Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ DI SẢN QUÝ BÁU CỦA DÂN TỘCChiêu bài không có gì mới của các thế lực thù địch là càng gần đến ngày lễ lớn của đất nước ta chúng càng ra sức chống phá quyết liệt. Tháng Tư có ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, sang tháng 5 có kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động, ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và ngày sinh nhật lãnh tụ vĩ đại, thiên tài Hồ Chí Minh. Một trong những thủ đoạn chống phá thâm độc của các thế lực thù địch là chúng tăng cường xuyên tạc về đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ đưa ra những sự kiện, tư liệu, phim ảnh giả tạo, lắp ghép đánh lẫn giữa hiện tượng và bản chất, giữa thật và giả để cố tình xuyên tạc về Hồ Chí Minh. Thực chất đó là tư tưởng cá nhân vị kỷ, vụ lợi hòng đánh lừa dư luận.

NIỀM TIN THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CỦA HỒ CHÍ MINHChủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa tròn nửa thế kỷ, nhưng những điều Người nói, Người viết, Người làm; đặc biệt là bản Di chúc thiêng liêng Người để lại cho chúng ta vẫn mãi là một văn kiện lịch sử, một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh toàn bộ tinh hoa tư tưởng, tâm hồn và đạo đức vô cùng trong sáng, đẹp đẽ của một lãnh tụ rất đời thường và rất vĩ đại, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

NÂNG CAO CẢNH GIÁC, KỊP THỜI NGĂN CHẶN ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG MẠNG INTERNET KÍCH ĐỘNG PHÁ HOẠI AN NINH TRẬT TỰ XÃ HỘINhững năm qua, sự phát triển nhanh chóng của internet, mạng xã hội đã đem lại những lợi ích không thể phủ nhận; từng bước khẳng định vai trò thiết yếu trong đời sống xã hội, trở thành môi trường cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác sử dụng thông tin cho mọi người và đang thâm nhập vào cuộc sống của con người trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, internet, mạng xã hội cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước ta, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, lực lượng chống cộng cực đoan ở nước ngoài,… triệt để lợi dụng internet và các trang mạng xã hội để tán phát các tin, bài, videoclip có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước ta với sự gia tăng cả về cấp độ, mật độ, tần suất và lưu lượng tin, bài,… nhằm tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, chống phá ta một cách quyết liệt.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỰ CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG THỜI ĐIỂM HIỆN NAY        Hiện nay, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để chống phá sự nghiệp cách mạng của chúng ta, chống phá Đảng, chống phá chế độ ta. Dã tâm của họ là không thay đổi. Do đó, cần nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của chúng:

Đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền chống Việt Nam      Sự phát triển của công nghệ thông tin và các ứng dụng trên không gian mạng đã thay đổi bộ mặt của xã hội, biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể. Tầm ảnh hưởng của không gian mạng đã vượt xa ý nghĩa ban đầu là phục vụ quân sự, trở thành nguyên nhân, động lực, môi trường, chất xúc tác cho hàng loạt các thay đổi căn bản trên các mặt của đời sống xã hội loài người. Tuy nhiên, với khả năng kết nối vô hạn, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, không gian mạng đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia. Điều này đã được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ William Lynn nhấn mạnh: “Không gian mạng là một lãnh thổ quan trọng ngang hàng các lãnh thổ khác trong chiến tranh như trên đất liền, trên biển, trên không và trong không gian”.
        Phát biểu tại Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc diễn ra ngày 06-6-2017 tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Quang Tự Do khẳng định: “Mạng xã hội đang phát triển như một xu thế tất yếu do nhu cầu tìm kiếm thông tin, thiết lập, duy trì các mối quan hệ cá nhân hay chia sẻ tâm tư, giải trí của người dân, đặc biệt là đối với giới trẻ. Thông tin trên mạng xã hội đều có những mặt tích cực, tiêu cực và đặc biệt là không có sự kiểm chứng gây nên tác động xấu trong xã hội”. Cùng quan điểm này, tác giả Đỗ Đình Tấn trong cuốn sách Báo chí và mạng xã hội cũng cho rằng: “Mạng xã hội như một tấm huy chương và tính chất hai mặt của công cụ này hoàn toàn tùy thuộc vào người sử dụng nó”.
      Thời gian qua, các thế lực thù địch, nhất là các tổ chức phản động lưu vong người Việt tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt và một trong những thủ đoạn mà chúng ưu tiên là lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội vào hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, tập trung vào những vấn đề như: Phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; truyền bá các giá trị của xã hội tư bản, lối sống thực dụng phương Tây; đưa tin sai lệch về tình hình nội bộ của Việt Nam, bịa đặt việc có sự chia rẽ, mâu thuẫn trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước... Đáng chú ý, lực lượng Công an nhân dân đã phát hiện dấu hiệu các thế lực thù địch và bọn tội phạm đã và đang tiến hành những chiến dịch tuyên truyền chống phá với trọng tâm là bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước có cường độ cao, biên độ rộng và trong khoảng thời gian dài.
     Thủ đoạn mà các thế lực thù địch và bọn tội phạm sử dụng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội là: (1) Thiết lập các trang web, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ” trên mạng nhằm tán phát tài liệu phản động và truyên truyền phá hoại tư tưởng. (2) Đăng tải các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trên mạng xã hội. (3) Sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố gây hoang mang trong dư luận xã hội.
    Thời gian qua, các chủ thể tham gia đấu tranh trên không gian mạng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đã kịp thời đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa nhiều chiến dịch tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này cũng còn những hạn chế, chúng ta chưa ngăn chặn được triệt để các trang mạng thường xuyên cung cấp, tuyên truyền thông tin xấu, độc, dẫn đến tác động tiêu cực tới nhận thức, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta...
    Để khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội chống phá cách mạng Việt Nam, thời gian tới, là vs chủ thể cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
    Một là, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh quốc gia đối với mạng xã hội.
Để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, yêu cầu cần thiết đặt ra là phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia đối với mạng xã hội. Theo đó, lực lượng Công an nhân dân cần chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý mạng làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước. Các văn bản quy phạm pháp luật này phải vừa mang tính định hướng nội dung thông tin cho người dùng Internet, vừa có chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe đối với những hành vi cố ý vi phạm, sử dụng mạng xã hội để tiến hành các hoạt động gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để thống nhất chỉ đạo, xác định rõ chế tài xử lý đối với các hành vi sai phạm, đặc biệt cần tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan làm cơ sở cho công tác phòng ngừa và đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm của các loại đối tượng trước pháp luật.
    Hai là, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh ngăn chặn. Theo đó, công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá chống phá Đảng, Nhà nước; phát hiện những bất cập, hạn chế của các biện pháp, công tác nghiệp vụ đã và đang được triển khai...
    Để nắm tình hình có hiệu quả, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân cần sử dụng tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp, công tác, thường xuyên rà quét, lên danh sách các trang web, blog, diễn đàn có nội dung phức tạp, các đối tượng viết bài trên những trang mạng này (có thể là tên thật hoặc nickname, bút danh); khai thác thông tin trên các trang web, blog, diễn đàn để xác định được đối tượng sở hữu, quản lý, viết bài và đề xuất biện pháp xử lý.
    Ba là, chủ động ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng xã hội được các thế lực thù địch sử dụng vào hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.
Để làm được điều đó, cần tăng cường hoạt động quản lý, kiểm soát đối với mạng xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả. Đồng thời, chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, tính toán sử dụng các giải pháp về công nghệ để ngăn chặn một cách triệt để. Đặc biệt, phải phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng “tường lửa” để ngăn chặn; chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để xâm nhập, chiếm quyền quản trị, điều hành các trang web, blog, diễn đàn mạng xã hội, sau đó xóa dữ liệu, vô hiệu hóa hoặc làm nghẽn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung “độc hại” trong một thời gian nhất định.
    Bốn là, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.
    Theo đó, cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu thù địch, sai trái của các đối tượng thù địch, phần tử xấu trên mạng xã hội. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên trận tuyến đấu tranh phản bác, lực lượng Công an nhân dân cần phải đa dạng hóa hoạt động đấu tranh phản bác trên mạng xã hội theo hướng: Tính toán thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền phản bác, định hướng dư luận hoặc tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng “độc hại” được đối tượng sử dụng; mở rộng đội ngũ cộng tác viên có khả năng đưa tin, viết bài; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác; thường xuyên tổ chức các buổi “nói chuyện cảnh giác” hoặc chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí để viết bài đấu tranh phản bác...
     Năm là, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ làm cơ sở cho việc đấu tranh, xử lý đối tượng khi cần thiết. Để làm tốt việc này, các chủ thể tham gia công tác đấu tranh trên không gian mạng phải chú ý thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ phản ánh hành vi phạm tội của đối tượng, phong tỏa thông tin... nhằm phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh, xét xử đối tượng trước pháp luật. Bên cạnh đó, cần cân nhắc thận trọng việc lựa chọn thời điểm tiến hành, tội danh áp dụng, không để tạo ra những sơ hở, thiếu sót cho các thế lực thù địch lợi dụng vu cáo Việt Nam “vi phạm nhân quyền”, tạo cớ can thiệp vào quá trình điều tra, xử lý đối tượng. Khi cần thiết, phải công khai vạch trần bản chất, hoạt động vi phạm pháp luật của đối tượng và biện pháp xử lý của lực lượng chức năng để hướng dư luận đồng tình, ủng hộ.
    Không gian mạng là “lõi” của thế giới kết nối. Thế giới kết nối làm con người gần nhau hơn, hưởng lợi và chấp nhận thách thức nhiều hơn. Tận dụng tốt mọi cơ hội, thế giới kết nối sẽ mang lại sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội cũng như nên hòa bình trên phạm vi toàn cầu; ngược lại, nếu không giải quyết tốt các thách thức sẽ dẫn đến thảm họa khó lường. Nhận định đó là rất đúng và trúng với những gì đang diễn ra trên mạng xã hội. Đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội tiếp tục là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức đối với lực lượng Công an nhân dân cả trong hiện tại và tương lai. Việc thực hiện tốt những giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch trên mạng xã hội trong thời gian tới.
                                                          Quảng Hồng

Không để những “kẻ thiếu hiểu biết” thông tin tiếp tay cho “ngụy tuyên truyền” Lợi dụng internet, gần đây, các thế lực thù địch ra sức tìm cách hạ thấp vai trò của báo chí, truyền thông chính thống và cổ xúy cho những cái gọi là “nhà báo công dân”, “báo mạng xã hội”, “nhà xuất bản mạng”… Chúng “nâng cấp” một số blogger, facebooker thành những “nhà báo tự do”, “nhà báo toàn cầu”... Hiện nay, một số người do thiếu hiểu biết và tư tưởng lệch lạc lại hay tìm đọc, thậm chí cổ vũ, tiếp tay cho “ngụy tuyên truyền” chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân…

TĂNG CƯỜNG KHẮC PHỤC SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY
Hiện nay, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đang là vấn đề cấp bách mang tính thời sự nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đồng thời, giúp Đảng không ngừng củng cố niềm tin với quần chúng nhân dân, với đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giày công tạo dựng, vun trồng: Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

GIÁ TRỊ THIÊNG LIÊNG VÀ CAO ĐẸP CỦA “ĐỘC LẬP- TỰ DO”


GIÁ TRỊ THIÊNG LIÊNG VÀ CAO ĐẸP CỦA “ĐỘC LẬP- TỰ DO”

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”[1]. Âm hưởng thiêng liêng, hào hùng đó trong Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2-9-1945, cách đây 62 năm, nhưng vẫn in đậm trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, vẫn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vẫn thúc giục mọi người dân Việt Nam hãy luôn trân trọng, bảo vệ, gìn giữ những giá trị độc lập, tự do mà vì nó, bao thế hệ đã ngã xuống.

GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN ĐƯỢC


      
Đại thắng mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đánh dấu sự kết thúc một thời kỳ lịch sử đau thương của dân tộc Việt Nam, đưa dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH). Song từ đó đến nay, các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ chiến thắng vĩ đại này của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, đấu tranh bóc trần những luận điệu dối trá, xuyên tạc lịch sử bằng các chứng cứ lịch sử, trong đó có những lời thú nhận của chính phía đối phương tham chiến và đánh giá của các nhà nghiên cứu phương Tây, để qua đó khẳng định giá trị và ý nghĩa thời đại của Đại thắng mùa xuân năm 1975.

Ý nghĩa và giá trị chân chính sẽ đè bẹp các luận điệu xuyên tạc về chiến thắng 30/4/1975Những ngày tháng Tư lịch sử, trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang đẩy mạnh các hoạt động chào mừng 44 năm Ngày Giải Phóng hoàn toàn miền Nam, thông nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) thì trên một số trang mạng, một số tên phản động, lưu manh chính trị đã đăng tải những bài viết để xuyên tạc ý nghĩa lịch sử của ngày chiến thắng lịch sử đó. Chúng đưa ra các luận điệu bóp méo sự thật, bôi đen lịch sử, phủ nhận ý nghĩa chiến thắng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong gần nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, sức mạnh của sự thật và giá trị của nền hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc ta sự lãnh đạo của Đảng sẽ đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, những tên “lưu manh chính trị”.

KHÔNG NGỪNG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI, QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỚI TƯ TƯỞNG CỦA V.I.LÊNIN VỀ BẢO VỆ LỢI ÍCH QUỐC GIA Ở VIỆT NAM HIỆN NAYTrong khi chủ nghĩa xã hội đang ở giai đoạn thoái trào, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc đang còn có cơ hội phục hồi hiện nay, do đó những trào lưu, tư tưởng cơ hội và chủ nghĩa cơ hội và các quan điểm sai trái, thù địch đang còn mảnh đất để nảy sinh, phát tác những tư tưởng và quan điểm độc hại của nó. Chính vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chống quan điểm sai trái, thù địch với chủ nghĩa xã hội khoa học nói chung, tư tưởng tư tưởng của V.I.Lênin về bảo vệ LIQG nói riêng là một nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, thực tiễn đặc biệt quan trọng của các Đảng Cộng sản, nhà khoa học và những người xã hội chủ nghĩa.

Đấu tranh phòng, chống hoạt động chia rẽ Quân đội với nhân dân trong giai đoạn hiện nayThực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội ta, các thế lực thù địch tiến hành rất nhiều thủ đoạn chống phá. Một trong những mũi nhọn mà chúng tập trung công kích gần đây chính là chia rẽ Quân đội với nhân dân, làm phai nhạt tình cảm quân - dân. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống hoạt động chia rẽ quân đội với nhân dân trong giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ cấp bách đặt ra.

ĐẤU TRANH CHỐNG VIỆC LỢI DỤNG QUYỀN TỰ DO HỘI HỌP ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM


Quyền tự do hội họp là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi trong Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và được bảo đảm thực hiện trong thực tế. Tuy nhiên, những năm qua, lợi dụng các sự kiện chính trị, xã hội phức tạp, nhạy cảm, các nhà đấu tranh khoác áo “dân chủ, nhân quyền” triệt để lợi dụng quyền này để xuyên tạc, kích động người dân biểu tình, bạo loạn nhằm tập dượt “cách mạng màu” chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet hiện nayHiện nay, vấn đề sử dụng mạng internet đang được các thế lực phản động trong và ngoài nước xem như là một công cụ, phương tiện để tuyên truyền các quan điểm sai trái, phản động nhằm chống phá công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước và hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sảnViệt Nam. Do đó, việc vạch trần bản chất phản động và kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

ĐẢNG TA LUÔN PHÁT HUY DÂN CHỦ VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN
Dân chủ luôn là vấn đề lớn được đề cập trong văn kiện qua các đại hội của Đảng ta. Đánh giá thành tựu dân chủ, Đại hội XII của Đảng khẳng định, Đảng, Nhà nước tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân... Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt hơn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, nhất là trong lĩnh vực chính trị và kinh tế..."Đạt được kết quả trên là do Đảng và Nhà nước coi trọng việc đề ra và tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật, quy chế, quy định mới nhằm phát huy hơn nữa dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân". Tuy nhiên, Đảng ta cũng chỉ rõ việc phát huy dân chủ trong xã hội vẫn còn những hạn chế, bất cập như: "Nhận thức về dân chủ trong một bộ phận nhân dân còn hạn chế; tình trạng tách rời, thậm chí đối lập giữa dân chủ và kỷ cương, pháp luật còn tồn tại ở nhiều nơi; quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực còn bị vi phạm..."

CHÚNG MỚI CHÍNH LÀ NHÓM XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG, CHỐNG DÂN TỘC!


CHÚNG MỚI CHÍNH LÀ NHÓM XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG,
CHỐNG DÂN TỘC!

Trong bối cảnh các nhóm lợi ích tiêu cực liên tục bị vạch mạch chỉ tên và trừng trị đích đáng, lại chuẩn bị đến ngày 30/4, 7/5 - các thành phần phản động càng điên cuồng tìm mọi cách để xuyên tạc, chống phá đất nước. Những kẻ khi xưa cam tâm làm tay sai thực dân đế quốc nay vì vẫn tiếc bơ thừa sữa cặn mà cắn xé còn đi một nhẽ, nguy hiểm và đê hèn hơn là những kẻ đang ăn bám chế độ này, lại trơ tráo sử dụng chiêu bài xét lại, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ hòng hạ bệ các tượng đài của dân tộc - trong đó có ổ nhóm tập hợp những kẻ lưu manh cặn bã mang các nick facebook Thái Mai, Van Thi Van, Trần Đức Trí, Long Hồ, ... và một số kẻ lâu nhâu khác đang kẻ tung người hứng tập trung đánh phá hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bôi nhọ tất cả các thế hệ lãnh đạo Việt Nam.

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAMThời gian gần đây, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tiếp tục diễn biến phức tạp; chúng triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị, một số “điểm nóng” xảy ra trong nước liên quan đến đời sống sinh hoạt, quyền lợi chính trị, kinh tế của các tầng lớp nhân dân; tình hình biên giới, biển đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… Đặc biệt, một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã tán phát nhiều tài liệu có nội dung chống phá Quân đội.

Cảnh giác với âm mưu xuyên tạc lịch sửHàng năm, cứ vào dịp kỷ Đại thắng mùa Xuân 1975, trên các trang mạng, các thế lực thù địch lại tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc ý nghĩa của sự kiện này. Trên một số website, blog, tài khoản mạng xã hội cá nhân, bằng cách đưa ra những nguồn “sử liệu” không có kiểm chứng, họ đã nhào nặn một cách chủ quan để rồi đi đến những kết luận hết sức sai trái như: Trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, người Mỹ không hề muốn cai trị người Việt Nam, người Mỹ can thiệp là để giải phóng chứ không phải để cai trị; hay chiến tranh Việt Nam là cuộc “nội chiến” huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam - Bắc do sự khác biệt về lý tưởng cộng sản và không cộng sản. Từ đó, họ đi đến kết luận rằng: Cuộc chiến tranh Việt Nam thực chất là “không cần thiết” và hoàn toàn “có thể tránh khỏi”…

Bằng chứng “vỗ mặt” những kẻ phản quốc, lợi dụng mạng internet để nói xấu lãnh tụ
Trong hai ngày 13 và 14/4/2019, theo lịch làm việc, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã có chuyến thị sát, làm việc tại tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng... Do thời tiết nắng nóng đột ngột và phải di chuyển nhiều, nên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị chóng mặt, choáng. Lợi dụng sự kiện này các thế lực thù địch đã thông qua mạng internet để rêu rao nói xấu lãnh tụ, nói xấu chế độ gây dư luận hoang mang trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Đằng sau vấn đề “Bàn về Đảng cầm quyền” của Nguyễn Đình Cống


Phong Lưu
         Ngày 27/3/2019, trên trang mạng cá nhân của Nguyễn Đình Cống có bài viết “Bàn về Đảng cầm quyền”. Cũng như các bài viết trước Nguyễn Đình Cống liên tục đưa ra các luận điệu xuyên tác, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ, bôi nhọ, nói xấu đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Vậy mưu đồ của Nguyễn Đình Cống là gì? Đằng sau bài viết của ông ta về vấn đề Bàn về Đảng cầm quyền” có âm mưu, thủ đoạn “bốc mùi” như chính cái tên của ông ta ra sao? Chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử hào hùng của Đảng ta từ khi thành lập đến nay đã trải qua hơn 89 năm lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết lên những trang sử hao hùng của dân tộc.

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA HOÀNG HƯNG VỀ TÔN GIÁO


Việt Hưng
Lợi dụng sự kiện ở chùa Ba Vàng đã được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thời gian gần đây, Hoàng Hưng đã thêm bớt thông tin, rồi tung ra những luận điệu sai trái mang tính kích động, phản động.

Xuyên tạc bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội - một thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địchPhong Lưu
     Mới đây trên trang facebook Việt Tân, ngày 01/4/2019 có tán phát bài viết: “Trả lại anh quân nhân đời trai hùng”. Vậy mục đích chính của chúng là gì? Chúng nhằm vào quân đội ta với ý đồ gì? Không ngoài ý đồ gì khác đó là chúng muốn xuyên tạc bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội là một thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, tiến tới “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội. Thời gian gần đây, thủ đoạn này càng được tiến hành ráo riết hơn, vì vậy, cần phải nhận diện và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

ĐỪNG LẦM TƯỞNG ĐỂ PHÁ HOẠI BÌNH YÊN CỦA CHÍNH MÌNH


Dũng Vũ
Trong chiến lược "diễn biến hòa bình", chiêu thức thường được các thế lực thù địch tận dụng tối đa nhằm làm sụp đổ một quốc gia là tìm cách bôi nhọ chế độ xã hội hiện tại, thổi phồng những mặt trái của xã hội đó để gây tâm lý bất mãn rồi kích động sự phản kháng trong xã hội.

CHIẾN THẮNG 30/4/1975 - GIÁ TRỊ LỊCH SỬ KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC


XUÂN ANH
Thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân năm 1975 và kết thúc bằng chiến thắng 30/4/1975 của quân và dân ta là một sự kiện trọng đại có tầm ảnh hưởng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc trong thế kỷ XX. Đó là thắng lợi của chính nghĩa trước bạo lực, cường quyền; là biểu tượng sáng ngời về ý chí bất khuất, khát vọng hòa bình, tự do của dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ. Đó là lịch sử, mà lịch sử chỉ hiện hữu sự thật, không thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc.

GIỮ VỮNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA ĐẢNG LÀ BỨC TƯỜNG NGĂN CẢN SỰ CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà chúng ta đang tiến hành, nhiệm vụ chính trị của Đảng hết sức nặng nề. Bên cạnh những thuận lợi và những thành tựu mà chúng ta đã đạt được thì cũng phải đương đầu với không ít những khó khăn và thử thách. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa diễn ra trong bối cảnh rất phức tạp, cuộc đấu tranh dân tộc, giai cấp trên phạm vi toàn thế giới đang tiếp tục diễn ra sâu sắc và quyết liệt. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ phát triển với tốc độ như vũ bão. Do vậy, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, để Đảng lãnh đạo thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trước hết, phải giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính tiên phong của Đảng. 

CHIẾN THẮNG 30/4/1975, SỰ THẬT VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ


Đại thắng mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đánh dấu sự kết thúc một thời kỳ lịch sử đau thương của dân tộc Việt Nam, đưa dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH). Song từ đó đến nay, các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ chiến thắng vĩ đại này của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, đấu tranh bóc trần những luận điệu dối trá, xuyên tạc lịch sử bằng các chứng cứ lịch sử, trong đó có những lời thú nhận của chính phía đối phương tham chiến và đánh giá của các nhà nghiên cứu phương Tây, để qua đó khẳng định giá trị và ý nghĩa thời đại của Đại thắng mùa xuân năm 1975.

"DỰ LUẬT ĐẶC KHU KINH TẾ ĐANG HỒI SINH" - THUYẾT ÂM MƯU HAY LÀ SỰ TẠO DỰNG?


Thanh Nguyễn
Vẫn là “bài cũ soạn lại”, gần đây trên các trang mạng xã hội các thế lực phản động đang ra sức tuyên truyền, xuyên tạc về dự thảo Luật Đặc khu, điển hình là bài viết mang đậm màu sắc của thuyết âm mưu: “Dự luật đặc khu kinh tế đang hồi sinh” của Phạm Chí Dũng đăng trên Blog.

CẨN THẬN NHỮNG ÂM MƯU PHÁ HOẠI LỢI DỤNG CÂU CHUYỆN CHÙA BA VÀNG


Thanh Nguyễn
Chùa Ba Vàng Quảng Ninh đang trở thành tâm điểm của dư luận sau với những chuyện thỉnh vong, gọi hồn, báo oán sặc mùi mê tín của một số người ở đây, đặc biệt là liên quan tới những phát ngôn, thuyết pháp của người có tên Phạm Thị Yến. Dư luận đang bức xúc, phẫn nộ với những lời thuyết pháp của bà này. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin và có những kết luận kịp thời, bên cạnh đó đã tiến hành các bước theo thủ tục pháp lý để tiến hành xem xét xử lý những cá nhân, tổ chức có liên quan.

LẬT MẶT TÊN VIỆT TÂN VỚI FB LÊ THƯƠNG SÀM NGÔN TRÁO TRỞ


Nhân Nghĩa
Ngày 24 tháng 3 năm 2019 trên trang face book của tổ chức khủng bố Việt Tân đăng bài viết của tên Lê Thương được cho là :"CHIA SẺ CỦA MỘT NGƯỜI SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM PHẢN TỈNH TỪ BỎ ĐẢNG" với bài viết: "NƯỚC CHẤM ĐẠI DƯƠNG VÀ BÁT CANH TOÀN QUỐC!!!" bôi nhọ, nói xấu cán bộ, cuộc sống sinh hoạt trong quân đội.

LÒNG YÊU NƯỚC CỦA THẾ HỆ TRẺ HÔM NAY


Long Vương
Với thế hệ trẻ, có rất nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước chân chính của mình. Cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt, hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình hay tham gia nghiên cứu khoa học, đó là yêu nước; tự giác thực hiện chính sách, pháp luật, tôn trọng kỷ cương, đó cũng là yêu nước. Lựa chọn được một nghề nghiệp phù hợp với bản thân mình, gắn bó và cống hiến hết mình vì công việc, đó là yêu nước. Lao động tích cực, hăng hái, làm giàu chính đáng, đó là yêu nước. Có khi lại là việc nhỏ như không vứt rác bừa bãi, không tàn phá môi trường, không hủy diệt muông thú. Và thậm chí, nói một câu tiếng Việt đúng ngữ pháp, văn cảnh, thể hiện sự tự tôn với ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc mình, cũng là biểu hiện của lòng yêu nước. Những việc làm không chỉ thể hiện ý thức công dân của mỗi người, mà còn là trách nhiệm xã hội, và thông qua đó, thế hệ trẻ chúng ta thể hiện lòng yêu quê hương, xứ sở của mình một cách sinh động nhất, hiệu quả nhất.

HIỂU THẾ NÀO CHO ĐÚNG VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO?


Long Vương
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, tôn giáo. Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán chính sách tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch và các đối tượng luôn muốn lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo để kích động, chống phá nhà nước ta.

BẢN CHẤT PHẢN ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHỦNG BỐ VIỆT TÂN


Lợi Hoàng
Việt Tân là tổ chức khủng bố đã hậu thuẫn, nuôi dưỡng, tài trợ, các khóa tập huấn cho các đối tượng chân rết trong và ngoài nước thường xuyên tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, gây ra tình trạng mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng  đến vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngày 04/10/2016, căn cứ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế, Bộ Công an đã có thông báo chính thức về tổ chức “Việt tân”, đó là một tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động các hoạt động khủng bố. Thông báo này là lời cảnh tỉnh cho những đối tượng lâu nay vẫn đang ảo tưởng về Việt Tân, nhận sự hậu thuẫn, tài trợ của Việt Tân núp bóng đấu tranh dân chủ để thực hiện các hoạt động đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI MỌI ÂM MƯU THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


                                                                                   Tuấn Hoàng
 Ta thấy rằng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là một trong những bước đại nhảy vọt của khoa học, công nghệ và tri thức, đem lại cho nhân loại trên thế giới những hiểu biết mà trong lịch sử loài người chưa từng xuất hiện. Sự tự do thông tin, tiếp cận nhanh với thế giới chỉ bằng một cú click chuột làm cho nhiều quốc gia có sự phát triển thịnh vượng vượt bậc.

NHÌN NHẬN VẤN ĐỀ “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”


                                                                              Tuấn Hoàng
Như chúng ta đã biết, nhìn lại những vụ việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm gần đây, tuy số vụ việc bị xử lý có gia tăng, tính chất mức độ một số vụ vi phạm có nghiêm trọng hơn, cán bộ bị xử lý có những trường hợp ở cương vị lãnh đạo, chỉ huy cao cấp… nhưng bên cạnh sự đau xót, nuối tiếc, dư luận đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và cả bạn bè quốc tế đều rất đồng tình, tin tưởng vào quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta.

NHẬN DIỆN CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN


Hồ Văn
          “Cá nhân” không xấu, có cá nhân mới thành cộng đồng, mới thành xã hội. Còn chủ nghĩa cá nhân là sự tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân, dễ dẫn tới cái xấu, cái ác… Có thể nhận diện chủ nghĩa cá nhân trong Đảng ta hiện nay trên năm biểu hiện chủ yếu:

TĂNG CƯỜNG CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”


Hồ Văn
Trước hết, chúng ta cần khẳng định rằng, kỷ luật của Đảng ta là tự giác, nghiêm minh và đặc trưng của pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN) là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Việc xử lý những cán bộ vi phạm như trên không có gì là bất thường, đột biến từ trước tới nay nếu xét về nguyên tắc kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đã từ lâu, trong xã hội ta, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Và khi mà công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh thì những nguyên tắc ấy càng được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Đó là việc làm bình thường để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; thật sự là người lãnh đạo thật trung thành, người đầy tớ của nhân dân. Đó là đòi hỏi tất yếu để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, “muôn điều phải có thần linh pháp quyền” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng tâm niệm và căn dặn từ những năm đầu thế kỷ trước.

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC SỰ THẬT TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM


Thợ Xây
Xưa nay, khi nói đến những kẻ "tiền hậu bất nhất", ngoài miệng thì nói lời từ bi, hiền lành nhưng trong lòng lại bạc ác, nham hiểm, dân gian có câu “khẩu phật tâm xà”, hay “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”. Thời nay, trên không gian ảo lại xuất hiện những đối tượng không chỉ có lời lẽ lu loa mà tâm địa còn chứa đựng “nọc rắn độc” rất nguy hại. Đó chính là một số đối tượng lợi dụng vụ việc xảy ra ở chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) để phỉ báng Phật giáo, xuyên tạc sự thật tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, gắn vấn đề tôn giáo với vấn đề chính trị nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRÊN LĨNH VỰC GIÁO DỤC HIỆN NAY


Thợ Xây
Giáo dục và Đào tạo là lĩnh vực đặc biệt, có vai trò quyết định đến tiến trình phát triển lâu dài của đất nước, không những thế, nó còn tác động đến mọi gia đình, mọi con người trong xã hội. Do đó, đây là lĩnh vực các thế lực thường xuyên tìm cách tác động theo mục đích của “Diễn biến hòa bình”.

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

TRỤC LỢI TỪ LỄ HỘI CẦN LÊN ÁNTrục lợi trong lễ hội là một thực tế đang tồn tại mà thông thường những gì mà yếu tố trục lợi được đặt lên cao thì đẻ ra lắm thứ, bóp méo lễ hội truyền thống. Trong lễ hội bao giờ cũng có nghi lễ nhưng có nhiều lễ hội bây giờ không đúng với nghi lễ truyền thống vì người ta thêm thắt những cái mà qua đó có thể kiếm lời được.

NÓI XẤU LÃNH TỤ - ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCHĐể gây sự hoài nghi, dao động của công chúng, Vũ Đông Hà lượm lặt, trích dẫn nội dung các bài viết của những phần tử cơ hội chính trị và thù địch từ trước đến nay; đồng thời bịa đặt, dựng ra nhiều tình tiết phi lịch sử, ngụy tạo hòng lừa bịp người đọc về thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh, xuyên tạc và bôi nhọ tư tưởng, đạo đức, tác phong và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG TÔN GIÁO CHIA RẼ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở VIỆT NAM


                                                                             
Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn xác định vấn đề “tự do tôn giáo” là hướng ưu tiên chính trong chính sách đối với Việt Nam, chúng tìm mọi cách tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước ta bằng việc tìm cách ủng hộ và thông qua các đạo luật mang tính pháp lý nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo để hoạt động can thiệp, chống phá; tạo được sự dung túng, giúp đỡ lực lượng phản động trong tôn giáo người Việt ở nước ngoài nằm trong các tổ chức hoạt động chống Việt Nam; đồng thời, hỗ trợ, kích động và chỉ đạo các đối tượng cực đoan, phản động trong tôn giáo ở trong nước tổ chức các hoạt động chống phá. Các công cụ, phương tiện tiến hành hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam rất đa dạng. Nhiều hội nhóm được lập ra cả ở trong và ngoài nước, như: Việt Tân, Cao trào Nhân bản, Đảng Dân chủ Việt Nam, Hội anh em

ĐẤU TRANH CÓ HIỆU QUẢ VỚI CÁC QUAN ĐIỂM PHẢN ĐỘNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI


            Facebook là một trang mạng xã hội đem lại rất nhiều tiện ích, nhất là sự kết nối, chia sẻ thông tin và những ứng dụng giải trí thú vị (chơi game, nghe nhạc, xem phim…). Nếu sử dụng đúng mục đích và ở chừng mực phù hợp, mạng xã hội này sẽ là công cụ hữu hiệu để tuyên truyền, giáo dục mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước sâu rộng trong mọi tầng lớp quần chúng nhân dân. 

PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT TRÊN MẠNG INTERNET


           Hiện nay, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các bình diện của đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng với những thủ đoạn hết sức thâm hiểm, phản động nhằm xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành quả cách mạng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

PHÒNG CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH HIỆN NAY


Diễn biến hòa bình” là một chiến lược tấn công toàn diện, thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bằng việc sử dụng tổng hợp các thủ đoạn, biện pháp, hình thức để chống phá chúng ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, chúng coi việc phá hoại về chính trị, tư tưởng, văn hóa là quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá, mũi nhọn của cuộc tiến công. Các chuyên gia về truyền thông của Mỹ đã nhận định rằng: Làn sóng điện sẽ thay thế các thanh gươm, còn cây bút là phương tiện đi vào trái tim, khối óc của những người đang sống. Vì vậy, chúng đã triệt để sử dụng những thành tựu và sự bùng nổ của công nghệ thông tin để tăng cường chống phá ta. Thông qua các trang mạng xã hội, chúng dùng những lời lẽ xảo trá để xuyên tạc, bóp méo sự thật, gây sự hoài nghi trong nhân dân.

SỰ XUYÊN TÁC TRƠ TRẼN CỦA NGUYỄN THU TRÂM


            Cứ vào dịp 30/4 hàng năm toàn dân ta lại vui mừng, phấn khởi chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là chiến thắng của lương tri, bản lĩnh, trí tuệ và mang tầm vóc thời đại, cả thế giới hân hoan, chia sẻ niềm vui chiến thắng với dân tộc Việt Nam và từ đáy lòng luôn coi đó là chiến thắng của chính mình, ngay cả những người bên kia chiến tuyến, thậm chí những chính khách, tướng lĩnh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam cũng phải thừa nhận điều này. Vậy mà, vẫn còn một số kẻ lạc loài, không biết do sự thiếu hiểu biết hay cố tình xuyên tạc sự kiện này nhằm làm sai lệch ý nghĩa, bản chất của cuộc kháng chiến vệ quốc của nhân dân ta. Thật buồn hơn khi trong số những kẻ lạc loài đó lại có cả những người từng là công dân đất Việt, một trong số đó là Nguyễn Thu Trâm. Trong bài viết “Giải phóng gì, giải phóng ai” với những lời lẽ đầy hận thù, vu cáo, xuyên tạc một cách trắng trợn, kệch cởm, đã cho thấy Nguyễn Thu Trâm là kẻ vừa không hiểu biết về lịch sử, vừa trơ chẽn khi xuyên tạc lịch sử.

MỐI ĐE DỌA VỚI AN NINH MẠNG


              Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận thức rõ về những mối đe dọa đối với an ninh mạng, coi đây là thách thức mới có tầm quan trọng và nguy hiểm cao nên đã ban hành các văn bản chính sách, văn bản pháp luật như luật hoặc văn bản dưới luật; thành lập các lực lượng chuyên trách về an ninh mạng, tình báo mạng, chiến tranh mạng, phòng chống khủng bố mạng và tội phạm mạng để bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. 

THANH NIÊN HÔM NAY CẦN PHẢI THỂ HIỆN RÕ TÌNH YÊU TỔ QUỐC TRONG MỌI SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG


           Yêu Tổ quốc là yêu nguồn cội của mình; yêu mảnh đất, con người, lịch sử, văn hóa đã sản sinh, nuôi dưỡng mình và đồng bào mình. Yêu Tổ quốc là đấu tranh cho những điều tốt đẹp được gìn giữ và sinh sôi, loại bỏ những cái xấu đang kìm hãm đất nước phát triển. Yêu Tổ quốc chính là yêu những gì thuộc về mình.

NIỀM TIN TÔN GIÁO KHÔNG PHẢI THỨ ĐỂ TRỤC LỢI


Những ngày qua, các sai phạm, nghi vấn trong một số hoạt động tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) đã trở thành một đề tài “nóng”, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Dưới chiêu bài “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ”, “giải nghiệp tiền kiếp”, một số cá nhân với danh nghĩa Phật tử ngang nhiên tổ chức các hoạt động truyền bá một số quan niệm sai lệch, gieo rắc sợ hãi trong cộng đồng, mà xét đến cùng là nhằm mục đích thu lợi. Khai thác tâm lý lo lắng, sợ hãi của một số người dân trước các bất hạnh, rủi ro trong cuộc sống và công việc mưu sinh, muốn tìm đến cửa Phật để cầu an, những người này đã dựng lên cái gọi là “nợ vong” từ tiền kiếp. Người nợ cần phải “trả nợ” nếu muốn yên ổn, còn không sẽ bị “vong” đeo đuổi, trả thù. Theo họ, tất tật những tai ương, tật bệnh mà con người vướng phải đều do “vong oán” mà ra, như: Kinh doanh thua lỗ là do 36 kiếp trướ

LỢI BẤT CẬP HẠI


          Những ngày gần đây, dư luận thế giới hết sức bàng hoàng trước thông tin về vụ xả súng tại New Zealand làm hàng chục người chết và bị thương. Tuy nhiên, việc một trong những nghi phạm xả súng đã quay phim và phát trực tiếp cuộc tấn công này trên Facebook, y hệt như cảnh bắn giết trong trò chơi điện tử đã khiến dư luận hết sức bất bình, phẫn nộ. Bởi, hành động bạo lực, khủng bố dã man này đã không được Facebook kiểm soát, gỡ bỏ kịp thời, nên ngay sau đó đoạn phim quay lại cảnh xả súng đẫm máu đã lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Một lần nữa, mạng xã hội đã bị lợi dụng để gây sự chú ý, tuyên truyền cho hành động bạo lực, khủng bố. 

MỘT BIỂU HIỆN CỦA “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”


 Một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nhắc đến nhiều là việc một số cán bộ lơ là, ngán ngại học tập nghị quyết, học tập lý luận chính trị, có tư tưởng học lý luận chính trị để “hợp thức hóa” nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Hiện tượng này có hai vế, đó là “lơ là, ngán ngại học tập nghị quyết” và “lơ là, ngán ngại học tập lý luận chính trị”. Trong việc học nghị quyết, có một số biểu hiện cụ thể:

HIỂU THÊM VỀ CHỦ THỂ PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”


Trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có chủ thể lãnh đạo, tổ chức, quản lý, điều hành và chủ thể thực hiện. Chúng ta có thể hiểu rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chính là chủ thể lãnh đạo phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sở dĩ như vậy là vì, Đảng ta là Đảng cầm quyền, thực hiện sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, theo đó Đảng lãnh đạo Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị, lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một bộ phận của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng-văn hóa; là một nội dung của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa, vì vậy Đảng phải lãnh đạo nhiệm vụ này là tất yếu, khách quan.

KHÔNG GIAN MẠNG KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CỤ KÍCH ĐỘNG CHIA RẼ ĐOÀN KẾT QUỐC TÊ


            Thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông ngày càng trở thành phương tiện hữu ích đối với đời sống con người. Không chỉ góp phần bảo đảm tốt hơn quyền tự do ngôn luận, các phương tiện truyền thông hiện đại nói chung, mạng xã hội nói riêng còn giúp các quốc gia trên thế giới thêm hiểu và ngày càng xích lại gần nhau hơn. Thế nhưng thời gian gần đây, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những ưu thế của mạng xã hội để gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, cổ xúy cho tư tưởng phân biệt chủng tộc, kích động hận thù, phá hoại đoàn kết quốc tế. Các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, phản động lập ra hàng nghìn website, trang mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến... để sử dụng như một công cụ chủ yếu tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt nhằm kích động hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, những sự kiện “nóng” thu hút sự quan tâm của dư luận, như: dân tộc, tôn giáo; Biển Đông; phân giới cắm mốc giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng; ô nhiễm môi trường; phòng, chống tham nhũng,... được các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng chống phá.

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC, BÔI ĐEN HÌNH ẢNH ĐẤT NƯỚC TRONG ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ


 Lợi dụng internet, mạng xã hội và những mặt tiêu cực trong xã hội chưa được khắc phục, một số kẻ đã tán phát luận điệu, xuyên tạc bản chất của xã hội XHCN, bôi đen hình ảnh của đất nước Việt Nam.
Hơn 30 năm qua kể từ khi Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới (từ năm 1986 đến nay), nhìn tổng thể, công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội-nhất là sau cuộc khủng hoảng, sụp đổ của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) Đông Âu (1985-1991). Từ tình trạng một quốc gia kém phát triển, lương thực không đủ… đến nay Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên: Chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

NHÌN THẤU SỰ CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA

“Diễn biến hoà bình” là chiến lược cực kỳ thâm độc và nham hiểm của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hóa, kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, trong đó tư tưởng văn hóa được xác định là mặt trận hàng đầu, là khâu đột phá và có ý nghĩa quyết định trong tổng thể chiến lược này.
Thực tế cho thấy, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị tăng cường thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, sử dụng các biện pháp, tiến hành nhiều hoạt động phức tạp từ âm thầm đến công khai phá hoại Tư tưởng, văn hóa đối với Việt Nam.

NHỮNG GIỌNG ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Những ngày gần đây, xã hội nói chung, những người tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” nói riêng vừa bức xúc, vừa chạnh lòng về việc nữ sinh lớp 9 bị lột đồ, đánh hội đồng trong lớp học ở trường THCS Phù Ủng(Ân Thi, Hưng Yên). Đây là điều rất đáng quan ngại, đao lòngvà nhức nhối về tình trạng bạo lực học đường chưa được đẩy lùi, ngăn chắn, khi toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới giáo dục một cách toàn diện.
Trong khi nhiều cơ quan báo chí, nhiều nhà giáo lên tiếng kịp thời, phân tích thấu đáo, bình luận có lý nhằm giúp công luận có một cái nhìn đúng đắn, khách quan về vụ việc này, thì đáng tiếc vẫn có những ý kiến nhìn nhận vấn đề mang nặng tính áp đặt chủ quan, thiếu thiện chí, thiếu nhân văn, thậm chí đánh đồng hiện tượng với bản chất theo kiểu “vơ đũa cả nắm”, từ đó có những liên tưởng, suy diễn không đúng mực về ngành giáo dục Việt Nam.

LẬT TẨY NHỮNG CHIÊU TRÒ PHẢN ĐỘNG
Theo dõi các làn sóng truyền thông có tác động lớn đến đời sống chính trị xã hội của đất nước trong thời gian gần đây, chúng ta có thể thấy chủ thể tạo ra các làn sóng đó không thay đổi, vẫn là những kẻ do mâu thuẫn cá nhân không giải quyết được hoặc do thất thế trên bàn cờ chính trị dẫn đến trở cờ, phản bội; những kẻ một thời nắm giữ quyền lực đã bỏ chạy hoặc do giấc mơ ảo vọng bên trời Tây ra đi sau ngày 30/4 đến nay vẫn còn khát khao, mơ mộng phục hồi quyền lực đó; tất cả những cụm từ hoa mĩ như “cứu nước”, “yêu nước”, “yêu môi trường”… đi kèm với sự kích động, bạo loạn gây xáo trộn cuộc sống an lành của Nhân dân đều nằm trong âm mưu “bài Trung, phò Mỹ, lật sử, dựng cờ vàng, thay chế độ”.

NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY.          Thời gian gần đây, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tiếp tục diễn biến phức tạp; chúng triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị, một số “điểm nóng” xảy ra trong nước liên quan đến đời sống sinh hoạt, quyền lợi chính trị, kinh tế của các tầng lớp nhân dân; tình hình biên giới, biển đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… Đặc biệt, một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã tán phát nhiều tài liệu có nội dung chống phá Quân đội. Các đối tượng đã phát tán tài liệu “Muốn Quân đội trung với Đảng thì phải có đặc quyền, đặc lợi” có nội dung xuyên tạc cho rằng có sự mâu thuẫn lợi ích của Quân đội với lợi ích của nhân dân ngày càng gay gắt và Quân đội muốn trung thành với Đảng thì phải có đặc quyền, đặc lợi riêng. Những nội dung chống phá của chúng rất phản động, bóp méo sự thật; tung tin thất thiệt với hình ảnh phản cảm trên các trang mạng xã hội, gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, làm ảnh hưởng xấu đến đoàn kết chính trị nội bộ, bản chất, truyền thống, uy tín của Quân đội và hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

HÃY THẬN TRỌNG VỚI NHỮNG ÂM MƯU LỢI DỤNG TRUYỀN THÔNG, MẠNG XÃ HỘI ĐỂ XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


            Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0) đang diễn ra nhanh chóng và có những tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội đối với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chúng ta đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ, cùng với đó là các phương tiện thông tin, mạng xã hội, các loại hình báo chí điện tử, blog…với nhiều phương diện khác nhau. Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mang lại nhiều cơ hội, điều kiện mới để phát triển đất nước, cơ hội để mỗi người có thể tiếp thu thông tin, nâng cao trình độ…để phát triển toàn diện và nhiều lợi thế khác. Người đọc, người nghe có thể tiếp cận thông tin qua internet ở mọi lúc, mọi nơi, bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch đã sử dụng internet, các trang mạng xã hội là công cụ quan trọng, một không gian rộng lớn để tiến hành các hoạt động tuyên truyền, chống phá Việt Nam.

PHẢI CHĂNG CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ HIỂU NỔI


                                                                                
Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, công khai minh bạch các vấn đề xã hội. Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bao che cho các hành vi tham ô, tham nhũng, có hành vi làm trái với pháp luật và làm tổn hại đến tài sản của đất nước, niềm tin của nhân dân. Những vụ việc tham ô, tham nhũng, hai máy bay Su - 30 MK2 và CaSa - 12 của Quân chủng PK-KQ gặp nạn trên biển và việc Tập đoàn Formosa xả chất thải gây ô nhiễm ven biển miền Trung, đều được Đảng, Nhà nước chỉ đạo giải quyết kịp thời, công khai nguyên nhân của vụ việc để nhân dân cùng chia sẻ và cùng khắc phục hậu quả. Mặc dù vậy, vẫn có  những kẻ từ bỏ quê hương, từ bỏ đồng bào, từ bỏ Tổ quốc, đang sống lưu vong ở nước ngoài, sống bằng nghề bồi bút lớn tiếng cho rằng: “Những điều không thể hiểu nổi”? Phải chăng do ông ta cố ý hay do xa Tổ quốc thiếu thông tin hoặc lợi dụng vụ việc đó để cố tình vu khống cho Đảng, Nhà nước ta không dân chủ, không minh bạch, không giải trình một số vụ việc cho nhân dân biết...để tiếp tục bài ca không có gì xa lạ là “Đảng độc quyền lãnh đạo thì không có dân chủ”?

THẬN TRỌNG TỈNH TÁO KHI THAM GIA VÀ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI


Trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, mọi thông tin trong cuộc sống luôn được cập nhật nhanh nhất, lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Mạng xã hội hay người ta đang gọi là quyền lực thứ 5, một thứ quyền lực mềm đang được thể hiện rõ nét, sống động và ai ai cũng dễ dàng cảm nhận được ở thời điểm hiện nay. Cũng như những quyền lực khác, mạng xã hội cũng có hai mặt tốt và xấu cùng tồn tại song song. Có rất nhiều minh chứng thể hiện rõ sức mạnh quyền lực trên thông qua các mạng xã hội như facebook, zalo, twiter... Nó bao trùm qua mọi lĩnh vực, từ giải trí, an sinh xã hội, văn hóa đến những câu chuyện phiếm vỉa hè mà người ta bàn ra tán vào mọi lúc mọi nơi, cũng dễ dàng tác động đến công chúng thông qua Quyền lực mềm - mạng xã hội.

Ý NGHĨA CỦA CHIẾN THẮNG 30/4/1975 LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬNĐến hẹn lại lên, cứ đến dịp cả nước ta hân hoan tổ chức các sự kiện chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thì trên một số trang mạng xã hội lại xuất hiện những kẻ thù địch, thiển cận về chính trị tìm mọi cách để xuyên tạc, bóp méo giá trị lịch sử, trong đó có việc phủ nhận giá trị lịch sử của Chiến thắng 30 – 4- 1975. Nhưng tất cả những luận điệu xuyên tạc đó không thể đứng vững trước sự phán xét của công lý và sự thật.

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC LÀ NGUYỆN VỌNG THA THIẾT CỦA NHÂN DÂN MIỀN NAM VÀ LÀ Ý CHÍ CỦA TOÀN THỂ DÂN TỘC VIỆT NAMTrong những ngày này, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đangnô nức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thì các thế lực thù địch, phản động lại tỏ ra hằn học trước sự kiện trên. Trên các trang mạng xã hội, chúng đã đăng rất nhiều bài viết xuyên tạc trắng trợn về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm, bóp méo lịch sử, xuyên tạc bản chất của Đảng, bản chất chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân …, từ đó kích động, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin và các phần tử chống đối trong xã hội tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Một trong những bài viết đó là “Đại họa mất nước” của Nguyễn Lương Tuyền

NHỮNG CÁI NHÌN SAI TRÁI VỀ NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAMThời gian gần đây, xã hội nói chung, những người tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” nói riêng không khỏi băn khoăn, chạnh lòng khi nghe thông tin về những tiêu cực, sửa điểm thi trung học phổ thông ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, đã được Bộ GD&ĐL, cơ quan công an điều tra làm rõ và ra quyết định khởi tố các đối tượng có liên quan. Đây là điều rất đau lòng khi toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới giáo dục một cách toàn diện, đổi mới việc thi tốt nghiệp THPT cho học sinh.

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU ĐÒI THỰC HIỆN “ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG”


Namhv
 Trong thời gian qua, nhằm mục tiêu xóa bỏ vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng việc đưa ra nhiều luận điểm phi lý, trong đó có việc thực hiện “đa nguyên, đa đảng”. Chúng nhai đi nhai lại rằng, chỉ có “đa nguyên, đa đảng” thì Việt Nam mới có dân chủ thực sự và chính “đa nguyên, đa đảng” sẽ trở thành “cây gậy thần” giúp đất nước nhanh chóng thoát khỏi đói nghèo (?).

CẢNH GIÁC TRƯỚC ÂM MƯU VÀ HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG LƯU VONG


Namhv
Chiến tranh Việt Nam đã lùi xa gần 44 năm, ngày 30-4-1975, chúng ta đã giành chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đồng nghĩa với chế độ Việt Nam cộng hòa của Mỹ Ngụy tan rã. Phần lớn người theo chế độ Việt Nam cộng hòa tháo chạy trước ngày 30-4-1975 và một số đã sang định cư ở các nước phương Tây như: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc, Canada…

KẾT HỢP CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN TRONG PHÒNG, CHỐNG "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HÓA"


                                                                                                                       SOCOLANHE
Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" hiện nay bao gồm nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tuy nhiên cần tập trung vào một số phương pháp cơ bản như sau: Tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾN HÀNH CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN TRONG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI QUAN ĐIỂM “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI


Hoahuongduong
Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một trong những chức năng cơ bản của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Thực chất của cuộc đấu tranh này là sự “giành giật” con tim, khối óc và phương hướng chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước đang diễn ra vô cùng phức tạp hiện nay, từ thực trạng chất lương chính trị của Quân đội ta, đang đặt ra cho các hoạt động của công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội nhiệm vụ quan trọng – đấu tranh chống lại quan điểm “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch. Trong cuộc đấu tranh này, đòi hỏi mỗi tổ chức, mỗi cán bộ,chiến sĩ phải luôn tiên phong, không ngơi nghỉ, tiến hành mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ XUYÊN TÁC VAI TRÒ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG TA


Tungct
Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương tập trung bàn về công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ Đại hội XIII và một số nội dung quan trọng khác. Lợi dụng những yếu kém, bất cập của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng gia tăng chống phá với những giọng điệu bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc nguy hiểm.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM THỰC HIỆN TỐT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII


Tuhq
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ rõ 3 vấn đề cấp bách, trong đó vấn đề cấp bách thứ nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tuy nhiên, việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI chưa chỉ ra được bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị là ai, ở đâu. Đến Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục nhận định tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị diễn biến phức tạp, nhưng vẫn chưa chỉ rõ biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là gì.

CẢNH BÁO VỀ LỆCH CHUẨN XÃ HỘI


quykt
Khi khủng hoảng thần tượng (idol) và lệch chuẩn xã hội hiện nay trở nên phổ biến. Cũng là lúc chúng ta thấy được dưới ngòi bút của báo chí, tội phạm trở thành những người hiền lành, những kẻ giết người có phẩm chất tốt; những chú bộ đội, các chú công an đang ngày đêm giữ vững bình yên cho đất nước lại trở thành những người bị phê phán bởi tấn công tội phạm, bởi họ dẹp hàng rong, bởi họ trấn áp các thành phần nguy hiểm của xã hội...

NGUỒN GỐC THẮNG LỢI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI VỚI MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI


Dungsg
Sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhờ kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá; chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi; sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

KHI NIỀM TIN BIẾN THÀNH HÀNG HÓA


Hoahuongduong 
Sau giai đoạn Đổi Mới, các tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam trỗi dậy và phát triển mạnh mẽ cùng với quá trình Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thị trường của thế giới. Trong thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin truyền thông chúng ta vẫn có thể thấy được rằng cứ vào dịp lễ, Tết. Những đoàn người đi hành hương đến các miếu, chùa tại Việt Nam. Hình ảnh về đốt vàng mã khói mù trời từng là tâm điểm tranh luận của nhiều tờ báo. Nhà xã hội học Peter Berger từng có ẩn dụ là “Mái vòm linh thiêng” nhằm lập luận rằng tôn giáo thiết lập cho thế giới một trật tự nhất định về đạo đức và tinh thần của con người, khi chúng ta bước ra khỏi cái “mái vòm” đó chính là rơi vào một nơi tối tăm đầy hỗn loạn.

NHẬN DIỆN VÀ PHÊ PHÁN NHỮNG HÀNH VI LẠM DỤNG LỄ HỘI ĐỂ TRỤC LỢI


Anlq2 
Đầu xuân hằng năm ở nước ta nhân dân có truyền thống tổ chức các lễ hội, đình chùa; đó là truyền thống tốt đẹp từ xưa của dân tộc ta. Đến với lễ hội nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng của người dân Việt,  đồng thời mọi người đều mong ước cầu an, may mắn, sức khỏe cho gia đình và bản thân trong năm mới. Tuy nhiên, trong các dịp lễ hội đầu năm không ít kẻ lợi dụng để trục lợi cho cá nhân, các nét đẹp văn hóa truyền thống của lệ hội đã ngày càng biến tướng, khi tại rất nhiều lễ hội diễn ra sự ẩu đả, tranh giành, giẫm đạp thậm chí đã có đổ máu chỉ để cướp các vật phẩm tượng trưng cho sự may mắn. Những nơi thờ tự đáng lẽ cần sự tôn nghiêm, thành kính bỗng chốc trở thành những cuộc hỗn chiến. Một số hoạt động tín ngưỡng dân gian trong các lễ hội bỗng biến tướng thành hoạt động… tranh cướp và người ta buộc phải làm quen với cụm từ “cướp lộc”, “cướp ấn”, “cướp hoa tre”, “cướp phết”... Nhiều chốn tôn nghiêm vì vậy bị trần tục hóa, không gian linh thiêng trở nên méo mó, biến dạng.