Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH                                                         
Thời gian qua, lợi dụng chính sách mở cửa của nhà nước ta, các thế lực thù địch (TLTĐ) không ngừng trà trộn nhân viên tình báo đi vào nước ta một cách công khai núp bóng với nhiều danh nghĩa khác nhau như các tổ chức từ thiện, tổ chức đầu tư hợp tác kinh tế, thăm thân, du lịch, cơ quan đại diện ngoại giao (ĐSQ, LSQ) chúng trà trộn trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
Với vỏ bọc ngụy trang của mình, chúng tiến hành thu thập những tin tức, những quan điểm tồn tại trong quần chúng nhân dân để cung cấp tin cho cơ quan báo chí nước ngoài. Từ đó cắt xén, thêm bớt, thổi phồng, nói xấu, xuyên tạc sự thật kích động quần chúng nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài lên tiếng phản đối chống lại đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để gây mất ổn định chính trị. Bên cạnh đó, các TLTĐ còn tiến hành nhiều thủ đoạn khác nhau để tán phát báo, tạp chí ở nước ngoài vào Việt Nam bằng nhiều con đường như: thông qua con đường ngoại giao, bí mật đưa vào nước ta những tài liệu có nội dung phản động để nói xấu Đảng và Nhà nước hòng làm giảm lòng tin trong quần chúng nhân dân vào chế độ để tạo nên một lực lượng đối lập ngay trong nước. nước ta. Ngoài những phương thức thu thập nguồn tin, các TLTĐ còn sử dụng ngay báo chí trong nước để phục vụ cho hoạt động chống phá nhà nước ta bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, như:
- Lũng loạn cơ quan báo chí; Chúng tiến hành mua chuộc, lôi kéo những người đứng đầu trong cơ quan báo chí như là: tổng biên tập, đội ngũ phóng viên nhà báo bằng nhiều cách khác nhau dùng tiền để mua chuộc hay là khống chế khi có những sơ hở thiếu sót của cán bộ ta trong những lúc đi học ở nước ngoài hay là đi du lịch. Chúng còn tiến hành móc nối với những phần tử tha hoá biến chất, có lập trường quan điểm trái ngược với lập trường quan điểm của Đảng và Nhà Nước, kích động những phần tử này trở nên chống đối quyết liệt hơn.
- Sử dụng địa vị xã hội và quyền uy cá nhân khiến báo chí đưa tin có nội dung xấu;
Một trong những thủ đoạn của TLTĐ đó là chui sâu leo cao, tạo vỏ bọc trong nội bộ ta, đến thời cơ nhất định thì lèo lái đi lệch hướng của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, chúng luôn chú ý tạo cơ sở gián điệp ngay trong nội bộ ta.
- Các thế lực thù địch tìm mọi cách can thiệp vào hoạt động báo chí;
Chúng tích cực tuyên truyền cái gọi là “tự do báo chí” theo kiểu tư bản. Chúng tuyệt đối hóa vai trò của báo chí; từ đó kích động, phỉnh nịnh, vuốt ve một số người viết báo có tư tưởng bất mãn, làm cho họ cảm nhận như bị nhà nước coi nhẹ thiếu tôn trọng. Vì thế trên báo chí chúng tìm cách tuyên truyền tư tưởng đối lập, trái với quan điểm tư tưởng Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo dựng lực lượng, nhằm gây mất ổn định xã hội tạo tiền đề để xuất bản báo tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tuyên truyền phá hoại của chúng trên lĩnh vực tư tưởng.   
Bên cạnh đó, thời gian qua, xuất hiện những người làm báo lợi dụng vào nhiệm vụ của mình mà hoạt động làm ăn phi pháp, trái với những quy định của luật báo chí, đưa những tin không đúng với sự thật mà còn bao che những tiêu cực xảy ra trong xã hội. Cơ quan báo chí trong nước còn phản ánh sai lệch trong quá trình đưa tin, chỉ chú ý đưa những tin tồn tại, tiêu cực trong xã hội còn những tin mang tính giáo dục như kết quả hoạt động trên lĩnh vực an ninh trật tự hay là những gương người tốt việc tốt mang tính giáo dục thì ít, làm cho quần chúng nhân dân mất lòng tin vào sự quản lý của Nhà nước.
Đứng trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời đè bẹp và có biện pháp ngăn chặn nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cách mạng không để cho chúng lợi dụng phá hoại chúng ta. Muốn vậy phải làm tốt những công tác sau:
Một là, tăng cường đội ngũ quản lý chuyên sâu, mang tính chuyên nghiệp có khả năng làm tốt trên lĩnh vực viết bài, kiểm duyệt, xuất bản. Không để xảy ra sơ hở, thiếu sót trong lĩnh vực viết bài, kiểm duyệt, in ấn xuất bản, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng đội ngũ này làm sai lệch nội dung tuyên truyền nguồn tin tức.
Hai là, xử lý nghiêm khắc với những hành vi của các nhà báo vi phạm Luật Báo chí, phải làm trong sạch nội bộ cơ quan báo chí, triệt để xử lý những cán bộ, đảng viên trong cơ quan báo chí tha hóa, biến chất, mất dần bản chất cách mạng.
Ba là, triển khai các biện pháp đoán chặn và vô hiệu hóa những báo, tạp chí có nội dung xấu phản động từ nước ngoài đưa vào chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng.
Bốn là, tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ trong cơ quan báo chí, giáo dục lập trường tư tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để tạo cho cán bộ trong cơ quan báo chí một niềm tin vững vàng vào chế độ, không hoang mang dao động trước những luận điệu tuyên truyền của các TLTĐ, nhất là âm mưu thủ đoạn hoạt động của các TLTĐ./.
TheKhanh.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét