Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Cảnh giác trước các luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam của các thế lực thù địch hiện nay


Phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là một trong những nội dung chính của hoạt động “diễn biến hòa bình”, của hoạt động tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù địch những năm qua. Các thế lực thù địch tung ra nhiều luận điệu tuyên truyền nhằm kích động quần chúng loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, như phê phán Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị, “không chịu thực hiện đa nguyên chính trị, giữ độc quyền lãnh đạo, hạn chế dân chủ. Chúng cho rằng: “Độc tài, đảng trị là cái gốc sai chính quả chính quyền Việt Nam hiện đại” và Đảng chỉ nên giữ vai trò lãnh đạo chính trị, và không nên và không thể lãnh đạo toàn diện tuyệt đối”. Chúng thống kê, tổng hợp lại toàn bộ những sai lầm, thiếu sót về cả đường lối lẫn chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá khứ, đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế và quản lý xã hội để chứng minh cho sự chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng, gạt Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc. Chúng khai thác lợi dụng những thiếu sót, khuyết điểm trong chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách của những cán bộ, đảng viên tham nhũng, tha hóa, tạo nên sự phân hóa sâu sắc trong Đảng, làm suy yếu sức mạnh đoàn kết trong Đảng và giữa đảng với quần chúng nhân dân. Theo quan điểm của các thế lực thù địch, muốn chiến thắng đối phương phải phá vỡ sự gắn bó trong tổ chức Đảng Cộng sản và giữa đảng với nhân dân. Chúng khuyến khích cải tổ, cải cách, đổi mới triệt để, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để làm suy yếu, đi đến phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Gần đây, chúng tung ra một số luận điệu vu khống, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp ở các thời kỳ nhằm đề cao người này, hạ thấp người kia để chia rẽ nội bộ, làm mất lòng tin của đảng viên, cán bộ nhân dân. Chúng phủ định đường lối, chính sách của Đảng ta, với luận điệu “kinh tế thị trường sẽ từng bước làm thay đổi bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa còn non trẻ, ốm yếu ở Việt Nam… sẽ tới một ngày Chính phủ Việt Nam chỉ còn là Cộng sản trên danh nghĩa…Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét