Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Lên án và trừng trị

 Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Mặc dù nguồn gốc hình thành khác nhau, từ nội tại nhu cầu văn hóa tâm linh của đất nước hay du nhập từ nước ngoài bằng những con đường khác nhau, nhưng cộng đồng các tôn giáo ở Việt Nam đều luôn đoàn kết, thực hiện sống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó, phục vụ lợi ích của nhân dân và dân tộc. Qua đó, góp phần quan trọng làm cho nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng, đặc sắc; đồng thời, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Từ khi ra đời đến nay, với cương lĩnh chính trị, đường lối đúng đắn, gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc đoàn kết, đứng lên đấu tranh giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Ngày nay, đất nước đã và đang tiếp tục thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng với mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và đạt được những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử. Trong công cuộc trường chinh ấy có công lao to lớn của đồng bào các tôn giáo. Đây là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đại đa số những tín đồ tôn giáo chân chính luôn phấn đấu để “nước vinh, đạo sáng”, thì không ít kẻ núp bóng tôn giáo có những hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật, thậm chí mưu đồ chống đối sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp. Điều đáng tiếc là trong số này, có những chức sắc, chức việc tôn giáo.
Thời gian gần đây, tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp. Ở trong nước, một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nước gặp khó khăn, sự cố,… những kẻ đội lốt tôn giáo có hoạt động vi phạm pháp luât, chống phá quyết liệt sự phát triển của đất nước. Trong đạo Phật, có thể kể ra đây kẻ tự xưng là “hòa thượng” Thích Không Tánh, thuộc cái giọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất(!). “Hòa thượng” này cho rằng: Chùa Liên Trì là cơ sở của Phật giáo và việc Nhà nước giải tỏa là vi phạm quyền tự do tôn giáo, đàn áp tôn giáo(!) Thực chất không phải vậy, ở đó không có cái là Chùa, mà chỉ là khu đất thờ tự, do người dân tự xây dựng nên và Thích Không Tánh đã vào ở, lấn chiếm, xây dựng trái phép. Hơn nữa, ngày nay ở Việt Nam không có cái gọi là Giáo hội Phát giáo Việt Nam thống nhất, mà chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam; “Chùa” không phải là cơ sở thờ tự được các cấp có thẩm quyền của Nhà nước cấp phép cho xây dựng. Như vậy, hành vi của Thích Không Tánh là núp bóng tôn giáo, vi phạm pháp luật và cần phải lên án, nghiêm trị. Trong Công giáo, một số ít chức sắc, chức việc, núp bóng tôn giáo này có những hoạt động đi ngược với giáo lý, giáo luật, chủ trương, đường hướng của Giáo hội, chống phá chính quyền các cấp quyết liệt. Có thể kể ra đây một số kẻ chủ chăn, như: Nguyễn Thái Hợp, Trần Đình Lai, Phan Văn Lợi, Đặng Hữu Nam, v.v. Họ sử dụng “quyền năng” tôn giáo để trực tiếp xuyên tạc tình hình ô nhiễm biển ở 04 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế do Công ty Formosa gây ra, xuyên tạc chính sách hỗ trợ nhân dân trên địa bàn của Nhà nước, xúi dục, tổ chức, buộc bà con giáo dân giáo phận Vinh và các giáo xứ: Phú Yên, Đồng Yên, Yên Lạc,… bỏ công ăn, việc làm, tụ tập đông người, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Không chỉ vậy, các chủ chăn này còn nối giáo cho các thế lực phản động bên ngoài chống phá sự phát triển bền vững của đất nước. Thực tế cho thấy, những hành động đó là vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Giáo hội Công giáo Việt Nam, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người theo đạo và không theo đạo, hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, hòa bình, nhân văn mến khách.

Những hành động này  nhất định bị lên án và trừng trị trước pháp luật một cách nghiêm minh. Mong rằng, bà con giáo dân cần tỉnh táo trước những lời nói, hành động phản dân, hại nước của những kẻ “chủ chăn” trên, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng cuộc sống của chính mình và đất nước giàu mạnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét