Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY


Khuc Huong
Thực hiện chủ trương chủ động hội nhập quốc tế, trong thời gian qua, hoạt động đối ngoại của Việt Nam đã có nhiều bước phát triển quan trọng, góp phần tiếp tục khẳng định vị thế của đất nước trên trường quốc tế, đem lại những điều kiện thuận lợi to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh một nước Việt Nam quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, giữ vững độc lập chủ quyền; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, yêu chuộng hoà bình, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế đang ngày càng được khẳng định.

          Thành quả đó vừa phản ánh sự đúng đắn về đường lối đối ngoại, đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta, sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong cả nước; vừa đem lại niềm tự hào cho dân tộc ta về ý chí vươn lên, khẳng định mình trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, phức tạp, diễn biến khó lường. Chúng ta đang ngày càng có vị trí, vị thế xứng đáng, uy tín và tiếng nói được tôn trọng trong các quan hệ, diễn đàn quốc tế.
          Trước thực tế ấy, trong khi đa số người Việt Nam ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài vui mừng, thì một bộ phận nhân danh “những người yêu nước”, quan tâm đến “vận mệnh đất nước” lại tỏ ra “quan ngại”, “lo lắng” với những lý do bất bình thường. Họ bàn luận, bình luận khá nhiều vấn đề, trong đó, điều đáng buồn là có khá nhiều luận điệu thiếu thiện chí, xuyên tạc trắng trợn đường lối, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Họ cho rằng, những hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta “mù mờ do bị chi phối bởi ý thức hệ lạc hậu”, rằng, “không minh bạch về mục đích, phương hướng”. Họ cho rằng đó là thủ đoạn ngoại giao “Bắt cá hai tay”, là “Biểu hiện sự hoảng sợ trước sức mạnh trỗi dậy của Trung Quốc, nên phải cố tìm ra đối trọng”,... Rằng, “Không ai muốn can thiệp khi Việt Nam bị lâm nguy, do sợ phật lòng những đối tác chiến lược khác”(!).
Chúng ta không loại trừ trong số những người đưa ra những luận điệu này có người là do sự ngộ nhận, a dua do thiếu cân nhắc, thiếu thông tin, hoặc hiểu chưa đầy đủ, phiến diện về đường lối, hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng tỉnh táo để khẳng định rằng, hầu hết những người tung ra những luận điệu này đều tỏ rõ sự thiếu thiện chí, tỏ rõ ý đồ cố tình xuyên tạc, phá hoại đường lối, phủ nhận kết quả hoạt động đối ngoại của chúng ta.     
Chúng ta thừa hiểu rằng, thực chất dã tâm của những người tỏ ra “lo lắng, băn khoăn” về hoạt động đối ngoại của Việt Nam, chẳng qua là họ muốn Việt Nam đi theo, ngả theo con đường của Mỹ và Phương Tây. Vì thế, họ mới nhiệt tình biện luận rằng, theo Mỹ và Phương Tây mới đảm bảo có đủ sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc, chống lại sự khiêu khích, chi phối bởi ý thức hệ tư tưởng từ bên ngoài (ngụ ý chỉ Trung Quốc). Và rằng, như thế thì mới “minh bạch về mục đích, phương hướng”. Đồng điệu với những kẻ ra sức phá hoại xuyên tạc lý luận Mác - Lênin, dã tâm của họ tựu trung lại cũng là muốn chúng ta từ bỏ ý thức hệ, chống lại Trung Quốc, mở đường cho sự can thiệp, chi phối của các lực lượng thù địch, nhất khi có những va chạm trên Biển Đông.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn ý thức được rằng, Đảng, Nhà nước ta chưa bao giờ đặt lợi ích bảo vệ hệ tư tưởng lên trên lợi ích cùa dân tộc như họ từng vu cáo, xuyên tạc. Chúng ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, nhưng bình tĩnh xử lý linh hoạt thông qua đàm phán, dựa trên luật pháp quốc tế, không bị kích động, phung phí, nóng vội sử dụng vũ lực. Chúng ta đã làm hết sức để duy trì môi trường hoà bình, cái chúng ta cần để phát triển đất nước và góp phần giữ gìn môi trường ổn định trong khu vực. Kết quả là, Việt Nam, Trung Quốc đã nhất trí không ngừng làm phong phú thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đã có nhiều bước tiến quan trọng trong giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông, đã thông qua văn kiện “Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; biên phòng hai nước đã thiết lập “đường dây nóng” trao đổi, xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển; hai bên thoả thuận cùng các nước ASEAN xúc tiến tiến trình đàm phán để đi đến Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC)... Đối với Hoa Kỳ, chúng ta đã luôn nỗ lực cải thiện mối quan hệ, do đó, từ chỗ bình thường hoá quan hệ, Việt Nam với Hoa Kỳ đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Với quan điểm, chủ trương đối ngoại nhất quán, hợp lý, quan hệ giữa nước ta với các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống, các nước láng giềng không ngừng tiến triển tốt đẹp.
Rõ ràng những luận điệu cho rằng, đường lối, hoạt động ngoại giao của Việt Nam “không minh bạch về mục đích, phương hướng”, “hoạt động ngoại giao mù mờ do bị chi phối bởi ý thức hệ lạc hậu” là hoàn toàn vô lý, đi ngược lại xu thế phát triển, cố tình phủ nhận thành quả đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Không khó khăn gì để nhận thấy rằng, những kiểu phát biểu, những luận điệu này cùng một giuộc với những luận điệu “Tổ quốc cao hơn Nhà nước và chế độ”, “Tổ quốc Việt Nam là cội nguồn chung của mọi người Việt Nam... Vì thế, dĩ nhiên Tổ quốc không thể mang một ý thức hệ tư tưởng nào cả” (!); thực ra, nó nằm trong âm mưu chung là tiếp sức, cổ suý cho những mưu toan xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi.
Ở khía cạnh khác, chúng ta thấy rằng, những kẻ đã tung ra những quan điểm, luận điệu thiếu trách nhiệm, thiếu thiện chí trên đây đã xuyên tạc truyền thống ngoại giao khoan dung, thân thiện với phương châm “thêm bạn bớt thù”, chủ động ngăn chặn xung đột, mầm mống chiến tranh, mong muốn xây dựng cuộc sống thái bình của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy không chỉ hiện hữu trong lúc gặp khó khăn về thế và lực, vận mệnh bị đe doạ mà ngay cả khi dân tộc ta đang trên thế chiến thắng. Trong lịch sử dân tộc, sau đại thắng quân Minh, cha ông ta đã thực hiện “Sửa hoà hiếu hai nước, tắt muôn đời chiến tranh” (Cáo Bình Ngô- Nguyễn Trãi). Trong chiến tranh giải phóng dân tộc của thế kỷ XX vừa qua, một mặt chúng ta kiên quyết chống xâm lược, đế quốc, song mặt khác, chúng ta cũng luôn tích cực xây dựng tình hữu nghị, tranh thủ sự ủng hộ chính nghĩa, vãn hồi hoà bình của nhân dân Pháp, nhân dân Mỹ và bạn bè quốc tế.
Họ đã cố tình phủ nhận đường lối đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định cho sự phát triển, phấn đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội mà Đảng, Nhà nước, nhân dân ta công khai tuyên bố và được bạn bè quốc tế hoan nghênh, cổ vũ, bởi nó hợp với xu thế thời đại, là nguyện vọng, ý chí của tất cả các quốc gia, dân tộc không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển, bản sắc văn hoá trong điều kiện toàn cầu hoá. Do đó, những ý kiến muốn từ bỏ, xuyên tạc phương châm đối ngoại đa phương hoá, đa đạng hoá, mở cửa, làm bạn, chủ động hội nhập quốc tế là không thức thời, lạc hậu, là phủ nhận bài học của quá khứ, đi ngược lại dòng chảy của lịch sử đương đại. Có chăng nó chỉ hợp với luận điệu của những người muốn Việt Nam ngả hẳn sang Phương Tây, thù hận với nước láng giềng Trung Quốc, quay lưng lại với bạn bè truyền thống đã từng giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Vận mệnh của dân tộc là do chính dân tộc ta quyết định, sao lại lấy làm điểm tựa cho các “đối trọng” khác can thiệp giải quyết. Không hiểu lòng tự hào, tự tôn dân tộc có còn trong những con người Việt Nam nhân danh “yêu nước” này hay không?
Chúng ta thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị. Theo đó, phải lấy độc lập, tự chủ với thực lực bên trong là yếu tố căn bản, quyết định, kiên quyết không bị lệ thuộc, chi phối, can thiệp từ bên ngoài; còn sức mạnh bên ngoài do hoạt động đối ngoại mang lại có vai trò quan trọng, hỗ trợ đắc lực và dù có được chuyển hoá nhưng cũng không thể thay thế được sức mạnh nội lực. Liên quan đến đối ngoại quốc phòng, Việt Nam đã khẳng định chính sách quốc phòng hoà bình, tự vệ của mình, Việt Nam không là đồng minh quân sự của nước nào và không để nước ngoài nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam, Việt Nam không liên minh với nước này để chống lại nước khác, sức mạnh quân sự của Việt Nam chỉ nhằm tự vệ, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào. Đó là tư thế, là ý chí, nguyện vọng của dân tộc ta được chung đúc, kết tinh từ lịch sử dựng nước, giữ nước và được tiếp nối, phát huy trong thời đại mới.
Lẽ nào, dân tộc ta với truyền thống kiên cường, bất khuất trong chống ngoại xâm lại lo sợ về sự mặc cả, hay việc các cường quốc sợ làm mất lòng đối tác chiến lược khi can thiệp, giúp đỡ ta lúc lâm nguy. Bài học của Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu về sự trông chờ vào sự giúp đỡ, cải cách của Pháp, Nhật đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX vẫn còn đó, ước vọng của hai nhà chí sĩ yêu nước nhiệt thành đã thất bại, chỉ đến khi chúng ta “Lấy sức ta mà giải phóng cho ta” vào mùa thu năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng, Cách mạng Tháng Tám thành công, dân tộc ta mới thoát khỏi gông cùm nô lệ, đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 12 vừa qua, Thủ trướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu rõ: Việt Nam kiên định nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá... Việt Nam mong muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dựa trên nguyên tắc độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, được cam kết và nghiêm túc thực hiện.        
Chúng ta hoàn toàn tin tưởng, khẳng định rằng, đường lối, quan điểm, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta là hoàn toàn đúng đắn, hợp lý, được đông đảo các quốc gia trên thế giới tin tưởng, ủng hộ; vị thế, uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao. Bởi vậy, dù cho các thế lực thù địch, những kẻ thiếu thiện chí và những người ngộ nhận, thiếu hiểu biết ra sức tung ra những phát biểu thiếu khách quan hay những luận điệu xuyên tạc, thì với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị đúng đắn, công khai nhất định vẫn tiếp tục đưa đến những thành công của Việt Nam trên trường quốc tế, chúng ta sẽ có thêm nhiều bạn, nhiều đối tác và quan hệ quốc tế sâu sắc phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình thế tích cực ấy không thể đảo ngược./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét