Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

KẺ VONG ÂN BỘI NGHĨA


“Vong ân, bội nghĩa” là thành ngữ mà dân gian dùng để chỉ những kẻ phụ công, bội tín với những người đã từng là ân nhân của mình. Xa hơn, câu thành ngữ muốn ám chỉ những kẻ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, phản động, bóp méo sự thật lịch sử vẻ vang của cả một dân tộc, đó chính là những kẻ phản nước hại dân. Đối với cách mạng nước ta, những kẻ vong ân, bội nghĩa không hiếm. Trong những ngày gần đây thì linh mục Đặng Hữu Nam là kẻ phản động đê hèn nhất, đúng như câu thành ngữ chỉ ra, Hắn là kẻ “vong ân, bội nghĩa”, kẻ “ăn mày lịch sử dân tộc”.
       Vào chiều ngày 30/4/2017, tại Nhà thờ giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, trước hàng trăm giáo dân và bà con nơi này, linh mục Đặng Hữu Nam đã có những lời lẽ xuyên tạc lịch sử và kích động chống đối như: “Ngày 30/4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do”, “30/4 là ngày đen tối nhất của dân tộc Việt Nam”…Đây là hành động và lời nói hết sức phản động, có nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật lich sử dân tộc, phủ nhận công lao to lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và đặc biệt là những người trực tiếp chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc. Nhiều người cho rằng, việc làm đó của linh mục Đặng Hữu Nam, nó xuất phát từ sự ấu trĩ trong nhận thức, sự vô học, thiếu hiểu biết về những sự kiện lịch sử của đất nước, là sự vô ơn đối với những bậc cha anh, những người đã hi sinh xương máu để giành lấy nền hòa bình, tự do mà chính linh mục Đặng Hữu Nam cũng đang được thừa hưởng hôm nay.
        Hơn lúc nào hết, nhân dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, luôn thiết tha với hòa bình, khát vọng tự do và hạnh phúc, không bao giờ mong muốn chiến tranh; nhưng vì nền độc lập tự do của dân tộc, chúng ta “Thà hi sinh tất cả, chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Kỷ niệm Ngày 30/4 - Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước là chúng ta kỷ niệm thắng lợi của chính nghĩa, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đây là khát vọng của hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Nhưng khi linh mục Đặng Hữu Nam lại lợi dụng nó để lôi kéo giáo dân, xuyên tạc lịch sử dân tộc Việt Nam, thì đây chính là một hành động gây mất ổn định, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hành động đó của linh mục Đặng Hữu Nam cần phải bị pháp luật nghiêm trị và búa rìu dư luận xã hội cần lên tiếng để rủa nguyền kẻ “vong ân, bội nghĩa” này.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét