẻ, kết nối bạn bè… Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy bên cạnh những tác động tích cực của các trang mạng xã hội mang lại thì không tránh khỏi những tác động tiêu cực, đặc biệt là những tác động trực tiếp ảnh hưởng đến bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục tiêu, lý tưởng cách mạng của thanh niên Quân đội hiện nay, ngoài ra còn làm ảnh hưởng tới việc chấp hành kỷ luật và chấp hành các chế độ trong ngày, trong tuần ngày càng có nhiều mặt hạn chế nếu không có sự quản lý chặt chẽ của cán bộ đơn vị.
        Với đặc điểm các trang mạng xã hội có lượng người sử dụng đông đảo, thông tin truyền tải không hạn chế và lan truyền sâu rộng, mạng xã hội chính là “mảnh đất vàng” để các thế lực phản động thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” đối với thanh niên (trong đó có thanh niên trong Quân đội) bằng cách cho đăng tải, chia sẻ, lan truyền các bài viết, bình luận có quan điểm chính trị đối lập với Đảng và Nhà nước ta… Nếu không đủ tỉnh táo, kiên định với lập trường cách mạng, bản lĩnh chính trị thì thanh niên Quân đội sẽ bị cuốn theo những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, bị lung lay ý chí, niềm tin, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Do tuổi đời còn trẻ, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng đang trong quá trình hoàn thiện, thích khám phá những vấn đề mới, hơn nữa cùng với tâm lý thích nổi tiếng, thích được mọi người chú ý, câu “like”, câu “view”… khiến cho một bộ phận không nhỏ thanh niên Quân đội tạo lập tài khoản mạng và cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân với tư cách quân nhân, đưa các thông tin, hình ảnh có nội dung mật, hoặc liên quan đến nội bộ cơ quan, đơn vị, hoặc “nhạy cảm” trong quan hệ gia đình, xã hội, hoặc tán đồng, ủng hộ các quan điểm, luận điệu tiêu cực, sai trái lên trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Mạng xã hội là môi trường thuận lợi cho những thông tin, hình ảnh, video clip có nội dung tha hóa về đạo đức hoành hành. Sử dụng mạng xã hội có thể bắt gặp hàng ngày, hàng giờ những thông tin về trộm cắp, giết người, lừa đảo, ăn chơi sa đọa, sự vô tâm, vô cảm… Tất cả điều này đều gây ra những tác động tiêu cực tới đạo đức, lối sống của quân nhân, có thể khiến cho thanh niên Quân đội có những hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, nếu không có nhận thức đầy đủ và ý thức cảnh giác khi đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, video clip,… thanh niên Quân đội dễ bị dụ dỗ, lôi kéo dẫn đến vi phạm pháp luật, quy định của đơn vị và Quân đội. Thực tế cho thấy việc giao lưu, chia sẻ thông tin lên mạng xã hội của thanh niên Quân đội hiện nay đang ẩn chứa những hệ lụy khó lường, đôi khi chính họ cũng không thể ngờ tới cho đến khi xảy ra những tiêu cực, hậu quả xấu. Phòng, chống hiệu quả tác động tiêu cực của các trang mạng xã hội đối với thanh niên Quân đội hiện nay là một yêu cầu cấp thiết song cũng hết sức phức tạp, có tính lâu dài.
Để chủ động ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội, phòng, chống có hiệu quả tác động tiêu cực của các trang mạng xã hội, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên mạng internet đối với thanh niên Quân đội, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp sau:
Một là, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đối với hệ thống thông tin nói chung, mạng internet nói riêng.
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên internet để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên”.
 Sự lãnh đạo, chỉ đạo  và quản lý của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đối với hệ thống thông tin nói chung, mạng internet nói riêng có ý nghĩa quan trọng và quyết định hàng đầu đến sự vững vàng trận địa chính trị – tư tưởng của mỗi cơ quan, đơn vị trong Quân đội. Đề tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đối với mạng internet cần phải quán triệt, định hướng chính trị, nâng cao nhận thức cho các đối tượng khi tiếp cận thông tin, mạng internet, nhất là các cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội có nội dung xấu, độc. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị điện tử thông minh của các đối tượng trong cơ quan, đơn vị. Khi phát hiện các thông tin, hình ảnh, clip có nội dung xấu đến Quân đội bị phát tán trên mạng xã hội, Internet, kịp thời báo cáo cấp trên; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp xử lý, ngăn chặn, bóc gỡ kịp thời, không để tán phát trên các trang mạng xã hội và Internet. Chủ động nắm, quản lý, dự báo, thông tin định hướng tư tưởng cho thanh niên Quân đội trước các thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống, uy tín của Quân đội..
 Hai là, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lực lượng thanh niên trong Quân đội trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội nói chung, chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng internet nói riêng. Đẩy mạnh tuyên tuyền, giáo dục để thanh niên Quân đội  thấy rõ tính hai mặt của internet và mạng xã hội; nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu độc, tính chất nguy hại của nó đối với cá nhân và xã hội. Qua đó trang bị kiến thức cần thiết để mỗi người có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời “miễn dịch” với những thông tin xấu độc làm nhiễu loạn môi trường xã hội. Trong quá trình tuyên truyền, giáo dục cần tiếp tục gắn chặt chẽ với tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
        Ba là, phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong Quân đội tham gia đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng internet. Tổ chức các lực lượng chuyên trách, kịp thời ngăn chặn không để các quan điểm sai trái phát tán trên mạng internet có điều kiện tác động đến thanh niên trong Quân đội. Đấu tranh, phê bình trực diện đối với những cá nhân cơ hội, lệch lạc về chính trị ngay từ các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng lực lượng chuyên trách, hạt nhân nòng cốt cả về lý luận, thực tiễn và khả năng ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”  trên mạng internet. Đi liền với công tác đấu tranh chống địch phá hoại về tư tưởng chính trị, cần tăng cường công tác quản lý nội bộ, không để địch lợi dụng, kích động, lôi kéo, chia rẽ.
Bốn là, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”. Thông tin về từng sự kiện, hiện tượng, vấn đề cần được khai thác, phát hiện từ nhiều góc độ, bình diện khác nhau, tránh được sự đơn điệu, trùng lắp và một chiều, kết hợp nhiều thể loại, nhiều hình thức. Các bài viết tham gia đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” phải có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn, phân tích một cách sâu sắc, có sức thuyết phục. Mỗi cơ quan, đơn vị cần xây dựng chương trình hành động cụ thể trên cơ sở chỉ đạo chung; bám sát đặc điểm đối tượng, khai thác nguồn tin và tổ chức lưu chuyển thông tin phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
 Động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia diễn đàn mở để trao đổi các ý kiến, quan điểm khác biệt trên trang mạng nội bộ (website) của đơn vị. Đây là diễn đàn để một mặt chúng ta tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhưng mặt khác, mọi cán bộ, chiến sĩ có thể tham gia trao đổi – tranh luận hoặc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Khuyến khích thanh niên Quân đội xây dựng các trang blog cá nhân và tham gia trên các trang mạng xã hội như facebook, twitter tạo diễn đàn tranh luận, trực tiếp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.
Các tổ chức phát huy vai trò trong việc nâng cao nhận thức, xây dựng và phát triển kỹ năng “tự bảo vệ” cho thanh niên Quân đội trong việc khai thác, sử dụng internet và các trang mạng xã hội; thanh niên Quân đội tự điều chỉnh về nhận thức và hành vi để loại bỏ những tác động tiêu cực từ các trang mạng xã hội, những yếu tố không phù hợp với yêu cầu xã hội mới, với phẩm chất, đạo đức và lối sống; cần có kế hoạch sử dụng thời gian rảnh rỗi vào ngày nghỉ, giờ nghỉ một cách hợp lý để sử dụng mạng xã hội có hiệu quả, bổ ích, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân.
        Sự phát triển của Internet là thành tựu của nhân loại và trở thành một trong những nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội, mang lại những tiện ích nhiều mặt cho con người trên toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển xã hội trên nhiều lĩnh vực, đó là điều chúng ta không thể phủ nhận. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng thành tựu đó để mang lại những tác hại không hề nhỏ. Nếu những người sử dụng Internet không vững vàng trong nhận thức, thiếu nhãn quan chính trị đúng đắn, thiếu thông tin chính thống, khi tiếp xúc với những quan điểm sai trái, thù địch sẽ có những suy nghĩ lệch lạc, dẫn đến mơ hồ, mất niềm tin. Nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực từ mạng xã hội, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”  trên mạng internet trong giai đoạn hiện nay là việc làm cần thiết đối với mỗi cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ trong Quân đội.

CHỐNG TỰ DIỄN BIẾN


                                                                 TUAN HUNG
Một trong những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch dùng chiến lược “diễn biến hòa bình” chống các nước xã hội chủ nghĩa là tạo ra sự “tự diễn biến” từ bên trong, đồng thời tác động làm cho quá trình “tự diễn biến” ngày một trầm trọng, gây ra sự rối loạn xã hội, từng bước chuyển hóa chế độ theo con đường tư bản chủ nghĩa, thực hiện “không đánh mà thắng”.
Sau khi tiến hành “diễn biến hòa bình” và thúc đẩy sự “tự diễn biến” ở Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây, làm sụp đổ chế độ XHCN ở các nước này chúng chuyển hướng sang chống các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó Việt Nam được coi là trọng điểm với hy vọng "đổi màu" chế độ.

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

NHẬN DIỆN NHỮNG QUAN ĐIẾM SAI TRÁI,THÙ ĐỊCH MỚI VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG


VUONG TRONG PHU
Hiện nay, lợi dụng không gian mạng các thế lực thù địch lấy mục tiêu chống phá về tư tưởng trong đó chúng tập trung gây ra sự hỗn loạn về lý luận, tư tưởng, tạo ra "sự mơ hồ về chính trị", "khoảng trống về tư tưởng", gây tâm lý hoài nghi, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Để thực hiện mục tiêu trên, các thế lực thù địch áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trong đó chúng đặc biệt coi trọng thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ và bóp méo lịch sử; triệt để lợi dụng những khúc quanh của lịch sử, những "khoảng trống" hoặc là sự thiếu hiểu biết về lịch sử… để xuyên tạc và phủ nhận những nguyên lý của chủ nghĩa Mác -Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thủ đoạn trên của các thế lực thù địch là cực kỳ nguy hiểm vì nó tạo ra sự nghi ngờ, gây hoang mang trong quần chúng, làm cho quần chúng mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Với ý nghĩa đó, để nhận diện đúng đắn và vạch trần âm mưu thâm độc, thủ đoạn xảo quyệt của các thế lực thù địch trong việc xuyên tạc, bóp méo lịch sử là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay. Thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch hiện nay nhằm chống phá cách mạng nước ta thể hiện chủ yếu trên những vấn đề sau:

NHẬN DIỆN ĐÚNG ĐỂ ĐẤU TRANH CÓ HIỆU QUẢ VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG


VU DINH HUYNH 2
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet, các trang mạng xã hội bùng nổ với số lượng người tham gia rất lớn, trở thành một nhu cầu trong đời sống con người, có ảnh hưởng rất lớn (cả tích cực và tiêu cực) đến mọi người dân Việt Nam. Trên thực tế, Internet nói chung, các trang mạng xã hội nói riêng với ưu điểm là tốc độ thông tin nhanh, nội dung phong phú, đa dạng… đem lại rất nhiều tiện ích cho người sử dụng. Việc sử dụng Internet cũng như các mạng xã hội đúng mục đích và phù hợp sẽ mang đến hiệu quả rất lớn cả trong đời sống xã hội cho mỗi người, đồng thời là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh đó mặt trái, tiêu cực do tác động của Internet cũng không hề nhỏ với vô số những thông tin, hình ảnh có nội dung xấu, độc cũng được tán phát lên các trang thông tin điện tử, Blog, mạng xã hội, trên phần bình luận của các báo điện tử... hiện chưa kiểm soát được một cách toàn diện.

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ CỦA QUÂN ĐỘI ĐẤU TRANH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG


VU DINH HUYNH
Đấu tranh với thông tin sai trái, xấu độc trên internet, mạng xã hội là việc làm cần thiết, là trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó có cán bộ, chiến sĩ quân đội...
Những ngày vừa qua, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định và công bố thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng trực thuộc Bộ Quốc phòng, trên một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Trong các bài viết chúng rêu rao rằng việc quân đội ta tham gia bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là việc làm “vi hiến”. Quân đội chỉ có thể chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân chứ không có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Thậm chí chúng còn xuyên tạc rằng: “Sự ra đời của Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng chủ yếu nhằm đàn áp tự do ngôn luận, tôn giáo, đàn áp nhân dân”, “bóp cổ internet”...
Trước hết, phải khẳng định quan điểm trên là hoàn toàn sai trái, thiển cận, đi ngược lại với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta. Trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ta đã đề cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, nhận định nguy cơ xảy ra chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng tăng và đặt ra mục tiêu phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả chiến tranh mạng.

TIẾP TỤC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ KẾ CẬN THEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH


VAN HOAN 2
Tiếp bước cha anh, thế hệ trẻ nước nhà đã và đang tích cực “xây dựng lại đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” như mong ước Hồ Chí Minh đã dặn lại trong Di chúc. Những tấm gương, điển hình tiên tiến, xung kích, đi đầu trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế đã tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của thế hệ trẻ. Trên cơ sở quán triệt quan điểm “xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”, các tổ chức cơ sở Đoàn đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong thi đua thực hiện các nghị quyết của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua đó, tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ trải nghiệm, tự rèn luyện mình, trưởng thành, phấn đấu, bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Nỗ lực học tập, lao động để trau dồi, nâng cao tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sống và làm việc trong bối cảnh toàn cầu hóa; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các chương trình hành động: “Lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh”, “Bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an ninh”, “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển văn hóa, thể thao”, “Công tác xã hội, bảo vệ môi trường”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình”, “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”… trong 10 năm (2008- 2018), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã giới thiệu cho Đảng 2.184.913 đoàn viên ưu tú; trong đó, có 1.207.210 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm 55,25% tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đoàn đã có 11.380 cán bộ đoàn trúng cử vào cấp ủy đảng các cấp; 9.888 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

THẾ HỆ TRẺ LÀ LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH, TƯƠNG LAI CỦA NƯỚC NHÀ


VAN HOAN 
Nhận thức sâu sắc rằng, “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân.Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”(2), từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ - những người mang trong mình bầu nhiệt huyết, sức sống tràn trề, năng lực sáng tạo, v.v.. đối với sự trường tồn của đất nước. Vì vậy, xuyên suốt, nhất quán trong tư tưởng và hành động, Hồ Chí Minh không chỉ cuốn hút họ bằng chính những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cách mạng của mình mà còn kêu gọi, đánh thức, giác ngộ và cổ vũ họ tham gia cách mạng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sẵn sàng giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để họ được học tập, lao động, cống hiến… 

ĐẤU TRANH CHỐNG “ PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI PHẢI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ                                                         DUC NAM 2
Nguyên tắc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam, đòi hỏi khách quan phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng quân đội về chính trị với đấu tranh chống “phi chính trị hóa” quân đội trong một thể thống nhất, biện chứng không tách rời. Bài học lịch sử ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô cuối thập kỷ 80 (thế kỷ XX) đã chỉ ra tính chất nguy hiểm của “phi chính trị hóa” quân đội, chỉ ra yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng đấu tranh chống “phi chính trị hóa” quân đội là yêu cầu khách quan trong xây dựng quân đội về chính trị. Do đó, phải chủ động đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng, kiên quyết vạch rõ những quan điểm sai trái, lừa bịp, phản khoa học của các thế lực thù địch hòng “phi chính trị hóa” quân đội ta. Đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng chống “phi chính trị hóa” quân đội đòi hỏi phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, công tác tư tưởng; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận, giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra. Chỉ có kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ với đấu tranh vạch rõ thực chất các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch mới bảo đảm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội. Đấu tranh chống “phi chính trị hóa” quân đội là yêu cầu mang tính cấp bách của nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình hiện nay.

ĐỒNG TIỀN VỚI PHONG TRÀO DÂN CHỦ


DUC NAM
Trước tiên, cần nhắc lại rằng, vì những nhà tài trợ - bao gồm cộng đồng hải ngoại và các chính quyền phương Tây - chỉ muốn tận dụng các nhà hoạt động Việt Nam cho những mục tiêu nhất thời, đồng tiền mà họ bỏ ra sẽ chỉ chảy vào những hoạt động ngắn hạn, ồn ào, tập hợp được đám đông, hứa hẹn gây tiếng vang trên truyền thông quốc tế. Chúng bao gồm các hình thức ký tên chung, biểu tình, đòi người, khiếu kiện tập thể... Trong khi đó, dòng tiền tài trợ gần như chẳng bao giờ tìm đến những chương trình có tính chất dài hơi và bền vững, nhằm chuẩn bị một nền tảng lý luận, nhân sự và tập quán vững chắc cho nền dân chủ tương lai. Vấn đề nằm ở chỗ những chương trình có tính chiến lược của người trong nước chắc chắn sẽ đụng chạm đến chiến lược hoàn toàn khác biệt của các nhà tài trợ ở nước ngoài. Vậy nên chẳng bao lâu, bằng khả năng chi phối nồi cơm của mình, phía hải ngoại dễ dàng lũng đoạn chiến lược của phong trào dân chủ Việt Nam, còn người trong nước chỉ được góp mặt trong những hoạt động rời rạc mang tính chiến thuật.

NÊU CAO TINH THẦN ĐẤU TRANH BẢO VỆ TRẬN ĐỊA TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG QUÂN ĐỘI PHAM QUY
Hội nhập vào sâu rộng nền kinh tế toàn cầu chúng ta có nhiều cơ hội phát triển như: được tiếp cận, mở rộng thị trường hàng hoá, dịch vụ, làm ăn với các nước phát triển; có cơ hội cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, tranh thủ vốn và công nghệ tiên tiến; hưởng các ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu; bình đẳng với các nước phát triển, không bị các nước lớn xử ép trong sản xuất kinh doanh; trong xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ… Tuy vậy, chúng ta cũng đã và sẽ phải tiếp tục đấu tranh để vượt qua những thách thức không thể xem thường diễn ra trên mọi bình diện của đời sống xã hội, cả trên lĩnh vực kinh tế, mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hoá, an ninh-quốc phòng. Đặc biệt, trên mặt trận bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng cũng đang đặt ra không ít những khó khăn thách thức cần phải đấu tranh vượt qua.

CẤM XE MAY. NÊN HAY KHÔNG?


PHAM VAN NGHIEP 2

          Vấn đề cấm xe máy được dư luận quan tâm rất nhiều trong mấy ngày vừa qua, nhất là sau buổi giao ban báo chí của Hà Nội chiều ngày 19/3/2019. Nhiều người nói rằng vấn đề này là "viễn tưởng", "khó khả thi",... nhưng tôi nghĩ, để trở thành một Hà Nội văn minh, lịch sự, thoát khỏi "thảm họa" ùn tắc như Singapore, Seoul, Tokyo, hạn chế phương tiện cá nhân, trong đó có xe máy, phát triển văn hóa sử dụng phương tiện công cộng là điều nên làm và phải làm. Hãy nhìn bài học các nước.

HOẠT ĐỘNG TÂM LINH PHẢI ĐÚNG PHÁP LUẬT                                                          PHAM VAN NGHIEP
          Dư luận những ngay qua xôn xao về việc thỉnh vong báo oan tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh). Tuy nhiên, phản ứng trước thông tin báo chí phản ánh, tại buổi nói chuyện tối 21/3, đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng chẳng những không sám hối, nhận khuyết điểm để sửa chữa mà tiếp tục làm nóng dư luận khi cố tình phớt lờ Giáo lý khi cho rằng: "Vong đi theo con người báo thù rất nhiều. Nó khiến chúng ta bị bệnh tật, vợ chồng bất hòa, mâu thuẫn, con cái bệnh tật. Chúng ta có pháp thỉnh oan gia trái chủ để thỉnh nó ra". Khẳng định việc tổ chức lễ giải oan ở chùa Ba Vàng là có thật, trụ trì chùa Ba Vàng cho rằng "việc này mang lại nhiều lợi ích cho con người". Ai tham gia sẽ được học giáo pháp, tu tập, chuyển hóa thành người tốt. Chùa khuyến khích phật tử cúng dường và đây là việc tự nguyện chứ không phải ép buộc. Thậm chí ông trụ trì này còn cho rằng, để xẩy ra sự việc nêu trên là do "có đối tượng ganh ghét, đố kỵ, bôi nhọ nhà chùa"?

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ LÀ TRÁCH NHIỆM, VINH DỰ CỦA MỖI CÔNG DÂN PHAM TUAN
Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua là sự thể chế hóa Hiến pháp 2013 quy định: “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân” (Điều 15); “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng” (Điều 16). Luật Nghĩa vụ quân sự quy định nghĩa vụ quân sự là “Nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân;… Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này” (Điều 4).

BẢN CHẤT TƯ TƯỞNG THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY


   PHAM CHUNG 2.
Bản chất các quan điểm thù địch là phản động, phản cách mạng của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Mục tiêu xuyên suốt là xoá bỏ vai trò độc tôn lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, lôi kéo Việt Nam vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Mục tiêu trước mắt là tạo ra “khoảng chống về tư tưởng” trong các tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân không tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, thờ ơ với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; gây mâu thuẫn làm chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ đảng viên của Đảng, nhất là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước.

BIỂU HIỆN CƠ HỘI CHÍNH TRỊ


PHAM CHUNG
Trong các đòn tấn công phá hoại về mặt tư tưởng, đả kích, bôi nhọ các quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoài các thế lực thù địch ra thì các phần tử cơ hội chính trị cũng đang thực hiện một cách ráo riết. Họ phát biểu công khai, phát tán tài liệu, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Họ đưa thông tin lên mạng Internet những quan điểm sai trái hòng làm tan rã lòng tin, gây chia rẽ nội bộ. Vậy họ là ai? Họ xuất hiện do đâu?
Hiện tượng cơ hội chính trị đã xuất hiện từ khi lịch sử loài người phân chia giai cấp. Trong xã hội phong kiến, bên cạnh những minh quân và quan lại thanh liêm chính trực, thường xuyên xuất hiện những người giành quyền lực bằng thủ đoạn không chính đáng: bề ngoài họ tỏ ra là trung quân ái quốc, nhưng trong hành động họ là người phản bội, phá hoại lợi ích của dân tộc, cộng đồng.
Theo định nghĩa kinh điển thì cơ hội chính trị có biểu hiện như sau:
Thứ nhất: Thái độ chính trị không theo một đường lối rõ rệt, không có chính kiến hẳn hoi, có thể ngả bên này hay bên nọ để mưu lợi trước mắt.
Thứ hai: Trong phong trào cộng sản, có 2 khuynh hướng cơ hội:
Cơ hội “hữu khuynh”: sùng bái phong trào tự phát, từ bỏ cách mạng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận giai cấp công nhân giành chính quyền.
Cơ hội “tả khuynh” là sự kết hợp hỗn tạp những phương châm cách mạng cực đoan và phiêu lưu, dựa trên cơ sở những quan nệm duy ý chí về sức mạnh tuyệt đối của bạo lựac cách mạng.
Cơ hội hữu khuynh và tả khuynh bề ngoài có vẻ đối lập nhau, song chúng đều giống nhau ở thái độ thù địch với Chủ nghĩa Mác-Lênin, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, ngày nay họ thù địch với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Lênin từng nhận định: “Khi nói đến đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội thì không bao giờ đặc điểm của tất cả các loại chủ nghĩa cơ hội hiện tại trong mỗi lĩnh vực là: nó mang tính chất không rõ ràng, lờ mờ và không thể nào hiểu được. Do bản chất của mình, phái cơ hội chủ nghĩa bao giờ cũng tránh đặt vấn đề một cách rõ ràng và dứt khoát; bao giờ nó cũng trên con đường trung dung, nó quanh co uốn khúc như con rắn nước giữa hai quan điểm đối chọi nhau, nó tìm cách thoả thuận với cả quan điểm này lẫn quan điểm kia, vì nó quy những sự bất đồng ý kiến của mình thành những điều sửa đổi nhỏ nhặt, những sự hoài nghi, những nguyện vọng thành tâm và vô hại...”
Tư tưởng cơ hội chính trị gây nguy hại nghiêm trọng tới sự vững mạnh về chính trị và trong sạch về tổ chức Đảng, tới vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, kể cả bản thân vận mệnh của Đảng. Do đó, tăng cường cuộc đấu tranh đẩy lùi và khắc phục tư tưởng cơ hội với mọi biểu hiện của nó là vấn đề đang đặt ra một cách cấp thiết. Cuộc đấu tranh này phải gắn liền với cuộc đấu tranh kiên quyết đập tan các luận điệu thù địch xảo trá mưu toan xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng, cổ vũ “dân chủ, nhân quyền” tư sản. Trong cuộc đấu tranh này, không lúc nào được phép buông lỏng đấu tranh, vạch trần bản chất sai trái, nguy hại của chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chủ nghĩa giáo điều cũ và mới, của mọi biểu hiện mơ hồ, dao động về chính trị cũng như lối sống cơ hội thực dụng.


Đấu tranh phản bác với quan điểm đa nguyên, đa đảng của các thế lực thù địch


VAN CAM NGUYEN

Từ khi ra đời đến nay, trải qua gần 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng ta luôn kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; dương cao ngon cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành thắng lợi vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc. Lịch sử vẻ vang của Đảng ta được nhân dân ta và bạn bè khắp năm châu khâm phục. Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới Đảng vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng khoa học, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo toàn dân tiến hành sự nghiệp đổi mới và đã giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, được nhân dân suy tôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam.

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.


MANH TUAN 2.

Để nhằm chống phá và đi đến xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ giữa thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch đã dùng chiến lược “diễn biến hoà bình”. Chiến lược “diễn biến hoà bình” được tiến hành trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, chính trị tư tưởng, văn hoá; tấn công vào nhiều lực lượng, tổ chức chính trị-xã hội, trong đó quân đội được xác định là đối tượng trọng điểm. Thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với quân đội các nước XHCN, chúng thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”.
Trên thực tế, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã thực hiện thành công âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô vào những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, góp phần làm sụp đổ chế độ XHCN ở các nước này bằng chiến lược “diễn biến hoà bình”.
 Phi chính trị hóa quân đội”, đây là quan điểm hết sức sai trái, phản động và phản khoa học của kẻ thù. Ở chỗ, chúng cho rằng tổ chức ra quân đội là để “bảo vệ lợi ích toàn dân tộc”, quân đội đứng ngoài giai cấp, “quân đội là của toàn xã hội”, “quân đội trung lập”  ... Chúng đã phủ nhận bản chất giai cấp, chức năng chính trị-xã hội của quân đội trong xã hội có giai cấp đối kháng.
Thực chất của quan điểm “phi chính trị hóa quân đội”tước bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), vô hiệu hóa quân đội, làm cho quân đội ta đứng ngoài chính trị, mất phương hướng chính trị và mục tiêu, lí tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, dẫn đến suy yếu về chính trị, tiến tới quân đội “tự diễn biến” và bị “vô hiệu hóa”. Từ đó đi đến thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội ta.

ẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA


MANH TUAN

Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đã đi vào cuộc sống, đặc biệt Đảng ta đã và đang đấu tranh sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ đảng viên, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, cửa quyền, mất dân chủ còn diễn biến phức tạp. Thời gian qua thông qua một số trang mạng xã hội, nhằm phủ nhận, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam, các thế lực thù địch tuyên truyền nhiều luận điệu sai trái thù địch.

ĐẠO ĐỨC CỦA GIỚI TRẺ


DUC VINH
Gần đây, mật độ những tin liên quan đến vấn đề đạo đức của giới trẻ được các trang mạng đăng tải ngày càng tăng lên. Nhưng những vấn đề đó chủ yếu lại là vấn đề không mấy tốt đẹp. Chỉ cần dạo qua một số trang mạng là thấy ngay vụ việc này hay vụ việc khác liên quan đến giới trẻ. Chẳng hạn như: một nhóm nữ sinh đánh nhau, lột quần áo của bạn, vụ con trai bất hiếu với mẹ, hay vụ việc một số bạn trẻ đua đòi bạn bè rồi cùng nhau gây án…Đó là một thực tế hiện hữu trong xã hội hiện nay và thật sự đã đến lúc chúng ta cần lên tiếng về những hiện tượng đó. Bởi nó là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức trong một bộ phận giới trẻ và sẽ là nguy cơ suy thoái về nền tảng đạo đức, về tư tưởng trong một bộ phận bạn trẻ.

BẢN CHẤT TRANG “THANH NIÊN CÔNG GIÁO”


DUC DANG
Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là quy luật hết sức bình thường của đời người, cha mẹ dù ở cương vị nào đi nữa thì việc về quê tổ chức đám cưới cho con cũng là một lẽ thường tình. Ấy vậy mà những tên phản động đội lốt “Thanh niên Công giáo” này lại lợi dụng đám cưới của con trai của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để xuyên tạc, bịa đặt nhằm hướng lái dư luận có cái nhìn không đúng về Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, đen cho bọn chúng là Đồng chí Thủ tướng không tổ chức một đám cưới linh đình, khoa trương như chúng nghĩ, thay vào đó là một đám cưới giản dị, bình dân, khách mời chủ yếu là anh em, hàng xóm, láng giềng.

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM DUC DANG
Thời gian gần đây, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tiếp tục diễn biến phức tạp; chúng triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị, một số “điểm nóng” xảy ra trong nước liên quan đến đời sống sinh hoạt, quyền lợi chính trị, kinh tế của các tầng lớp nhân dân; tình hình biên giới, biển đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… Đặc biệt, một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã tán phát nhiều tài liệu có nội dung chống phá Quân đội. Cụ thể, các đối tượng đã phát tán tài liệu “Muốn Quân đội trung với Đảng thì phải có đặc quyền, đặc lợi” có nội dung xuyên tạc cho rằng có sự mâu thuẫn lợi ích của Quân đội với lợi ích của người dân ngày càng gay gắt và Quân đội muốn trung thành với Đảng thì phải có đặc quyền, đặc lợi riêng. Những nội dung chống phá của chúng rất phản động, bóp méo sự thật; tung tin thất thiệt với hình ảnh phản cảm trên các trang mạng xã hội, gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, làm ảnh hưởng xấu đến chính trị nội bộ, bản chất, truyền thống, uy tín của Quân đội và hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.