Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

thực chất của :Nhóm thư ngỏ 61"?Thực chất cái gọi là "Nhóm thư ngỏ 61"

Tôi viết bài này để mọi người hiểu rõ hơn sự vu cáo, xuyên tạc đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng của “nhóm thư ngỏ 61”.
“Thư ngỏ” cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần 30 năm qua sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi đó vẫn giữ nguyên chế độ độc đảng toàn trị đã kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện”. Xin hỏi 61 vị lão thành trước khi có Đảng, đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam như thế nào? Chắc các vị đã có câu trả lời, nhưng các vị lại cố tình quên đi lịch sử của dân tộc? Trước khi có Đảng, dân tộc Việt Nam phải sống trong đêm trường nô lệ, có biết bao phong trào yêu nước đứng lên đấu tranh đều không thành công, bị dìm trong biển máu và chỉ từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì mới giành được độc lập, tự do cho dân tộc; chính Đảng chứ không phải một đảng nào khác đã hy sinh tính mạng và chịu trách nhiệm bảo vệ dân tộc này, đất nước này một khi đất nước bị lâm nguy, và chính Đảng ta là người đã dẫn dắt dân tộc đi từ đống tro tàn đổ nát của chiến tranh, từ một nước cực kỳ lạc hậu, không có tên trên bản đồ thế giới, với sự bao vây cấm vận triền miên, để rồi vươn lên thành một Việt Nam hôm nay, điều đó được bàn bè trên thế giới đánh giá nhìn nhận: “Việt Nam như một sức trẻ đang lên, độc lập, tự chủ, vững vàng, tự tin và đang xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Việt Nam từ tầm vóc quốc gia, khu vực, tiến lên hàng tầm vóc quốc tế đáng tin cậy”. Cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế thì vô cùng ngạc nhiên và ấn tượng, ông đánh giá: “Có hai điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Thứ nhất, là sự thành công đáng để học tập của Việt Nam trong vòng mười năm qua chung quanh nỗ lực tăng trưởng và giảm nghèo. Thứ hai, với những gì tôi chứng kiến, tôi có thể khẳng định rằng sự tiếp cận của Việt Nam đối với quá trình toàn cầu hóa là hoàn toàn khéo léo và khôn ngoan. Ở Pháp, hằng ngày, hằng giờ nhiều người đang bày tỏ sự lo lắng, sợ hãi trước thay đổi chóng mặt từ những hệ quả của toàn cầu hóa mà điển hình là các cuộc biểu tình. Còn ở Việt Nam thì ngược lại, các bạn đang tự tin hội nhập để làm sao hưởng lợi tốt nhất từ toàn cầu hóa và giảm thiểu những tác động tiêu cực của nó. Những gì mà Chính phủ Việt Nam đang thực hiện có thể là một lời giải đáp khôn khéo cho những thách thức của toàn cầu hóa”.
Các vị lão thành kia hãy trả lời đi, kể từ ngày lập quốc, có đảng nào làm được như vậy cho dân tộc này, đất nước này như vậy hay không? Sự thật là như thế, vậy tại sao Đảng phải từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình?
Xin hỏi 61 vị lão thành kia nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta bây giờ sẽ như thế nào, đang ở đâu? Nếu không có những người lính cộng sản anh dũng chiến đấu chống kẻ thù xâm lược thì nước Việt liệu có được như ngày hôm nay hay không? Lịch sử dân tộc đã chứng minh, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, khoa học và sáng tạo của Đảng ta; Tổ quốc và nhân dân bao thế hệ đã và đang khắc ghi công ơn to lớn của Đảng và những người con ưu tú của dân tộc. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã giành được những thành tựu đáng kể trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống của quần chúng nhân dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đang từng bước được khẳng định. Điều này ai ai cũng đều biết…
Vậy mà, các vị lại phủ nhận công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước, từ bỏ lý tưởng, hệ tư tưởng với mục đích “cao đẹp” là để “cứu đảng”? Xin thưa với các vị, cái gì hợp lý thì tồn tại, cái tồn tại nghĩa là nó hợp lý. Lịch sử không thể bị xuyên tạc và sự thật không thể che giấu. Phải chăng vì “cái tôi” của mình mà các vị tự thôi miên và tưởng tượng ra rằng ta đây “vì lợi ích của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân”, nhưng thực ra các vị đang đi ngược lại quyền lợi của dân tộc, của  đất nước, làm trái với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, các vị chỉ lừa gạt được những người nhẹ dạ cả tin là mình "61 ông lão thành" này thành tâm với đảng? chứ các vị không lừa được 90 triệu người dân trong nước và  4 triệu người dân Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay họ đã hiểu ra vấn đề ai mới là những người vì dân, vì nước, cho nên hàng năm có hàng triệu thanh niên và quần chúng ưu tú làm đơn xin vào Đảng. Bởi vì, họ xác định vào đảng là vì mục đích, lý tưởng cao cả của Đảng. Họ biết, Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng không có mục đích nào khác là phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ công bằng, văn minh, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, tiến lên xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn. Họ muốn là đảng viên để có điều kiện, để phấn đầu và được cống hiến sức mình cho lý tưởng, mục đích đó của Đảng, đó là lời tuyên thệ của tất cả những người đảng viên chân chính./.

2 nhận xét: