Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Sự chống phá Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ các thế lực thù địch, phản độngTrước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm, các thế lực thù địch, phản động lại tăng cường tổ chức nhiều hoạt động chống phá, không từ một phương thức nào để thực hiện âm mưu xuyên suốt là chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để phục vụ cho những âm mưu đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, bất mãn chính trị trong và ngoài nước tập trung chống phá về chính trị. Đây là lĩnh vực trọng tâm mà chúng hướng tới, nhằm làm thay đổi, sai lệch quan điểm, đường lối chính trị của Đảng và chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Với thủ đoạn thổi phồng, bóp méo, khoét sâu vào những khuyết điểm, hạn chế của một số cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng đã bị kỷ luật, sau đó quy chụp bản chất sự quản lý điều hành của Nhà nước và Chính phủ, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, trực tiếp xuyên tạc, phủ nhận các văn kiện trình Đại hội XIII.
Chúng  triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội, xây dựng những trang web để giả mạo sự quan tâm đông đảo của cộng đồng, sau đó tung những văn bản có dấu mật giả để thêu dệt, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trước những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch, phản động đã, đang và sẽ tiến hành để chống phá Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như đã nêu ở trên; để đấu tranh có hiệu quả, trước tiên, cấp ủy, cán bộ, đảng viên các cấp cần tăng cường các biện pháp quán triệt, tuyên truyền hiệu quả về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Cần củng cố, tăng cường xây dựng niềm tin, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Trong đó, cần tập trung làm sáng tỏ, sâu sắc hơn nền tảng tư tưởng xuyên suốt, bất biến của Đảng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học, tiên tiến, nhân văn và duy nhất đối với cách mạng Việt Nam. Điều đó đã được lịch sử minh chứng bằng thắng lợi trong công cuộc giải phóng dân tộc, hội nhập và phát triển của Việt Nam trong mọi giai đoạn.
                                                                                                                      NVH

1 nhận xét:

  1. Có thể thấy, các luận điệu xuyên tạc, chống phá trước thềm Đại hội Đảng của các đối tượng thù địch rất đa dạng; do đó chúng ta phải luôn tỉnh táo, cảnh giác và đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa