Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

NHẬN DIỆN NHỮNG CHIÊU BÀI CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁC QUỐC GIA CÓ CHỦ QUYỀN

 

NHẬN DIỆN NHỮNG CHIÊU BÀI CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁC QUỐC GIA CÓ CHỦ QUYỀN

                                                                                                                           DuyChinh.com

Bước sang thế kỷ XXI, tình hình thế giới có những diễn biến hết sức phức tạp. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá, can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, nhất là các quốc gia không phải đồng minh, không tuân theo luật chơi của các nước đó nhằm gây rối, lật đổ chính quyền đương nhiệm, lập chính quyền bù nhìn. Những âm mưu, hành động đó hết sức thâm độc, xảo quyệt và nguy hiểm, làm cho tình hình chính trị- xã hội ở các nước đó rối ren, kinh tế suy sụp, xung đột sắc tộc, tôn giáo… ngày càng phức tạp.

Những mô hình thủ đoạn có thể kể đến với những cái tên mỹ miều đó là “Cách mạng nhung” ở Nam Tư năm 2000, “Cách mạng hoa hồng” ở Gruzia năm 2003, “Cách mạng màu cam” tại Ucraina năm 2004, “Cách mạng hoa tuy-lip” tại Cưrơgưxtan năm 2005, hay “mùa xuân Ả rập” từ 2011 đến 2018 ở các nước Trung Đông, Bắc Phi… mục đích cuối cùng là lật đổ lật đổ chính quyền đương nhiệm, lập chính quyền bù nhìn nhằm phục vụ lợi ích của các thế lực đó. Thông qua hàng loạt các cuộc cách mạng đó chúng ta có thể khái quát nhận diện các thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch như sau:

1. Tuyên bố cuộc bầu cử tại quốc gia nạn nhân là bất hợp pháp ngay cả khi nó chưa bắt đầu

2. Tiến hành chiến dịch tin giả bằng tất cả các phương tiện truyền thông chính thống và mạng xã hội để dãn nhãn “độc tài” vào lãnh đạo các quốc gia nạn nhân.

3. Tiến hành một cuộc chiến tranh kinh tế bằng cách đóng băng tài sản và cấm vận để đánh sập kinh tế quốc gia nạn nhân, đẩy cao mâu thuẫn xã hội giữa người dân với chính quyền sở tại.

4. Dựng lên một chính phủ bù nhìn đóng vai trò “lãnh đạo hợp pháp”.

5. Cử lính đánh thuê, khủng bố vào sử dụng biện pháp vũ trang tấn công chính quyền quốc gia nạn nhân bằng chiêu bài “cách mạng”, “ly khai”.

6. Sử dụng sức mạnh quân sự, bắn tên lửa, lập vùng cấm bay, hỗ trợ “lãnh đạo hợp pháp”, “quân nổi dậy”…

7. Khủng bố, mua chuộc quan chức ngoại giao của quốc gia nạn nhân tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Không làm được thì ám sát.

8. Sau khi hoàn thành lật đổ chính quyền sở tại, nhanh chóng đưa các tập đoàn kinh tế vào mua lại với giá rẻ mạt tài sản của quốc gia nạn nhân, ký các hợp đồng cho thuê đất xây dựng cơ sở ngoại giao và căn cứ quân sự vô thời hạn, bảo đảm chính quyền bù nhìn có sụp đổ thì chính quyền độc lập khác lên cũng không thể thu hồi.

 Trong nhiều năm qua các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để gây ra “cách mạng màu” ở nước ta. Chúng thường xuyên nuôi dưỡng mưu đồ phá hoại, triệt để lợi dụng những nguyên cớ cụ thể từ sai sót của chính quyền và các cán bộ thoái hóa, vin vào những yếu tố bất lợi từ bên ngoài để thực hiện âm mưu đen tối hòng làm bùng lên cái gọi là “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” ở Việt Nam.

Để ngăn chặn nguy cơ  “cách mạng màu”, trước hết chúng ta cần nhận rõ những yếu tố chủ quan, để người dân không tin và bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động:

Về chính trị cần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững và tăng cường niềm tin của nhân dân. Cần giải quyết tận gốc tình trạng tham nhũng, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất. Đối với những vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc - nơi kẻ địch dễ lôi kéo, cần củng cố, tăng cường, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Về lĩnh vực an ninh , phải sớm phát hiện, kiên quyết loại trừ các phần tử cơ hội, phản động, chống phá từ trong nội bộ.

Về kinh tế, cần kết hợp hài hòa, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm công bằng xã hội, thực hiện xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động. Ngăn ngừa tình trạng “lợi ích nhóm” trong quá trình phát triển của đất nước.

Tăng cường hợp tác quốc tế trên nhiều phương diện để nâng cao vị thế quốc gia và ngăn chặn những âm mưu và hành động thù địch. Cần hạn chế những tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập quốc tế.

Chúng ta kiên quyết giữ vững môi trường hòa bình, ổn định tạo tiền đề để phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, đồng thời kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “cách mạng màu” của các thế lực thù địch để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét