Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

NHẬN DIỆN NHỮNG CHIÊU TRÒ PHÁ HOẠI KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH          Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, với 54 dân tộc anh em cùng chung sống lâu đời, cùng chung sức trong suốt chặng đường lịch sử đấu tranh giành độc lập và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chính quá trình ấy đã xây dựng và hun đúc nên truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc; đã tạo nên mối quan hệ gắn bó khăng khít, keo sơn, làm nên sức mạnh to lớn của quốc gia trong công cuộc kiến tạo, xây dựng và phát triển đất nước.
          Truyền thống và sức mạnh của khối đại đoàn kết ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định ngắn gọn và xúc tích là “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết/ Thành công, thành công đại thành công”. Và điều này cũng đã được thực tiễn sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta khẳng định, kiểm nghiệm như bằng chứng lịch sử không thể chối cãi. Nó đã là nỗi kinh hoàng, khiếp sợ và ám ảnh của bao kẻ thù xâm lược nước ta.
Hiểu rõ điều đó, song những kẻ thù địch với cách mạng cả trong và ngoài nước, với dã tâm phá hoại thành quả cách mạng, chúng luôn coi việc phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một khâu trọng tâm để chống phá, là cửa ngõ để mở đường đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên các lĩnh vực khác nhằm tạo ra hiệu ứng và sự cộng hưởng mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực với hy vọng tạo ra những “thời cơ” để chuyển hóa chế độ chính trị - xã hội đất nước.
Trên phương diện lý luận cũng như những hành động cụ thể, mặc dù chúng đã cố tình ngụy tạo để che dấu mục đích và dã tâm xấu độc. Nhưng với ý chí và nhãn quan chính trị của sức mạnh trí tuệ, của sự đoàn kết keo sơn hơn 90 triệu dân, chúng ta hoàn toàn có thể điểm mặt, chỉ tên một cách rõ ràng những mưu mô và hành động của chúng đó là:
Một là, chúng ra sức xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra sự hoài nghi trong quần chúng nhân dân với Đảng, với các cơ quan công quyền nhà nước.
Với mục tiêu này, chúng đẩy mạnh hoạt động đánh tráo khái niệm, tuyên truyền cho luận điệu “quyền dân tộc tự quyết ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam”. Cho rằng, “Quyền dân tộc tự quyết” tức là “Quyền của các dân tộc thiểu số trong một quốc gia đa dân tộc được phép quyết định vận mệnh của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và thậm chí có thể ly khai lập Nhà nước riêng hay để tự trị dân tộc”. Hay chúng tung ra luận điệu: “Tây Nguyên là của người Thượng”, “Đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên phải liên kết lại đuổi người Kinh về xuôi”..., với mục đích không gì khác ngoài âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động xu hướng hướng ngoại để chống phá đất nước.
Rõ ràng những luận điệu trên thực chất là trò “lập lờ đánh lận con đen” nhằm chống đối chính quyền, chống lại sự phát triển cũng như tinh thần đoàn kết của cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam. Họ đã cố tình đồng nhất giữa quyền dân tộc tự quyết của một quốc gia, đất nước với tư cách là một thành viên của Liên hợp quốc với quyền của một dân tộc thiểu số trong một quốc gia thống nhất. Bởi, quyền dân tộc tự quyết có thể được hiểu như là quyền độc lập của một quốc gia, dân tộc được quốc tế công nhận, có quyền quyết định vận mệnh của mình trên mọi lĩnh vực nhằm xây dựng và phát triển quốc gia, dân tộc đó ngày càng giàu đẹp và phát triển. Bên cạnh đó, các văn bản pháp luật quốc tế cũng như không một quốc gia đa dân tộc nào lại đưa ra quy định một dân tộc thiểu số hay một nhóm dân tộc thiểu số ở một quốc gia nào đó được quyền ly khai, thành lập quốc gia độc lập với quốc gia được quốc tế công nhận. Việt Nam luôn chủ động, tích cực bảo vệ quyền dân tộc tự quyết và quyền của người dân tộc thiểu số; đồng thời cũng kiên quyết nghiêm trị bất cứ lực lượng chống đối nào có hành vi vi phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam.
Hai là, chúng đầu tư tiền của mua sắm, gây dựng các công cụ, phương tiện tiến hành hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam như: lập hội nhóm trí thức trá hình ở hải ngoại và quốc nội như: “Việt Tân”, “Cao trào Nhân bản”, “BP SOS”, “Đảng dân chủ Việt Nam”, “Hội anh em dân chủ”, “Hội cựu tù nhân lương tâm, No-U”, “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”, “Hội phụ nữ nhân quyền”,… để lôi kéo lực lượng tham gia, đăng tải các bài viết, hình ảnh chế, phim xuyên tạc… trên Internet, lập nhiều website, blog để viết bài, tung tin xuyên tạc, “đánh lận con đen” chống phá con đường và sự nghiệp cách mạng nước ta.
Trong hoạt động này, chúng luôn ưu tiên việc dùng tiền để mua chuộc những người nhẹ dạ cả tin, nhất là những cán bộ của Đảng, Nhà nước nhưng do lười tu dưỡng, rèn luyện mà thoái hóa, biến chất để cung cấp tài liệu phản động và chỉ đạo phát tán. Cũng có nơi chúng lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý của chính quyền, cơ quan chức năng để tổ chức chiếu đĩa DVD, VIDEO tuyên truyền, lôi kéo, ép buộc những người dân nhận thức hạn chế, thiếu hiểu biết về pháp luật, hay hám lợi trước mắt tham gia vào các hoạt động của họ.
Ba là, Chúng chủ động dựng cảnh, dàn dựng những tư liệu mang tích chất bịa đặt để xuyên tạc, phê phán chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta như: dựng cảnh người dân ăn mặc rách rưới, nhem nhuốc... rồi chụp ảnh, quay camera gửi ra nước ngoài tung lên một số trang mạng xã hội, tạo sự hoài nghi, kích động sự phẫn nộ trong tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, chúng luôn triệt để lợi dụng những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực để ra sức thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ.
Bốn là, bên cạnh những hoạt động trên, với phương châm lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm “ngòi nổ”, các thế lực thù địch luôn chú trọng việc lợi dụng những vấn đề “nhạy cảm” như: “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”,… để tạo dựng mặt trận chống phá. Hiện nay, chúng đang tập trung vào một số hoạt động chủ yếu như: Tìm cách ủng hộ và thông qua các đạo luật mang tính pháp lý nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo để hoạt động can thiệp, chống phá; Dung túng, giúp đỡ lực lượng phản động trong tôn giáo người Việt ở hải ngoại tổ chức hoạt động chống Việt Nam; Hỗ trợ, kích động và chỉ đạo các đối tượng cực đoan, phản động trong tôn giáo ở trong nước tổ chức các hoạt động chống phá.
Đặc biệt, lợi dụng tình hình tranh chấp, khiếu kiện về đất đai ở một số địa phương, chúng đã lợi dụng người cầm đầu tổ chức tôn giáo ở đó để kích động, xô đẩy giáo dân vào cuộc đấu tranh mang màu sắc chính trị, gây mất ổn định chính trị, tạo cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp; Chỉ đạo cho một số đối tượng cực đoan, núp dưới danh nghĩa những nhà truyền đạo để đi sâu vào nội bộ quần chúng các dân tộc thiểu số nhằm lừa phỉnh, dụ dỗ, xúi giục, kích động các tín đồ bỏ lao động sản xuất để tham gia hoạt động biểu tình chống đối chính quyền.
Hiện nay, các thế lực thù địch đang tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ mọi mặt để phát triển đạo trong các vùng dân tộc ít người, bao gồm cả phát triển các đạo giáo mới và cả số người theo đạo, biến các tổ chức  và hoạt động tôn giáo thành các tổ chức và hoạt động chính trị chống lại cách mạng Việt Nam. Vì vậy, chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.  
Ngay từ Đại hội lần thứ nhất các dân tộc thiểu số (ngày 3-12-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhờ sức đoàn kết trong đấu tranh của tất cả các dân tộc, nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các dân tộc thiểu số được bình đẳng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh chị em trong một nhà, không có sự phân chia nòi giống, tiếng nói...”.
Để tiếp tục đấu tranh triệt phá những âm mưu kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch chúng ta cần tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp. Trong đó, trước hết, các cấp chính quyền cần kịp thời nhận diện những âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch để có biện pháp quán triệt, giáo dục nhận thức cho toàn thể nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không sa vào bẫy của kẻ thù; phải chăm lo phát huy và thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân theo pháp luật, tăng cường sự đồng thuận xã hội và phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Muốn vậy, cần phải kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những biểu hiện vi phạm quyền dân chủ của nhân dân, cũng như những biểu hiện lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, kích động nhân dân, gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị, xã hội và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cùng với xử lý nghiêm minh những hành vi chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây bất ổn về chính trị-xã hội, chúng ta cần đặc biệt chú ý đến công tác quản lý xã hội. Trong công tác này, đòi hỏi mỗi cán bộ của Đảng phải gần gũi, sát dân để nắm chắc địa bàn và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào để có biện pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả, ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng. Đó chính là cơ sở, nền tảng để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

1 nhận xét:

  1. Ok. Cho bạn 5 * nhé.
    Nước Việt Nam là một, toàn thể dân tộc Việt Nam là một. Điều đó đã quá rõ ràng và được minh chứng qua các giai đoạn lịch sử đất nước.

    Trả lờiXóa