Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN “XÀO XÁO THÔNG TIN”

 

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội và internet xuất hiện nhiều thông tin xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội, nhất là những thông tin liên quan đến cán bộ, chiến sĩ quân đội.

Các vụ việc trên là do một số kẻ cơ hội tạo dựng, nhào nặn, gán ghép, trong đó đáng chú ý là thủ đoạn chiếm dụng tài khoản cá nhân, “làm mới thông tin cũ, bịa đặt thông tin mới” nhằm xuyên tạc sự thật, bôi nhọ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Thủ đoạn chiếm dụng tài khoản cá nhân (Gmail, Facebook, Twitter…) được thực hiện khá tinh vi. Thủ đoạn “làm mới thông tin cũ, bịa đặt thông tin mới” được chúng tiến hành khá “bài bản”; thông tin được lựa chọn, tạo dựng thường là những hình ảnh, clip cũ có liên quan đến một số quân nhân đã xuất ngũ, hoặc là các sự việc đã được xử lý, giải quyết từ lâu, sau đó chúng lựa chọn thời điểm để tán phát thông tin tạo sự chú ý. Thời điểm mà các đối tượng lựa chọn thường là trước mùa tuyển quân, giao nhận quân, hoặc trước các sự kiện chính trị của đất nước, quân đội,…

Để tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của trên về công tác bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và quân đội. Thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các quy định của quân đội trong việc tạo lập và sử dụng các thông tin, hình ảnh với tư cách quân nhân trong các giao dịch trên các trang mạng xã hội và internet, trong quản lý, sử dụng, lưu trữ an toàn các thiết bị điện tử thông minh của cá nhân. Tăng cường quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy trong đơn vị. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tiến hành các biện pháp xử lý thông tin sai lệch tán phát trên các trang mạng xã hội và internet. Kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trước các thông tin xấu độc, nhất là những thông tin ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống, uy tín của quân đội; nhân phẩm và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Phát huy vai trò các cơ quan chức năng, cơ quan nghiên cứu, cơ quan báo chí, các học viện, nhà trường; đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trong quân đội, tăng cường đấu tranh trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Một mặt phải tăng cường tuyên truyền sâu rộng bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những tấm gương bình dị mà cao quý, hành động dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét