Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

TỈNH TÁO TRƯỚC NHỮNG THÔNG TIN BỊA ĐẶT TRÊN MẠNG


Lợi dụng vào sức lan toản của truyền thông, các trang mạng xã hội nhất là facebook, các thành phần phản động trong và ngoài nước luôn tận dụng triệt để mảnh đất màu mỡ này để tung hỏa mù với mục đích đánh lừa người xem và người đọc. Vậy đâu là những thủ đoạn thâm độc của chúng?
Các thế lực thù địch sử dụng Internet làm công cụ tiến hành các hoạt động thu thập tin tức, tuyên truyền, cổ súy cho hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam. Lợi dụng các tin bài, chúng kích động tư tưởng lối sống thực dụng, đầu độc tinh thần trụy lạc, làm lu mờ các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống. Chúng tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, quan điểm, cương lĩnh, nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”; đưa tin sai sự thật, làm cho người sử dụng Internet có góc nhìn sai lệch về những gì đang diễn ra, từ đó tạo sự hoài nghi, giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Bằng cách đưa thông tin một chiều về các vấn đề tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí,… lấy các hiện tượng quy kết thành bản chất, rồi thổi phồng thành những “sai lầm cố hữu” nhằm gây tác động xấu đến tư tưởng, tâm lý đọc giả. Đặc biệt, chúng lợi dụng một số đối tượng, trong đó có cả những người đã từng hoạt động trong cơ quan báo chí viết bài viết tung lên mạng để xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Ngoài ra, chúng ra sức truyền bá quan điểm sai trái, thù địch và khuyến khích nhiều người lên mạng để “trao đổi”, “thu nhận” thông tin; dùng báo mạng làm “nóng” các vấn đề của đất nước; đổi trắng thay đen, tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong công chúng, kích động gây rối, bạo loạn lật đổ. Mắc vào cái bẫy “diễn biến hòa bình”. Thời gian qua, cá biệt có lãnh đạo cơ quan báo chí, phóng viên đã bộc lộ tư tưởng báo chí cực đoan, lệnh lạc, quá nhấn mạnh vai trò “phản biện”, lạm dụng “quyền lực xã hội” để đưa các bài viết chống phá Đảng, Nhà nước.  Điều đó làm cho Cách mạng Việt Nam đã bị phá hoại từ gốc rễ – sự suy yếu về niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự nghiệp Cách mạng.
Bên cạnh việc tuyên truyền, vu khống, cung cấp thông tin phiến diện, chúng còn lôi kéo, kích động các phần tử bất mãn dưới danh nghĩa các “nhà dân chủ”, “nhà hoạt động chính trị” để xây dựng lực lượng, tổ chức chống đối thông qua các trang mạng, blog cá nhân. Các thế lực thù địch tìm cách lợi dụng một số cá nhân, tổ chức nhất là những nhà báo, nhà hoạt động xã hội yếu kém về bản lĩnh chính trị lại có tham vọng chính trị cao, khao khát quá lớn về tiền bạc hay thích trở thành con người của công chúng. Chúng thành lập các hội, fanpage… làm cơ quan ngôn luận, địa chỉ hoạt động cho tổ chức “dân chủ” trên Internet; triệt để lợi dụng báo điện tử, mạng xã hội… để phát tán rộng rãi các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung xấu, phản động. từ đó để phát triển thành các hoạt động như tuần hành, biểu tình, rải truyền đơn, tụ tập kêu gọi chống đối cán bộ địa phương… để gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá chính quyền, chia rẽ mối đoàn kết giữa Đảng và nhân dân.
Nhìn nhận ngược phía, đối với đối tượng chịu ảnh hưởng bởi các thủ đoạn này là những người sử dụng mạng Internet. Nước ta có một lượng người sử dụng internet khá lớn. Internet là kênh thông tin mở, mọi người có thể truy cập tự do các trang mạng trong hay ngoài nước, không phân biệt đó là trang mạng chính thống hay phi chính thống. do vậy, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng kết nối, chia sẻ thông tin với bất kỳ trang thông tin, diễn đàn nào. Trong khi đó, về trình độ nhận thức chính trị; khả năng sàng lọc, đánh giá các thông tin trái chiều của đọc giả trung bình chung còn rất hạn chế. Việc kiểm soát và ngăn chặn các trang mạng phản động của các cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp; việc phòng ngừa thiếu sự chủ động, còn mang nặng hình thức, nội dung đấu tranh chưa đa dạng, sắc bén, còn chung chung, giáo điều, khô cứng, thiếu tính thuyết phục. Đây là điều kiện rất thuận lợi để các thế lực thù địch lợi dụng.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi hoạt động lợi dụng Internet chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, cần phải có những giải pháp tổng thể, hữu hiệu được tiến hành liên tục bằng nhiều hình thức phong phú. Trong đó, không thể coi nhẹ công tác truyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân trước những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch trên Internet; giúp cho đọc giả phân biệt được đúng, sai; sàng lọc và tiếp nhận thông tin chính thống. Nhận diện và tuyên truyền giáo dục cho mọi người cảnh giác trước mọi thông tin, bài viết bài nói trên mạng tránh tình trạng vô tình chia sẻ tuyên truyền cho địch; kiên quyết không tin, không cổ súy, lan truyền những thông tin xấu, có hại cho đất nước, cho cộng đồng. Đồng thời, tích cực tận dụng tối đa các tổ chức, các nhóm, các lực lượng nòng cốt để tuyên truyền thông tin chính thống, định hướng dư luận cũng như viết bài đấu tranh, phê phán luận điệu, quan điểm sai trái tạo phong trào đấu tranh trực diện trên Internet với các thế lực phản động. Ngoài ra cần làm tốt công tác quản lý, kiểm soát và khắc phục hiện tượng thương mại hóa hoạt động báo chí, đưa thông tin trên mạng Internet theo kiểu giật gân, câu khách, trình bày nội dung quá mức thực tế, tạo ra kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Có biện pháp nâng cao trách nhiệm chính trị, đạo đức nghề nghiệp của cơ quan báo chí, nhà báo. Đối với cơ quan chức năng của Nhà nước, cần làm tốt giám sát, bảo đảm an ninh mạng, tích cực phát hiện, thông báo rộng rãi và đập tan các tổ chức phản động hoạt động trên mạng Internet; thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ tài liệu mật, không để kẻ địch thu thập, xuyên tạc, tuyên truyền chống Đảng, chế độ và sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét