Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

CẢNH GIÁC VỚI PHƯƠNG TIỆN MẠNG XÃ HỘI


Chúng ta biết rằng, hiện nay mạng xã hội (Facebook, Youtobe, Zalo, Blogger, Sweber, Live.me...) là một trong những phương tiện giúp con người tiếp cận thế giới, mọi hoạt động đời sống xã hội của con người một cách nhanh chóng, kịp thời nhất. Chúng ta có thể tìm hiểu thông tin mình muốn nắm bắt trong thời gian ngắn nhất! Lợi dụng tiện ích này của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng và Nhà nước ta dưới nhiều hình thức, trên tất cả các lĩnh vực: Bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc, nói sai sự thật về Lãnh tụ Hồ Chí Minh; về lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; Lực lượng vũ trang nhân dân; Về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, truyền thống, văn hoá của dân tộc Việt Nam ta. Thủ đoạn của bọn chúng ngày càng tinh vi, xảo quyệt và thâm độc.
Nếu bạn là một người yêu nước chân chính, khi sử dụng mạng xã hội, chúng ta phải sử dụng có chọn lọc, tiếp nhận, xử lý thông tin chính xác, khoa học và biết đặt vị trí của mình trong bối cảnh thực tiễn. Cụ thể như sau
Một là: Không chia sẻ, bình luận, đăng tải những nội dung xuyên tạc, các thông tin xấu độc, nói sai sự thật, hay khi ta chưa hiểu rõ về nó
Hai là: Không cổ suý, kích động, xúi dục... các hành động xuyên tạc, thù địch vì thỏa mãn nhu cầu, lợi ích cá nhân.
Ba là: Luôn nêu cao tinh thần đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động.
Bốn là: Phải luôn sống vì lẽ phải, sống có lý tưởng và sống vì chân lý.
Đời người ai cũng chỉ sống có một lần duy nhất, sống sao cho có ý nghĩa, không để sống hoài, sống phí! Hãy hành động vì Tổ quốc ngay ngày hôm nay.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét