Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI HIỆN NAYCác học viện, trường sĩ quan là trung tâm đào tạo cán bộ cho toàn quân đồng thời đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong công tác xây dựng các học viện, nhà trường, vấn đề chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, phát huy vai trò đội ngũ nhà giáo được Đảng ủy, Ban Giám đốc (Ban Giám hiệu) các học viện, nhà trường đặc biệt coi trọng. Đội ngũ giảng viên các học viện, nhà trường quân đội không ngừng tu dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, phấn đấu để thực sự là những “tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Xây dựng đội ngũ giảng viên trẻ có vị trí, vai trò quan trọng, đặc biệt là bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng này.

VÌ SAO CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LUÔN LỢI DỤNG TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA?
Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách về tôn giáo, được đa số chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong nước và các tổ chức quốc tế đồng tình hưởng ứng và thừa nhận. Trong quá trình lãnh đạo, quản lý đất nước, Đảng, Nhà nước ta vừa tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân về đường lối, chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, vừa quan tâm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để các tôn giáo hoạt động, phát triển bình đẳng trong khuôn khổ pháp luật. Trong 15 năm qua, cả nước đã cấp phép xây dựng, sửa chữa, nâng cấp được 7.916 cơ sở thờ tự, v.v. Đồng thời, coi trọng củng cố mối quan hệ đoàn kết lương - giáo, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thôn, bản, địa phương vững mạnh, giàu đẹp, văn minh, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN THÂM ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HÒNG PHỦ NHẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHXuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và phủ nhận vai trò của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam là một trong những mục tiêu chống phá được các thế lực thù địch tập trung thúc đẩy trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. Trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đối tượng lại ráo riết, đẩy mạnh các thủ đoạn nhằm phục vụ động cơ đen tối nhằm “xóa thần tượng” phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.

TƯ TƯỞNG BÀI HOA SẼ DẪN ĐẾN THẢM KỊCH CHO ĐẤT NƯỚCCứ mỗi lần Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông, thì dư luận trong và ngoài nước lại có nhiều ý kiến khác nhau về cách thức ứng phó với âm mưu bành trướng của Trung Quốc. Chúng ta cần phân tích, xem xét đánh giá thật khách quan và tỉnh táo.

TỈNH TÁO TRƯỚC NHỮNG THỦ ĐOẠN KÍCH ĐỘNG TRÊN INTERNET          Thời gian qua, nhiều vụ việc cho thấy tổ chức khủng bố "Việt Tân" đã lợi dụng triệt để sự phát triển của Internet, nhất là mạng xã hội để tuyên truyền, công kích, lôi kéo người dân tham gia các hội, nhóm trá hình trên không gian mạng. Nhóm này luôn sử dụng danh nghĩa phản biện xã hội, đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, xây dựng xã hội dân sự, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ... nhưng thực chất là để tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kích động tư tưởng, thái độ thù địch của một bộ phận nhân dân.

SỨC SỐNG VÀ TẦM VÓC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN        Cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX, một loạt các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc dẫn tới sụp đổ và thay đổi thể chế chính trị từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản. Từ đó cách mạng xã hội chủ nghĩa và phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới vì những giá trị chung, phổ quát như: “Độc lập dân tộc, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội” cũng gặp nhiều sóng gió. Tại sao lại như vậy, có rất nhiều ý kiến khác nhau luận giải, phân tích đi tìm nguyên do, trong đó có không ít ý kiến đổ lỗi cho rằng: “Chủ nghĩa Mác-Lênin” nền tảng tư tưởng của cách mạng ở các nước XHCN đã hết thời”; “Chủ nghĩa Mác - Lênin không còn phù hợp”, “Chủ nghĩa Mác chỉ phù hợp ở thời kỳ sơ khai của chủ nghĩa tư bản”,... Vậy có phải chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời cần phải xoá bỏ như những thế lực phản động từng rêu rao?

HIỂU RÕ HƠN CÁI GỌI LÀ “NHÀ NƯỚC MÔNG”Thời gian vừa qua các tổ chức người Mông lưu vong với sự hỗ trợ của nước ngoài đã gia tăng các hoạt động tụ tập lực lượng, liên kết với các tổ chức phản động người Việt lưu vong trong và ngoài nước, móc nối chỉ đạo tăng cường các hoạt động chống phá nước ta, đặc biệt là vào dịp chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Địa hội lần thứ XIII của Đảng. Chúng lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để tạo sức ép từ bên ngoài và kích động chống đối từ bên trong; viết bài vu cáo, xuyên tạc trên các trang mạng về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước ta, với ý đồ mà chúng không tử bỏ đó là quốc tế hóa vấn đề “Nhà nước - Vương quốc Mông”, hướng tới ly khai, tự trị, độc lập

NHỮNG LUẬN ĐIỆU NGUY HẠI HƠN DỊCH BỆNHDịch Covid-19 đang làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt, lao động và đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của hàng vạn người dân nhiều nước trên thế giới. Trong khi Việt Nam đã, đang thể hiện sự nỗ lực vượt bậc để cùng cộng đồng thế giới kiên quyết ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi và giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra, thì vẫn có những tiếng nói lạc lõng, những luận điệu xảo trá nhằm xuyên tạc Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng của Việt Nam. Cần phải bóc mẽ những ý đồ đen tối này.

NHẬN DIỆN NHỮNG THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC, BÓP MÉO LỊCH SỬ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAYThời gian gần đây, các thế lực thù địch chuyển trọng tâm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Việt Nam. Mục tiêu chống phá về tư tưởng của chúng là gây ra sự hỗn loạn về lý luận, tư tưởng, tạo ra “sự mơ hồ về chính trị”, “khoảng trống về tư tưởng”, gây tâm lý hoài nghi, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Để thực hiện mục tiêu trên, các thế lực thù địch áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trong đó chúng đặc biệt coi trọng thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ và bóp méo lịch sử; triệt để lợi dụng những khúc quanh của lịch sử, hoặc là sự thiếu hiểu biết về lịch sử… để xuyên tạc và phủ nhận những nguyên lý của chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thủ đoạn trên của các thế lực thù địch là cực kỳ nguy hiểm vì nó tạo ra sự nghi ngờ, gây hoang mang trong quần chúng, làm cho quần chúng mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Với ý nghĩa đó, để nhận diện đúng đắn và vạch trần âm mưu thâm độc, thủ đoạn xảo quyệt của các thế lực thù địch trong việc xuyên tạc, bóp méo lịch sử là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay.

NHẬN DIỆN NGUY CƠ DIỄN BIẾN HÒA BÌNH VỀ VĂN HÓABài học từ quá khứ
Khi nền văn hóa bản địa bị xâm thực, nền tảng tinh thần xã hội bị lung lay, đổ vỡ thể chế chính trị là diễn trình tất yếu. Điều này đã được minh chứng sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước đông Âu. Thời Tổng thống Ronald Reagan, Chính phủ Hoa Kỳ càng đẩy mạnh chủ trương ngoại giao cân bằng, thẩm thấu tư tưởng, văn hóa với Liên Xô và các nước Đông Âu qua truyền bá quan điểm phương Tây về tự do, nhân quyền với hạt nhân là lợi ích cá nhân. Reagan cho rằng, trong cuộc đấu tranh giữa CNTB và CNXH, nhân tố quyết định cuối cùng không phải là đọ sức đạn hạt nhân và tên lửa mà là cuộc đọ sức của ý chí và tư tưởng.

NHẬN DIỆN MỘT SỐ ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAYCác thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề “tôn giáo” cùng với các vấn đề về “dân tộc”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do ngôn luận”,… để chống phá cách mạng thế giới, trong đó có cách mạng Việt Nam. Trọng tâm là tuyên truyền, cổ súy tư tưởng ly khai, chống đối, ủng hộ tài chính, tài liệu, công cụ,... hỗ trợ cho các phần tử bất mãn, quá khích ở trong nước nhằm kích động biểu tình, gây bạo loạn cục bộ, tạo cớ để các tổ chức nước ngoài, các thế lực thù địch can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, kể cả can thiệp vũ trang. Do vậy, nghiên cứu kỹ và nhận thức đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của kẻ thù, nhất là lợi dụng vấn đề “tôn giáo” chống phá cách mạng Việt Nam là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp thiết từ đó để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân có chủ trương, biện pháp xử lý và đối phó kịp thời, có hiệu quả.

NHẬN DIỆN HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤPĐã thành “thông lệ”, trước thềm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch và đối tượng phản động trong và ngoài nước lại ra sức hoạt động với nhiều chiêu bài, thủ đoạn khác nhau nhằm chống phá, làm ảnh hưởng, gây dư luận xấu trong xã hội.
Luận điệu quen thuộc của các đối tượng chống phá “vẫn bài cũ soạn lại” đó là chúng tự giới thiệu, cổ súy cho khái niệm xã hội dân sự. Chúng lập một số hội nhóm với những tên gọi rất ấn tượng như: “Diễn đàn xã hội dân sự”, “Hội anh em dân chủ”, “Hội nhà báo độc lập”... Hình thức được chúng lựa chọn là “gửi thư”, “trao đổi”, “góp ý cho Đại hội XIII”. Để lừa bịp, chúng gắn mác cho các phần tử là “Nhà hoạt động chính trị”, “Nhà báo độc lập” để tung tin rằng, ở Việt Nam không có tự do tiếp cận thông tin hoặc tình hình dân chủ đang “không khả quan”. Nhân cơ hội này, chúng còn xuyên tạc về chủ nghĩa Mác - Lênin, về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa, về tương lai thật sự của đất nước. Mưu toan chính vẫn là thay đổi Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kỳ thực, vấn đề này đã trở nên cũ rích từ nhiều kỳ đại hội trước, chỉ có giọng điệu diễn tả thì tinh vi và ngôn từ trau chuốt hơn mà thôi. Chúng vin một sự việc ở một địa phương nào đó để đổ lỗi cho vai trò lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Chúng cho rằng, dân chủ là phải đa đảng. Nhưng thực chất có phải như vậy không? Từ thực tiễn của nhiều quốc gia đa đảng, nơi được mệnh danh là “thiên đường tự do”, vẫn chỉ có hai đảng, đại diện cho giai cấp tư sản thay nhau cầm quyền. Tuy là hai hoặc ba đảng, song về bản chất, về lập trường giai cấp và hệ tư tưởng là giống nhau, chỉ khác tên gọi.
Lịch sử tại Liên Xô và Đông Âu đầu những năm 90 hay các cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” tại một số quốc gia ở thời điểm hiện tại đã cho thấy, từ âm mưu cổ súy, tập hợp các tổ chức xã hội dân sự đến việc tuyên truyền tư tưởng này là yếu tố cơ bản và quyết định sự thành bại của cả một thể chế chính trị. Thông qua việc lôi kéo quần chúng, với sự hỗ trợ của các tổ chức phản động nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, được kích hoạt bởi cụm từ “dân chủ hóa”, “công khai hóa” đã dần chuyển hóa thành các tổ chức chính trị đối lập để thúc đẩy đa nguyên, đa đảng. Nhiều quốc gia đã rơi vào tình trạng khủng hoảng chính trị, thậm chí chia rẽ, xung đột triền miên, lãnh thổ bị chia cắt lâu dài. Đó là bài học đau đớn, xót xa, cũng là kinh nghiệm nhãn tiền cho chính mỗi người dân để nhận thức rõ hơn về âm mưu và hệ quả của việc bị tiêm nhiễm, ảnh hưởng bởi lập luận kích động “xã hội dân chủ”. Trên đất nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ trước đến nay các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng đều hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhân dân. Thông qua các tổ chức đó, người dân được đảm bảo các quyền tự do dân chủ và thực hiện các quyền phản biện, giám sát các chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước.
Bên cạnh đó, các đối tượng triệt để lợi dụng các vấn đề được người dân quan tâm, những sơ hở thiếu sót trong quản lý ở một số ngành, địa phương để tập trung xoáy sâu, kích động. Thủ đoạn chính vẫn là “chính trị hóa” các vấn đề chính trị - xã hội, triệt để lợi dụng truyền thông, internet, không gian mạng, coi đây là công cụ ưu thế, mũi nhọn làm chất xúc tác để chuyển hóa, gây rối loạn tư tưởng, tác động làm thay đổi nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, kích động các hoạt động vi phạm pháp luật như tuần hành, biểu tình, bạo động, khiếu kiện, gây “điểm nóng” về ANTT.
Hiện nay, vấn đề chủ quyền biển, đảo đang thu hút sự quan tâm, theo dõi của người dân. Lợi dụng điều này, chúng tung nhiều tin thất thiệt làm giảm sút ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Đảng và Nhà nước, quân đội ta. Từ đó, chúng hà hơi tiếp sức cho các đối tượng phản động trong nước, kích động người dân xuống đường biểu tình. Dưới chiêu bài “thư ngỏ”, “góp ý” nhằm lôi kéo những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin vào kế hoạch chống phá của chúng.
Rõ ràng, dưới chiêu bài bảo vệ biển đảo, các thế lực thù địch và phần tử chống đối luôn muốn lợi dụng lòng yêu nước của người dân để xuyên tạc tình hình, gây bất ổn trong nước. Và trong khi các đối tượng sử dụng “võ mồm”, kích động những việc làm phi pháp mà chúng tự khoác cho mình chiếc áo “vì chủ quyền”, “vì yêu nước”, Đảng và Nhà nước ta vẫn đang kiên trì quan điểm: “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”. Trên tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, Đảng ta đã luôn song hành các giải pháp tổng thể vừa cương quyết nhưng cũng vừa đảm bảo giữ gìn môi trường an toàn, ổn định cho đất nước và khu vực. Thực tế nhiều năm qua, chúng ta đã kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp ngoại giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng - an ninh để đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Trong các diễn đàn thế giới và khu vực, các cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Việt Nam đều tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Vì thế, những luận điệu cho rằng, Đảng và Nhà nước ta không kiên quyết bảo vệ chủ quyền là suy diễn, bịa đặt với mưu đồ làm giảm sút lòng tin của nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Vấn đề công tác nhân sự trước thềm Đại hội Đảng cũng được các đối tượng triệt để lợi dụng. Có thể nhận diện những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu cán bộ, đảng viên được chúng tập trung như: Thêu dệt về bí mật đời tư, bịa đặt về tình hình sức khỏe, đạo đức, lối sống, tình hình sức khỏe của cán bộ... Rồi từ đó bóp méo thông tin, vu khống cho rằng đó là “đấu đá phe phái”, “lợi ích nhóm”, gieo rắc hoài nghi trong nhân dân. Với ý đồ xuyên suốt không thay đổi là tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa thì việc chúng tập trung phá hoại công tác nhân sự, hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng, là một điều không có gì ngạc nhiên.
Nhận thức rõ tầm quan trọng mang tính quyết định thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh và yêu cầu chuẩn bị thật tốt và kỹ càng về nội dung báo cáo chính trị và công tác nhân sự. Sự nghiêm túc, thận trọng và khoa học trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được thể hiện qua nhiều giải pháp cụ thể: Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 26 về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đề án nhân sự cần phải được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đại hội là dịp để ta sàng lọc cán bộ. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ. Dứt khoát không để lọt người có biểu hiện tham ô, tham nhũng, suy thoái đạo đức, chính trị, lối sống vào Đại hội sắp tới”...
Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện lớn, đặc biệt quan trọng của đất nước. Đại hội diễn ra trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau hơn 30 năm đổi mới. Mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức và tồn tại, hạn chế, nhưng nhìn tổng thể, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên, uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, tạo ra những tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Thực tiễn lịch sử cũng cho thấy, Đảng ra đời, tồn tại và phát triển không do mục đích tự thân mà là vì Tổ quốc, vì dân tộc, vì nhân dân, lợi ích của Đảng đồng nhất với lợi ích của nhân dân, của dân tộc, của Tổ quốc. Vì thế, Đại hội của Đảng cũng là đại hội của toàn dân, là ngày hội lớn của đất nước.
Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta cũng biết rằng, bình yên không phải tự dưng  mà có. Đó là thành quả của máu xương, mồ hôi, trí tuệ của những con người yêu nước thật sự, tỉnh táo chứ không phải ở sự phá hoại, giật dây của các thế lực ngoại bang và những kẻ chỉ biết hô hào, kêu gọi biểu tình khắp nơi mà chẳng làm gì cho đất nước. Vì thế, chúng ta, mỗi công dân Việt Nam, bằng trái tim nhiệt huyết với Tổ quốc, với đất nước, hãy tỉnh táo, sáng suốt để nhận diện, phản đối và  kiên quyết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, không để cho các đối tượng chống phá có cơ hội kích động, xuyên tạc, chia rẽ.
The ThaiNHẬN DIỆN CÁC “CHIẾN DỊCH” TUYÊN TRUYỀN CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNGTrước thềm mỗi kỳ Đại hội Đảng, các thế lực thù địch tích cực gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi, diễn ra thành những “chiến dịch” một cách ồ ạt. Trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng lần này, các đối tượng triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng, dịch vụ tiện ích trên không gian mạng để thực hiện các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; xuyên tạc vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác nhân sự Đại hội XIII… Tiêu biểu các chiến dịch như: “Chiến dịch tuyên truyền xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013”; “Chiến dịch tẩy chay Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Chiến dịch bàn luận nhân sự Đại hội XIII”; “Chiến dịch xuống đường vì dân chủ”; “Chiến dịch bất tuân dân sự”; “Chiến dịch khai dân trí”…

NGUYỄN ĐÌNH CỐNG - LÀ AI ?          Có lẽ nhiều người đều biết Nguyễn Đình Cống là một vị GS, ấy vậy mà ông ấy đăng đàn trên trang mạng xã hội với tiêu đề: “Bàn về ổn định xã hội”, nhưng nội dung chẳng tương xứng với học vị của ông chút nào.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH CỦA THANH NIÊN QUÂN ĐỘI VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN INTERNET, MẠNG XÃ HỘISự chống phá của các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội đối với thanh niên quân đội thể hiện ở những nội dung sau: Một là, tập trung chống phá trận địa tư tưởng của Đảng. Phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt. Cổ xúy “phi chính trị hóa” quân đội, quân đội phi giai cấp... Bản chất và mưu đồ của chúng là từng bước làm cho thanh niên quân đội biến chất về chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn tới mất sức chiến đấu. Hai là, tập trung phá hoại bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chức năng và nhiệm vụ của quân đội ta. Chúng tăng cường tuyên truyền, đăng tải các thông tin bịa đặt, bôi nhọ, xuyên tạc truyền thống, bản chất của quân đội. Phát tán những quan điểm, tư tưởng đối lập với quan điểm của Đảng như: Đòi xét lại vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam; yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang toàn dân, trả quân đội về cho Nhà nước, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng... Ba là, tuyên truyền chống phá các nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng quân đội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Tập trung tiến hành những chiến dịch tuyên truyền chống phá với trọng tâm là bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội. 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG THEO QUAN ĐIỂM CỦA VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNGVăn kiện Đại hội XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ tới là tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, các giải pháp mà Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định, đó là:

LUÔN LUÔN CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG “CHIÊU TRÒ” CỦA CÁC PHẦN TỬ PHẢN ĐỘNG TRÊN MẠNG XÃ HỘIMạng xã hội là nơi rất thuận lợi để kết nối mọi người trên toàn thế giới, không kể lứa tuổi, giới tính, ngôn ngữ... Lợi dụng ưu thế này, các thế lực thù địch, phản động đã triệt để sử dụng vào những âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước.

KHÔNG LIÊN MINH QUÂN SỰ LÀ CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TALiên tục trong những năm qua, trên các tờ báo hải ngoại và diễn đàn mạng xã hội đã đăng tải những bài viết phê phán chính sách quốc phòng của Việt Nam, về đường lối, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Luận điệu của những bài viết này chủ yếu là: đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, đòi quân đội phải “trung lập về chính trị”, đòi “liên minh quân sự”… Chúng cho rằng chính sách quốc phòng “bốn không” là lạc điệu “không giống ai”; cùng với đó là những bài viết lợi dụng vấn đề phức tạp về chủ quyền biên giới, tranh chấp chủ quyền trên biển Đông để xuyên tạc lịch sử, đưa ra hình ảnh gán ghép, dữ liệu sai lệch, từ đó vin cớ miệt thị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phê phán đường lối, chính sách quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, hướng lái nhằm kích động người dân chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

KHỞI TỐ, BẮT TẠM GIAM NGUYỄN TƯỜNG THỤY VỀ HÀNH VI TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NHÀ NƯỚC                                
Ngày 23/5 Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tường Thụy về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt Nam theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.
Ông Nguyễn Tường Thụy, 70 tuổi, quê Nam Định, bị cáo buộc tuyên truyền tài liệu chống phá Nhà nước Việt Nam.
Trước đó, ngày 21-11-2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét Phạm Chí Dũng (54 tuổi, quê Đồng Tháp, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Mở rộng điều tra vụ án, ngày 18-5-2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét với Nguyễn Tường Thụy về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Description: https://lh4.googleusercontent.com/-SMMCkGj9i7A/Xspx8shPf_I/AAAAAAABPcs/-_Jc__EoKyooGPf9eE9SBO-kOW2tbmsRQCLcBGAsYHQ/s640/1.png
Ngày 23-5, sau khi các quyết định, lệnh đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của ông Thụy (chung cư 54 Hạ Đình, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) Quá trình khám xét tại nơi cư trú của Nguyễn Tường Thụy cơ quan điều tra cho biết đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng có liên quan đến hành vi phạm tội, phục vụ công tác điều tra vụ án.
Quang Đong


ĐỪNG BÔI ĐEN LÃNH TỤ VÀ ĐỐI ĐẦU VỚI DÂN TỘC VIỆT NAMCách đây 3 năm, Ngô Bảo Châu đã viết lên trang cá nhân: "Có quý mến ai thì mong họ sớm thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp chúng ta". Dòng trạng thái của vị giáo sư từng đoạt huy chương Fields nhắm trực tiếp tới chủ tịch Hồ Chí Minh ở câu nói: "Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta".

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM, TƯ TƯỞNG SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH CHO HỌC VIÊN Ở NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘIĐấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, phức tạp và hết sức khó khăn; hiệu quả của cuộc đấu tranh này liên quan đến sinh mệnh chính trị của Đảng, sự tồn vong của chế độ; đây là một nhiệm vụ cơ bản quan trọng cấp thiết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong đó có học viên trong các nhà trường quân đội.

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP VỀ PHÒNG CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ THEO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân và xã hội ta đặc biệt quan tâm. Đại hội XII của Đảng xác định đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ đại hội. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất tập trung của Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤPTrong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, những phần tử phản động, cơ hội ngày càng tăng cường các hoạt động chống phá Đảng và nhà nước ta. Nắm bắt được nhu cầu thông tin của nhân dân về công tác chuẩn bị nhân sự, chúng đã tung lên mạng Internet đủ các loại thông tin bịa đặt, bôi nhọ, suy diễn, đồn đoán nhận định vô căn cứ về công tác cán bộ nhằm mục đích gây rối, làm nhiễu loạn thông tin, chia rẽ nội bộ và phá hoại sự thành công của Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, chúng triệt để sử dụng Internet phát tán tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và cá nhân các đồng chí lãnh đạo. Có thể kể đến những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu cán bộ, đảng viên được kẻ xấu thể hiện ở một số kiểu dạng như: xuyên tạc, sai sự thật về tình hình sức khỏe; moi móc, thêu dệt bí mật đời tư; bình phẩm, phán xét về trình độ, năng lực; xuyên tạc nhân phẩm, đạo đức, lối sống... Chẳng hề được chứng kiến sự kiện, mà chỉ là “bắc chõ nghe hơi”, nhưng chúng đã dựng lên những câu chuyện về các cuộc tiếp xúc ngoại giao, đón tiếp nguyên thủ các quốc gia sang thăm, các chuyến đi công tác nước ngoài... Điều này khiến cho dư luận hiểu sai về trình độ, khả năng ứng xử của cán bộ, hiểu sai về đường lối đối ngoại của Việt Nam ta.

ĐẢNG KHÔNG NƯƠNG TAY VỚI TỘI PHẠMTrong bối cảnh, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng ở nước ta đang chịu nhiều tác động cả tích cực và tiêu cực, đặc biệt là tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường đến đời sống xã hội, trong đó có cán bộ, đảng viên. Điều đó cho thấy, những vụ án có liên quan đến cán bộ, đảng viên ở các ban, ngành, địa phương là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng vừa qua, các thế lực thù địch, phản động lại tìm cách lợi dụng, bóp méo, thổi phồng hòng nhằm hướng lái các vụ án đó có nguyên nhân từ sự lãnh đạo của Đảng, và cho rằng do lực lượng chấp pháp hình sự của ta “bảo kê”, “chống lưng” nên bọn tội phạm mới lộng hành như vậy. Đây là một trong những thủ đoạn nham hiểm nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hiện nay.

CẢNH GIÁC ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA NHỮNG KẺ MƯU ĐỒ CHÍNH TRỊ TRƯỚC ĐẠI HỘI 13Những kẻ mưu đồ chính trị trong và ngoài nước chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá nhà nước ta. Thực tế đã chứng minh, trước mỗi sự kiện quan trọng của đất nước các hoạt động của các đối tượng lại được đẩy mạnh, lần này cũng không phải ngoại lệ, trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội liên tục đưa nhiều thông tin tuyên truyền, xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước ta.

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

PHỦ NHẬN CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN CHỦ ĐÍCH CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCHXuan Dieu
Thời gian qua, các thế lực phản động, cơ hội chính trị, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” thúc đẩy “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; họ thường dùng là xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phủ nhận sự hy sinh và công lao của những người cộng sản, thổi phồng sai lầm, khuyết điểm của Đảng, đòi thực hiện nhân quyền và dân chủ kiểu tư sản, đòi chính trị hóa bộ máy nhà nước, đòi đa nguyên, đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Họ lợi dụng những kẻ cơ hội, phản bội về chính trị hoặc thoái hóa về phẩm chất, đạo đức để chia rẽ, làm suy yếu, phá hoại Đảng từ bên trong”. 

ĐẤU TRANH VỚI QUAN ĐIỂM ĐÒI ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ, ĐA ĐẢNG ĐỐI LẬP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY                                            

                                                                                               Xuan Thanh

Trong thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch còn ra sức tuyên truyền kêu gọi thực hiện cái gọi là “đa nguyên, đa đảng; đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Hiện nay, trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện nhiều “ý kiến đóng góp” yêu cầu xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp, “xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” nhằm mở đường thực hiện đa nguyên, đa đảng! Vậy phía sau những luận điệu này là gì? Phải chăng Việt Nam nên đa nguyên, đa đảng?

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG CHIÊU TRÒ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH Xuan Quang

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, bloger cá nhân, zalo, Viber… xuất hiện nhiều thông tin “tiết lộ” về đời tư một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thông tin “hậu trường chính trị” chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, dưới hình thức “thư của các cán bộ lão thành cách mạng”, “đơn tố cáo”, hoặc “dẫn nguồn tin cậy”.

CẢNH GIÁC TRƯỚC ÂM MƯU “CHÍNH TRỊ HÓA” CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNGVinh Quang 
Bằng những luận điệu xuyên tạc gần đây các thế lực thù địch đã tìm cách lợi dụng bóp méo thổi phồng nhằm “chính trị hóa” các vụ án hình sự xảy ra ở  nước ta thời gian gần đây.

CẢNH GIÁC TRƯỚC THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA LỰC LƯỢNG PHẢN ĐỘNG Ở CÁC KHU VỰC MIỀN NÚI
Van Mon
Trong thời gian qua, tại nhiều nơi trong cả nước nhất là ở các khu vực có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống thường xuyên có các đối tượng kích động, xúi dục người dân làm những điều phi pháp, ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội, uy tín của Đảng cộng sản Việt Nam, gây chia rẽ mối đại đoàn kết toàn dân. Cụ thể:

“ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ, ĐA ĐẢNG ĐỐI LẬP” KHÔNG PHẢI LÀ LỰA CHỌN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAMVan Luong
Lịch sử đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đã chứng minh: giai cấp nào tiến bộ hơn, lý tưởng nào cao đẹp hơn, hướng tới phục vụ lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân lao động và được dẫn dắt bởi một đảng chính trị có đường lối phù hợp với hoàn cảnh đương thời thì tất yếu sẽ giành thắng lợi. Ở Việt Nam, từ khi đất nước bị thực dân Pháp xâm lược (1858) và hoàn thành việc áp đặt ách đô hộ lên đất nước ta, nô dịch nhân dân ta (1885), các phong trào yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc đã xuất hiện và phát triển mạnh mẽ theo nhiều lập trường, quan điểm khác nhau như: phong trào Cần Vương của Vua Hàm Nghị; phong trào khởi nghĩa nông dân Yên Thế của Hoàng Hoa Thám; phong trào yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh; phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc theo đường lối tư sản của Nguyễn Thái Học,… Song tất cả các phong trào ấy đều thất bại hoặc bị dìm trong biển máu, bởi vì không có đường lối đúng, không phù hợp với bối cảnh lịch sử đương thời và xu thế thời đại.

“CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ” THEO LỜI DẠY CỦA BÁC
Van Huy
           
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm và luôn dành những tình cảm yêu thương, ân cần, quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, cán bộ, đảng viên trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Bởi lẽ, theo Người, đạo đức là cái căn bản nhất của người cán bộ cách mạng: “mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không”. Trên cơ sở tiếp thu sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, các giá trị tinh hoa văn hóa phương Đông và truyền thống văn hóa Việt Nam, Hồ Chí Minh đã nêu lên chuẩn mực đạo đức cách mạng, trong đó Người đặc biệt nhấn mạnh đến “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

THƯƠNG THAY NHỮNG KẺ NHIỀU LỜI                                      Van Hieu
Như thường lệ, cứ mỗi lần Đảng ta chuẩn bị đại hội, những kẻ chống đối lại chuẩn bị những chiêu trò cũ ríc đó là, chuẩn bị hàng sơ ri bài viết, ra sức xuyên tạc mọi thứ chuyện mà chúng có thể tưởng tượng ra tung lên các phương tiện thông tin đại chúng.

CẢNH GIÁC VỚI CÁC THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG ĐẠI DỊCH COVID - 19 ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM                                                                   Van Duy
          Đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt, lao động và đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của hàng triệu người dân nhiều nước trên thế giới. Hiểu rõ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh trong điều kiện nền kinh tế và hệ thống y tế còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, Đảng và Nhà nước ta đã nhanh chóng triển khai quyết liệt hàng loạt các chủ trương, biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh, phát động toàn dân nâng cao ý thức phòng dịch, bảo vệ sức khỏe, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn dân, bước đầu Việt Nam đã đẩy lùi đại dịch, tránh được sự tàn phá khủng khiếp do nó gây ra.

KIÊN ĐỊNH CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY                                                         
                                                                   Tuan Le
Nghiên cứu sâu sắc tình hình, đặc biệt là diễn biến của công cuộc cải tổ ở Liên Xô, cho chúng ta thấy sự sụp đổ đó nhất quyết không phải xuất phát từ sự lỗi thời, từ bản chất của chủ nghĩa Mác - Lênin, mà bởi những nhược điểm và khuyết điểm to lớn trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội chậm được phát hiện và khắc phục, gây ra tình trạng trì trệ kinh tế - xã hội và khủng hoảng chính trị - xã hội, cùng với sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” thâm độc và xảo quyệt.

Âm mưu xuyên tạc Sách trắng Quốc phòng của Việt Nam của các thế lực thù địch                                                                   Quang Viet
          Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 đề cập đến chính sách quốc phòng vừa được công bố công khai, minh bạch với toàn thế giới. Các vấn đề được nêu trong sách trắng Quốc phòng nhằm góp phần tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin của các quốc gia khác với Việt Nam. Đây cũng là tài liệu quan trọng để nâng cao hiểu biết về quốc phòng của đất nước, giúp cho mọi công dân, cơ quan, đơn vị và các tổ chức xã hội hiểu rõ hơn quyền lợi, đề cao trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, sau khi Việt Nam công bố sách trắng Quốc phòng 2019, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã xuyên tạc, suy diễn vô căn cứ về bản chất chính sách quốc phòng nước ta. 

KHI CẢ THẾ GIỚI CA NGỢI VIỆT NAM, BỌN PHẢN ĐỘNG CÒN GÌ ĐỂ CHỐNG ĐỐI?                                                         Thuy Linh
         
Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h ngày 18/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 4.797.832 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó 316.502 ca tử vong và 1.855.066 người đã bình phục. Tính đến 7h ngày 18/5, Việt Nam bước sang ngày thứ 32 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, tổng cộng có 320 ca Covid-19 được ghi nhận kể từ khi phát hiện ca đầu tiên, trong đó, 260 người đã được công bố khỏi bệnh. 60 trường hợp còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, trong đó 46 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, 14 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên. Hiện mỗi ngày Việt Nam xét nghiệm khoảng gần 2.000 mẫu, và đến nay đã có thực hiện xét nghiệm 275.000 mẫu, phát hiện 288 trường hợp nhiễm COVID-19, phần lớn ở trong cơ sở cách ly. Đánh giá dịch tễ học về nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng hiện rất thấp.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN SÂU, RỘNG VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CỦA TỔ QUỐC                                        The Thi
Công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ then chốt góp phần tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, xuất phát từ tầm quan trọng của nhiệm vụ, sự phức tạp của các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia trên biển và trong bối cảnh tranh chấp biển, đảo giữa Việt Nam với các nước ở khu vực đang diễn ra vô cùng căng thẳng, quyết liệt, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. 

ÂM MƯU CHỐNG PHÁ TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH                                                      
                                                  Thanh Tuan

Để đấu tranh với những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp, giữ vững tư tưởng chính trị là yếu tố quan trọng hàng đầu cần được xác lập một cách thực sự vững vàng trong từng chủ thể của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những vấn đề trong tư tưởng chính trị mà các thế lực phản động tập trung chống phá ta trong chiến lược “diễn biến hòa bình” hòng làm tan rã niềm tin chính trị, tiến tới làm cho xã hội hỗn loạn về chính trị, tư tưởng, mất định hướng chính trị, tạo ra thế đứng cho các lực lượng phản động trong nước, gây áp lực chính trị của quần chúng. Do vậy, chúng ta cần nêu cảnh giác trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực hiện nay, cụ thể:

ĐẤU TRANH CHỐNG THÔNG TIN SAI TRÁI, PHẢN ĐỘNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG INTERNET HIỆN NAY                                                          Thanh Chung 
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Đấu tranh nhăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”. Sự phát triển mạnh mẽ, sức lan tỏa của Internet là phương tiện hữu hiệu mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta. Nhiều webside, blog cá nhân đã đăng tải nhiều nội dung phản ánh sai lệch đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta…

VẠCH MẶT THÓI ĂN NÓI HÀM HỒ, KÍCH ĐỘNG                                      Ta Hung
                                             
Một trong những nội dung chính của Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đang diễn ra là bàn và quyết định về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sắp tới. Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch đã đăng tải nhiều bài viết tuyên truyền, xuyên tạc trên mạng xã hội. Chúng cho rằng: Đảng, Nhà nước ưu tiên công tác chuẩn bị Đại hội Đảng XIII hơn so với vấn đề chủ quyền Biển Đông và dịch bệnh trong nước. Đây là thói ăn nói hàm hồ, kích động, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch, cần phải vạch mặt, lên án, bác bỏ.

CÁN BỘ TỐT HAY XẤU PHỤ THUỘC CHỦ YẾU VÀO QUÁ TRÌNH TỰ RÈN LUYỆN CỦA BẢN THÂN                                                Quoc Quyet


Nhân sự kiện ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân ra hầu tòa, trên VOA tiếng việt, Trân Văn cho rằng, cán bộ xấu - tất cả đều là do công tác cán bộ của Đảng (!). Rồi đặt vấn đề: Khi cán bộ vi phạm thì sai ở cán bộ hay công tác cán bộ? Trả lời câu hỏi này, xin có mấy ý thế này.

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA MỘT KẺ PHẢN ĐỘNG
                                                        Quang Manh
Trên trang mạng Danlambao ngày 20 - 04 - 2020 có đăng bài viết “Ác thú” của tác giả Nguyễn Dân. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật tình hình đất nước trong thời gian phòng chống đại dịch COVID – 19, bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những kết quả đạt được trong tổ chức chống dịch bệnh của Nhà nước ta, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

NGUYỄN ĐÌNH CỐNG LÀ AI?

                                          Ngoc Thang 

          Có lẽ nhiều người đều biết Nguyễn Đình Cống là một vị GS, ấy vậy mà ông ấy đăng đàn trên trang mạng xã hội với tiêu đề: “Bàn về ổn định xã hội”, nhưng nội dung chẳng tương xứng với học vị của ông chút nào.

VỀ CÁI GỌI LÀ TÂY SA, NAM SA CỦA TRUNG QUỐC – MỘT SỰ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ VÀ CHỦ QUYỀN VIỆT NAM                                                          Minh Quoc
                                                                       
Trong khi cả thế giới đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì Trung Quốc lại lợi dụng cơ hội gia tăng các hành động đòi hỏi chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

CẢNH GIÁC TRƯỚC ÂM MƯU CHÍNH TRỊ HOÁ PHIÊN TOÀ XÉT XỬ HỒ DUY HẢI                               Kim Hung
Lợi dụng sự phức tạp cũng như sự quan tâm của dư luận về vụ xét xử đối tượng Hồ Duy Hải, các tài khoản FB mang tên Thanh Hieu Bui, Phạm Minh Vũ, Truong Huy San (OsinHuyDuc) và “Việt Tân” đã rêu rao những luận điệu “xét xử lại vụ án nhằm cản bước Trương Hòa Bình vào tứ trụ”, “là sự đấu đá trong nội bộ của đảng để hạ bệ nhau, tạo thanh thế trước Đại hội 13”. Chưa kể các đối tượng còn vẽ ra bức tranh xét xử, thực thi công lý ở Việt Nam đầy màu u ám.

CẦN CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN ĐƯỜNG LỐI, HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAYKhuc Huong
Thực hiện chủ trương chủ động hội nhập quốc tế, trong thời gian qua, hoạt động đối ngoại của Việt Nam đã có nhiều bước phát triển quan trọng, góp phần tiếp tục khẳng định vị thế của đất nước trên trường quốc tế, đem lại những điều kiện thuận lợi to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh một nước Việt Nam quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, giữ vững độc lập chủ quyền; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, yêu chuộng hoà bình, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế đang ngày càng được khẳng định.

CẢNH GIÁC, ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG VIỆC PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                 Khac Mung
Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vấn đề được ưu tiên hàng đầu của các thế lực thù địch. Đối với chúng, đây luôn được xem như là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt và có vị trí, vai trò rất quan trọng. Về bản chất, chúng luôn tìm mọi thủ đoạn và các phương thức khác nhau để hòng làm giảm uy tín lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc Việt Nam.

MỘT SỐ THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG XÃ HỘI

                             Huu Tuan

Thời gian quavới sự phát triển nhanh chóng của internet, mạng xã hội đã đem lại những lợi ích không thể phủ nhận. Tuy nhiên, internet, mạng xã hội cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước nói chung, Quân đội ta nói riêng.

“TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” – NHẬN DIỆN VÀ GIẢI PHÁP TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY                                                  
                                                        Hoang Tho

Theo Đại Từ điển tiếng Việt: “Diễn biến là biến đổi theo chiều hướng nào đó”; “chuyển hóa là biến đổi từ dạng này, hình thái này sang dạng khác, hình thái khác”. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nói tới sự suy thoái, thay đổi quan điểm, lập trường tư tưởng chính trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên từ thái cực này sang thái cực khác mà hậu quả nó gây ra hết sức nguy hiểm, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất, nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, làm mục ruỗng Đảng từ bên trong, dẫn đến chuyển hóa chế độ.

CÁN BỘ, CHIẾN SĨ QUÂN ĐỘI GIỮ VỮNG VÀ PHÁT HUY HÌNH ẢNH “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY                                               Hoang Duc                                            
Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” là hình ảnh cao quý, thể hiện tình cảm, tấm lòng trân trọng của nhân dân giành cho cán bộ, chiến sĩ quân đội ta, là một giá trị nhân văn cao cả  phản ánh khách quan, trung thực bản chất, truyền thống hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta; đó là sự kế thừa từ lịch sử truyền thống, văn hoá, cốt cách bản lĩnh, trí tuệ của dân tộc Việt Nam; được lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong quân đội gìn giữ, phát huy không chỉ trong chiến tranh vệ quốc mà cả trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, trước những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và sự chống phá mạnh mẽ của các thế lực thù địch đã và đang tạo ra những nhân tố tiêu cực làm ảnh hưởng đến hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Vì vậy, giữ vững và phát huy hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết của giai đoạn hiện nay.

VẠCH TRẦN BẢN CHẤT CỦA KẺ HOANG TƯỞNG - TRẦN DÂN                         
                                                   Van Tho

          Trong thời gian qua, cư dân mạng được phen sôi sục khi Trần Dần- một kẻ phản quốc lưu vong tiên đoán về tương lai của thế giới trong đó có Việt Nam, Triều Tiên, Trung Quốc và một số nước khác.
Dựa vào những lời “tiên tri” vô căn cứ đó, những kẻ phản quốc lưu vong nước ngoài và những kẻ phản động trong nước ra sức xuyên tạc, bóp méo tình hình ở Việt Nam, đặc biệt một số tổ chức phản động như Đảng Việt Tân còn phong cho Trần Dần với cái tên hết sức mỹ miều đó là “Nhà tiên tri vũ trụ”.

ÂM MƯU THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG "THƯ NGỎ, GÓP Ý" ĐẠI HỘI XIII NHẰM MỤC ĐÍCH CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC                                                        Giang Thai

            Phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội gần đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp tục cảnh báo về tình trạng các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để chống phá quyết liệt đối với hoạt động chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời đề nghị các cấp, ngành và mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, nhận diện rõ vấn đề này.

NHẬN THỨC RÕ ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG


                                                                    Van Trinh
Ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Chính từ ý nghĩa quan trọng gắn liền với sự tồn vong của chế độ và sự vững mạnh của quốc gia, trước thềm đại hội, để thực hiện mưu đồ phá hoại sự thành công của đại hội Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch trong và ngoài nước gia tăng các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực, hoạt động phục vụ tổ chức Đại hội.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN BÔI NHỌ, VU CÁO NHẰM HẠ THẤP UY TÍN QUÂN ĐỘI


                                        Đinh Duyen

Bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam chính là cội nguồn sức mạnh để Quân đội ta luôn chiến thắng, trưởng thành và phát triển. Trong hoạt động quân sự đầy gian nan, thử thách với biết bao khắc nghiệt đòi hỏi nhiều hy sinh, cống hiến, bên cạnh những chiến công, thành tích, ưu điểm của tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ, thì cũng có một số người mắc phải sai lầm, khuyết điểm, vi phạm kỷ luật quân đội, kỷ luật Đảng, thậm chí vi phạm pháp luật Nhà nước. Số ít cán bộ, chiến sĩ mắc sai phạm tuy chỉ là hiện tượng cá biệt, đơn lẻ, không làm thay đổi bản chất tốt đẹp của quân đội. Song, lợi dụng việc một số cán bộ quân đội có sai phạm bị xử lý, các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối, cơ hội chính trị cố tình tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ nhằm hạ thấp uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam.

PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI BẢO VỆ CƯƠNG LĨNH, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG


                                      Chi Hai
Thời gian gần đây, trên một số mạng xã hội, có cá nhân, thậm chí có những người dưới danh nghĩa đảng viên “trung thành” viết và phát tán trên mạng internet "thư ngỏ" với những hình thức khác nhau, nhiều quan điểm sai trái, thậm chí xuyên tạc Cương lĩnh đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ cho rằng "Công cuộc đổi mới hơn ba mươi năm... vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do dân chủ chia rẽ dân tộc". Họ “kiến nghị” thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ trong tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng...