Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

TỈNH TÁO NHẬN DIỆN NHỮNG LỜI LẼ XUYÊN TẠC

 

TỈNH TÁO NHẬN DIỆN NHỮNG LỜI LẼ XUYÊN TẠC

AnhTuan18

 

Thời gian gần đây, có một số thế lực cố ý chống phá Đảng, Nhà nước ta đã phát tán bài viết mang tên “Vì sao nói Đảng Cộng sản chỉ có thể bị thay thế, không thể sửa đổi” (trên Trang Thông luận ttps:/m.facebook.com/ethongluan.org), chúng cho rằng Đảng đang bao che cho hành động tiêu cực (!). Những kẻ tung ra những luận điệu này hòng làm mất uy tín, chống phá Đảng, cản trở cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Vì vậy, chúng ta cần phải đấu tranh, vạch rõ sai lầm của những luận điệu này

.

Trong 90 năm qua, từ ngày Đảng được thành lập đến nay, Bác Hồ và Đảng luôn xác định người cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải “dĩ công vi thượng”, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích của cá nhân mình. Sự nghiệp cách mạng khó khăn, gian khổ mà hết sức vẻ vang, đã có biết bao người cán bộ, đảng viên phấn đấu, cống hiến, hi sinh là những tấm gương sáng được Đảng, nhân dân ghi nhận, tôn vinh. Thế nhưng, ngay từ những ngày đầu mới giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, và của Chính phủ, là “giặc ở trong lòng”, là “giặc nội xâm”.

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta tiến hành hiện nay là sự nối tiếp của cuộc đấu tranh mà Đảng đã tiến hành kiên trì, bền bỉ, liên tục trong những năm qua. Nhìn lại 5 năm (ngày 01/2/2013 Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng được thành lập), đặc biệt là sau đại hội XII (năm 2016), đã đưa ra xét xử sơ thẩm 36 vụ/498 bị cáo. Riêng năm 2018, đã kết thúc điều tra 23 vụ/222 bị can; đã truy tố 20 vụ/251 bị can; xét xử sơ thẩm 23 vụ/304 bị cáo (gấp gần 5 lần số vụ so với năm 2017), với các mức án nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình; đặc biệt, các cơ quan tố tụng khẩn trương điều tra, truy tố, đưa ra xét xử 10 đại án lớn được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đảng và bộ máy Nhà nước, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai". Thử hỏi, với những việc đã làm như trên sao có thể nói “Đảng Cộng sản bao che hoạt động tiêu cực” như những kẻ phản động đang rêu rao.

Đấu tranh chống tham nhũng là để bảo vệ kỷ cương phép nước, bảo vệ đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc, bảo vệ công bằng, bình đẳng xã hội, bảo vệ môi trường thuận lợi, lành mạnh cho phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước ta như những cơ thể sống, phải tiếp thu những nhân tố mới, nguồn lực mới, đồng thời phải thành lọc những yếu tố, những bộ phận thoái hóa để không ngừng phát triển. Vì thế, sao có thể nói rằng “Đảng cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi” như những kẻ cơ hội chính đã nói.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét