Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

ĐÂU LÀ SỰ THỰC?

 

ĐÂU LÀ SỰ THỰC?

                                                                                  TrinhViet.com

          Với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai nước trong việc xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, sau 7 năm đàm phán tại nhiều cấp (cấp Chính phủ, cấp chuyên viên, cấp kỹ thuật…), vợt qua những khó khăn thách thức, những bất đồng quan điểm ngày 30/12/1999 tại Hà Nội, Hiệp ước về biên giới đất liền giữa nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đã được ký kết (gọi tắt là Hiệp ước 1999). Sau khi Hiệp ước được phê chuẩn, hai bên đã chính thức thành lập UB liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời mỗi bên thành lập 12 nhóm liên hợp để thực hiện công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc dài gần 1.450 km. Với sự nỗ lực của cả hai bên, ngày 31/12/2008, công tác phân giới cắm mốc trên thực địa toàn tuyến biên giới Việt - Trung đã cơ bản hoàn thành. Trên toàn tuyến hai bên đã cắm 1.971 cột mốc (trong đó có 1.549 cột mốc chính và 422 cột mốc phụ). Đường biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc được xác định và mô tả chi tiết đúng với tình hình thực tế, phù hợp với lời văn Hiệp ước 1999; mức độ cột mốc dày đặc, dễ nhận biết, bảo đảm tính chính xác và tính bền vững, có giá trị và độ tin cậy cao cả về mặt kỹ thuật cũng như về tính pháp lý. Nói cách khác, kết quả phân giới cắm mốc là thoả đáng, thấu tình, đạt lý, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản, đáp ứng yêu cầu đặt ra của cả hai bên.  

          Với những thành quả đạt được trên đây, có thể nói, việc hoàn thành phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc là thắng lợi chung của cả hai nước. Từ đây, hai quốc gia có cơ sở mới cho quá trình tồn tại và phát triển của mình. Đối với nước ta, việc hoàn thành phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta đã xác định: Bảo vệ Tổ quốc XHCN là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. Với đường biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc được hoạch định rõ ràng bằng các văn bản pháp lý song phương, được hai bên phân định, đánh dấu bằng một hệ thống mốc giới hiện đại trên thực địa, chúng ta có thể tin tưởng đó là cơ sở và điều kiện đầy đủ để các lực lượng chức năng tiến hành công tác quản lý, bảo vệ BGQG có hiệu quả. Nhân dân ở khu vực biên giới giờ đây có thể nhận biết rõ ràng về ranh giới giữa hai nước để chẳng những yên tâm định cư, làm ăn, sinh sống mà còn góp phần bảo vệ đường biên giới, tránh được các hiện tượng làm ăn, sinh sống quá sang nhau do thiếu hiểu biết về đường biên giới. Một đường biên giới rõ ràng, dễ nhận biết còn là điều kiện thuận lợi để chính quyền và nhân dân hai bên khu vực biên giới phối hợp, hợp tác đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng những vấn đề nhạy cảm về biên giới để chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. Đặc biệt, đường biên giới được hoạch định, có giá trị pháp lý là vấn đề có ý nghĩa sống còn bảo đảm cho biên giới ổn định, hoà bình, tạo thuận lợi để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh không chỉ ở khu vực biên giới mà trên địa bàn cả nước.

          Đối với quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, việc hoàn thành phân giới cắm mốc đất liền đã mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ giữa hai nước. Hai bên đã đạt được sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau để cùng quyết tâm hoàn tất quá trình phân giới cắm mốc trong năm 2008, mở ra cơ hội mới cho sự phát triển của mỗi nước về tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực hợp tác, giao lưu về kinh tế, thương mại, phòng chống các tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực biên giới.

          Thành công và ý nghĩa của việt phân định cắm mốt trên toàn tuyền biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc có ý nghĩa to lớn, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, thế nhưng trong thời gian qua vẫn còn có một số cá nhân do tầm nhận thức hạn hẹp hoặc do những mưu đồ chính trị thấp hèn luôn tìm mọi cách xuyên tạc hòng chia rẽ sự đoàn kết nhân dân hai nước, cũng như chúng luôn kêu gào lên rằng trong việc đàm phán lãnh đạo Việt Nam đã phải nhượng bộ Trung Quốc đánh mất đi một phần lớn lãnh thổ đất nước cho Trung Quốc. Để cũng cố cho luận điểm này chúng đã đưa ra một số “bằng chứng” nhằm hướng lái đánh lừa dự luận trong nước đó là việc phân định mốc giới tại Thác Bản Giốc, điểm cao 1509 hay còn gọi núi Lão Sơn, Ải Nam Quan… Đưa ra những “bằng chứng” nhưng chúng không rõ hoặc cố tình không che lấp sự thật về nguyên tắc trong quán trình đàm phàn phân định cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc đều dựa vào Công ước mà Pháp đại diện chính quyền Nhà Nguyễn ký với Nhà Thành trong việc phân định giới hai nước vào năm 1887 và Công ước bổ sung năm 1895. Đây là hai văn bản làm cơ sở để hai bên tiến hành quá trình đàm phán phân định biên giới. Ngoài ra hai bên còn tuân thủ nguyên tắc những cột mốc đã có hiện vẫn còn trên thực địa sẽ phải giữ nguyên, đối với vấn đề sông suối thì theo nguyên tắc thực tiễn quốc tế. Theo nguyên tắc đó trong quá trình đàm phán phân định phân giới cắm mốc trên thực địa tại Thác Bản Giốc Việt Nam giữa ½ thác chính và toàn bộ thác phụ đồng thời ta giữa ¼ Cồn Cò Thoong (trên thực địa Cồn Cò Thoong nằm hoàn toàn về phía Trung Quốc nhưng do Cồn Cò Thoong trước đó đã trạm thủy văn Việt Nam nên Trung Quốc đã phải chấp nhận để Việt Nam giữa ¼ cồn), về điểm cao 1509 trước đó trong cuộc chiến tranh biên giới Trung Quốc đã chiếm giữa; sau quá trình đàm phán phân định địa điểm nào trong Hiệp ước Pháp -  Thanh đã ký kết mà Trung Quốc chiến giữa thì phải trả lại cho Việt Nam, hiện nay Việt Nam giữ điểm cao 1509. Như vậy trên thực tế quá trình đàm phán phân định phân giới cắm mốc không có chuyện Việt Nam để mất đất cho Trung Quốc. Điều mà bấy lâu này những nhà dân chủ bàn phiếm của chúng ta thường hay rêu rao “Việt Nam để mất đất cho Trung Quốc”…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét