Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

Nhận diện âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên mạng internet


Có thể nói rằng chưa bao giờ các thế lực phản động lại ráo riết, điên cuồng chống phá ta như thời điểm này. Thể hiện rõ nhất là chúng tung lên mạng với số lượng rất lớn thông tin sai trái, thù địch; nhất là từ khi Đảng ta chủ trương lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 2013, dự thảo các văn kiện Đại hội XII, đặc biệt là trước và trong thời gian diễn ra Đại hội XII sắp tới. Tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam Tét ô-xi-ớt xác định năm 1015-2016 là giai đoạn “bản lề” gia tăng các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hợp tác Mỹ - Việt, thúc đẩy thẩm thấu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Việt Nam; chủ động đưa ra “lộ trình” và các đề nghị hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ trên lĩnh vực Quốc phòng, an ninh với Việt Nam. Bên cạnh đó, các tổ chức phản động người Việt hải ngoại và các phần tử cơ hội chính trị chống đối ở trong nước tăng cường truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam trên các báo điện tử, trang tin điện tử, blog cá nhân.
Tính chất phản động, mục tiêu chống phá thể hiện rõ ở một số nội dung trọng điểm như: xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, thân thế sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; bôi nhọ nhân sự cấp cao và chia rẽ đoàn kết nội bộ nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Do đặc thù của internet là tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” lại khá rộng... nên những quan điểm sai trái trên mạng internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, rộng đến nhiều đối tượng. Thực tế cho thấy thời gian qua không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên - đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này. Cũng từ đó, một trong những hệ quả nguy hiểm của thủ đoạn này là gây mất phương hướng, sa sút niềm tin, làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét