Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng để chống phá                                                                                                       Hồ Dũng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị gia tăng các hoạt động tuyên truyền kích động, xuyên tạc, chống phá một cách quyết liệt. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để chống phá.

Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, đã và đang thông qua các trang mạng xã hội, website của bọn phản động lưu vong, một số báo mạng vốn thiếu thiện chí với Việt Nam ở hải ngoại để chúng tuyên truyền xuyên tạc, tác động nhằm “nắn dòng dư luận” tiến tới mục tiêu làm chệch hướng đường lối, chủ trương của Đảng ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.
Những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc, phản động ấy được soạn thảo thành những tài liệu mạo danh, nặc danh dài hàng trăm trang chứa đựng thông tin xấu độc... rồi tán phát trên một số trang mạng. Bằng những thủ đoạn rất tinh vi, các thế lực thù địch, phản động còn móc nối, lôi kéo và dùng chính những phần tử thoái hóa, biến chất ngay trong nội bộ ta lợi dụng việc đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng để xuyên tạc sự thật, công kích, chống phá ta, dưới nhiều hình thức như: “Thư ngỏ”, “thư trao đổi”; “thư góp ý”...
Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân,cần nhận thức đúng, việc góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng là công việc hệ trọng để nêu cao trách nhiệm đóng góp ý kiến; chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc. Cần khẳng định rằng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của Đảng, là chủ trương đúng đắn và là việc làm cụ thể khẳng định bản chất của chế độ ta.
Đề cao trách nhiệm nghiên cứu; thể hiện quan điểm, thái độ, chính kiến của mình đối với từng nội dung trong dự thảo các văn kiện. Tích cực tuyên truyền, cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin cần thiết, định hướng để họ hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của công việc hệ trọng này. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đúng, nhận thức đầy đủ về dự thảo các văn kiện là phương cách tốt nhất để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, đấu tranh kịp thời với mọi tư tưởng, quan điểm sai trái. Đồng thời, khi tiếp cận với những thông tin, tài liệu tán phát trên mạng cần phải tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở, đâu là thông tin xuyên tạc, bịa đặt; tránh bị cuốn theo những giọng điệu mỹ miều, xảo trá của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội mà dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng và chế độ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét