Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

LẬT TẨY THỦ ĐOẠN CỦA CÁC PHẦN TỬ PHẢN ĐỘNG LỢI DỤNG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM


Đấu tranh phòng chống tham nhũng không chỉ riêng có ở bất cứ một quốc gia, một đảng phái chế độ chính trị nào, mà là vấn đề diễn ra ở tất cả các quốc gia dân tộc phạm vi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các đối tượng phản động núp danh nghĩa “dân chủ, nhân quyền” lợi dụng triệt để vấn đề tham nhũng ở nước ta để xuyên tạc, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Tạo ra sự hoài nghi trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng. Chính vì vây, việc nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn của các phần tử phản động là vấn đề rất cần thiết.
Thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta đạt được nhiều kết quả quan trọng, một số quan chức nhà nước, quan chức các doanh nghiệp nhà nước, từ sản xuất kinh doanh đến tài chính ngân hàng… lần lượt bị kỷ luật, bị khởi tố, bắt giam hoặc bị kỷ luật tước hết các chức vụ. Đặc biệt, trong số đó có cả cán bộ cấp cao ở trung ương nắm giữ những vị trí quan trọng của nền kinh tế của đất nước. Những người này, họ “chạy chọt, luồn lách, leo cao, chui sâu” vào bộ máy nhà nước, dùng quyền lực tham ô tham nhũng, với số tiền lớn trong thời gian dài. Các cơ quan chức năng đã phát hiện những vụ việc tham nhũng này, hạn chế được thiệt hại về vật chất, tiền của nhà nước lấy lại niềm tin của người dân.
Tuy nhiên, trên những trang mạng xã hội facebook, blog… do các đối tượng xấu, thế lực phản động đăng tải các luận điểm xuyên tạc về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước ta.
Trên những trang mạng này, các đối tượng, phần tử xấu có tư tưởng phản động đã rêu rao những nội dung đại loại như: “đang có cuộc thanh trừng, đấu đá nội bộ trong Đảng”, “cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc đấu đá phe cánh”, rồi “tăng cường phòng, chống tham nhũng chỉ là chiêu trò mị dân”, “chống tham nhũng chỉ là hô khẩu hiệu” v.v...
Thông qua những bài viết cực đoan, suy diễn không đúng bản chất về vấn đề tham nhũng ở nước ta, số phần tử xấu này còn bôi nhọ, xuyên tạc chế độ chính trị xã hội ở nước ta chúng dựng lên một hình ảnh một Việt Nam toàn gam màu xám. Thông qua đó, phủ nhận những nỗ lực, sự quyết liệt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước ta.
Một số đối tượng, phần tử xấu lợi dụng triệt để thông tin một vài vụ án tham nhũng có liên quan đến cán bộ, đảng viên đã bị đưa ra ánh sáng pháp luật nhằm suy diễn, xuyên tạc, bóp méo quan điểm rồi cho rằng tham nhũng là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là hệ quả lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Những trang thông tin nhảm nhí, xuyên tạc thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay trên các trang mạng xã hội do các thế lực thù địch, phản động ngụy tạo ra, sẽ không khó để nhận ra những âm mưu thâm hiểm đi kèm. Đó chính là sự xúi giục, âm mưu kích động nhân dân ta đứng lên đòi thay đổi cương lĩnh, thể chế chính trị, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chuyển xã hội ta sang một xã hội “đa nguyên, đa đảng”.
Hơn lúc nào hết, chúng ta hãy phát huy ý chí, bản lĩnh và truyền thống của một dân tộc anh hùng, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng lật tẩy và đập tan những âm mưu thủ đoạn của các phần tử xấu, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” chống phá sự nghiệp cách mạng mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã lựa chọn hơn 70 qua.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét