Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

LẪN LỘN “TRẮNG” – “ĐEN” TRONG BỨC THƯ CỦA “127 NHÂN SĨ, TRÍ THỨC”LẪN LỘN “TRẮNG” – “ĐEN” TRONG BỨC THƯ CỦA “127 NHÂN SĨ, TRÍ THỨC”
Ngày 9/12/2015 trên mạng xôn xao về bức thư gửi Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của 127 nhân sĩ, trí thức. 127 “nhân sĩ, trí thức” đó là ai? Đó là những người “trắng -  đen”. Nội dung bức thư đó nói gì? Đâu là sự thật? Chỉ cần đọc qua, tôi cũng hiểu các vị là ai, nói gì, muốn gì và khẳng định rằng: Bức thư có nhiều nội dung không đúng sự thật, lẫn lộn “trắng” – “đen”. Xin đơn cử nội dung ở phần 1 cho rằng “đất nước ta đang bị kìm hãm là do Đảng Cộng sản”. Điều này hoàn toàn không đúng cả phương diện lý luận và thực tiễn hơn 85 năm qua đã chứng minh.
Dù xem xét ở góc độ nào, khía cạnh nào chắc các vị cũng phải thừa nhận một sự thật không thể phủ định mà lịch sử đã chứng minh và chính các vị là người khẳng định điều đó: Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, là ý nguyện của toàn dân. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vừa tuân theo quy luật chung, vừa tuân theo quy luật lịch sử đặc thù của Việt Nam; đã giải quyết được cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước của dân tộc trong những năm đầu của thế kỷ 20. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng ta đã chứng minh bằng thực tế lịch sử là Đảng ra đời, phát triển hoàn toàn vì đất nước, vì dân tộc, vì nhân dân chứ không có mục đích nào khác. Nếu điều này các vị phủ nhận thì các vị đừng khoác áo “nhân sĩ, tri thức”.
 Thực tiễn hơn 85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được chính nhân dân tin tưởng, lựa chọn giao cho trọng trách lãnh đạo đất nước, dù trong nhiều thời kỳ, ở Việt Nam đã tồn tại các đảng khác. Chắc các vị còn nhớ, năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản, ở nước ta còn có sự tồn tại của hai đảng (Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam cách mạng đồng minh hội); khi quân Tưởng rút khỏi Việt Nam, hai đảng này cũng cuốn gói chạy theo. Trong tình thế hiểm nghèo, vận mệnh của dân tộc “ngàn cân treo sợi tóc” cũng như trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đầy cam go, gian khổ, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam “đứng mũi chịu sào” là người duy nhất có đủ khả năng tập hợp, quy tụ mọi lực lượng, trở thành hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nên sức mạnh Việt Nam vô địch và với biết bao hy sinh to lớn của không ít cán bộ, đảng viên, nhân dân để thực hiện cho kỳ được khát vọng cháy bỏng: Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Vì vậy, với tuyệt đại đa số nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện thân cho quyền lực chính đáng từ trong lịch sử. Mặt khác, thực tế lịch sử cho thấy đã có thời kỳ, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam ra, ở nước ta cũng tồn tại Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam. Cả hai đảng này đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, cả hai đảng này đã tuyên bố tự giải tán và chỉ còn Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, thực tiễn đã chứng tỏ vai trò duy nhất lãnh đạo cách mạng nước ta của Đảng Cộng sản Việt Nam, mang tính khách quan của lịch sử đất nước. Đó là lịch sử chứ không phải là ý chủ quan mà tôi nghĩ ra. Hẳn các vị cũng đồng ý với tôi? Nếu điều này mà các vị còn mơ hồ, phủ nhận thì chứng tỏ rằng các vị “không phải là nhân sĩ, tri thức” hoặc là “nhân sĩ tri thức rởm”. Vì đã là những người tri thức thì phẩm chất đầu tiên cần có là tôn trọng lịch sử, tôn trọng những cái có thật…
Mặt khác, trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn đã chứng minh, khi mới 15 tuổi, với số lượng đảng viên còn rất ít, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945, giải phóng dân tộc thoát khỏi gông xiềng nô lệ, đưa đất nước ta từ một đất nước thuộc địa nửa phong kiến thành một nước độc lập, người dân Việt Nam từ một người nô lệ lên địa vị của một người tự do, người làm chủ. (Chính ông bà, bố mẹ, người thân và bản thân các vị đã thoát kiếp “trâu, ngựa” để trở thành người là chủ, người tự do). Điều này thì các vị không thể phủ nhận.
Tiếp đó, Đảng lãnh đạo dân tộc ta đánh thắng hai đế quốc xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước, thu giang sơn về một mối; Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là người lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới đất nước với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử để đất nước ta vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Theo đó, đất nước đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Từ thực tế nêu trên đã chứng tỏ rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Không có một đảng chính trị nào có đầy đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều đó cũng có nghĩa rằng, vấn đề thư ngỏ của 127 nhân sĩ, tri thức đều đi ngược lại với lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Đừng lẫn lộn “trắng – đen” nữa nếu không ngay cả bọn trẻ chăn trâu cũng sẽ cười “127 người nhân danh nhân sĩ, trí thức”.

 

Vậy theo các vị đó phần đầu thì là do công lao của ai, phải chăng đây là sự phủi toẹt lịch sử, phủi toẹt mọi công lao của cha ông ta, của Đảng Cộng sản và của toàn dân tộc. Nếu không có Đảng Cộng sản, không có các cha ông đi trước thì liệu đất nước có được độc lập, tự do, có điều kiện cho 127 vị giáo sư, tiến sĩ này ăn học được như hôm nay không? Là giáo sư, tiến sĩ một đống mà không ông nào có được cái tư duy logic sao?

Ngoài ra trong phần 1 này, 127 vị này còn nói về việc “thoát Trung” nhưng quả thật các vị là giáo sư, tiến sĩ thật nhưng chỉ biết một mà chẳng biết hai. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, tất cả các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức, Nga...dù có bất đồng, mâu thuẫn về chính trị thế nào nhưng họ vẫn phải hợp tác về mặt kinh tế. Nhìn bài học Nga và các nước phương Tây chúng ta có thể thấy được hệ lụy nghiêm trọng của vấn đề kinh tế nó như thế nào, trong khi Nga còn là một cường quốc. Không những thế các nước lớn ngoài mặt nói ủng hộ Việt Nam, tuy nhiên các nước này với Trung Quốc còn có rất nhiều lợi ích phụ thuộc lẫn nhau, thậm chí các lợi ích đó còn lớn hơn rất nhiều so với mối quan hệ với Việt Nam. Tránh phụ thuộc vào Trung Quốc là vấn đề đúng đắn tuy nhiên phải có chiến lược lâu dài chứ không phải theo kiểu ăn sổi của các 127 vị này được. Với cách nhìn nhận thiển cận như vậy thì chỉ có thể ở ao nhà thôi.

Trong phần 2, 127 vị này đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đổi tên nước, xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, không biết các 127 vị này có biết là thời gian vừa qua các nhà tư bản trên thế giới đã phải đồng loạt tìm đọc cuốn tư bản của Mác để tìm ra cách cứu chủ nghĩa tư bản khỏi sự suy tàn. Vậy mà theo 127 vị này lại cho rằng chủ nghĩa Mác – Lê Nin là không còn thích hợp nữa. Hay là các vị này cho rằng các nhà tư bản trên thế giới kém hiểu biết hơn so với các vị.

127 vị giáo sư, tiến sĩ đòi đổi tên nước, đổi tên Đảng vậy xin hỏi các vị định đổi tên nước thành tên nào? Hay đổi tên Đảng thành tên nào? Các vị đã mạnh mồm đòi đổi vậy sao không tự đặt luôn tên nước đi, tự đặt tên Đảng đi. Hay các vị muốn đổi tên nước thành tên các vị, đổi tên Đảng mang tên các vị. Sự yếu kém, nhận thức nông cạn và suy nghĩ nửa vời của các 127 vị này nó thể hiện ngay có việc chỉ biết nêu vấn đề mà không hề biết cách giải quyết vấn đề. Các vị chỉ biết nói là thoát Trung thế này, thế khác nhưng các vị có biết sau khi thoát Trung thi ta làm thế nào, trong khi Trung Quốc vẫn là công xưởng của thế giới, vẫn là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và là nước đông dân nhất thế giới.  Rất nhiều quốc gia phát triển còn phải đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc chứ không phải là kiểu như các vị đang cổ vũ, xúi giục.

Ngoài ra chúng ta còn thấy trong bức thư các vị này còn cỗ vũ cho các kiểu cách mạng màu, cách mạng đường phố nhằm để biết nước ta thành các nước như kiểu Lybia, Ai cập, Iraq, Syria...để nước ta bị sự điều khiển giật dây từ bên ngoài, nhân dân làm than thì các vị này mới vui sao.

Đại hội Đảng lần thư 12 chuẩn bị diễn ra, nhiều hoạt động để chuẩn bị cho Đại hội được tiến hành gấp rút từ Trung ương đến địa phương. Đây là một Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc nên được sự quan tâm của nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nước.

Và đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, các tổ chức phản động cũng dáo riết tiến hành các hoạt động chống phá bằng mọi thủ đoạn để nhằm phá hoại Đại hội Đảng lần thứ 12, đồng nghĩa với việc phá hoại sự phát triển của đất nước ta. Chỉ có bằng cách phá hoại Đại hội Đảng 12 của nước ta thì các thế lực thù địch mới có thể tác động, định hướng, chỉ đạo đất nước ta theo ý đồ của chúng và phục vụ cho mục đích của bọn chúng.

Chính vì vậy chúng ta, mỗi người dân Việt Nam yêu Tổ quốc, dân tộc này đều sẽ cảm thấy đây là một bức thư sáo rỗng, không hề có một chút chất xám, tư duy nào mà giống như một bức thư của đứa trẻ con đang tập viết. Hơn thế nữa một khi các vị không yêu đất nước này, dân tộc này thì từ sau khi viết hay nói nên bỏ hết các chức danh, chức vị do đất nước này phong tặng cho để tránh các lời nói của các vị làm ô uế các danh vị đó.


1 nhận xét: