Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Sức hút và niềm tin

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII được ban hành đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và củng cố niêm tin của nhân dân Với Đảng.

Ngày 31/10, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cườngxây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chínhtrị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tựchuyển hoá" trong nội bộ đã chính thức được ban hành.
Như vậy, sau 5 năm kể từ Nghị quyết trung ương 4 khóa XI "Mộtsố vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", một nghị quyết nhằm đẩymạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được ban hành. Đây cũngNghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng vàcũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Ngaytrong sáng 1/11, việc Nghị quyết được ban hành đã thu hút sự quan tâm lớn củadư luận. Sáng 1/11, không chỉ đăng toàn văn Nghị quyết, nhiều tờ báođã có những bài phân tích, bình luận sâu sắc về nội dung của Nghị quyết. Xãluận báo Nhân Dân khẳng định Nghị quyết đặc biệt quan trọng này một lần nữakhẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng kiên quyết, kiên trì đấu tranh,đẩy lùi các biểu hiện suy thoái; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vữngmạnh.
Báo Quân đội nhân dân cho rằng, việc ban hành Nghị quyếtTrung ương 4 khóa XII cho thấy quyết tâm rất lớn của Ban Chấp hành Trung ương,Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thể hiện rõtính chiến đấu của Đảng ta.
Báo Lao động tóm tắt những điểm chính trong Nghị quyết,khẳng định các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệnđồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra. Còn tờTiền phong đăng chi tiết phần 2 của Nghị quyết gồm 27 biểu hiện suy thoái về tưtưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Báo Tuổi trẻ khẳng định Nghị quyết nhằm đấu tranh ngăn chặn,đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cóhiệu quả để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét