Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

CUỘC CHIẾN CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH VẪN TIẾP DIỄN


Hiện nay, trên nhiều trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, các thế lực thù địch cho rằng ở Việt Nam không còn diễn biến hòa bình nữa và Việt Nam không cần chống diễn biến hòa bình nữa. Thực chất luận điệu này chính là một trong những thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòa bình mà các thế lực thù địch sử dụng để hòng đánh lừa dư luận, làm cho mọi người mất cảnh giác, từ đó thực hiện các mưu đồ chính trị của chúng.
Chúng ta cần nhận thức rằng các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam chưa bao giờ từ bỏ chiến lược diễn biến hòa bình mà chúng chỉ thay đổi hình thức, biện pháp, thủ đoạn mới mà thôi. Cuộc chiến chống “diễn biến hòa bình” vẫn còn tiếp tục, bởi: Trước hết, mục đích cuối cùng và xuyên suốt mà chiến lược “Diễn biến hòa bình” đặt ra là xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội vẫn tồn tại. Từ khi chiến lược diến biến hòa bình được hình thành cho đến nay, các thế lực phản cách mạng luôn luôn gắn cho nó một sứ mệnh là xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Do vậy, một khi chủ nghĩa xã hội còn tồn tại thì chiến lược “Diễn biến hòa bình” vẫn còn. Theo đó, cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình và chủ nghĩa xã hội vẫn tiếp tục diễn ra, như một tất yếu. Và đương nhiên Việt Nam không phải là ngoại lệ.
Thứ hai, đây là cuộc chiến khó phân biệt chiến tuyến,diễn ra một cách dai dẳng, rất quyết liệt, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các thế lực thù địch thường sử dụng các thủ đoạn phi vũ trang, sử dụng những cuộc tiến công “ngầm”, “mềm” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; thông qua các chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”. Chúng hướng mục tiêu vào xây dựng các nhân tố đối lập với Đảng Cộng sản và các giá trị của chủ nghĩa xã hội ngay trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó mà thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các nước này. Phương châm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” là kết hợp phá từ trong nội bộ với hỗ trợ từ bên ngoài; kết hợp tạo sự chuyển hóa từ bên trong và bên trên với bạo loạn, lật đổ khi có thời cơ, để xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì thế, các thủ đoạn của “diễn biến hòa bình” rất tinh vi, khó thấy, khó phân tuyến, diễn ra dai dẳng, qua nhiều thế hệ. Do vậy, nó phản ánh tính chất phức tạp, lâu dài của cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản phản động.
Thứ ba, Việt Nam vẫn đang là một trọng điểm chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. Với vị trí địa, chính trị quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á-thái Bình Dương, trước những “thành tựu to lớn” của công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, Việt Nam luôn được các thế lực thù địch coi là một trọng điểm chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chúng phủ nhận những thành tựu của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo; đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013, kêu gọi thực hiện “chế độ đa đảng”. Chúng đẩy mạnh hoạt động xuyên tạc lịch sử, nhằm đổi trắng thay đen, gây lẫn lộn giữa người có công và kẻ có tội, giữa người cách mạng và kẻ phản cách mạng. Lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, như: chủ quyền trên Biển Đông, sự cố môi trường các tỉnh miền Trung do Công ty Formosa gây ra, những vấn đề liên quan đến sinh hoạt tôn giáo, dân tộc, dân chủ ở một vài địa phương, chúng kích động nhân dân biểu tình, gây rối, phá hoại đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phá hoại sự ổn định chính trị của đất nước, tạo dựng các “nguyên cớ” để khi có thời cơ thì tiến hành bạo loạn, cướp chính quyền…

Tất cả các lý do trên cho thấy luận điệu ở Việt Nam không còn diễn biến hòa bình nữa, và Việt Nam không cần chống diễn biến hòa bình nữa là hoàn toàn sai trái, là sự lừa bịp dư luận. Khẳng định các thế lực thù địch không hề từ bỏ thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với nước ta, theo đó, cuộc chiến chống diễn biến hòa bình vẫn tiếp diễn./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét