Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Bùi Tín lại bất tín


Nhắc đến đến những kẻ trở cờ, vong ân, bội nghĩa với quê hương đất nước, không ai lạ gì Bùi Tín. Ở cái tuổi gần đất xa trời, ông ta không hề mảy may sám hối về những việc làm phản bội Tổ quốc, nơi đã sinh ra và dung dưỡng mình thành người. Vậy mà ông ta lại viết bài đăng trên Blog VOA với nhận định bừa rằng: “chủ nghĩa xã hội là một khái niệm ảo, không có thật, tin vào khái niệm này là một sự ngây thơ, ngốc nghếch”. Ông ta cho rằng, “chủ nghĩa xã hội” được nhắc đến ở Việt Nam chỉ là “một khái niệm ảo, không có thật, không một ai nhìn thấy và cảm thấy”(!).

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh sự ra đời, tồn tại của chủ nghĩa xã hội với tính cách là một học thuyết và một xã hội hiện thực. Đó là, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống, có vai trò quyết định đến sự vận động, phát triển của xã hội loài người. Chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô đã đóng vai trò quyết định trong đánh bại chủ nghĩa phát xít, đi đầu trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội đã được khẳng định với nhiều vấn đề về chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội mà chủ nghĩa tư bản không thể làm được. Chủ nghĩa xã hội đã trở thành mục tiêu phấn đấu, là khát vọng vươn tới của nhân dân nhiều nước trên thế giới. Sự tan rã của mô hình chủ nghĩa xã hội ở một số nước Đông Âu và Liên Xô vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX không nói lên bản chất trường tồn của chủ nghĩa xã hội. Đó chỉ là hiện tượng thứ yếu do những hạn chế, sai lầm, khuyết điểm của Đảng Cộng sản. Hiện tại chủ nghĩa xã hội vẫn tồn tại với sức sống mãnh liệt và tiếp tục khẳng định tính ưu việt trong thời đại ngày nay.
Ở Việt Nam, kiên định với mục tiêu, con đường độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã và đang đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực của xã hội. Vị thế, uy tín của Việt Nam không ngừng nâng cao trên trường quốc tế. Đó là sự thật!
Nếu Bùi Tín đầu óc còn tỉnh táo thì thử so sánh đời sống của nhân dân Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và hiện nay như thế nào? Những thành tựu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay được cả thế giới ghi nhận, khâm phục. Đó là sự thật mà bất kỳ người dân Việt Nam hay khách du lịch nào đến Việt Nam đều nhận thấy, không một ai có thể phủ nhận! Hiện thực là thế chứ không phải là “ảo” như những nhận định sặc mùi phản động của Bùi Tín.

Lý luận của Bùi Tín đúng là loại “dấu đầu hở đuôi”, ý đồ của ông ta là muốn phủ nhận sạch trơn chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, ca ngợi hết lời chủ nghĩa tư bản. Càng nói Bùi Tín lại càng tự phơi ra cho mọi người thấy rõ bộ mặt tráo trở của một kẻ cơ hội. Thật là trơ trẽn hết mức! Mang cái danh “nhà báo” mà lại như thế ư Bùi Tín? Thật nhục nhã cho thân phận một kiếp người sống dặt dẹo nơi đất khách, quê người - kẻ phản phúc Bùi Tín./. (ST)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét