Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

KHÔNG ĐỂ BẢN CHẤT QUÂN ĐỘI BỊ XUYÊN TẠC


Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng diễn biến phức tạp, diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chúng triệt để lợi dụng những vấn đề nóng mang tính chất nhạy cảm xảy ra để khoét sâu, cổ xúy, bịa đặt, thêu dệt, thêm bớt thông tin làm biến dạng, sai lệch sự thật về các vấn đề xảy ra để phục vụ cho những thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước trong đó có Quân đội nhân dân, làm mất đi hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.
Sự chống phá của các thế lực thù địch đối với quân đội ngày càng quyết liệt, với những âm mưu thủ đoạn khác nhau như: Mạo danh cán bộ cấp cao trong quân đội hoặc những chiến sỹ có cấp bậc quân hàm thấp để nói xấu chế độ; nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chỉ huy các cấp trong trong quân đội theo kiểu “Ném đá dấu tay”, “gắp lửa bỏ tay người”, dựng chuyện, bịa đặt, vu khống... Nhắm mục đích lợi dụng một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân hiếu kỳ, nhẹ dạ, cả tin và thiếu hiểu biết tiếp tay, tuyên truyền cho chúng tạo ra dư luận xấu trong xã hội. Thủ đoạn này tuy không mới nhưng đã gieo dắt sự hoài nghi, làm giảm uy tín lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quân đội; ảnh hưởng đến bản chất truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
Chúng xuyên tác cho rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ cần chức năng là đội quân chiến đấu như những quân đội “nhà nghề” ở một số quốc gia khác trên thế giới, chứ không cần thiết phải có các chức năng là đội quân công tác, đội quân sản xuất như đã có. Mặt khác, đất nước hòa bình, độc lập, không có giặc ngoại xâm, thì chức năng chiến đấu của quân đội cũng không cần thiết phải quan tâm nhiều, để giảm bớt chi phí quốc phòng, từ đó chúng ra sức chống phá khi ta đầu tư, mua sắm những trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và từng bước hiện đại hóa quân đội. Nếu chúng ta không tỉnh táo nhận diện luận điệu chống phá này vô hình dung làm cho sức mạnh quân đội giảm xuống, khả năng tự bảo vệ sẽ không cao, cơ hội lớn cho các thế lực phản động có vũ trang nổi dậy hành động. Thực tiễn đã chứng minh đầu tư mua sắm trang thiết bị, hiện đại hóa quân đội để duy trì chức năng là đội quân chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân là chức năng hàng đầu của quân đội không được lơ là mất cảnh giác bất kỳ một phút, giây nào; Chức năng là đội quân công tác nhằm làm cho quân đội luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, tin tưởng vào bản chất tốt đẹp của chế độ, của quân đội, góp phần thực hiện thắng lợi mọi chủ trương chính sánh của Đảng trong mỗi chặng đường phát triển của đất nước; Chức năng là đội quân sản xuất nhằm bảo đảm một phần đời sống cho cán bộ, chiến sỹ, giảm bớt gánh nặng ngân sách quốc gia chi cho nhiệm vụ quốc phòng. Đồng thời đây cũng chính là lực lượng xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, xã hội nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hảo đảo của Tổ quốc, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh. Chức năng của quân đội thuộc về bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội, nếu từ bỏ một trong những chức năng trên, quân đội ta không còn là quân đội của dân, do dân và vì nhân dân mà chiến đấu. Đồng thời là cơ sở để phản bác lại các quan điểm sai trái, xuyên tác, chống phá, một trong những âm mưu thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa binh” của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.
Chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2019 hơn lúc nào hết càng phải nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch bằng nhiều biện pháp tổng hợp để kẻ thù không có cơ hội lợi dụng làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thổng tốt đẹp của Quân đôi nhân dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét