Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU CHIA RẼ MỐI QUAN HỆ ĐOÀN KẾT QUÂN ĐỘI VỚI NHÂN DÂN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY

 

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU CHIA RẼ

MỐI QUAN HỆ ĐOÀN KẾT QUÂN ĐỘI VỚI NHÂN DÂN CỦA

CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY

                                                NguyenVanPhuong1983

                                               

Mối quan hệ gắn bó máu thịt, mật thiết của quân đội với nhân dân, “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, “quân với dân một ý chí” là truyền thống cực kỳ quý báu, nền tảng, cội nguồn sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam, kết tinh thành biểu trưng sáng ngời “Bộ đội Cụ Hồ”. Các thế lực thù địch luôn tập trung tìm mọi cách để phá hoại cội nguồn sức mạnh của quân đội, của dân tộc, một trong những mũi nhọn mà chúng tập trung công kích gần đây chính là thường xuyên kích động, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân đội và nhân dân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiêu thức thâm độc, làm phai nhạt tình cảm quân -  dân, chúng cố tình xuyên tạc, phủ nhận bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Vì vậy, kiên quyết đấu tranh với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là một nhiệm vụ có tính cấp thiết hiện nay.

Mưu đồ chống phá của chúng rất thâm hiểm, xảo quyệt, các thế lực thù địch, phản động lại tìm cách câu kéo, đánh lừa một bộ phận quần chúng nhẹ dạ, cả tin, thông qua chiêu bài mạo danh cán bộ quân đội có uy tín, nhất là một số tướng lĩnh đã nghỉ hưu đứng đơn thư tố cáo, bịa đặt, chúng còn tiến hành giả danh sĩ quan cao cấp để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của những người dân nhẹ dạ, cả tin, v.v.. Với thủ đoạn này, không chỉ tạo ra thông tin giả gây bất an trong xã hội mà còn ảnh hưởng, xúc phạm trực tiếp đến uy tín, danh dự của những cán bộ bị mạo danh làm mất niềm tin trong nhân dân. Với thủ đoạn đó, chúng đồng thời đạt được mục đích vừa tấn công vào đội ngũ cán bộ, sĩ quan lãnh đạo đương chức, vừa hạ thấp uy tín các vị lão thành cách mạng đã nghỉ hưu, gây nghi kỵ, mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ quân đội, giữa đội ngũ cán bộ đi trước và lớp trẻ, giữa cấp trên và cấp dưới, chia rẽ quân đội và nhân dân.

Đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân là quy luật phát triển và chiến thắng của Quân đội ta đã được lịch sử chứng minh, trở thành giá trị tinh thần và đạo đức cao quý, truyền thống tốt đẹp mà lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã dày công vun đắp và tô thắm. Giữ gìn và phát huy bản chất và truyền thống cách mạng của quân đội, để quân đội luôn xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của quân đội. Để đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn và hoạt động chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa quân đội với nhân dân trong tình hình hiện nay, cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ vai trò, ý nghĩa của mối quan hệ giữa quân đội với nhân dân.

Hai là, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên đề cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ vững phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong việc giúp đỡ nhân dân vượt qua thách thức, khó khăn trong cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, v.v…

Ba là, cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp trong quân đội thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh. Đây là biện pháp hữu hiệu vừa quản lý tốt đội ngũ cán bộ, vừa chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn ngừa và làm thất bại thủ đoạn khoét sâu vào những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, chiến sĩ để chia rẽ, gây mất đoàn kết giữa nhân dân và quân đội ta trong tình hình hiện nay.

Bốn là, thực hiện tốt công tác dân vận. Thông qua công tác dân vận, các đơn vị tích cực giúp đỡ chính quyền nhân dân địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; luôn là lực lượng đi đầu ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, sát cánh cùng nhân dân trong phòng, chống bão lũ, thiên tai, xóa đói giảm nghèo, xây dựng kinh tế góp phần ổn định đời sống của nhân dân.

Cùng với các nội dung, giải pháp trên, toàn quân cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nhất là Lực lượng 47, tăng tần suất, số lượng, chất lượng các bài viết trực tiếp đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên không gian mạng, tạo làn sóng mạnh mẽ vạch trần, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm vào Quân đội, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng thêm bền chặt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét