Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

LỢI DỤNG VẤN ĐỀ XỬ LÝ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

 

LỢI DỤNG VẤN ĐỀ XỬ LÝ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

                                                                                                                         DucThang.com

Giữa lúc Đảng, Nhà nước ta đang ra sức lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm chính trị cao trong đấu tranh chống tham nhũng, làm thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân trong thời gian qua, mục đích là làm trong sạch bộ máy của Đảng. Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội ra sức chống phá. Do vậy, trách nhiệm chúng ta là phải nhận thức rõ, đấu tranh kiên quyết với những âm mưu, thủ đoạn đó.

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch, phản động xoáy sâu vào những vấn đề nhạy cảm, trong đó vấn đề xử lý tham nhũng, thiếu tinh thần trách nhiệm làm thất thoát tài sản của Nhà nước trong thời gian gần đây. Chúng ta thừa nhận rằng, dù chế độ nào thì tham nhũng là tệ nạn mang tính toàn cầu, mọi quốc gia đều phải đối mặt. Nguyên nhân dẫn đến là không phải do chế độ chính trị hay đảng phái nào lãnh đạo. Nhưng các thế lực thù địch cho rằng “chế độ một đảng cấm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham nhũng”, hay tham nhũng chỉ xuất hiện ở những nước đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực tế trong thời gian qua chúng ta thấy ở một số nước vẫn xảy ra tình trạng này thậm chí như là cựu tổng thống Hàn Quốc hay cựu thủ tướng Thái Lan …Qua đó, chúng ta thấy đây là những chiêu bài của các thế lực thù địch với mục đích là nhằm làm giảm uy tín và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khi Đảng và Nhà nước ta kiên quyết xử lý hàng loạt cán bộ, đảng viên thì chúng xuyên tạc cho rằng thực chất đây là “cuộc chiến thanh trừng phe phái trong nội bộ Đảng” hay đang đấu đá lẫn nhau. Xuyên tạc ý kiến chỉ đạo trong xử lý các sai phạm của cán bộ, đảng viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta nhằm bôi nhọa, hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết nội bộ.

Do vậy, cần khẳng định những âm mưu luận điệu xuyên tạc trên không thể phủ nhận quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta. Trên thực tế, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không ngoại lệ. Qua đó đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Kết quả đó khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước; đồng thời, minh chứng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì động cơ trong sáng, lành mạnh của Đảng. Kết quả đó càng chứng tỏ luận điệu của các thế lực thù địch là xuyên tạc, bịa đặt vô căn cứ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét