Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ CỦA QUÂN ĐỘI ĐẤU TRANH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG


VU DINH HUYNH
Đấu tranh với thông tin sai trái, xấu độc trên internet, mạng xã hội là việc làm cần thiết, là trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó có cán bộ, chiến sĩ quân đội...
Những ngày vừa qua, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định và công bố thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng trực thuộc Bộ Quốc phòng, trên một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Trong các bài viết chúng rêu rao rằng việc quân đội ta tham gia bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là việc làm “vi hiến”. Quân đội chỉ có thể chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân chứ không có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Thậm chí chúng còn xuyên tạc rằng: “Sự ra đời của Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng chủ yếu nhằm đàn áp tự do ngôn luận, tôn giáo, đàn áp nhân dân”, “bóp cổ internet”...
Trước hết, phải khẳng định quan điểm trên là hoàn toàn sai trái, thiển cận, đi ngược lại với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta. Trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ta đã đề cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, nhận định nguy cơ xảy ra chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng tăng và đặt ra mục tiêu phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả chiến tranh mạng.

Điều 66, chương IV “Bảo vệ Tổ quốc” Hiến pháp năm 2013 quy định về nhiệm vụ của quân đội là: “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng” và “Quốc phòng là công việc giữ nước của một quốc gia”. Vì thế, quân đội không chỉ bảo vệ toàn vẹn vùng đất, vùng trời, vùng biên giới, biển đảo của Tổ quốc, mà còn bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa và bảo vệ cả trên không gian mạng. Do vậy, quân đội tham gia đấu tranh trên không gian mạng là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, hoàn toàn phù hợp với quy định của Hiến pháp.
Thực tế, thời gian qua, đã xuất hiện một số hình thái chiến tranh mới như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, trực tiếp đe dọa chủ quyền, lợi ích quốc gia dân tộc trên không gian mạng. Các thế lực thù địch, phản động, tội phạm công nghệ cao đã triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước. Cụ thể, gần đây, một số tin tặc, tội phạm công nghệ cao đã liên tiếp tấn công hệ thống mạng của các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Tập đoàn Dầu khí quốc gia làm ngưng trệ hoạt động và xóa thông tin dữ liệu, không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn trực tiếp đe dọa, làm tổn hại uy tín, vị thế, lợi ích, chủ quyền, an ninh, an toàn của đất nước, đời sống nhân dân. Mặt khác, dưới các chiêu bài “bảo vệ dân chủ, nhân quyền”, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã xúc tiến thành lập các nhóm, hội như “Hội Phụ nữ nhân quyền”, “Nhóm công dân tự do”... thông qua internet, mạng xã hội, thu thập tin tức nội bộ, bí mật Nhà nước cung cấp cho lực lượng bên ngoài nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước.
Trước tình hình đó, đấu tranh với thông tin sai trái, xấu độc trên internet, mạng xã hội là việc làm cần thiết, là trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó có cán bộ, chiến sĩ quân đội. Việc thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng là hoàn toàn phù hợp với quy luật, xu thế khách quan, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã thành lập lực lượng tác chiến không gian mạng để bảo vệ chủ quyền quốc gia như Anh, Mỹ, Trung Quốc, Ukraine... Và tác chiến không gian mạng trở thành một phương thức tác chiến cơ bản giữ vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tranh có áp dụng các vũ khí công nghệ cao.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét