Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

5 LÝ DO ĐỂ NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN VÀ NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH        Hiện nay, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để chống phá sự nghiệp cách mạng của chúng ta, chống phá Đảng, chống phá chế độ ta. Dã tâm của họ là không thay đổi. Do đó, cần nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của chúng:
1. Về động cơ, mục đích
Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra những quan điểm sai trái, thù địch một cách công khai, nhằm đả kích vào Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đả kích vào chế độ XHCN, phủ nhận con đường XHCN, nhằm lái đất nước đi vào con đường TBCN. Còn có những ý kiến của cán bộ, đảng viên khác, thậm chí có khi trái với một số chủ trương của Đảng trong một thời điểm nào đó nói chung là vì mục đích xây dựng, muốn đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước để làm tốt hơn, lãnh đạo và quản lý đất nước hiệu quả hơn. Thậm chí trước những tiêu cực xã hội, những yếu kém trong lãnh đạo, quản lý, có thể có những ý kiến của cán bộ, đảng viên tâm huyết quá bức xúc, phê phán mạnh mẽ, gay gắt cũng là vì mục đích, động cơ xây dựng.
2. Về nội dung các quan điểm
Các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận, bác bỏ thẳng thừng những nội dung cốt lõi, then chốt trong đường lối chính trị, quan điểm cơ bản của Đảng. Cụ thể là: Bác bỏ những nguyên lý cơ bản hoặc toàn bộ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những quan điểm này bằng nhiều cách xuyên tạc, phủ nhận, nói xấu, bôi đen nền tảng tư tưởng của Đảng và những người sáng lập ra nền tảng tư tưởng đó. Bác bỏ lý tưởng XHCN, con đường đi lên CNXH, ca ngợi, cổ súy cho CNTB, bôi đen CNXH, xuyên tạc CNXH cả trên lý luận lẫn thực tiễn. Phủ nhận, bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quy mọi sai lầm, khuyết điểm về cho Đảng Cộng sản. Muốn lật đổ chế độ XHCN, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Gần đây họ đưa ra cái gọi là “Diễn đàn xã hội dân sự”, họ tung lên mạng Internet, mạng xã hội đủ loại ý kiến mà mục đích cuối cùng là “chuyển đổi thể chế chính trị Việt Nam”, ..

3. Về phương pháp, cách thức
Những người có quan điểm sai trái, thù địch không từ một thủ đoạn nào dù là xấu xa nhất để chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chống chế độ XHCN, chống nhân dân. Họ sẵn sàng bịa đặt, nói xấu một cách vô liêm sỉ, đổi trắng thay đen, suy diễn một cách vô căn cứ, đồng nhất toàn bộ Đảng Cộng sản với một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa biến chất, phủ nhận công lao của Đảng, phủ nhận lịch sử, cực đoan, phiến diện, siêu hình, quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm về cho Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy hiện tượng thay cho bản chất, v.v.. Về hình thức diễn đạt, các quan điểm sai trái, thù địch còn dùng những ngôn từ xấu xa, tệ hại, võ đoán, nói lấy được, thậm chí còn chửi bới bậy bạ, vô văn hóa.
4. Về phía nhân thân
Những người tung ra các quan điểm sai trái, thù địch chủ yếu là các thế lực thù địch bên ngoài, các đảng phái chính trị phản động như Đảng Việt Tân ở hải ngoại, các phần tử cơ hội, chính trị trong và ngoài nước, có những người đã từng vi phạm pháp luật Việt Nam, lòng đầy hận thù với chế độ. Trong số này, có cả một số người trước kia là cán bộ, đảng viên song bây giờ họ đã chuyển sang “trận tuyến bên kia”, họ đã “sám hối”, trở cờ, trở thành thế lực thù địch.
5. Về cách thức đăng tải ý kiến
Các thế lực thù địch tìm mọi cách để tuyên truyền, phát tán những quan điểm sai trái của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng như cho xuất bản sách, báo ở nước ngoài, sản xuất băng đĩa hình, in truyền đơn rồi tìm cách chuyển về trong nước, sử dụng các đài truyền hình, phát thanh của nước ngoài (như RFI, BBC…) nhằm vào Việt Nam. Đặc biệt ngày nay dựa vào thành tựu của công nghệ thông tin hiện đại, các thế lực thù địch sử dụng mạng Internet, các mạng xã hội như: Facebook, Google Plus; pha trộn thông tin thật giả, bình luận xuyên tạc, kích động, để tán phát rất nhanh, hữu hiệu quan điểm của họ vào Việt Nam và trên khắp thế giới.
Nhận diện những quan điểm thù địch sai trái là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức. Vì vậy đây sẽ là điều kiện tiên quyết để chúng ta không “mơ hồ, mất cảnh giác”, không “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trước các luận điệu thù địch sai trái.

9 nhận xét:

 1. Nhận diện những quan điểm thù địch sai trái là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức,là điều kiện tiên quyết để chúng ta không “mơ hồ, mất cảnh giác”, không “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trước các luận điệu thù địch sai trái.

  Trả lờiXóa
 2. Nhận diện những quan điểm thù địch sai trái là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức,là điều kiện tiên quyết để chúng ta không “mơ hồ, mất cảnh giác”, không “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trước các luận điệu thù địch sai trái.

  Trả lờiXóa
 3. Hãy cảnh giác trước âm mưu luận điệu sai trái để không bị mắc mưu

  Trả lờiXóa
 4. hãy tỉnh táo nhé các bạn trẻ đừng để bọn chúng lừa gạt ta

  Trả lờiXóa
 5. Hoi congly chcnxh 1500:42 14 tháng 9, 2016

  Đúng đấy mọi người ơi, Sự chống phá của các thế lực thù địch luôn núp bóng dưới mọi hình thức, nhưng đây đúng là những cơ sở cơ bản để nhận biết các luận điệu sai trái hiện nay.

  Trả lờiXóa
 6. Công cuộc đổi mới đất nước hơn hai mươi năm qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần làm thay đổi cơ bản và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Người dân Việt Nam đều cảm nhận được một cách sâu sắc; cả thế giới cũng thừa nhận, khâm phục. Tuy nhiên, trong những năm qua, lợi dụng tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, ở trong nước nảy sinh không ít những khó khăn mới, các tổ chức phản động ở nước ngoài cấu kết chặt chẽ với một số lực lượng chống đối, cơ hội chính trị ở trong nước tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Do đó, mọi người Việt Nam yêu nước chúng ta cần cảnh giác, nhận diện âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên

  Trả lờiXóa
 7. Từ nhiều năm nay, các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài ráo riết gây dựng và huy động tối đa các phương tiện thông tin đại chúng đặt tại nhiều vùng lãnh thổ để chĩa mũi nhọn tuyên truyền, đánh lạc hướng dư luận, xuyên tạc đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới; kích động gây mâu thuẫn nội bộ, tạo sự mơ hồ, hoang mang, dao động trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị, các giới trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh và đồng bào các dân tộc thiểu số, nhằm mục đích thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực thi âm mưu “xâm lăng văn hóa”. Vì vậy, hãy cảnh giác với các âm mưu trên đây.

  Trả lờiXóa
 8. Thời gian qua, các thế lực thù địch đã ra sức tấn công về tư tưởng, lý luận, nhằm mục đích "đa nguyên, đa đảng", xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Vì vậy, việc nhận rõ âm mưu, thủ đoạn đó và xác định các biện pháp phòng chống và đấu tranh của chúng ta là hết sức cần thiết.

  Trả lờiXóa
 9. Chún ta cần phải huy động hết thảy những người dân có tinh thần yêu nước chân chính, có năng lực và dũng khí cùng tham gia đấu tranh, trở thành một phong trào toàn dân đấu tranh, áp đảo chống các tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch.

  Trả lờiXóa