Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội Đảng XIII


                                                                        
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Đại hội lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra, đây là thời điểm các thế lực thù địch sẽ tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, nham hiểm và quyết liệt.
Một là, chúng xuyên tạc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam.
Hai là, lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để chống phá cách mạng Việt Nam.
Ba là, đưa ra những thông tin xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến công tác nhân sự Đại hội Đảng.
Bốn là, lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, đảo để tung tin thất thiệt.

Trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, mỗi chúng ta phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận thức rõ âm mưu thâm độc này, từ đó đấu tranh, vạch trần và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng .
                                                                                                                         TN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét