Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

Nhận diện những quan điểm sai trái, thù địch nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin


 Trong thời gian qua, trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, các thế lực thù địch và đối tượng cơ hội chính trị tiếp tục chống phá ta toàn diện hơn, quyết liệt hơn. Ngoài các “giai điệu, điệp khúc” thường xuyên chúng vẫn khai thác sử dụng; các thế lực thù địch và đối tượng cơ hội chính trị còn dùng nhiều “chiêu bài, ngón đón mới” tinh vi, xảo quyệt, thâm độc và bỉ ổi để nói xấu, bôi đen, hạ bệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm chệch hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong đó, nổi lên 8 trọng điểm chúng tập trung chống phá đó là:
Thứ nhất, tiếp tục xuyên tạc, bóp méo sự thật để tước bỏ, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của đảng cầm quyền mác xít kiểu mới, xuyên tạc bản chất người cộng sản, tuyên truyền chủ nghĩa dân túy.
Thứ hai, tiếp tục cắt xén, thêm bớt làm sai lệch các nguyên lý, lý luận nền tảng tư tưởng của của Đảng; đối lập, phủ nhận học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triệt để khai thác các mặt trái, lề trái, phản diện hoặc bịa đặt, tạo dựng, suy diễn, đồn thổi, lan truyền thông tin sai trái trên các lĩnh vực để xuyên tạc tình hình của đất nước.
Thứ ba, tập trung xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận kết quả công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, trắng trợn vu khống, gán ghép, buộc tội Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh tụ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Quân đội mắc những sai lầm, khuyết điểm này nọ nhằm hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta.
Thứ tư, xuyên tạc chống phá Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khóa XII; thổi phồng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên của ta; xuyên tạc chiến lược phát triển kinh tế của Đảng ta đang rơi vào bế tắc, kinh tế thị trường đang mâu thuẫn với định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thứ năm, xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ, tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam, lợi dụng vụ việc giải quyết đất đai ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, vụ việc linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục xúi giục giáo dân khiếu kiện công ty Fomosa và bắt đối tượng Hoàng Văn Bình để tung tin sai lệch chính quyền đàn áp nhân dân, phân biệt lương – giáo, bắt người trái pháp luật, gieo rắc các lý thuyết dân chủ tư sản.
Thứ sáu, xuyên tạc chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam, kích động quân đội làm theo “Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa”, đảo chính, lật đổ sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc quân đội làm kinh tế, đàn áp nhân dân, đòi “phi chính trị hóa” quân đội nhân dân và công an nhân dân, kêu gọi lực lượng vũ trang trung lập.
Thứ bảy, tiếp tục phủ nhận Hiến pháp mới, đặc biệt chĩa mũi nhọn vào phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với chế độ xã hội, nhà nước, đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp năm 2013.
Thứ tám, phủ nhận thành tựu 31 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; gây tư tưởng “chán trường”, “mất niềm tin”, hoang mang dao động trong nội bộ Đảng và quần chúng nhân dân.
Thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và đối tượng cơ hội chính trị rất đa dạng, toàn diện, không chỉ “gây gió từ bên ngoài” để “tạo bão từ bên trong”, đẩy mạnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gây mâu thuẫn nội bộ ta, mà còn lợi dụng triệt để mạng internet, mạng xã hội, facebook, i-phone nhắn, gửi, tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ nhiều người cùng kết nối và tham gia vào các tổ chức, hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng. Chúng đẩy mạnh móc nối, liên kết, liên thông với nhau, tuyên truyền, phỏng vấn, trả lời báo chí, bình luận những vấn đề lý luận, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quân đội, vu cáo và hướng lái hòng định hướng, lôi kéo, kích động những tư tưởng, hành động sai trái trong xã hội, các lực lượng vũ trang.
Về lực lượng, vẫn là các đối tượng, các tổ chức, những người bất đồng chính kiến, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, môi trường ở trong nước, móc nối với các tổ chức phản động nước ngoài như: Tổ chức Ân xá Quốc tế, “Hội Cựu tù nhân lương tâm”, Việt Tân, giới truyền thông phương Tây (BBC, RFI, RFA, VOA…) liên kết cùng phát tán tài liệu với tư tưởng, quan điểm phản động, thù địch.
 Hình thức, phương tiện tiến công tư tưởng vẫn cơ bản là khai thác mạng Internet, mạng xã hội, youtube; mới đây nhất chúng đã triệt để sử dụng báo đọc trên “youtube Hội nghị diên hồng” từ nước ngoài, thu âm và phát tán rộng trên mạng và gửi đến các tài khoản cá nhân… để phát tán rộng khắp các bài viết, thư ngỏ, lời kêu gọi gửi các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đảng viên của Đảng, cán bộ, nhân dân, đồng bào có đạo chống phá chế độ, hòng tác động đến tư tưởng, tâm lý nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các LLVT.

          Điều đó cho thấy sự thâm độc, bỉ ổi, nghĩ ra “trăm phương, ngàn kế” để với mưu đồ bôi nhọ, nói xấu cách mạng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của nước ta. Đó là chiêu ài “Bình cũ, rượu mới” đã bị lật tẩy, hèn hạ và nham hiểm. Những hành động này hoàn toàn nằm trong ý đồ của các thế lực thù địch mà mỗi công dân Việt Nam đang được sống trong chế độ tốt đẹp “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” hiện nay cực lực lên án, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch mạo danh, giả danh chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét