Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG VẤN ĐỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ CHỐNG PHÁ CUA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG

                                                         
Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương đưa công tác phòng, chống tham nhũng nhằm làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, trực tiếp là Ủy ban phòng, chống tham nhũng quốc gia, công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta đã có nhiều khởi sắc, bước đầu thu được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, gần đây khi công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta chuyển biến theo hướng ngày càng hiệu quả thì các thế lực thù địch, phản động ở trong và ngoài nước đã lợi dụng vấn đề này để chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Một trong những thủ đoạn được các đối tượng thường dùng để chống phá đó là chúng lợi dụng các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng, nhất là các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, Twiter,.. để đăng tải các video, clip kết hợp hình ảnh chắp ghép, kèm theo các lời bình mang tính tiêu cực nhằm kích động chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, gây hoang mang cho xã hội và làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, thời gian qua chúng đã lợi dụng những thiếu sót trong công tác quản lý phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các vụ án tham nhũng làm thất thoát ngân sách của Nhà nước như Vinashin, Vinalines, vụ án Trịnh Xuân Thanh, và những sai phạm ở một số địa phương… để đưa tin nhằm nói xâu, xuyên tạc quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước. Mặc dù, từ khi phát hiện ra các vụ việc trên chúng ta đã nhận thức được tính chất mức độ nghiêm trọng của vấn đề không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Đảng, Nhà nước, làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Đồng thời Đảng, Nhà nước ta cũng rất quan tâm nghiêm túc chỉ đạo sát sao các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, nhưng các đối tượng phản động, cơ hội chính trị vẫn lợi dụng, khoét sâu vấn đề với góc nhìn chủ quan, tiêu cực, thiển cận, xuyên tạc nhằm bôi nhọ uy tín của Đảng, Nhà nước và các đồng chí cán bộ cao cấp. Những hành động bóp méo, xuyên tạc thông tin của chúng cũng nhằm gây ra sự nghi ngờ, hoang mang, mất đoàn kết trong xã hội tạo dư luận xấu ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng nhân đối với Đảng, Nhà nước. Sở dĩ các thế lực thù địch, phản động tìm mọi cách chống phá với thái độ quyết liệt như vậy là vì chúng không muốn cho nước ta được ổn định để phát triển và mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ vấn đề đó đòi hỏi nhân dân ta cần hết sức tỉnh táo, nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng, quyết không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ, chống phá công cuộc đổi mới phát triển đất nước. Cho dù các thế lực thù địch, phản động có dùng thủ đoạn chống phá thế nào nhân dân ta cũng cần phải luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý điều hành của Nhà nước. Bởi thực tiễn thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những yêu cầu nhiệm vụ cơ bản quan trọng của công tác xây dựng Đảng vững mạnh và nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước. Trong quá trình tiến hành công tác phòng, chống tham nhũng, Đảng, Nhà nước ta cũng nhận thức rõ đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn phức tạp, nên đã có nhiều chủ trương huy động và phát huy vai trò, sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị cùng tham gia phòng, chống tham nhũng. Quá trình thực hiện, Đảng, Nhà nước cũng kêu gọi nhân dân ta không ngừng phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng. Mặt khác, để tránh không bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề phòng, chống tham nhũng nhằm kích động quần chúng nhân dân gây mất ổn định an ninh trật tự, tạo dựng ngọn cờ chống phá Đảng, chống phá chính quyền, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở trong nước. Đảng, Nhà nước ta cũng yêu cầu nhân dân cần chấp hành nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật, nhất là tuân thủ triệt để các quy phạm của Luật Phòng, chống tham nhũng, không có các hành vi quá khích, dẫn tới vi phạm pháp luật.

Với quan điểm, đường lối đúng đắn và quyết tâm của Đảng, cùng sự chung sức của toàn dân, chúng ta có thể tin tưởng rằng công tác phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước sẽ đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, công bằng, dân chủ văn minh hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét