Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong không gian mạng và một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mớ          Sự phát triển của công nghệ thông tin và các ứng dụng trên không gian mạng đã thay đổi bộ mặt của xã hội, biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể. Tầm ảnh hưởng của không gian mạng đã vượt xa ý nghĩa ban đầu là phục vụ quân sự, trở thành nguyên nhân, động lực, môi trường, chất xúc tác cho hàng loạt các thay đổi căn bản trên các mặt của đời sống xã hội loài người. Tuy nhiên, với khả năng kết nối vô hạn, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, không gian mạng đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với quốc gia. 
Mạng xã hội đang phát triển như một xu thế tất yếu do nhu cầu tìm kiếm thông tin, thiết lập, duy trì các mối quan hệ cá nhân hay chia sẻ tâm tư, giải trí của người dân, đặc biệt là đối với giới trẻ. Thông tin trên mạng xã hội đều có những mặt tích cực, tiêu cực và đặc biệt là không có sự kiểm chứng gây nên tác động xấu trong xã hội
 Xuất phát từ những tính chất 2 mặt đó thời gian qua, các thế lực thù địch, nhất là các tổ chức phản động lưu vong người Việt tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt và một trong những thủ đoạn mà chúng ưu tiên là lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội vào hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, Quân đội, tập trung vào những vấn đề như: Phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; truyền bá các giá trị của xã hội tư bản, lối sống thực dụng phương Tây; đưa tin sai lệch về tình hình nội bộ của Việt Nam, bịa đặt việc có sự chia rẽ, mâu thuẫn trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước...
Thủ đoạn mà các thế lực thù địch và bọn tội phạm sử dụng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội là:  Thiết lập các trang web, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ” trên mạng nhằm tán phát tài liệu phản động và truyên truyền phá hoại tư tưởn đăng, tải các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trên mạng xã hội. Sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố gây hoang mang trong dư luận xã hội.
Thời gian qua các lực lượng chức năng tổ chức nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, góp phần kịp thời đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa nhiều chiến dịch tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này cũng còn những hạn chế, chúng ta chưa ngăn chặn được triệt để các trang mạng thường xuyên cung cấp, tuyên truyền thông tin xấu, độc, dẫn đến tác động tiêu cực tới nhận thức, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta...
Để khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội chống phá cách mạng Việt Nam, thời gian tới chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là,Để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, yêu cầu cần thiết đặt ra là phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia đối với mạng xã hội. Cần tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật làm cơ sở cho công tác phòng ngừa và đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm của các loại đối tượng trước pháp luật.
Hai là, chủ động phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá chống phá Đảng, Nhà nước để có biện pháp xử lý kịp thời.
Ba là, tăng cường hoạt động quản lý, kiểm soát đối với mạng xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả
Bốn là, Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên trận tuyến đấu tranh phản bác cần phải đa dạng hóa hoạt động đấu tranh phản bác trên mạng xã hội; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác; thường xuyên tổ chức các buổi “nói chuyện cảnh giác”, chủ động cung cấp thông tin với cơ quan đơn vị để viết bài đấu tranh phản bác...
Năm là, Tích cực nghiên cứu, học tập và vận dụng kiến thức được trang bị để từ đó vạch trần bản chất, hoạt động vi phạm pháp luật của đối tượng và biện pháp xử lý của lực lượng chức năng để hướng dư luận đồng tình, ủng hộ.
Đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội tiếp tục là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức cả trong hiện tại và tương lai.Việc thực hiện tốt những giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch trên mạng xã hội trong thời gian tới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét