Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Tránh trang blog Điếu Cày.


Cái trang blog điếu cày.
Đăng bài phản động của bầy vong nô.
Nói xấu lãnh tụ Bác Hồ.
Đang tâm vu vạ cơ đồ Việt Nam.
Nhặt nhạnh mấy chuyện trái ngang.
“Tù nhân chính trị” mơ màng đâu đây?
Phải chăng lối sống trời Tây.
“Bất tuân dân sự” để gây hận thù.
Tung tin theo kiểu hỏa mù.
Ba que xỏ lá gật gù vỗ tay.
Dân mình thôi nhé từ nay.
Tránh trang blog điếu cày là xong./.
(Quy Le)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét