Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Chống tham nhũng, một biện pháp đẩy lùi nguy cơ


Mới đây, lợi dụng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 13 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào ngày 21/01/2018, một số đối tượng đã sao chép nhiều “tài liệu”, xuyên tạc và đưa ra nhận định hết sức sai trái về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Coi việc chống tham nhũng chỉ là “nước chảy qua cầu”; suy diễn cán bộ, đảng viên “bỏ cộng sản đi kiếm tiền”; nói “Đảng không làm được gì”… để rồi khẳng định “4 nguy cơ đảng chết ngay đơ”… Bản chất của những nhận định sai trái này thực chất xuất phát từ những vấn đề chủ yếu sau:
Một là, phủ nhận những nỗ lực, quyết tâm và thành quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Hai là, muốn làm suy giảm lòng tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang thực hiện.
Việc lợi dụng vấn đề chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta luôn là một chủ đề “nóng” của những kẻ lắm lời, nhiều chuyện, nhất là của đám phản động cùng bè lũ tay sai hiện nay. Tuy nhiên, bản chất của vấn đề mà bè lũ phản động đặt ra không phải là lo lắng cho việc chống tham nhũng thành công hay không thành công, mà đó chỉ là nguyên cớ để mưu đồ tác động, hòng lung lạc niềm tin của nhân dân, xã hội đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta hiện nay mà thôi.
Vì vậy, không còn nghi ngại gì nữa, đấu tranh chống tham nhũng thành công chính là một trong những nội dung, biện pháp để đẩy lùi mọi nguy cơ đối với đất nước và chế độ ta. Mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đang thực sự vui mừng với những kết quả đấu tranh phòng, chống tham mà Đảng, Nhà nước ta đã thu được trong năm 2017 vừa qua; đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng sang năm 2018 sẽ thành công to lớn hơn nữa. Những giọng điệu độc địa của những kẻ phản động và đồng đảng không thể nào cản đường thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh này./.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét