Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG


Niềm tin! Ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối, chấp hành vô điều kiện với quan điểm, chủ trương, biện pháp phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban ngành và các địa phương của ta!
  Chúng ta đã chiến thắng oanh liệt 2 trận đầu:
  - Trận 1: Phòng chống nguy cơ lây lan từ Trung Quốc;
   - Trận 2: Phòng chống nguy cơ lây lan từ Hàn Quốc và Nhật Bản.
  Chúng ta đang đánh trận 3: Phòng chống nguy cơ lây lan từ Châu Âu, Mỹ và ASEAN.
   Trận 2 khó hơn trận 1. Trận 3 lại khó hơn trận 2.
   Chúng ta đã làm vô cùng tốt ở hai trận trước. Chúng ta đã thu được rất nhiều kinh nghiệm tốt cũng như bài học quý giá làm cơ sở để chúng ta đánh trận 3 đang diễn ra cũng rất ngoạn mục. Có thể nói chúng ta đã luôn, đang và sẽ làm chủ thế trận rất tốt. Chiến thắng trong trận 3 đang ở rất gần rồi, bằng chứng là trong ngày hôm nay 05/4 cả nước chỉ phát hiện có vẻn vẹn 1 ca nhiễm mới.
  Rất vui!
  Rất tự hào!
  Rất tin tưởng!
  Ủng hộ tuyệt đối!
  Chấp hành nghiêm chỉnh!
  VIỆT NAM ĐỒNG LÒNG - VIỆT NAM CỐ LÊN - VIỆT NAM SẼ CHIẾN THẮNG!
  VIỆT NAM ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA THẾ GIỚI!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét